آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول


آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول

در بازار صنعتی عواملی چون کیفیت، شهرت و اعتبار تولید کننده، خدمات بعد از فروش، انعطاف پذیری، کاربریهای محصول، تحویل به موقع، کمکهای فنی و رسیدگی به شکایتهای مشتریان تاثیر زیادی بر تصمیم خرید مصرف کنندگان صنعتی می‌گذارد. استراتژی قیمت‌گذاری محصولات مبحث جدیدی در مدیریت است که توجه خاص مدیران شرکتها را به خود جلب می‌کند. هدف اصلی این مقاله آن است که استراتژی قیمت‌گذاری محصولات را از ابعاد و جنبه‌های مختلف بررسی و پیشنهادها و رهنمودهای مشخصی برای تعیین و تغییر قیمتها ارائه نماید.

1- مقدمه

ویژگی محصولات صنعتی (واسطه‌ای) این است که به مصرف نهایی مصرف‌کنندگان نمی‌رسد بلکه در فرآیند تولید محصولات دیگر قرار می‌گیرد. در واقع مشتریان محصولات صنعتی، مصرف‌کنندگان نهایی نیستند بلکه موسسه‌ها و سازمانهایی هستند که محصولات صنعتی را برای انجام فعالیتهای تجاری، تولیدی و سازمانی خود آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول خریداری می‌کنند. این ویژگی بسیار مهم (عدم مصرف نهایی) سبب می‌شود محصولات صنعتی ماهیتی بسار متفاوت از محصولات مصرفی داشته باشند و به تبع آن، این دو محصول بازارهای متفاوتی از هم داشته باشند.

تفاوت اساسی بین بازار محصولات مصرفی و محصولات صنعتی در انگیزه‌های خرید نهفته است و همین تفاوتها سبب می‌شود ساختار این دو بازار کاملاً با یکدیگر متفاوت باشد. انگیزه خرید برای محصولات صنعتی، استفاده از آنها در فرآیند تولید و اجرای سایر فعالیتهای تجاری است. در حالی که انگیزه خرید برای محصولات مصرفی، مصرف نهایی و شخصی محصولات توسط مصرف‌کنندگان است. ضمن این که به دلیل تفاوتهای اساسی بین بازارهای صنعتی و مصرفی، فعالیتها و عملیات بازاریابی نیز در این دو بازار با هم متفاوت است و هر یک از اینها، روشها و الگوهای خاص خود را دارد.

در بازار صنعتی عواملی چون کیفیت، شهرت و اعتبار تولیدکننده، خدمات بعد از فروش، انعطاف‌پذیری کاربری‌های محصول، تحویل به موقع، کمکهای فنی و رسیدگی به شکایتهای مشتریان تأثیر زیادی بر تصمیم خرید مصرف‌کنندگان صنعتی می‌گذارد. استراتژی قیمت‌گذاری محصولات مبحث جدیدی در مدیریت است که توجه خاص مدیران شرکتها را به خود جلب می‌کند. هدف اصلی این مقاله آن است که استراتژی قیمت‌گذاری محصولات را از ابعاد و جنبه‌های مختلف بررسی و پیشنهادها و رهنمودهای مشخصی برای تعیین و تغییر قیمتها ارایه نماید.

2- قیمت و قیمت‌گذاری

ساده‌ترین تعریف برای قیمت آن است که قیمت، ارزش پولی و مادی محصولات و خدمات است. شرکتها، تولیدکنندگان، فروشندگان و عرضه‌کنندگان محصولات قیمت را تعیین می‌کنند تا:

 • هزینه‌های خود را بپوشانند.
 • سود مناسبی به دست آورند و به هدفهای قیمت‌گذاری خود عمل کنند.
 • به آنها اجازه دهد که در بازار رقابت کنند.

بنابراین قیمت‌گذاری فرآیند تعیین ارزش پولی مناسب برای محصولات و خدمات است. قیمت نقش حساسی در فعالیتهای تولیدی و عرضه محصولات و خدمات دارد. تا مدتی پیش شرکتها، واحد حسابداری را مسئول تعیین قیمت می‌دانستند و این واحد بر اساس هزینه‌های تولید و سطح مطلوبی از سود، قیمتها را تعیین می‌کرد. ولی از دیدگاه بازاریابی چیزی که از قلم افتاده، ارزشی است که محصول برای مصرف‌کننده دارد. قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه‌ها و حاشیه سود در عمل با تنگناهایی مواجه است و موارد زیر را در نظر نمی‌گیرد:

 • شرایط بازار
 • قیمتهای رقابتی
 • جانشینهای موجود و قیمت آنها
 • تفاوتهای محصولات و خدمات
 • نرخ رشد بازار
 • تورم
 • توانایی بازار برای خرید
 • تغییر و تحولات صنعت
 • واکنش رقبا در برابر تعیین و تغییر قیمتها

قیمت در بازارهای صنعتی نقش متفاوت و چندگانه‌ای بر عهده دارد که توجه به هر یک از آنها دارای اهمیت فراوان و بی توجهی به آن سبب می‌شود که قیمتهای نامعقول و نامناسبی برای محصولات تعیین شود. چند جنبه از ویژگی‌های بازارهای صنعتی در ارتباط با قیمت و قیمت‌گذاری بسیار مهم است که به اختصار به آنها می‌پردازیم.

 • نخستین جنبه مهم بازار محصولات صنعتی این است که به نظر برخی از خریداران محصولات صنعتی، مسأله قیمت، کم اهمیت‌تر از سایر ملاحظات خرید مانند تحویل به موقع محصول، کیفیت، خدمات پس از فروش و کمکهای فنی تولیدکننده است. به عقیده‌ این دسته از خریداران، اگر تولیدکنندگان نتوانند محصولات را به موقع تحویل دهند یا کیفیت پایین باشد، قیمتهای پایین مفهومی ‌نخواهد داشت و بر عکس باعث بالا رفتن هزینه برای آنان می‌شود و قطعاً خطوط تولید خریداران دچار اشکال می‌شود. در این شرایط خرید محصولات صنعتی با قیمت پایین چه حاصلی خواهد داشت؟ حال اگر چند تولیدکننده محصول مشابه و یکسانی را تولید کنند، مسأله قیمت‌گذاری به عامل بسیار مهمی ‌در فروش محصول مورد نظر تبدیل خواهد شد. در اینجا فشار زیادی بر مدیران وارد می‌شود تا قیمت رقابتی قابل قبول و مناسبی برای محصول خود تعیین کنند.
 • مسأله دیگری که در قیمت‌گذاری باید به آن توجه شود، تعیین قیمت از طریق مذاکره است. بسیاری از محصولات صنعتی بر مبنای قیمتی به فروش می‌رسند که بر اساس مذاکره و توافق خریدار و فروشنده تعیین می‌شوند. تعیین قیمت از طریق مذاکره، از ماهیت محصولات صنعتی ناشی می‌شود که به مصرف مستقیم و نهایی مصرف‌کنندگان صنعتی نمی‌رسد. در قراردادهای عمده خرید محصولات صنعتی، این روش بسیار رایج و تعیین‌کننده است.
 • یکی دیگر از جنبه‌های مهم در قیمت‌گذاری صنعتی، تفاوت بین قیمت رسمی ‌و قیمت واقعی است. قیمت رسمی، قیمتی است که شرکتها اعلام می‌کنند و قیمت واقعی، قیمتی است که مصرف‌کننده در نهایت می‌پردازد. در بازارهای صنعتی به دلیل وجود انواع تخفیفها، دو قیمت یاد شده با یکدیگر تفاوت دارند. این تخفیفها بر حسب کمیت محصول خریداری شده، نوع مشتری و ارزش اعتباری آن اعطا می‌شود. در واقع در بازارهای صنعتی دو قیمت وجود دارد که هر دو دارای اهمیت است.

3- عوامل مؤثر در قیمت‌گذاری محصولات صنعتی

شرکتها برای تعیین یا تغییر قیمت محصولات صنعتی در بازار با 6 عامل مهم و مؤثر مواجهند. این عوامل عبارتند از:

 • ارزش محصول برای مصرف‌کننده
 • رقابت
 • ملاحظات هزینه‌ای
 • هدفهای قیمت‌گذاری شرکت
 • مدیریت عالی شرکت
 • دولت

هر گونه قیمت‌گذاری بدون در نظر گرفتن شرایط بالا می‌تواند غیر واقعی و گمراه‌کننده باشد و به زیان شرکتها تمام شود.

3-1- ارزش محصول برای مصرف‌کننده

مهمترین عامل در قیمت‌گذاری محصولات صنعتی، ارزش مورد انتظار محصول برای مشتری است. خریداران صنعتی و عوامل مؤثر در خرید، قیمتی بیش از ارزش مورد انتظار محصول نخواهند پرداخت. بنابراین ارزش مورد انتظار مشتری، سقفی برای تعیین قیمت محصول تلقی می‌شود. این ارزش می‌تواند از محصولی به محصول دیگر و حتی از مصرف‌کننده‌ای به مصرف‌کننده دیگر متفاوت باشد. خریدار سازمانی یا عامل خرید می‌تواند برای تعیین مناسب بودن قیمت محصول از روشهای زیر استفاده کند:

 • ارزش اقتصادی
 • ارزش مبادله یا ارزش مذاکره‌ای
 • ارزش زیبایی
 • ارزش نسبی یا تطبیقی

این ارزشها می‌توانند در ارزیابی خریداران از محصول صنعتی، به طور همزمان در نظر گرفته شوند و حالت منحصر به فرد ندارد.

3-1-1- ارزش اقتصادی

ارزش اقتصادی هر محصول برای خریدار آن معمولاً بر اساس عواملی چون: قیمت خرید، هزینه‌های بعد از خرید مانند آموزش کارکنان یا هزینه نصب و یا توانایی محصول در بالا بردن سود شرکت تعیین می‌شود. این روش برای شناخت ارزش اقتصادی محصول برای مصرف‌کننده سودمند است به طوری که تولیدکننده را وادار می‌کند تا موقعیت خریدار را در نظر بگیرد.

3-1-2- ارزش مبادله یا مذاکره‌ای

ارزش مبادله در بازاریابی صنعتی رایج است و زمانی به وقوع می‌پیوندد که مصرف‌کننده صنعتی، آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول ارزش خاصی را برای محصول بر اساس ضعف یا قوت در فرآیند مذاکره در نظر بگیرد. به عنوان مثال یک خریدار ممکن است از دو عرضه‌کننده خریداری کند. با در مقابل هم قرار دادن این دو عرضه‌کننده، خریدار می‌تواند قیمت مطلوب‌تری بپردازد. در این حالت ارزش مورد انتظار مصرف‌کننده می‌تواند بیشتر بر اساس احساس و طرز تلقی و توانایی او در مذاکره باشد تا ارزش اقتصادی محصول.

3-1-3- ارزش زیبایی

بسیاری از محصولات صنعتی ارزش زیبایی دارند. این ارزش زمانی مصداق می‌یابد که یک محصول یا عرضه‌کننده جذاب‌تر از سایرین به نظر برسد. در این شرایط خریدار ممکن است به طور ناخودآگاه ارزش زیبایی بالاتری برای محصول شرکت در مقایسه با رقبای آن بپردازد حتی اگر تمام ویژگی‌های آن یکسان باشد.

3-1-4- ارزش نسبی یا تطبیقی

خریداران در بسیاری مواقع ارزش محصول را در مقایسه آن با سایرین آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول تعیین می‌کنند. عواملی مانند خدمات بعد از فروش، تحویل به موقع، کیفیت و . می‌تواند ارزش مورد انتظار یک محصول را در برابر دیگری تحت تأثیر قرار دهد.

3-2- رقابت

از میان عوامل مؤثر در قیمت‌گذاری محصولات صنعتی، رقابت مهمترین عامل می‌باشد. رقابت عامل مهمی ‌است که شرکتها حتماً باید در برنامه‌ریزی‌ها و عملیات خود به آن توجه خاصی مبذول دارند. تحقیقات بازاریابی نشان می‌دهد که حتی اگر قیمتها به طور سیستماتیک و اصولی تعیین شوند باز هم در عرصه رقابت دچار تعدیل خواهند شد. اگر این قیمتها توانایی رقابت داشته باشند محصولات به فروش می‌رسد و اگر نتوانند رقابت کنند محصولات فروخته نخواهند شد. افزایش یا کاهش قیمت نقش مهمی ‌در رقابت ایفا می‌کند و رقبا در برابر چنین عملی واکنش نشان خواهند داد. به عنوان مثال، اگر مدیریت شرکت قیمت یک نوع از محصولات را افزایش دهد و رقبا از چنین عملی پیروی نکنند، این محصول ممکن است به گونه‌ای قیمت‌گذاری شود که به فروش نرسد. از سوی دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و رقبا از این عمل پیروی کنند، جنگ قیمتها رخ خواهد داد. چون هیچ شرکتی از تغییرات قیمتها در چنین شرایطی سود نمی‌برد، اغلب اوقات تأکید شرکتها به رقابت غیرقیمتی (مثلاً رقابت کیفیتی) معطوف می‌شود.

شرکتی که افزایش قیمت را آغاز می‌کند، با قیمتی بیش از قیمت رقبا مواجه خواهد شد و اگر پیروزی انجام نگیرد به تبع آن فروش مطلوب برای محصول صورت نمی‌پذیرد. بنابراین، هر گونه تغییر قیمت باید با توجه به وضعیت رقبای داخلی و خارجی انجام گیرد. به کارگیری استراتژی کاهش قیمتها به عنوان یکی از ابزارهای بازاریابی صنعتی، زمانی موجه است که تقاضای محصول در برابر تغییر قیمتها حساس باشد و رقبا نیز نتوانند پیروی آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول کنند. در این شرایط با کاهش قیمت محصول، مقدار بیشتری از آن خریداری می‌شود و درآمد کل افزایش می‌یابد. بنابراین کاهش قیمت، به دلیل وجود رقابت، بسیار ریسکی تلقی می‌شود و شرکتها نباید تلاشی در این زمینه کنند مگر این که مدیریت شرکت مطمئن باشد که رقبا نمی‌توانند تلافی کنند. البته کاهش قیمتها گاهی اوقات می‌تواند به نفع شرکت باشد، موقعی که می‌دانیم ساختار هزینه‌ای رقبا بالاست و این رقبا نمی‌توانند به دلیل تأثیرات معکوس روی حاشیه سود مورد نظرشان، با کاهش قیمتها مقابله کنند. زمانی که رقبا در حال فعالیت با ظرفیت تولیدی بالایی هستند و سفارشات انجام نشده فراوانی دارند، توان تلافی کردن ندارند.

3-3- ملاحظات هزینه‌ای

ارزش محصول برای مصرف‌کننده، معمولاً بالاترین حد برای تعیین قیمت توسط مدیریت شرکت است و ملاحظات هزینه‌ای، پایین‌ترین حد برای تعیین قیمتهاست. قیمت‌گذاری بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها مفهومی ‌ندارد و می‌تواند به خطای بزرگی منجر شود. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری صرفاً براساس هزینه‌ها چندان راهگشا نیست. فرآیند کلی تعیین قیمت بر اساس هزینه‌ها، به‌ این شکل است که ابتدا هزینه‌های ثابت و متغیر تولید تعیین می‌شود و سپس حاشیه سود مورد نظر به آن اضافه می‌شود تا قیمت نهایی فروش به دست آید. مسأله اساسی این نیست که مدیریت شرکت نباید با استفاده از هزینه‌ها محصولات را قیمت‌گذاری کند، بلکه هزینه‌ها را باید همراه با عناصری مانند تقاضا و رقابت در تعیین قیمت نهایی منظور نماید. نکته بسیار مهم این است که اگر هزینه‌های شرکتی بالاتر از هزینه‌های رقبای آن باشد، قیمت‌گذاری رقابتی بسیار دشوار می‌شود، به نحوی که اغلب اوقات تأثیر معکوسی بر فروش و سود می‌گذارد.

3-4- هدفهای قیمت‌گذاری شرکت

در شرکتهایی که قیمت‌گذاری بر عهده مدیر فروش و بازاریابی است، تصمیمهای قیمت‌گذاری مدیر باید با هدفهای شرکت هماهنگ باشد. این هدفها در شرکتهای مختلف متفاوت است. شرکتها معمولاً 5 هدف زیر را برای قیمت‌گذاری محصولات در بازار صنعتی دنبال می‌کنند:

 • قیمت‌گذاری برای کسب بازده مورد نظر
 • قیمت‌گذاری برای تثبیت قیمت یا حاشیه سود
 • قیمت‌گذاری برای سهم بازار
 • قیمت‌گذاری رقابتی
 • قیمت‌گذاری مرتبط با تفاوت محصول

3-4-1- قیمت‌گذاری برای کسب بازده مورد نظر

این شیوه قیمت‌گذاری بدین معناست که شرکت، قیمت‌گذاری محصولات خود را به عنوان پروژه سرمایه‌گذاری می‌بیند. در این شرایط سرمایه‌گذاری روی محصول تعیین می‌شود، چرخه عمر آن برآورد می‌گردد. سپس فروش و سود در سطوح مختلف در طول چرخه عمر محصول بررسی می‌شود تا بدین وسیله مشخص شود کدام قیمت بازده مطلوب را روی سرمایه‌گذاری به دست خواهد آورد.

3-4-2- قیمت‌گذاری برای تثبیت قیمت یا حاشیه سود

منظور از تثبیت قیمت آن است که مدیر بازاریابی می‌خواهد قیمتها را آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول در بازار تثبیت کند و با ملاحظات غیر قیمتی رقابت کند. تثبیت حاشیه سود اساساً رویکردی است که در آن مدیریت تلاش می‌کند تا بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، حاشیه سود ثابتی بدست آورد.

3-4-3- قیمت‌گذاری برای سهم بازار

مدیر بازاریابی در این قیمت‌گذاری تلاش می‌کند تا با استفاده از قیمت، سهم بازار خود را حفظ نماید، افزایش و یا حتی کاهش دهد. اگر شرکت بخواهد سهم بازار خود را افزایش دهد، می‌تواند قیمت محصولات خود را کاهش دهد.

3-4-4- قیمت‌گذاری رقابتی

این نوع قیمت‌گذاری زمانی پیش می‌آید که شرکتی بخواهد قیمت محصولات خود را بر اساس پیروی از قیمتهای رقبا و یا غلبه بر آنها تعیین کند. از این روش اغلب در شرایطی استفاده می‌شود که پیروی از رهبر قیمتی در بازار وجود دارد.

3-4-5- قیمت‌گذاری مرتبط با تفاوت محصول

برخی از شرکتها، قیمت‌گذاری محصولات خود را بر اساس تفاوتهای محصول قرار می‌دهند. بنابراین، محصولات با کیفیت بالا با نرخ بالاتری قیمت‌گذاری شده و محصولاتی که نمی‌توانند از نظر قیمتی تفاوتی داشته باشند قیمتشان بسیار نزدیک به قیمت رقبا خواهد بود.

3-5- مدیریت عالی شرکت

از آنجا که واحد فروش و بازاریابی در ارتباط مستقیم با بازار قرار دارد، در بسیاری از شرکتها تصمیم‌گیری در مورد قیمت بر عهده‌ این واحد است. در حال حاضر نیز در بسیاری از شرکتهای موفق در سطح دنیا، تصمیم‌گیری در مورد قیمتها بر عهده مدیر فروش و بازاریابی است ولی این تصمیم‌گیری به نحوی با نظارت مدیریت عالی شرکت صورت می‌پذیرد. چون قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌ها در فروش و بازاریابی است، مدیریت عالی شرکتها تمایل دارند به نحوی در این تصمیم‌گیری‌ها دخالت کنند. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد قیمت، اغلب از جانب ترجیحات، سلایق و انتظارات مدیریت عالی شرکتها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

3-6- دولــت

دولت در تمام سطوح می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی روشهای قیمت‌گذاری مدیران داشته باشد. مسأله تاثیر دولت در قیمت‌گذاری محصولات بسیار پیچیده و گسترده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

 • از طریق مالیاتها که می‌تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر محصول تأثیر گذارد.
 • از طریق قوانین و مقررات مختلف (کنترل و نظارت بر قیمتها)
 • از طریق فروش مواد استراتژیک مانند مس، آلومینیوم، فولاد و.
 • از طریق تهدید کاهش یا قطع خرید محصولات در صورت افزایش قیمت.

4- جمع‌بندی

در حال حاضر با توجه به تحولات و پیشرفتهایی که در بازار و صنایع مختلف رخ داده است، روشهای سنتی مبتنی بر حسابداری، دیگر جوابگوی قیمت‌گذاری مؤثر و کارآمد نیست. هر چند که در قیمت‌گذاری محصولات نمی‌توان از اطلاعات حسابداری چشم‌پوشی کرد. شرکتها برای این که بتوانند آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول تصمیم‌گیری مناسب و مطلوبی در مورد قیمت‌گذاری و تغییر قیمت محصولات خود داشته باشند باید ترکیبی از عناصر و عوامل مختلف را در زمینه‌های تقاضا، رقابت، هزینه و . در نظر بگیرند. هر گاه ترکیبی از عوامل در نظر گرفته نشود، تصمیم‌گیری‌ها ناقص و غیر کارآمد خواهد بود. قیمت‌گذاری کارآمد و مؤثر مستلزم آن است که اطلاعات مناسب حسابداری، بازار و همچنین اطلاعات مربوط به رقبا گردآوری و پردازش شود. علاوه بر این باید در برابر تغییر قیمتها، اطلاعات و آگاهی داشت. در عین حال شفاف بودن هدفهای مدیریت شرکت و آگاهی ار سیاستها و مقررات دولتی ضروری است. شرکتهای صنعتی با در نظر گرفتن این عوامل می‌توانند به استراتژی مؤثر و کارآمدی در قیمت‌گذاری دست یابند.

استراتژی قیمت گذاری

سیته

موجود نیست

نظر خود را برای ما ثبت کنید

توضیحات کتاب استراتژی قیمت گذاری

انتشارات سیته منتشر کرد: قیمت گذاری آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول کار سختی است و اگر درست انجام ندهید،سود،درآمد و یا هر دو را از دست می دهید.این کتاب نقشه ی راه شما در قیمت گذاری حرفه ای است.سه اصل نخست عبارت اند از: اصل اول:عادت تخفیف را با کمی غرور جایزگزین کنید. چه کسی گفته باید حتما تخفیف بدهید؟ببینیم چگونه یک شرکت بزرگ عادت تخفیف آخر فصل را کنار گذاشت،اما در آمد خود را 17 درصد و سود خود را بیش از 30 بالا برد. اصل دوم:ارزش ارائه شده به مشتریان خود را بشناسید مشتریان شما صمیمانه مشتاق اند با شما صحبت کنند آیا شما هم آماده ی شنیدن هستید؟ با تمرکز بر ارزش ارائه شده به مشتریان،فیلیپس 25 درصد بازار بسیار رقابتی لامپ را تصاحب کرد.در این کتاب خواهیددید که چگونه این شرکت موفق به این کار شد. اصل سوم:یکی از سه استراتژی ساده ی قیمت گذاری را به کار ببرید. متناسب با شرایط رقابتی،یکی از سه استراتژی مطرح شده در این کتاب مناسب شماست،ببینید چرا استراتژی قیمت گذاری شرکت دل برایش بسیار دردسر ساز شد و در نهایت،چگونه توانست استراتژی خود را اصلاح کند. رید هالدن،استاد دانشگاه بوستون و موسس گروه مشاوران هالدن است.چند دهه فعالیت در حوزه ی مشاوره ی قیمت گذاری او را به عنوان یکی از صاحب نظران اصلی این حوزه مطرح کرده است. مارک برتون معاون اجرایی گروه مشاوران هالدن و از متخصصان بنام مبحث قیمت گذاری و ارزش گذاری در صنایع مختلف،به ویژه در حوزه ی شرکت های دانش محور است. فروشگاه اینترنتی 30بوک

 • نوع کالا
 • دسته بندی
 • موضوع اصلی
 • موضوع فرعی
 • نویسنده
 • مترجم
 • نشر
 • شابک
 • کتاب
 • کتاب عمومی
 • کسب و کار و تجارت
 • بازاریابی و فروش ، مهسا منشی
 • سیته
 • 9786005253474
 • زبان کتاب
 • قطع کتاب
 • جلد کتاب
 • تعداد صفحه
 • وزن
 • نوبت چاپ
 • سال انتشار

نظرات کاربران (1)

نظر شما در مورد این کتاب

نظرات دیگر کاربران

 • داوود نورمحمدی
 • پاسخ به نظر

این کتاب بیشتر از یه نوشته روی کاغذ این کتاب رو باید از حفظ کرد و رویاهات رو روی اصول این کتاب پایه ریزی کرد فوق العاده ست

نام محصول: قیمت گذاری صحیح

متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست.
می‌توانید از طریق لیست پایین صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.

 • کد محصول: 9789640373446
 • نوع محصول: کتاب
 • دسته بندی: مباتي بازايابي انواع بازاريابي
 • وزن: 240 گرم

اولین سؤال درباره هر ترجمه ای این است که چرا این کتاب را برای ترجمه انتخاب کرده ایم؟ مزیت و تمایز این کتاب نسبت به سایر کتاب ها چیست؟ بعضی از دلایل ما برای انتخاب کتاب قیمت گذاری صحیح برای ترجمه را به صورت زیر می توان برشمرد: 1. نویسنده کتاب تجربه تدریس درس استراتژی قیمت گذاری در دانشگاه ها و مشاوره قیمت گذاری در شرکتهای متعددی در سطح جهان را دارد و به نظر می رسد با این تجربه آکادمیک و عملی توانسته است به خوبی مباحث نظری و کاربردی قیمت گذاری را در این کتاب تجزیه و تحلیل کند. . ٢. نویسنده کتاب بنیان گذار و مدیر شرکت مشاوره قیمت گذاری ویگلف و استاد بازاریابی در دانشگاه دپل" است. تجربیات کاری او سراسر جهان از شمال امریکا تا اروپا آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول و خاورمیانه و آسیا و افریقا را شامل می گردد. ارائه این تجربیات در این کتاب و مصاحبه های اختصاصی با مدیران قیمت گذاری شرکتهای بزرگ می تواند تجربه خوبی برای مدیران کسب و کار ایرانی باشد. ٣. نویسنده پیش از این کتاب، خود را با کتاب استراتژی قیمت گذاری: تعیین سطوح قيمت، مدیریت تخفیف ها و اجرای ساختار قیمت به عنوان یکی از نویسندگان و افراد شناخته شده در حوزه قیمت گذاری به جامعه علمی جهانی معرفی کرده بود که می تواند در جامعه علمی و مدیران کسب و کار ایرانی هم استفاده شود. ۴. چارچوب کتاب نو و جذاب است. کتاب رابطه استراتژی کسب و کار، استراتژی قیمت گذاری و مدیریت قیمت گذاری را به خوبی تبیین و جایگاه مفاهیم مختلف قیمت گذاری را در هر کدام از آنها و ارتباط آنها با یکدیگر را تشریح می کند. ۵. در کتاب به مباحثی توجه شده است که در کتب قیمت گذاری کمتر توجه می شود، مثل بحث تیم تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری، جایگاه و طراحی سازمانی وظیفه قیمت گذاری و تحلیل و بهبود مستمر در قیمت گذاری. این موارد از مباحثی هستند که باید در کسب و کارهای ایرانی به آنها توجه بیشتری شود تا بتوان از طریق قیمت گذاری ارزش محور صحیح به کسب مزیت قیمتی به عنوان یکی از مزیت های قیمتی فراموش شده به کسب مزیت رقابتی و ارتقای جایگاه مناسب کسب و کار خود در بازار دست پیدا کرد.

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

محصولات مرتبط

قیمت گذاری با نگاه بازاریابی
قطب نمای مدیران توسعه بازار با نگرش بازار ایران -چاپ دوم
مارکتینگ پلن نویسی
بازاریابی ویژه زنان نسل هزاره (دهه هفتادی ها)
بازاریابی رایحه ای
فروشندگان بزرگ چگونه عمل میکنند؟ - چاپ چهارم
بازاریابی چریکی
قضایای موردی واقعی بازاریابی -چاپ سوم
بازی پردازی در بازاریابی
این است بازاریابی

وبلاگ‌ها مشاهده وبلاگ‌ها آخرین دوره‌های آموزشی مشاهده موارد بیشتر بازاریادها مشاهده موارد بیشتر آخرین فرصت‌های شغلی مشاهده موارد بیشتر

استراتژی قیمت‌گذاری

استراتژی قیمت‌گذاری

قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین عناصر آمیخته بازاریابی است، به نحوی که تنها آمیخته‌ای است که موجب بازگشت سرمایه سازمان می‌شود. سایر عناصر آمیخته بازاریابی هزینه متغیر سازمان محسوب می‌شوند. تولید محصول، توزیع آن و تبلیغ و ترویج آن همگی ایجاد هزینه می‌نمایند. در صورتی که قیمت‌گذاری سایر عناصر آمیخته بازاریابی را حمایت می‌کند. قیمت‌گذاری باید رابطه عرضه و تقاضا را منعکس نماید. قیمت‌گذاری کم‌تر یا ‌بیش‌تر از ارزش محصول موجب از بین رفتن بخشی از فروش سازمان می‌شود.

در قیمت‌گذاری موارد زیر باید لحاظ گردد:

 1. هزینه‌های ثابت و متغیر
 2. رقابت
 3. اهداف شرکت
 4. استراتژی‌های تثبیت موقعیت مطلوب
 5. مشتریان هدف و شرایطی که حاضر به پرداخت هستند

یک سازمان می‌تواند استراتژی‌های قیمت‌گذاری متعددی را اخذ نماید، استراتژی قیمت‌گذاری همواره باید به نحوی باشد که اهداف سازمان را به بهترین نحو مدنظر داشته باشد.

استراتژی قیمت گذاری محصول فناورانه دانش بنیان

در ساليان اخير دنياي کسب و کار با ورود شرکت هاي دانش بنيان (Knowledge Based Companies) که معمولاً با تکيه بر سرمايه کم و به وسيله جوانان مستعد در زمينه هاي مختلف صنعتي، پزشکي، کشاورزي، هنري، خدماتي و … طراحي و راه اندازي مي شوند، دچار تغييرات و پويايي زيادي شده است. اين شرکت ها در تلاشند که با کمترين سرمايه، ارزش افزوده بالايي خلق کنند. مسير حرکتي اکثر آنها از ايده هاي کوچک شروع مي شود و در صورت مساعد بودن زمينه هاي رشد مي توانند ارائه دهنده خدمات و محصولاتي باشند که در حال حاضر در هيچ جاي بازار ارائه نمي شود.

طبق ماده 1 قانون مصوب حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات در سال 1389، شرکت هاي دانش بنيان، مؤسسه هاي خصوصي يا تعاوني هستند که به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (طراحي و توليد کالا/خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشکيل مي شوند. از مهمترين حمايت ها و تسهيلات اعطائي به شرکت هاي دانش بنيان (نوپا، توليدي و صنعتي) مي توان موارد زير را برشمرد:

 • معافيت مالياتي 15 ساله
 • معافيت هاي گمرکي
 • تسهيلات کم بهره 4% با زمان تنفس بالا
 • واگذاري اراضي شهرک هاي صنعتي
 • تسهيلات نظام وظيفه
 • حمايت از کالاهاي ساخت داخل
 • انواع ضمانت نامه (مناقصات، حسن انجام کار، پيش پرداخت)
 • ليزينگ (اجاره به شرط تمليک و فروش اقساطي).

کالاها و خدمات شرکت هاي دانش بنيان بايد واجد شرايط زير باشد:

 • داراي سطح فناوري بالا يا متوسط رو به بالا باشند (به دليل پيچيدگي فني، به سختي قابل کپي برداري باشند)
 • در مرحله توليد باشند (حداقل در حد نمونه آزمايشگاهي با قابليت بررسي فني ساخته شده باشند)
 • تسلط بر دانش فني کسب شده باشد (دانش فني طراحي کالا/خدمات و اجراي فرآيند توليد کالا/خدمات کسب شده باشد).

خدمت حاضر شامل تهیه استراتژي قيمت گذاري محصول فناورانه دانش بنیان جهت ارائه در بازار می باشد. 19 فاکتور مختلف در فرایند قیمت گذاری لحاظ شده و در نهایت، نرخ فناوری تعیین می شود. قیمت‌گذاری موفق با پاسخ گویی به برخی از سئوالات مهم، معین می‌شود:

 • چگونه قیمتی باید تنظیم شود که بتواند با مزایایی که بنگاه به مشتریان عرضه می‌کند و هزینهٔ این منافع ارتباط آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول داشته باشد؟
 • چه زمانی می‌بایست بنگاه قیمت‌هایش را کاهش دهد یا بالا ببرد؟
 • عکس‌العمل رقبا و مشتریان در زمانی که بنگاه قیمت‌هایش را بالا یا پایین می‌آورد چگونه خواهد بود؟
 • چه زمانی بنگاه می‌بایست به ارزان فروشی بیش از حد محصولاتش بپردازد؟

توضیحات

استراتژی قیمت گذاری محصول فناورانه دانش بنیان

یک کارآفرین پیش از راه‌اندازی استارت آپ جدید، همواره بایستی این نکته را مد نظر داشته باشد که احتمال شکست استارت آپ‌ها به دلایل مختلف از جمله ضعف مدیریتی، در دنیا بسیار بالا (چیزی در حدود ۹۵ درصد) است که این آمار با توجه به شرایط کاری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران، به مراتب بالاتر است؛ در این صورت زمانی که با چنین دیدگاهی قدم به دنیای استارت آپی می‌گذارد، در صورتی هم که کسب و کار وی جزء درصدی باشد که محکوم به شکست هستند، خیلی شوکه نخواهد شد. نقطه شروع همه کسب و کارهای موفق، یک ایده خوب و خلاقانه است اما نقطه پایانی همه ایده های خوب لزوماً یک کسب و کار موفق نیست؛ لذا طی مسیر با گام هایی استوار و آگاهانه، از ملزومات نتیجه گرفتن مطلوب از هر ایده بکر است.

استراتژی قیمت گذاری محصول فناورانه دانش بنیان

چنانچه مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study) به عنوان قدم اول در اجرایی ساختن یک کسب و کار نوپا به درستی برداشته شود، ایده کسب و کار محکم، مستدل و معقول خواهد بود. گام بعدی تهیه یک طرح تجاری یا طرح کسب و کار (Business Plan) است. طرح کسب و کار، سند مکتوب و منظومیست که نقاط ضعف و قوت کسب و کار را نمایان ساخته و از فرصت ها و تهدیدات پیش رو پرده بر می دارد. از طرفی این سند، به عنوان مسیر حرکتی (Road Map) سازمان بوده که دائماً باید مسیر آن را اصلاح و بهبود نمود.

اینکه سازمان کجاست، به کجا قرار است برود و چگونه و از چه راهی باید به غایت خود برسد، سه سؤال اساسی است که باید در یک طرح کسب و کار مطلوب، به روشنی به آنها پاسخ داده شود. در نهایت باید مسیر حرکتی و تجاری سازی، با طرح بازاریابی (Marketing Plan) خوبی ترسیم شده و مشکلات و راهکارهای تبلیغات، بازاریابی، ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش در آن ارزیابی شوند.

استراتژی قیمت گذاری محصول فناورانه دانش بنیان

از دیگر خدمات دانش بنیان قابل ارائه توسط نخبگان خلاق به صاحبان کسب و کارها در این زمینه، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study) محصول فناورانه شرکت دانش بنیان
 • تهیه طرح کسب و کار (Business Plan) محصولات دانش بنیان
 • تدوین طرح بازاریابی (Marketing Plan) محصولات دانش بنیان
 • استراتژی قیمت گذاری محصول فناورانه دانش بنیان.

استراتژی قیمت گذاری محصول فناورانه دانش بنیان

همچنین نخبگان خلاق، مشاوره های تخصصی زیر را در زمینه مسائل بنیادین شرکت داری به کسب و کارهای نوپا ارائه آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول می دهد:

 • تدوین اهداف و استراتژی شرکت
 • ثبت و تغییرات شرکت
 • انجام مطالعات امکان سنجی
 • تدوین پروپوزال های صنعتی
 • تدوین طرح کسب و کار
 • تکالیف مالی قانونی
 • قراردادهای حقوقی
 • مجوزهای مورد نیاز شرکت
 • مهندسی انتخاب هسته بر اساس مأموریت شرکت
 • تبلیغات، بازاریابی و برندینگ
 • پیش بینی ریسک های کسب و کار
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • مالکیت معنوی و ثبت اختراع
 • مدیریت منابع انسانی کلیدی
 • آنالیز نقاط قوت و ضعف کسب و کار
 • برنامه ریزی و بودجه بندی پروژه ها
 • وظائف اداری حداقلی.

استراتژی قیمت گذاری محصول فناورانه دانش بنیان

جهت دیدن آموزش استراتژی قیمت گذاری محصول مابقی خدمات مرتبط با شرکت های دانش بنیان قابل ارائه به کسب و کارها، می توان به آدرس زیر مراجعه نمود:

می توان لیست جامع خدمات قابل ارائه به استارت آپ ها و کسب و کارها را در آدرس زیر مشاهده کرد:

برای آن دسته از مدیرانی که در پی ارتقاء سطح مدیریتی سازمان خود می باشند، پکیج های مدیریت و ساماندهی کسب و کار نیز توسط نخبگان خلاق آماده شده و قابل ارائه است:

همچنین جهت افزایش بهره وری و سطح دانش مدیریتی سازمان، می توان از دوره های آموزشی حضوری مدیریت کسب و کار نیز بهره برد:

استراتژی قیمت گذاری محصول فناورانه دانش بنیان

در صورت تمایل، پیج اینستاگرام و توئیتر و کانال های سروش و تلگرام نخبگان خلاق نیز دنبال شود تا از آخرین خدمات کسب و کار و دوره های آموزشی اطلاع حاصل شود:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.