معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد


1. مقدمه

بدون شک تضمین کننده موفقیت فرآیند خصوصی سازی و دستیابی به اهداف عالی آن؛ ‌طراحی، ‌تدوین و اجرای یک سیستم هدفمند و کامل نظارتی و ارزیابی عملکرد است، تا با بهره‌گیری از این سیستم بتوان نقاط مثبت اجرای این برنامه را تقویت و عارضه‌ها و نکات منفی آن را به حداقل رساند. بر این اساس، سازمان خصوصی سازی از سال 1387 تاکنون هر ساله با استفاده از مدل­های متعارف علمی اقدام به ارزیابی عملکرد شرکت­‌های واگذار شده به بخش­های غیردولتی نموده است. در سال 1396 نیز این سازمان از طریق برون سپاری و ارجاع کار به دو نهاد پژوهشی و کاملاً مستقل از ساختار دولت، اقدام به ارزیابی عملکرد بیش از 90 شرکت واگذار شده کرده است. شرکت‌های ارزیابی شده عملاً شرکت‌هایی هستند که تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده و به واسطه این واگذاری کنترل این شرکت‌ها به بخش غیردولتی منتقل گردیده است؛ ضمنا حداقل 3 دوره مالی از واگذاری آنها گذشته است. در این گزارش، بصورت مختصر مدل ارزیابی مورد استفاده در سال مذکور، مراحل اصلی طرح تحقیق، نتایج حاصل از ارزیابی و شرکت‌های منتخب و برتر از منظر شاخصهای مدل ارائه می‌شود.

2. مدل ارزیابی عملکرد شرکت‏‌های واگذار شده

مدل ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده به شرح زیر بوده است:

معیار

شاخص

نماد

حداکثر

امتیاز

پیش بینی وضعیت

نحوه محاسبه

سودآوری

میزان سود سالانه

سود خالص به قیمت ثابت

سود خالص نسبت به مجموع دارایی‌ها

بازده حقوق صاحبان سهام

سود خالص نسبت به حقوق صاحبان سهام

سود خالص نسبت به فروش

حاشیه سود عملیاتی

سود عملیاتی نسبت به فروش

سود خالص نسبت به تعداد کارکنان

20

نسبت‌های بدهی

بدهی کل نسبت به دارایی کل

بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

بدهی بلندمدت نسبت به حقوق صاحبان سهام

5

تسهیلات

میزان جذب تسهیلات جدید

سهم تسهیلات از بدهی

مانده تسهیلات نسبت به کل بدهی

سهم هزینه مالی از بدهی

هزینه مالی نسبت به کل بدهی

10

بهره‌وری

نسبت ارزش افزوده به کل داده با کسر مصارف واسطه

بهره‏وری نیروی کار

نسبت ارزش افزوده به هزینه کل نیروی کار

نسبت ارزش افزوده به هزینه استفاده از سرمایه

نسبت ارزش افزوده به هزینه انرژی مصرف شده

بهره‏وری مواد اولیه

نسبت ارزش افزوده به هزینه مواد اولیه

24

اشتغال

تعداد کل کارکنان

حفظ تعداد کارکنان نسبت به زمان واگذاری

15

سرمایه

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

ارزش حقیقی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

ارزش حقیقی سرمایه ثبت شده

10

توسعه

ارزش کل دارایی‌ها

ارزش حقیقی کل دارایی‏ها

هزینه تحقیق و توسعه

هزینه تحقیق و توسعه حقیقی

هزینه بازاریابی و تبلیغات

هزینه بازاریابی و تبلیغات حقیقی

ارزش صادرات حقیقی

مالیات پرداختی حقیقی

16

جمع کل امتیازات

100

در مدل مورد استفاده تمام متغیرهای مطلق با شاخص قیمت مناسب به متغیرهای حقیقی تبدیل شدند. به منظور امتیازدهی هر شاخص باید وضعیت مطلوب مشخص گردد بدین منظور ( B A ) عکس حالت فوق است.

شاخص میزان جذب تسهیلات جدید در گروه تسهیلات، از تفاوت مجموع وام­‌های اخذ شده شرکت با بازپرداخت وا­م­های قبلی در صورت جریان وجوه نقد هر سال مالی شرکت‏‌ها به دست آمده است. ارزش افزوده استفاده شده در محاسبه شاخص‌‏های بهره­وری از تفاضل ارزش کل ستانده هر سال شرکت با ارزش مصارف واسطه مورد استفاده در تولید آن ستانده به دست آمده است و همچنین در محاسبه بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه از هزینه نیروی کار و هزینه سرمایه سالانه که از صورت­‌های مالی استخراج شده است استفاده شده است.

افزایش تعداد کارکنان شرکت به معنی کسب امتیاز بیشتر در دوره بعد از واگذاری نسبت به قبل از آن است شاخص حفظ سطح اشتغال با توجه به الزامی که از طرف سازمان خصوصی­ سازی در جایگاه دستگاه متولی واگذاری به مدیریت جدید شرکت واگذار شده مبنی بر حفظ سطح اشتغال تا 5 سال بعد از واگذاری ایجاد می­شود، در کنار شاخص تعداد کارکنان مورد استفاده قرار گرفته است. در معیار سرمایه با توجه به وجود انواع مختلف افزایش سرمایه شرکت‏‌ها و اهمیت بیشتر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی در شرکت واگذار شده، دو شاخص مورد استفاده قرار گرفته است.

پس از تبیین مدل توسط گروه محقق، معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد مراحل اصلی مطالعه به شرح زیر در دستور کار قرار گرفت:

 • گردآوری اطلاعات مربوط به شرکت‌های واگذار شده
 • بررسی تغییر یا عدم تغییر در وضعیت شرکت‌های­ واگذار شده
 • تجزیه و تحلیل و بررسی تطبیقی عملکرد شرکت­‌های واگذار به تفکیک صنعت
 • مقایسه تطبیقی شرکت‌های واگذار شده در هر صنعت با شرکتهای شاهد دولتی و خصوصی فعال در همان صنعت
 • بررسی و تجزیه و تحلیل مناسب پیرامون نتایج موفق و ناموفق حاصل از واگذاری شرکت‌های منتخب با انجام مصاحبه‌­های عمیق میدانی با مدیران و کارکنان آنها و همچنین مصاحبه با صاحبنظران و متخصصان آن صنعت.

3. نتایج کلی ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذار شده

در خصوص نتایج کلی حاصل از اجرای مدل ارزیابی عملکرد، ذکر این نکته ضروری است که اغلب شرکت‌های مورد بررسی، در سالهای قبل از سال 1390 واگذار شده‌اند، لذا در سال‌های پس از واگذاری، شرایط و مشکلات عدیده ناشی از رکود، تشدید تحریم‌ها، وضعیت نامساعد فضای کسب و کار و بازار سرمایه، تورم و . را تجربه کرده‌اند که به عنوان متغیرهای خارجی مؤثر بر عملکرد شرکت‌ها، اثرات منفی بر عملکرد آنها داشته‌اند؛ لیکن در این ارزیابی، چنین اثراتی لحاظ نشده و بالطبع چنانچه این اثرات در نظر گرفته می‌شد قطعاً عملکرد پس از واگذاری این شرکتها با رشد مناسب‌تری نسبت به دوره قبل از واگذاری مواجه می‌گردید.

نتایج کلی حاصل از اجرای مدل ارزیابی عملکرد برای 92 شرکت مورد بررسی، برای دوره سه سال قبل از واگذاری و همه سال‌های پس از واگذاری از نظر امتیازات کسب شده برای معیارهای مدل، به شرح زیر می‌باشد.

 • 55 درصد شرکتهای مورد بررسی رشد امتیاز معیار«سودآوری» را تجربه نموده و امتیاز کل شرکت‌ها در این معیار بعد از واگذاری 12 درصد افزایش داشته است.
 • 50 درصد شرکت‌ها از نظر امتیاز معیار «تسهیلات» رشد داشته‌اند.
 • 55 درصد شرکت‌ها در سالهای بعد از واگذاری در امتیاز معیار «بهره‌وری» رشد مثبت داشته‌اند و امتیاز تمامی شرکت‌های مورد بررسی در این معیار 8 درصد رشد داشته است.
 • امتیاز معیار «سرمایه» 52 درصد شرکت‌ها افزایش یافته است.
 • 53 درصد شرکت‌های مورد بررسی در امتیاز معیار «توسعه فعالیت» ارتقاء وضعیت داشته‌اند و امتیاز این معیار برای همه شرکتهای مورد بررسی 4 درصد رشد کرده است.
 • امتیاز شاخص «بهره‌وری کل» 60 درصد از شرکتهای مورد ارزیابی افزایش داشته است. همچنین در مجموع امتیازات این شاخص برای شرکتها، 15 درصد افزایش مشاهده می‌شود.
 • 64 درصد شرکت‌ها توانسته‌اند شاخص «فروش کل» خود را افزایش دهند و در 4 درصد از شرکت‌ها کاهشی در این شاخص ملاحظه نمی شود. مجموع امتیاز این شاخص پس از واگذاری برای شرکت‌ها، شاهد رشد 26 درصدی بوده است.
 • امتیاز شاخص «سهم هزینه مالی» از بدهی در 57 درصد شرکت‌ها افزایش داشته و یا کاهش نیافته است.
 • 61 درصد از شرکتها از لحاظ امتیاز شاخص «سهم تسهیلات از بدهی» رشد داشته و یا تغییری از این لحاظ نسبت به قبل از واگذاری نداشته‌اند.
 • امتیاز شاخص «جذب تسهیلات جدید» در 64 درصد از شرکت‌ها بهبود یافته و یا کاهش نداشته است.
 • امتیاز شاخص «سرمایه» 86 درصد از شرکتها بعد از واگذاری افزایش یافته و یا کاهش نیافته است. همچنین مجموع امتیاز این شاخص برای شرکت‌های مورد بررسی 37 درصد رشد را نشان می‌دهد.
 • 53درصد از شرکت‌ها از لحاظ شاخص «بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام» رشد امتیاز داشته‌اند.
 • 58درصد از شرکت‌ها امتیاز شاخص «بهره‌وری انرژی» خود را بهبود داده و 5 درصد تغییری در این شاخص نداشته‌اند.
 • امتیاز شاخص «ارزش صادرات» در91درصد از شرکت‌ها افزایش یافته و یا حداقل کاهش نداشته است. همچنین مجموع امتیاز این شاخص در شرکت‌های مورد بررسی 79 درصد افزایش داشته است.
 • 57 درصد از شرکت‌ها، امتیاز شاخص«بهره‌وری سرمایه» خود معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد را بهبود داده‌اند و مجموع امتیاز شرکت‌ها در این شاخص، پس از واگذاری، 17 درصد رشد داشته است.
 • امتیاز شاخص «هزینه بازاریابی و تبلیغات» در 75 درصد از شرکتها بعد از واگذاری افزایش یافته و یا کاهش نیافته است.
 • امتیاز شاخص «بهره‌وری نیروی کار» در 54 درصد از شرکت‌ها رشد مثبت داشته است. همچنین مجموع امتیاز این شاخص برای کل شرکت‌ها پس از واگذاری شاهد رشد 6 درصدی بوده است.
 • 59 درصد از شرکت‌ها بعد از واگذاری امتیاز «کارایی سود» خود را افزایش داده‌اند و مجموع امتیاز این شرکت‌ها در شاخص مذکور، 15 درصد رشد داشته است.
 • امتیاز شاخص «افزایش سرمایه از محل آورده نقدی» در 53 درصد از شرکت‌ها افزایش داشته و یا کاهش نداشته است.
 • امتیاز شاخص «سود خالص» 58 درصد شرکت‌ها پس از خصوصی سازی رشد داشته است و رشد 22 درصدی در امتیازات این شاخص برای کلیه شرکت‌های مورد ارزیابی قابل مشاهده است.
 • امتیاز شاخص «بازده دارایی‌های» 54 درصد شرکتها رشد یافته است. رشد بازده دارایی‌ها ناشی از فروش دارایی غیر مولد و استفاده بهینه از داراییهای موجود شرکت‌ها بوده است که منجر به افزایش 10 درصدی در مجموع امتیازات این شاخص شده است.
 • 59 درصد از شرکتها با اعمال سیاست‌های مدیریتی امتیاز شاخص«بازده حقوق صاحبان سهام» خود را افزایش داده‌اند. در 2 درصد از شرکت‌ها این بازده نسبت به قبل از واگذاری کاهش نداشته است. همچنین مجموع امتیازات این شاخص برای کل شرکت‌ها پس از واگذاری 12 درصد رشد داشته است.
 • امتیاز شاخص«حاشیه سود خالص» در 51 درصد شرکتها افزایش داشته و 1 درصد از شرکت‌ها تغییری از این لحاظ نداشته‌اند. همچنین رشد 4 درصدی امتیاز این شاخص برای شرکت‌های مورد بررسی قابل مشاهده است.
 • امتیاز شاخص«ارزش کل دارایی‌ها» در 66 درصد شرکت‌ها افزایش و در 2 درصد شرکت‌ها تغییر نداشته است. 51 درصد افزایش در امتیاز ارزش کل دارایی‌ها برای شرکت‌های مورد بررسی قابل تأمل است.
 • امتیاز شاخص «مالیات پرداختی» در 61 درصد از شرکت‌ها افزایش داشته و یا کاهش نیافته است.
 • 87 درصد از شرکت‌ها امتیاز شاخص «هزینه تحقیق و توسعه» خود را افزایش داده‌اند و یا حداقل کاهشی در این هزینه نداده‌اند.

علاوه بر موارد فوق، نتایج حاصله نشان دهنده بهبود بسیاری از شاخص‌های عملکردی برای مجموع شرکت‌های مورد بررسی، از جمله میزان فروش، سود، مالیات پرداختی و . می‌باشد؛ که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌گردد.

 • میانگین سالانه متغیر "سود عملیاتی"مجموع شرکتهای مورد ارزیابی، از 35،193 میلیارد ریال در سال‌های قبل از واگذاری به 67،650 میلیارد ریال در سال‌های بعد از واگذاری افزایش یافته است. بدین ترتیب این متغیر به میزان 23/92 درصد برای مجموع شرکت‌های مورد بررسی رشد داشته است.
 • میانگین سالانه متغیر "سود خالص" مجموع شرکت‌های ارزیابی شده، از 18،064 میلیارد ریال برای سالهای قبل از واگذاری با بیش از 72 درصد رشد به 31،156 میلیارد ریال برای سالهای پس از واگذاری افزایش یافته است.
 • مجموع شرکت‌های ارزیابی شده در سالهای قبل از واگذاری به طور میانگین 186،362 میلیارد ریال فروش داشته‌اند که این رقم با بیش از 109 درصد رشد در سال‌های بعد از واگذاری به 389،758 میلیارد ریال رسیده است.
 • میانگین سالانه متغیر "مجموع دارایی‌ها" برای کلیه شرکت‌های مورد ارزیابی از 356،164 میلیارد ریال در دوره قبل از واگذاری به 679،805 میلیارد ریال در دوره بعد از واگذاری افزایش یافته است که نشان دهنده رشد بیش از 90 درصدی می‌باشد.
 • میانگین سالانه متغیر "حقوق صاحبان سهام" کلیه شرکت‌های ارزیابی شده در دوره قبل از واگذاری، 170،093 میلیارد ریال بوده که این میزان برای سال‌های پس از واگذاری با بیش از 58 درصد رشد به 270،058 میلیارد ریال افزایش یافته است.
 • میانگین سالانه متغیر "افزایش سرمایه از محل آورده نقدی" مجموع شرکت‌ها از 580 میلیارد ریال در سالهای قبل از واگذاری به 1،062 میلیارد ریال در سالهای بعد از واگذاری افزایش داشته است؛ که نشان دهنده رشد 83 درصدی می‌باشد.
 • میانگین سالانه متغیر " مالیات پرداختی"مجموع شرکتهای مورد ارزیابی در سالهای قبل از واگذاری 6،569 میلیارد ریال بوده است که با افزایش 40 درصدی در سالهای بعد از واگذاری به 9،334 میلیارد ریال ارتقاء یافته است.

در ادامه وضعیت عملکردی شرکتهای ارزیابی شده، از منظر برخی از معیارهای مدل در قالب نمودار ارائه شده است.

4. معرفی شرکت‌های برتر و منتخب واگذار شده از نظر شاخص‌های عملکردی مدل

در کنار اجرای مدل ارزیابی عملکرد مورد نظر برای تعداد 92 شرکت واگذار شده به بخش غیر دولتی، سازمان خصوصی‌سازی به منظور تشویق و حمایت از شرکت‌های برتر از نظر معیارها و شاخص های عملکردی، اقدام به رتبه‌بندی شرکت‌های مورد بررسی از نظر معیارها و شاخص‌های مدل مذکور نموده است. طبق رتبه‌بندی صورت پذیرفته، شرکتهای برتر و منتخب از نظر کل معیارها و همچنین دو معیار اشتغال و بهره‌وری (به عنوان مهمترین معیارهای مد نظر این سازمان)، که شایسته تقدیر در همایش ملی ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی شناخته شده‌اند، به شرح جدول زیر است.

اعلام مشمولان جدید دریافت سهام عدالت

تومان نیوز:نمایندگان مجلس نحوه واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور را مشخص کردند.

به گزارش پایگاه خبری تومان نیوز(toomannews)، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با متن الحاقی به بند الف تبصره ۲ و همچنین بند الحاقی یک این تبصره موافقت کردند.

بر اساس متن الحاقی به بند الف، دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده‌اند اقدام کند.

مطابق با بند الحاقی ۱ تبصره ۲ بودجه، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و پرداخت کند.

حذف یارانه نقدی این دهک ها از این ماه | یارانه نقدی چه کسانی حذف می شود؟

اطلاعات خرید دلار از این جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود به عنوان یکی از معیار‌های دهک‌بندی در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند.

جشنواره پاییزی

حذف یارانه نقدی این دهک ها از این ماه | یارانه نقدی چه کسانی حذف می شود؟

جزئیات یارانه نقدی اعلام خواهد شد. یارانه معیشتی به همه ایرانی ها برای تامین کالاهای اساسی خود تعلق می گیرید. یارانه نقدی در سال جدید افزایش می یابد. یارانه نقدی بیش از بیست میلیون نفر فروردین ماه آخرین یارانه نقدی خود را دریافت کردند. کالابرگ جایگزین یارانه نقدی خواهد شد.

اطلاعات خرید دلار از این جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود به عنوان یکی از معیار‌های دهک‌بندی در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند.

پیگیری‌ها از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حاکی است، اطلاعات هویتی افرادی که اقدام به خرید دلار با کارت ملی خود می‌کنند، به عنوان فعالیت اقتصادی خانوار در سامانه ثبت خواهد شد و معیاری برای دهک‌بندی قرار خواهد گرفت.

معاونت پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی ضمن هشدار به کسانی که کارت ملی خود را برای خرید ۲۰۰۰ دلار به دیگران اجاره می‌دهند، هشدار داد، بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یایانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتی گفته، به احتمال زیاد همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تصمیم گیری برای ادامه دار بودن پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی یا ارائه کالابرگ در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرده، هنوز به این مرحله نرسیده ایم. فعلا کار بر روی منابع و مصارف در حال انجام است. باید درآمد ها و منابع و حقوق ها و غیره مشخص شود. بحث یارانه ها در تبصره ۱۴ مورد بررسی قرار می گیرد و هنوز به این مرحله نرسیده ایم.

به گفته مسعود میرکاظمی، به احتمال زیاد همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کالابرگ منتفی می‌شود و یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دارد به برنا گفته، بر روی سامانه باید کار شود و سامانه آمادگی پیدا کند و به شکل نمونه در یک استان و یا شهری اجرایی شود، اگر موفقیت آمیز باشد و مردم استقبال کنند حتما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.

پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی در ماه اردیبشهت، دولت وعده داد که با جایگزینی کالابرگ الکترونیکی افزایش قیمت ناشی از حذف ارز دولتی را جبران خواهد کرد. بر این اساس قرار شد تا جایگزینی کالابرگ الکترونیکی یارانه معیشتی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹ دهک درآمدی پرداخت شود.

طبق اعلام اداره‌کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در صورتیکه سرپرستان خانوار جزو دهک‌های اول تا سوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر فرد و در صورتیکه جزو دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر فرد به حساب آنان واریز خواهد شد.

گفتنی است، محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ۱۱ مهرماه امسال گفته بود که یارانه نقدی جایگزین ارز ترجیحی است و ارائه کالابرگ منتفی شده، چون زیرساخت آن وجود ندارد و دیگر تاثیر هم ندارد. اما معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در نشست خبری اخیر خود این موضوع را رد کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: به احتمال زیاد همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.

تغییرات نهایی یارانه نقدی آبان ماه | خریداران دلار یارانه نقدی این ماه خود را از دست می دهند؟ | روز واریز یارانه نقدی آبان ماه مشخص شد

هفته آینده هفتمین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. آن هم در حالی که دو روز قبل این مساله مطرح شد که احتمالا یارانه افرادی که دلار سهمیه‌ای خریده‌اند قطع می‌شود.

جشنواره پاییزی

تغییرات نهایی یارانه نقدی آبان ماه | خریداران دلار یارانه نقدی این ماه خود را از دست می دهند؟ | روز واریز یارانه نقدی آبان ماه مشخص شد

عکس جنجالی بهاره رهنما اینستاگرام را ترکاند | ازدواج مجدد بهاره رهنما صحت دارد؟

یارانه نقدی به زودی حذف می شود. یارانه نقدی شامل همه افراد نمی شود. یارانه نقدی مبلغ چندانی نداشت. یارانه نقدی با چالش زیادی همراه بود. جزئیات حذف یارانه نقدی را بخوانید.

یارانه نقدی

۲۲ آبان ماه یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و علاوه بر مشمولان قبلی، سه میلیون نفر دیگر هم قرار است در لیست دریافت‌کنندگان یارانه جدید قرار بگیرند.

اما در کنار مشمولان جدید، اخباری منتشر شد که حاکی از احتمال حذف یارانه برخی از افراد است؛ افرادی که در هفته گذشته دلار سهمیه‌ای خریده‌اند.

دو روز قبل بود که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی به افرادی که کارت ملی خود را به دلالان دلار اجاره می‌دهند هشدار داد که « اطلاعات هویتی خریداران دلار برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.»

این پیامک پس از آن ارسال شد که تعداد زیادی از مردم و به خصوص دلالان برای خرید دلار سهمیه‌ای در مقابل صرافی‌های مجاز صف بستند و بسیاری از مردم، کارت ملی خود را با قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به دلالان دلار اجاره می‌دادند تا از سهمیه دو هزار تایی دلاری آنها استفاده کنند.

اما پس از این اتفاق و با توجه به افزایش تقاضا برای دلار ۳۴ هزار تومانی، این مساله مطرح شد که احتمالا یارانه خریداران دلار سهمیه‌ای حذف می‌شود.

سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم در خصوص احتمال قطع یارانه بر اثر خرید دلار سهمیه‌ای، اعلام کرد باتوجه به اینکه خرید دلار بخشی از عملکرد اقتصادی خانوار می‌باشد، اطلاعات این افراد جهت ثبت در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و جهت ثبت در معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد پایگاه رفاه ایرانیان به وزارت کار ارسال می‌شود و خرید دلار می‌تواند به معنای تغییر دهک خانوار باشد.

هنوز مشخص نیست که آیا خرید دلار سهمیه‌ای منجر به حذف یارانه نقدی می‌شود یا نه. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که اجرای چنین برنامه‌ای به یارانه آبان ماه نمی‌رسد.

چراکه تنها سه تا چهار روز به واریز یارانه نقدی باقیمانده و بعید است وزارت کار و سازمان هدفمندی یارانه‌ها از چنان سرعتی برخوردار باشند که سهمیه این خانوارها و افراد را حذف کنند.

در نتیجه باید در ماه‌های آینده منتظر اجرای احتمالی چنین برنامه‌ای بود و دید آیا خرید دلار منجر به حذف یارانه نقدی می‌شود یا نه.

یارانه نقدی جدید شامل چه کسانی می شود؟

براساس اطلاعات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از مجموع ۵ میلیون و ۹۳۰ هزار نفری که یارانه آنها در اردیبهشت قطع شده بود، ۳ میلیون نفر مجدد مشمول یارانه شدند.

با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها کل افراد ثبت نام شده تا ابتدای آبان 1401 برابر با ٢،٦٥ نفر هستند. با توجه به بررسی‌های انجام شده، از بین این افراد ١،٦٥ نفر در دهک 1-9 درآمدی قرار گرفتند و مشمول پرداخت یارانه شدند.

همچنین یک میلیون نفر نیز در دهک 10 درآمدی قرار گرفته‌اند و مشمول دریافت یارانه تشخیص داده نشده‌اند.

لازم به ذکر است که کل افراد محذوف اردیبهشت 1401، ٥،٩٣ نفر بودند که از این تعداد ٤،٣ نفر در سامانه حمایت درخواست بازبینی ثبت کردند. از این تعداد ٣،نفر در دهک های درآمدی ١-٩ شناخته شدند و مجدد یارانه ایشان برقرار و معوقات یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز شد.

گفتنی است، یکی از معیارهای تعیین دهک بندی خانوارها که معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد اخیرا مورد تاکید قرار گرفته است، دریافت سهمیه 2000 دلاری است. به عبارت دیگر اگر فردی این سهیمه را دریافت کند، اطلاعات مربوط به آن تحت عنوان فعالیت اقتصادی فرد در سامانه رفاه ایرانیان ثبت خواهد شد و ممکن است دهک بندی افراد را دستخوش تغییر کند

اطلاعات خرید دلار از این جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود به عنوان یکی از معیار‌های دهک‌بندی در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند.

پیگیری‌ها از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حاکی است، اطلاعات هویتی افرادی که اقدام به خرید دلار با کارت ملی خود می‌کنند، به عنوان فعالیت اقتصادی خانوار در سامانه ثبت خواهد شد و معیاری برای دهک‌بندی قرار خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، معاونت پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی ضمن هشدار به کسانی که کارت ملی خود را برای خرید ۲۰۰۰ دلار به دیگران اجاره می‌دهند، هشدار داد، بدیهی است اطلاعات معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یایانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتی گفته، به احتمال زیاد همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تصمیم گیری برای ادامه دار بودن پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی یا ارائه کالابرگ در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرده، هنوز به این مرحله نرسیده ایم. فعلا کار بر روی منابع و مصارف در حال انجام است. باید درآمد ها و منابع و حقوق ها و غیره مشخص شود. بحث یارانه ها در تبصره ۱۴ مورد بررسی قرار می گیرد و هنوز به این مرحله نرسیده ایم.

به گفته مسعود میرکاظمی، به احتمال زیاد همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کالابرگ منتفی می‌شود و یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دارد به برنا گفته، بر روی سامانه باید کار شود و سامانه آمادگی پیدا کند و به شکل نمونه در یک استان و یا شهری اجرایی شود، اگر موفقیت آمیز باشد و مردم استقبال کنند حتما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.

پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی در ماه اردیبشهت، دولت وعده داد که با جایگزینی کالابرگ الکترونیکی افزایش قیمت ناشی از حذف ارز دولتی را جبران خواهد کرد. بر این اساس قرار شد تا جایگزینی کالابرگ الکترونیکی یارانه معیشتی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹ دهک درآمدی پرداخت شود.

طبق اعلام اداره‌کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در صورتیکه سرپرستان خانوار جزو دهک‌های اول تا سوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر فرد و در صورتیکه جزو دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر فرد به حساب آنان واریز خواهد شد.

گفتنی است، محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ۱۱ مهرماه امسال گفته بود که یارانه نقدی جایگزین ارز ترجیحی است و ارائه کالابرگ منتفی شده، چون زیرساخت آن وجود ندارد و دیگر تاثیر هم ندارد. اما معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در نشست خبری اخیر خود این موضوع را رد کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: به احتمال زیاد همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.

مبلغ یارانه نقدی در سال جدید تغییر می کند؟

«مسعود میرکاظمی» رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تصمیم گیری برای ادامه دار بودن پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و یا ارائه کالابرگ در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: هنوز به این مرحله نرسیده ایم. فعلا کار بر روی منابع و مصارف در حال انجام است. باید درآمد‌ها و منابع و حقوق‌ها و . مشخص شود. بحث یارانه‌ها در تبصره ۱۴ مورد بررسی قرار میگیرد و هنوز به این مرحله نرسیده ایم.

وی در ادامه گفت: ولی احتمال زیاد همین میزان یارانه برای سال آینده ادامه داشته باشد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که احتمال دارد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کالابرگ منتفی شود و یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دارد شود گفت: بر روی سامانه باید کار شود و سامانه آمادگی پیدا کند و به شکل نمونه در یک استان و یا شهری اجرایی شود، اگر موفقیت آمیز باشد و مردم استقبال کنند حتما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.

isna header

خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت:بسیاری از مشکلات امروز و اعتراضاتی که مطرح است به فاصله ما از شایسته سالاری باز می گردد.

ثبت‌نام حدود ۹۶۰ هزار نفر در کنکور/آغاز ثبت‌نام نوبت دوم از فروردین ۱۴۰۲

مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت‌نام حدود ۹۶۰ هزار داوطلب در کنکور نوبت اول خبر داد.

نتایج زنده انتخابات کنگره آمریکا، ۴ کرسی دیگر به نام دموکرات‌ها ثبت شد

بر اساس نتایجی که تا این لحظه از شمارش آرای انتخابات…

هشدار و آماده‌باش هلال احمر برای بارش باران، برف و وزش باد شدید در ۵ استان

رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر نسبت به بارش…

آیا بارندگی‌های سیل‌آسا به رفع بحران کم‌آبی کمک می‌کنند؟

یک کارشناس آب با بیان اینکه آبخیزداری تنها ایجاد سازه…

جام جهانی

ایجاد دو جزیره فوتبالی در تهران/ اختصاص ۸۰ درصد سازه‌های تبلیغاتی پایتخت به موضوع جام‌جهانی

ویدئو / بهترین هفت تاریخ که از الکل شکست خورد

ساوت گیت: مگوایر بهترین مدافع میانی ماست

عبدی: کی‌روش نمی‌خواست دستش رو شود

کروز ایران چرا از جام جهانی جا ماند؟

خط داغ

رتبه‌بندی معلمان به ایستگاه آخر نزدیک شد؛ آغاز تعیین «رتبه…

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش از ارزیابی و اعلام نظر روی پرونده رتبه‌بندی ۶۹۹ هزار نفر از مشمولان از سوی مدیران مدارس و واحدهای اداری این وزارتخانه خبر داد و گفت که هیئت‌های ممیزه از هم‌اکنون نسبت به تعیین امتیاز نهایی و تعیین رتبه مشمولان اقدام کنند.

کروز ایران چرا از جام جهانی جا ماند؟

بارش باران در اکثر نقاط کشور

نتایج زنده انتخابات کنگره آمریکا، ۴ کرسی دیگر به نام دموکرات‌ها…

ادعای رویترز: ایران با سفر مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی…

هشدار ایلان ماسک درباره ورشکستگی توییتر

تشدید درگیری‌ها بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان

سمت های کلیدی در کشور را باید به دست کسانی بسپاریم که امین…

سناتور بلژیکی: زلنسکی عروسک خیمه شب بازی آمریکاست

بذل و بخشش عجیب علی مرادی در واگذاری سالن های وزنه برداری

آخرین اخبار

فروش یک و نیم میلیارد دلاری آثار هنری در حراجی قرن

تابلونقاشی برای حادثه شاهچراغ

کنعانی: ایران مخالف جنگ و حامی آتش‌بس و صلح است

کارمندان دولتی انگلیس: اگر ظرف یک هفته به خواسته‌مان نرسیم، اعتصاب می‌کنیم

ایجاد دو جزیره فوتبالی در تهران/ اختصاص ۸۰ درصد سازه‌های تبلیغاتی پایتخت به موضوع جام‌جهانی

هشدار سیل برای مناطق وسیعی از استرالیا

عیادت معاون رئیس جمهور از مجروحان بسیجی حوادث اخیر

کرملین: روسیه تنها زمانی که به اهدافش برسد به عملیات نظامی در اوکراین پایان می‌دهد

چالوس یک‌طرفه می‌شود/ ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور و بارش باران در ۱۲ استان

تلاش وزارت بهداشت برای دریافت مجوز جذب ۳ هزار عضو هیات علمی تا پایان سال

مردم چقدر سفته و برات خریدند؟

پیشنهاد راه اندازی مشاغل خرد به جویندگان کار

نقش مهم تنفس در شکل‌گیری مغز

پیش‌بینی باد شدید و گرد و خاک در جنوب و غرب تهران/ اعلام میزان بارندگی‌ها در ۲۴ ساعت گذشته

رسانه‌های رژیم صهیونیستی: ارتش با چالش‌های خطرناکی روبرو است

چندرسانه‌ای

دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال ایران و نیکاراگوئه

ویدئو / بهترین هفت تاریخ که از الکل شکست خورد

ورزشی

بزرگانی که در جام جهانی گل نزدند/ از دی استفانو و زلاتان تا "شهریار" فوتبال ایران

عبدی: کی‌روش نمی‌خواست دستش رو شود

چون وا نمی‌کنی گرهی، خود گره مشو!

میرهاشم حسینی: در بهترین شرایط بدنی قرار داریم/ امیدوارم حمایت مسئولان از تکواندو بیشتر شود

نتایج زنده انتخابات کنگره آمریکا، ۴ کرسی دیگر به نام دموکرات‌ها ثبت شد

روسای جمهور آمریکا و چین در حاشیه اجلاس گروه 20 دیدار می‌کنند

نعیم قاسم: نمی‌گذاریم اسرائیل مرتکب حماقت شود/نمی‌خواهیم تحت سلطه آمریکا باشیم

کرملین: روسیه تنها زمانی که به اهدافش برسد به عملیات نظامی در اوکراین پایان می‌دهد

علمی و دانشگاهی

ارائه دستاوردهای ترویج علم در بزرگترین پلانتاریوم خاورمیانه

در آغاز برنامه‌های هفته ترویج علم نمایشگاه دو روزه از دستاوردهای…

توسط ماهواره چینی صورت گرفت

ثبت نشت متان در آمریکا

ماهواره چینی "گائوفن ۵ بی" (Gaofen 5B) نشت گاز متان در ناحیه‌ای…

پناهی در همایش کتابداران و اطلاع‌رسانان سلامت مطرح کرد

معرفی جدی‌ترین بیماری‌هایی که موجب مرگ‌ومیر می‌شوند/انتظارات از کتابداران و اطلاع‌رسانان سلامت

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت در ششمین همایش کتابداران و…

در گفت‌وگو با ایسنا اعلام شد

تولید و بسته‌بندی کرم ضد چروک بر پایه فناوری‌های سبز در کشور

محققان یکی از شرکت‌های نوپا با استفاده از عصاره آلوئه‌ورا و نانو…

فرهنگی و هنری

کروز ایران چرا از جام جهانی جا ماند؟

شناور بزرگ ایران که طبق وعده وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع…

از اشتباه تا اعتراض به آگهی‌نماهای هفته کتاب

چند سالی می‌شود که همزمان با هفته کتاب، شهر چهره دیگری به خود…

پخش مسابقات جام‌جهانی در سینماها جدی است؟

کمتر از ۱۰ رور تا شروع جام‌ جهانی فوتبال باقی مانده و پخش مسابقات…

گفت وگو با تهیه کننده «جام ۲۲»

موضع ویژه برنامه جام جهانی شبکه ورزش در قبال بازیکنان قدیمی تیم ملی

تهیه کننده ویژه برنامه «جام ۲۲» با اشاره به اهمیت حضور ایران…

سیاسی

در واکنش به اتهام ارسال سلاح ایران به روسیه برای جنگ با اوکراین

کنعانی: ایران مخالف جنگ و حامی آتش‌بس و صلح است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: ارسال سلاح معیار دریافت سهام عدالت اعلام شد ایران به روسیه برای استفاده…

نوری: نباید نیروهای امنیتی و انتظامی وارد دانشگاه‌ها شوند

رئیس فراکسیون مستقلین ولایی با تاکید بر این‌که باید حرمت محیط…

آمریکا خواستار «همکاری کامل» ایران در تحقیقات پادمانی آژانس شد

سخنگوی‌ وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری به سوالاتی درباره…

ادعای رویترز: ایران با سفر مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پاسخ به سوالات آن موافقت کرد

خبرگزاری رویترز با استناد به دو گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی…

اقتصادی

رئیس آژانس بین المللی انرژی:

نفت ۱۰۰ دلاری تهدید واقعی برای اقتصاد است

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی (IEA) اعلام کرد ۱۰۰ دلاری شدن قیمت…

راهکار دولت و بانک مرکزی برای کاهش زیان انباشته بانک‌ها

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد راهکاری…

هشدار ایلان ماسک درباره ورشکستگی توییتر

ایلان ماسک دو هفته پس از خرید ۴۴ میلیارد دلاری توییتر، درباره…

طلای جهانی در مسیر صعود

قیمت طلا امروز جمعه کاهش یافت اما برای بزرگ‌ترین افزایش هفتگی…

اجتماعی

افزایش مراکز ساماندهی «کودکان معتاد»/تعداد این کودکان زیاد است؟

معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت…

هشدار و آماده‌باش هلال احمر برای بارش باران، برف و وزش باد شدید در ۵ استان

رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر نسبت به بارش باران،…

آیا بارندگی‌های سیل‌آسا به رفع بحران کم‌آبی کمک می‌کنند؟

یک کارشناس آب با بیان اینکه آبخیزداری تنها ایجاد سازه در بالادست…

چالوس یک‌طرفه می‌شود/ ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور و بارش باران در ۱۲ استان

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا…

استان ها

اسماعیلی:

فعالیت قرارگاه محرومیت زدایی از فرهنگ و هنر در ۷۲ شهرستان کشور

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قرارگاه محرومیت زدایی از فرهنگ و هنر در ۷۲ شهرستان کشور اجرا شده و بنا بر این است که عدالت فرهنگی به عنوان شعار اصلی دولت مردمی و انقلابی در تمام وجوه، پیاده سازی شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی:

بی حرمتی به سرود و پرچم ملی بی پاسخ نماند

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: بی حرمتی به سرود و پرچم ملی غیر قابل اغماض است.

تنش آبی در روستاهای خدابنده جدی است

فرماندار خدابنده با اشاره به اینکه تنش آبی در روستاهای خدابنده جدی است گفت: در ۱۰۷ روستای شهرستان، مشکل تأمین آب آشامیدنی را داریم و در ۴۰ روستا نیز شدت این مسأله بالاست.

آیت الله حسینی بوشهری:

ایران، آمریکا را آزار می‌دهد

خطیب جمعه قم گفت: آمریکایی ها می‌گویند یکی از چالش‌هایی که ما داریم مربوط به ایران است و از آن به عنوان تضعیف کننده دمکراسی غربی یاد می‌کنند و می گویند ایران ما را آزار می‌دهد و هویت ما را از بین برده است و ایران دشمن معمولی نیست و رقیب ما است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.