استخر تاریک چیست و چرا به وجود آمده؟


علت اصلی راه راه بودن سیاه و سفید بدن گورخرها

چرا گورخرها خط های راه راه سیاه و سفید دارند؟

گورخرها به خاطر داشتن پوشش سفید و سیاه و راه راه خود، متمایزهستند ، چه چیزی در مورد این پوشش راه راه وجود دارد ، که درالگو های مختلف برای هر گورخر منحصر به فرد است ؟ مطالعات جدید نشان می دهد که برای استتار نیست! چارلز داروین استدلال کرد که دانشمندان تصور میکردند که خط های این حیوانات به پنهان استتار و انتخاب جفت کمک میکند. بااین حال دویس طبق یک تحقیق در دانشگاه، دریافت کرد که ، این تصور ممکن است غلط و نادرست باشد.

بدن سیاه و سفید گورخرها

حقایق جالب در مورد خطوط روی بدن گوره خرها

حیوانات شکارچی چگونه خط های راه راه گورخر را می بینند؟ محققان میگویند که:این چیزی است که حیوانات شکارچی به شیوه های خود انجام میدهند.

مثلا یوزپلنگ ها وشیر ها که محققان می گویند، خط های راه راه گورخر را در یک شرایط معین و روشن میبینند. به عنوان مثال:درطول شبهای تاریک بدون ماه خط های راه راه گورخر تنها از 29فوتی برای حیوانات شکارچی قابل مشاهده و دیدن هستند.

در گرگ و میش،این خط های راه راه تا 98 فوت قابل مشاهده میباشند ، در فاصله کوتاه ، شکارچیان میتوانند گورخر را از طریق حس بویایی و شنوایی تشخیص دهند به این ترتیب استتار کردن گورخر های راه راه اثر بخش نیست علاوه بر این، در فاصله های طولانی گورخر ها نمی توانند خودشان تفاوت بین الگو های جامد و خطی را متوجه شوند.

بدن زیبای گورخرها

محققان گفتند: این نشان میدهد که این پوشش راه راه منحصر به فرد ، عملکرد اجتناعی شناخته نشده ای، دارد پس خط های راه راه گورخر برای چیست؟

این مهم است که توجه داشته باشید که استتار شامل ترکیب شدن با محیط زیست است و این بدین معنی است ، که گورخر واقعا برای محافظت ازخود در برابر شکارچیان، استتار نمیکنند بنابراین خط های سفید و سیاه آنها هنوز بدون استفاده است.

دلیل راه راه بودن بدن گوره خرها

طبق یک مطالعه که درسال 2015 ، که در مجله اجتماعی رویال منتشر شد، این خط های سفید و سیاه گورخر ها ممکن است به خنک شدن انها در زیر افتاب طولانی و گرم کمک کند. محققان دانشگاه کالیفورنیای لس انجلس 29گونه مختلف محیط زیست را بررسی کردند که میتواند نوع (مدل)خطوط راه راه گورخررا در مرکز و شمال افریقا مشخص کند ، این تیم متوجه شدند که راه راه های پشت یک گورخر بامیزان دمای محیط زیست ارتباط دارد به این معنی است که راه راه های بدن این حیوان به او کمک میکند که دمای بدن خود را با محیط، متعادل کند.

شکل پوست گورخرها

براندا لاریسون،متخصص زیست شناسی و یکی از نویسندگان این پژوهش گفت:گورخر ها از مزیت داشتن ، یک سیستم اضافی خنک کننده بهره مند هستند،به این دلیل که آنها، غذا را کمتر از بقیه هضم میکند. حیوانات نیاز دارند زمان بیشتری در گرمای خورشید بمانند تا بیشتر غذا بخورند که این با خط های سیاه و سفیدشان ممکن شده است. گورخرها بیشتر از بقیه حیوان ها به نگهداری غذا نیاز دارند و یک مکانیسم خنک کننده اضافی میتواند در این شرایط بسیار مفید باشد .

کاربرد دیگر این راه راه های سیاه و سفید به گور خر کمک میکند که حشرات را از اطراف او دورکنند زیست شناسان و دیویس و همکارانش نیز، این نظریه را تایید میکنند. تحقیقات 2014 در یک نشریه ارتباط های طبیعی برجسته شده است.کارو و تیمش دریافتند که الگو های راه راه به دفع حشرات مرتبط هستند :کارو با اشاره به مطالعات انجام شده توسط تیم لاریسون گفت که مشاهدات بسیاری در این باره ،پیدا کرده اند. در واقع ، قسمت سفید بدن گورخر نوری غیر پولاریز، انعکاس می کند که برای حشرات خوشایند نیست و باعث دفع آنها میشود.

قرآن و سیاهچاله های کیهانی

یک پرسش را که در قالب عبارت های متعدد عنوان شده و می شود، با تلخیص، تجمیع و نقل به معنی، می آورم:

پرسش: گفته اید که قانون نیوتن یعنی جاذبه، جهان را مدیریت نمی کند، و آنچه جهان را اداره می کند دافعه است. منشأ این دافعه را بیان و مشخص کرده و به نیوتن ایراد گرفته اید که منشأی برای جاذبه معرّفی نکرده است.

بر فرض پذیرش نظر شما که «از مرکز جهانِ کیهانی، به طور مداوم انرژی و ماده ایجاد می شود و کل جهانِ کیهانی را تحت فشار قرار می دهد، و با فشار و دافعه، آن را مدیریت می کند»، این پرسش پیش می آید که: پیدایش و فعالیّت سیاهچاله ها، بدون عاملِ نیروی جاذبه، چگونه امکان دارد؟

پاسخ: به دو اصل دربارۀ سیاهچاله ها- که می توان گفت امروز نظر اجماعی کیهان شناسان است- توجه فرمائید:

1- سیاهچاله، حفره ای است که در اثر فنای یک ستاره، در فضا به وجود می آید.

2- یک سمت سیاهچاله ها مانند چاه عمل می کنند، و سمت دیگرشان مانند چشمه.- یعنی مانند قیف از یک طرف، مواد و انرژی ها را می بلعند و از طرف دیگرشان آنها را بیرون می کنند.

نظر به آن که در این مسئله (و در همۀ مسائل کیهان شناسی) سر و کارمان بیشتر با «انرژی» است- زیرا در عرصۀ فضا اکثریت با انرژی است و مواد و کرات، شبیه خرده چوب هائی است که در اقیانوس باشد؛ بنابر این نظر به شباهت زیاد انرژی به آب، بهتر است سیاهچاله ها را به «گرداب های رودخانه ها» تشبیه کنیم که به آنها «تنوره» هم می گویند. این تنوره ها به شکل قیفی، هم آبهای اطراف خودشان و هم هر چه در آب هست را به درون خود بلعیده و از طرف زیر باز پس داده و از درون خودشان بیرون می کنند.

گردابه ها چگونه به وجود می آیند؟ رودخانۀ خروشان، گاهی در بستر خود با موانع و مزاحم هائی از قبیل سنگ، یا گِل سفت رُسی، مواجه می شود و آن موانع و مزاحم ها جریان آب را در آن نقطه به چرخش در می آورند، گردابۀ قیفی شکل، تشکیل می شود.

و چون سرعت جریان آب و فشارش در بخش بالا، شدید است، و سرعت پائین آن به دلیل تماس با بستر و موانع بستر، کمتر است، گردابه از بالا می گیرد و به پائین می دهد. یعنی گردابه نمی مکد، بل فرو می راند، به سوی پائین دفع می کند. و این تعبیر عوامانه است که می گویند: گردابه می بلعد. زیرا نیروئی که گردابه را می چرخاند همان نیروی جریان آب است، و هیچ نیروئی در آن زیر وجود ندارد که گردابه را بچرخاند. و نیز همانطور که گفته شد سرعت و شدت جریان آب در بخش بالای آن، نیرومندتر از بخش پائین آن است.

و اگر «مکیدن» و «بلعیدن» است، عامل آن چیست؟

مثال: در چاه های کشاورزی، موتور مکنده، آب را از چاه می مکد و از آن طرف بیرون می دهد. یعنی این ماشین فقط یک کار می کند: مکیدن و بیرون ریختن. اما در داستان گردابه، دو حادثه رخ می دهد:

1- به وجود آمدن و ساخته شدن گردابه.

2- سپس (بر فرض) مکیدن و بیرون ریختن.

عامل مکِش در چاه مذکور نیروی موتور است، که در گردابه چنین عاملی وجود ندارد.

این بر عهدۀ طرفداران جاذبه است که باید عامل و منشأ این جاذبه را مشخص کنند. و نیز منشأ جاذبه در کل جهان را معرفی کنند که نه کرده اند.

اکنون که ماهیت گرداب را در آب سه بعدی، دانستیم، ماهیت سیاهچاله را نیز در فضای شش بعدی پر از انرژی بررسی کنیم:

بر اساس نظریۀ دافعه (که از قرآن و احادیث استخراج شده و تقدیم شده است) انرژی که همه جای جهان را پر کرده است، بر هر کره ای اعم از ستاره، سیاره و قمر، و نیز اعم از کرات بزرگ و کوچک، فشار می آورد؛ فشار از هر جانب.

هنگامی که یک ستاره فانی شده و هستۀ ستاره تبدیل به حفره می شود، گردابی قیفی شکل به وجود می آید که از یک طرف انرژی ها و مواد را فرو می فرستد و از طرف دیگر آنها را بیرون می دهد. مانند گرداب رودخانه.

از طرفی که فشار انرژی فضا بیشتر است فرو می فرستد و از طرفی که فشار انرژی فضا کمتر است، باز پس می دهد. چرائی بیش و کم بودن فشار انرژی در جوانب مختلف، خواهد آمد.

اتفاقاً: وجود چیزی بنام سیاهچاله بر علیه قانون نیوتن و بر علیه «مدیریت جاذبه» است. و آن را در یک بن بست، بل در یک تناقض قرار می دهد. شگفت است؛ چرا طرفداران جاذبه به سخن خودشان دربارۀ سیاهچاله ها توجه نمی کنند؟ چگونه یک ستاره ای که در دوران فعالیتش چنین جاذبه ای نداشت اما در حین مرگش اینهمه جاذبه پیدا می کند؟ و همه چیز را می بلعد-؟

اما بر اساس نظریۀ دافعه، هیچ جائی برای چنین پرسش بی پاسخی، وجود ندارد. و همچنین به پرسشی که شبیه این باشد نیز جائی نیست.

در همان جا، و در جاهای دیگر از نوشته هایم، گفته ام که این تنها من نیستم (که با تکیه بر قرآن و حدیث) قانون جاذبه را در مدیریت جهان، رد می کنم؛ خیلی از دانشمندان غربی آن را مخدوش دانسته اند، حتی خود اینشتین همیشه به آن با تردید نگریسته است. چرا برخی از محققین جامعۀ ما اینهمه بر صحت آن اصرار دارند؟ و همچنین دربارۀ «قانون گسترش جهان» از به کارگیری واژۀ «انبساط» دست بر نمی دارند. جهان می خورد و بزرگ می شود، نه گسترش انبساطی بادکنکی. دائماً از مرکزش انرژی ها و مواد با اَمر «کن فیکون» ایجاد شده و آن را بزرگ می کند.

قانون انحناء: انحناء فضا- زمان، نیز دو نوع است:

1- انحنائی که بر کل جهان کیهانی، مسلط است: این انحناء را در کتاب «قرآن و نظام رشته ای جهان» توضیح داده ام، حتی یک نقاشی فرضی هم در آن جا ترسیم شده است. حرکت کهکشان ها، سیر منظومه ها، و چرخش کرات، و حتی آن حرکت کهکشان ها که از مرکز جهان به سوی کران است (هیچکدام در خط مستقیم و شبه مستقیم نیستند) و این، در اثر همان فشار از مرکز و به دلیل محدود بودن کرانۀ جهان، است.

با بیان دیگر: این انحناء و انحناء ها، به دلیل فشار از مرکز از طرفی، و محدود بودن بوسیله کرانه از طرف دیگر، حاصل می شود. که در آن کتاب مثالی نیز از هندوانه آورده شده.

2- انحناء های موردی: این ها نیز بر دو نو ع هستند:

الف: انحنائی که از فنای یک سیاره، به وجود آمده و آن قیف های عظیم کیهانی را به وجود می آورند که سیاهچاله نامیده می شوند و شرحش گذشت.

ب: انحنائی که در اثر دوری و نزدیکی کرات به همدیگر، به وجود می آیند. فشار و دافعه که از هر جانب بر هر کهکشان، بر هر منظومه و بر هر کره وارد می شود. هر کهکشان از هر سمتی که از دیگر کهکشان ها دورتر باشد، از همان سمت تحت فشار قوی تری قرار خواهد گرفت. و همچنین است هر منظومه ای. و همین طور است هر کره ای.

در آنجا مثال آورده ام: در آب یک استخر فرو روید، در زیر آب کاملاً حس می کنید که به کدام دیوارۀ استخر نزدیکتر هستید. برای این که در آن سمتی که به دیوار نزدیکتر هستید فشار آب بر بدن شما کمتر است، و در آن سمت که از دیوار دور تر هستید فشار آب بر شما بیشتر است. رابطۀ فشار انرژی فضا، با کرات نیز همین طور است.

فرو رفتگی دو قطب زمین، به خاطر دوری آن دو طرفش از دیگر کرات است. و برآمدگی کمر زمین به خاطر وجود کرۀ ماه در نزدیکی زمین است، چنانکه مسئلۀ جذر و مد نیز چنین است. و پاسخ طرفداران جاذبه در این مسئله نیز به وضوح کامل، قانع کننده نیست بل نوعی تناقض است.

اینک برگردیم به موضوع سیاهچاله ها و ببینیم قرآن در این باره چه می فرماید:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏- وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‏[1]: به نام خداوند بخشندۀ مهربان- سوگند به ستاره آنگاه که هلاک شود.

لغت: هوت الاُمّ: هلکت: مادر هلاک شد.

هوت الرّیح: هبّت: باد سریان کرد.

هوی العُقابُ: انقضّت علی صید: عقاب به سوی شکار فرو رفت.

نجم: هر کرۀ آسمانی که در شب نور دهد، خواه نورش اصیل باشد مانند هر خورشید و ستاره. و خواه نورش وام گرفته از خورشید باشد، مانند هر سیاره ای که نور یک خورشید را منعکس می کند. و به قمر، نجم گفته نمی شود.

اما در این آیه باید گفت مراد «اصیل» است. زیرا ارادۀ غیر اصیل نیازمند قرینه است که وجود ندارد. و ارادۀ اعم، یعنی ارادۀ هم اصیل و هم غیر اصیل با همدیگر، با معنی «هوی» نمی سازد.

مردم قدیم شهاب ها را نیز نجم، کوکب و ستاره می نامیدند. لذا برخی مفسرین «هوی» را به سقوط شهاب ها معنی کرده اند. در حالی که قرآن به طور نصّ دربارۀ شهاب ها با لفظ «شهاب» سخن گفته و آنها را نجم و کوکب و خورشید ننامیده است.

از سه کاربرد بالا در معنی «هوی» آنچه با نجم مناسبتر است، معنی اول است، و نیز هر ستاره ای برای یک منظومه ای نقش مادری ایفا می کند. گرچه دو معنی دیگر نیز با هلاکت یک نجم که به انرژی تبدیل می شود و انرژی شبیه باد است، و یا سقوط عقاب که بال و پرش جمع شده و فرو می آید، بی مناسبت نیست.

هَوَی، صیغۀ مفرد مذکر غایب ماضی است، دربارۀ چیزی به کار می رود که خودش هلاک شود. و در آیۀ 53 همین سورۀ نجم، متعدی آن از باب اِفعال، آمده است: «وَ الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوى‏»: خداوند شهرهای مؤتفکه را فرو کوبید.

چرا لفظ «هوی» انتخاب شده و (مثلاً) از مشتقات «موت» نیامده؟ برای این که موت دربارۀ جانداران به کار می رود و بهترین لفظ برای مرگ یک خورشید کلمۀ هوی است.

شأن نزول: در شأن نزول این آیه و این سوره چند حدیث آورده اند که برای تایید سخن رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در نزدیکی های رحلتش، کوکبی در مدینه با نور فراوان ساقط شده است. اما علاوه بر این که سند آنها نقص دارد، با تاریخ نزول آیه و سوره نیز تضاد دارد. زیرا سورۀ نجم در مکه نازل شده و از سوره های مکّی است، نه مدنی. ظاهراً برخی راویان میان دو موضوع که یکی مکی و دیگری مدنی بوده خلط کرده اند و چنین چیزی درست شده است. یعنی ماجرای مدینه سقوط استخر تاریک چیست و چرا به وجود آمده؟ یک شهاب سنگ بوده و ارتباطی با این آیه نداشته است.

و طبرسی در مجمع البیان، و ابن جمعه در نور الثقلین، در ذیل همین آیه، حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که این آیه و سوره در مکّه نازل شده و عتبه بن ابی لهب نیز دربارۀ آن عکس العمل ناشایست نشان داده است.

و نیز: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏- وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ- وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ- النَّجْمُ الثَّاقِبُ[2]: بنام خداوند بخشندۀ مهربان- سوگند به آسمان و به آن «تاریک آیند»- و کدام شرح و بیان است که آن «تاریک آیند» را به تو بفهماند- آن ستارۀ سوراخ کننده است.

لغت: الطارق- صیغۀ اسم فاعل- به معنی کسی که در تاریکی بیاید.

معلوم است که اگر ستاره ای (خورشیدی) بخواهد در تاریکی بیاید، باید خودش تاریک شود. و الاّ معنائی برای آمدنش در تاریکی نمی ماند. به طوری که اگر کسی در تاریکی شب با چراغ آید، به او طارق نمی گویند.

ثَقْب یعنی «سفتن»: لعل سفته: یعنی لعلی که آن را سوراخ کرده اند تا بر نخ کنند- درّ نا سفته: درّ سوراخ نشده.- سفته گوش: آنکه گوشش را جهت گوشواره سوراخ کرده اند.

ثاقب: سوراخ کننده، ایجاد حفره کننده، حفره ای که هر دو سر آن باز باشد.

به دنبال آن، چند آیه در هدایت انسان و توجه دادن بشر به قدرت خداوند آمده، سپس در آیۀ 11 می فرماید: «وَ السَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ»: سوگند به آسمان که (در درونش) دارای «رجع» است.

از این آیه نیز می توان معنی «حفرۀ چرخان» را استفاده کرد.

لغت: الرّجع: الغدیر یترددّ فیه الماء: برکه ای که آب در آن چرخش داشته باشد.

رَجْعُ الصدی: ما یردّه علیک المکان الخالی اذا صوّتّ فیه: آنچه صدای تو را بر می گرداند در مکان خالی، وقتی که صدا می کنی.- برگشتن صدا (مثلاً) در کنار کوه، آنچه امروز «اکو» می گویند.

متاسفانه با پیروی از اشخاص غیر مسؤل، این آیه را به طلوع و غروب خورشید و ماه، و یا به باران، تفسیر کرده اند. در حالی که قرآن را یا باید با حدیث تفسیر کرد، و یا با لغت.

برخی از متون لغت، یکی از معانی «رجع» را «باران» نوشته اند، اینان نیز از همین مفسران پیروی کرده اند. و الاّ در زبان و محاورات مردم عرب چنین کاربردی برای این لفظ در هیچ متنی، یا شعری نمی یابیم.

درِ خانۀ اهل بیت علیهم السلام بسته شد، امامت بایکوت شد و نگذاشتند برای تک تک آیه های قرآن حدیثی صادر شود، و یا صادر شده ها به دست مردم برسد. فلان مفسر در اثر واماندگی، چیزی بنام استخر تاریک چیست و چرا به وجود آمده؟ باران برای «رجع» دست و پا کرد.

و نیز: آنان که به طلوع و غروب خورشید معنی کرده اند، توجه نکرده اند که بستر سخن در نجم هائی است که درک و فهم نقش و کارکرد آن ها، بنوعی دور از دسترس است: «وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِق». نه دربارۀ طلوع و غروب که محسوس همگان است.

جایگاه سوراخ: سوراخ سیاهچاله در چه چیزی ایجاد می شود؟ قرآن پاسخ این پرسش را با آیه ای که دربارۀ «شهاب سنگ» ها دارد، می دهد آنجا که دربارۀ شیاطین می گوید: آنها نمی توانند در آسمان نفوذ کنند و اگر گامی به سوی آن بردارند، هدف شهاب سوراخ کننده قرار می گیرند: «إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ»[3].

آنچه شهاب سنگ ها سوراخ می کنند فضای انباشته از انرژی است، آنها میدان انرژی را سوراخ می کنند و به سوی زمین می آیند. نجم ثاقب نیز با مرگش سوراخ عظیمی در همان انرژی فضا، ایجاد می کند.

با این فرق که شهاب سنگ ها انرژی فضا را شکافته و می آیند، هنگامی که با جوّ زمین برخورد می کنند یا متلاشی می شوند و یا جوّ زمین را نیز سوراخ کرده و به سطح آن می رسند. اما نجم ثاقب در جایگاه خودش ایجاد سوراخ می کند، و نیز: شهاب سنگ ها وقتی که برخورد می کنند، نورانی می شوند. اما نجم ثاقب وقتی که نورش به پایان می رسد، ایجاد شکاف می کند.

سؤال: هر وقت قرآن را باز کنیم خواهیم دید که می گوید «وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِق». در حالی که اگر بحث بالا پذیرفته شود، ما درک کرده ایم که آن عبارت است از ستاره ای که فانی شده و حفره ای را ایجاد کرده است-؟

جواب: برادر زاده ام علی اکبر رضوی که طلبۀ فاضلی است روزی به من گفت: قرآن می گوید: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْأَرْحامِ»[4] و شما فرمول ریاضی می نویسید که:

و تعیین می کنید که 4،563،000،000 سال با سال های زمینی به قیامت مانده است[5].

گفتم: در همین آیه علم به باران را نیز گفته است اما هوا شناسی آمده باران را پیش بینی می کند. آنچه در رحم ها هست را نیز گفته است، اما سونوگرافی جنین را نشان می دهد. پس مراد از این که علم به این اشیاء، به خداوند منحصر است، علم تفصیلی است یعنی مثلاً دانستن تعداد قطرات باران، یا دانستن مذکر و مونث بودن، یا کور و بینا بودن کودک در همان آغاز انعقاد نطفه، یا شقی و سعید بودن جنین در همان بطن مادر. این علوم در انحصار خداوند است.

فرمول ریاضی من نیز رقمی است که در درون آن، احتمالات میلیون ها سالی هست، بحث بر اساس «در حدود» است، نه دقیق.

و این «طارق» را نیز هر قدر بشناسیم باز به دانش تفصیلی درباره اش نخواهیم رسید. و نباید این آیه ها را طوری تفسیر کنید که باب علم و تحقیق در بارۀ موضوعاتی از قبیل سیاهچاله، بقیه عمر کهکشان های امروزی، باران و جنین، ببندید. باب علم و تحقیق باز است. و بهتر می دانی که محاسبات من برگرفته و استخراج شده از خود قرآن و حدیث است.

بلی درست است که موضوعات علمی با همدیگر فرق دارند، در برخی از آنها بیشتر می توانیم پیش برویم و در برخی خیلی اندک.

استخر تاریک چیست و چرا به وجود آمده؟

تعبیر خواب تار دیدن چشم تعبیر خواب تار دیدن چشم ، معنی تار دیدن چشم در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و …

تعبیر خواب عروس هلندی ، معنی دیدن عروس هلندی در خواب چیست

تعبیر خواب عروس هلندی تعبیر خواب عروس هلندی ، معنی دیدن عروس هلندی در خواب چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که …

تعبیر خواب زرشک و کشمش ، معنی دیدن زرشک و کشمش در خواب چیست

تعبیر خواب زرشک و کشمش تعبیر خواب زرشک و کشمش ، معنی دیدن زرشک و کشمش در خواب چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم …

تعبیر خواب دریا برای زن باردار

تعبیر خواب دریا برای زن باردار ، از دید حضرت یوسف و ابن سیرین و امام صادق

تعبیر خواب دریا برای زن باردار ، از دید حضرت یوسف و ابن سیرین و امام صادق همگی در سایت فال و خواب .امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب دریا برای زن باردار چیست

زنان باردار ممکن است در مدت بارداری خود خواب دریا را به شیوه‌های مختلفی ببینند.

اگر خودتان را در حال شنا در دریا ببینید می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای ایجاد ارتباط بین خودتان و کودکتان باشد.

به گفته منوچهر مطیعی تهرانی به صورت کلی تلاطم دریا می‌تواند نشانه‌ای از بیماری فرزند نیز باشد.

غرق شدن در آب می‌تواند نشانه‌ای از خستگی زنان در دوره بارداری باشد.

از دیگر تعبیر‌های خواب غرق شدن در دریا می‌توان به ترس از پارگی کیسه آب نیز اشاره کرد.

اگر خواب اقیانوس و تلاطم‌های آب اقیانوس را ببینید یعنی قرار است زایمان زودرس داشته باشید.

آنلی بیتون در تعبیر خواب دریا می‌گوید اگر زن خواب ببیند که با شوهر خود در دریا شنا می‌کند یعنی به آرزوهایش استخر تاریک چیست و چرا به وجود آمده؟ می‌رسد.

تعابیر دیگر دریا در خواب

برای تکمیل این بحث تعبیر خواب دریا را بطور کامل برای شما ارائه می کنیم.

ابن سیرین

اگر در خواب ببینی که آب بسیار گوارا از دریا می خوری ، از بزرگ و پادشاه به شما به همان اندازه مال می رسد یعنی اگر زیاد بخوری مال بیشتر و اگر کم آب بخوری مال کمتری به شما می رسد.

خوردن تمام آب دریا به منزله این است که به پادشاهی کل جهان می رسی.

امام صادق ع

دیدن دریا در خواب نشان دهنده پادشاه و پادشاهی است.

اگر در خواب دریا را تیره و به عبارتی آب دریا را تیره ببینی معنی آن پادشاهی ظالم و گناهکار است.

دریای آرام و صاف هم در خواب خیلی خوب است و نشان دهنده پادشاه منصف و خوب است.

جابر مغربی

اگر در خواب خود ببینی آب دریا بالا آمده است معنی این خواب این است که لشگر پادشاه زیاد شده است.

اگر در خواب ببینی که داخل دریا می روی تعبیر این خواب این است که توفیق عبادت شامل حامل شما می شود.

اگر در خواب دریای طوفانی ببینی به صورتی که موج ها بلند شود و آسمان تاریک شود معنای این خواب این است که مردم آن منظقه مردم خوبی نیستند و گناهکار هستند.

دریای مواج در خواب دیدن و همچنین و شکار کردن از دریا به معنای رزق و روزی حلال است و وضع و روزگار فرد خوب می شود.

اگر در خواب ببینی که آب دریا کم شده است به معنای این است که لشگر پادشاه کم می شود.

خوردن آب شود دریا به معنای این است که شما کار حلال خود را رها می کنید و سراغ کاری حرام می روید.

اگر در خواب ببینید که آب دریا و رودخانه ها خیلی کم شده است به معنای این است که لشگر و دارایی پادشاه آن منطقه خیلی کم می شود.

اگر در خواب خود دیدید که بدون به وجود آمدن هیچ حالت جدیدی کل آب دریا را می خورید معنای این خواب هلاک شدن پادشاه است.

اگر در خواب دیدی که در حال شنا کردن در آب دریا هستی و از آب بیرون بیایی و لباس بپوشی ، یعنی از کار کردن برای پادشاه راحت می شوی ولی اگر خلاف این خواب را ببینی یعنی گرفتار کار دنیوی و کار برای پادشاه خواهی ماند.

۶ معمای جذاب که هوش شما را تست می کند!

باشگاه خبرنگاران جوان : اگر به دنبال معماهای جذاب هوش همراه با پاسخ صحیح هستید، این مطلب را از دست ندهید.

برخی تحقیقات ثابت کرده‌اند که حل معما، فوق‌العاده برای مغز استخر تاریک چیست و چرا به وجود آمده؟ مفید است. حل معما ذهن را تیزتر می‌کند، حافظه را بهبود می‌بخشد و به ما می‌آموزد که به جزئیات کوچک توجه کنیم؛ این به‌سادگی سرگرم کننده است.

۱- معمای نردبان

جک روی نردبان ۲۵ متری ایستاده بود. از نردبان لغزید و روی زمین افتاد. اما هیچ جراحتی بر نداشت. چطور ممکن است؟

۲- معمای سکه‌ها

شما دو سطل آب دارید، در داخل سطل اول دمای آب ۲۵ درجه سانتیگراد است، در داخل سطل دوم آب ۲۵ درجه فارنهایت است. شما از همان ارتفاع یک سکه را به داخل هر سطل می‌اندازید و آن‌ها دقیقاً در همان زمان به آب می‌خورند.

سوال: کدام یک از سکه‌ها ابتدا به پایین می‌رسند؟

۳- معمای سیب


۱۰ نفر در یک اتاق هستند و هر شخص می‌تواند کل اتاق و همه افراد را ببیند. شما می‌خواهید یک سیب قرار دهید تا همه افراد به جز یک نفر بتوانند آن را ببینند. سیب را در کجای اتاق قرار می‌دهید؟

۴- ماشین مقابل ماشین


۲ اتومبیل وجود دارد، ماشین آبی ۶۰ مایل در ساعت و ماشین قرمز ۴۰ مایل در ساعت حرکت می‌کند. هر دوی آن‌ها در همان زمان شروع کرده‌اند، اما هنوز هم در یک نقطه از یکدیگر عبور می‌کنند. چطور ممکن است؟

۵- معمای درخت سیب

آنا و ماری برای پیاده روی به جنگل رفتند. ناگهان باران شدید شروع شد، دختران خانه‌ای متروکه را دیدند و تصمیم گرفتند در خانه پناه بگیرند. وقتی باران متوقف شد، دوستان خشک بودند، اما بسیار گرسنه بودند؛ بنابراین، آن‌ها راه‌های مختلفی برای یافتن میوه طی کردند.

آنا یک درخت سیب پیدا کرد، اما وقتی سیب خورد، به درخت تبدیل شد. نیم ساعت بعد، ماری به آنجا رفت و شنید که شخصی می‌گوید: «دوست شما به درخت تبدیل شد، باید او را پیدا کنید تا او را برگردانید. شما فقط یک فرصت دارید اگر اشتباه کنید، دوست شما برای همیشه درخت خواهد ماند.»

ماری چطور می‌تواند بفهمد کدام درخت دوست اوست؟

۶- معمای وزن

کدام مرد بیشترین وزن را تحمل می‌کند؟

► پاسخ معماها

۱- جک در پایین نردبان ایستاده بود.

۲ - سکه در سطل یکم. در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد آب مایع است، در حالی که در ۲۵ درجه فارنهایت به یخ تبدیل می‌شود.

۳ - سیب را روی سر هر کسی که می‌خواهد سیب را نبیند قرار دهید.

۴ - آن‌ها در جهات مخالف سفر می‌کنند.

۵ - از آنجا که نیم ساعت باران می‌بارد، همه درختان جنگل باید مرطوب باشند. تنها درختی که خیس نیست دوست ماری است.

لکه های سیاه در تلویزیون نشانگر چیست؟

شکستگی پنل و ضربه خوردگی صفحه تلویزیون از طرف کارشناسان زیر قابل تعمیر یا تعویض نیست.

حسین غلامی تعمیرکار تلویزیون در استاده

مازیار رحمانی تعمیرکار تلویزیون در استاده

لکه سیاه تلویزیون

ایجاد لکه سیاه تلویزیون شاید یکی از بدترین اتفاق‌هایی باشد که برای این وسیله رخ می‌دهد. تصور کنید که می‌خواهید برنامه مورد نظر خورد را تماشا کنید و لکه‌ای سیاه دقیقا در وسط صفحه ایجاد شده باشد. این لکه‌ها ممکن است در هر جایی از صفحه ایجاد شده باشد و دلایل مختلفی عامل ایجاد آن باشد.

در این صفحه به بررسی این مشکل و عوامل مختلفی که باعث ایجاد شدن لکه سیاه تلویزیون می‌شوند اشاره می‌کنیم.

حتما بخوانید: چه گارانتی در زمان تعمیر تلویزیون باید دریافت کنید؟

لکه‌‌های سیاه تلویزیون

توجه داشته باشید که خارج کردن پنل نیز کار افراد حرفه‌ای است و اگر خودتان این کار را انجام دهید احتمال اینکه آسیب‌های جدی‌تری به ‌آن وارد کنید وجود دارد. هر پنل از قسمت‌هایی مانند ماژول و لیکويید ساخته شده است که در صورت بروز مشکل در آنها هاله‌های سیاه روی صفحه مشاهده می‌کنید.

گرد و خاک و خرابی پنل تلویزیون

باید بدانید که خرابی پنل بیشتر به دلیل آلودگی و کثیفی آن پس از گذشت سال‌ها استفاده به وجود می‌آید. هم ‌چنین در مواردی تعمیرکار متخصص ممکن است به شما توصیه کند تا پنل را به طور کلی عوض کنید. همین حالا میتوانید جهت تعمیر تلویزیون ال جی توسط متخصصین استاده اقدام نمایید.

استفاده زیاد از تلویزیون

همانطور که در بالا اشاره شده هر دستگاهی عمر مفیدی دارد. برای مثال به شما گفته می‌شود که عمر دستگاه 20 سال است اما شما به صورت شبانه‌روزی از آن استفاده می‌کنید و دستگاه شما دائما روشن است. در این موارد خراب شدن آن پیش از موعد ذکر شده طبیعی ‌جلوه می‌کند. علائم و نشانه‌های خرابی پنل تلویزیون را اینجا مشاهده کنید.

گذشتن عمر مفید تلویزیون

هر وسیله برقی عمر مفیدی دارد و نباید انتظار داشت که با خرید یک تلویزیون سال‌ها بتوانیم بدون مشکل از آن استفاده کنیم. اگر علت لکه سیاه تلویزیون روی صفحه تمام شدن عمر مفید آن باشد، باید قطعات مورد نظر را تعویض و حتی در مواردی دستگاه جدیدی تهیه کنید.

عدم مراقبت درست از تلویزیون

اگرچه هر وسیله برقی عمری دارد اما با توجه و رسیدگی می‌توان تا سال‌ها بدون دردسر از آن استفاده کرد. در رابطه با تلویزیون نیز باید بدانید که در بعضی موارد خیس کردن و کشیدن دستمال مرطوب به آن می‌تواند به آن آسیب رسانده و باعث ایجاد هاله‌های تاریک شود. دلایل ایجاد خطوط عمودی و افقی روی تلویزیون چیست؟

از طرفی قرار دادن دستگاه در دمای مناسب نیز بسیار حائز اهمیت است. تلویزیون شما نباید در مکان‌هایی که اختلاف دمایی زیاد است قرار بگیرد. پس از قرار دادن آن در جلوی پنجره که ممکن است آفتاب به آن بخورد و یا رطوبت از لای پنجره به داخل درز کند خودداری کنید. دلیل قطع شدن صدای تلویزیون ال جی چیست؟

خرابی پیکسل

صفحه‌های نمایش مانند تلویزیون از چندین میلیون نقطه ایجاد شده‌اند که در کنار هم تصاویر با کیفیت را به شما نمایش می‌دهند. به این نقاط در کنار هم پیکسل گفته می‌شود و در رنگ‌های مختلفی وجود دارند. اگر هر کدام از این نقاط به درستی کار نکنند و خراب شده باشند، نمی‌توان تصویر درستی را در صفحه نمایش مشاهده کرد و ممکن است آن قسمت‌ها به رنگ سیاه در بیایند.

اگر ایراد تلویزیون شما خرابی پیکسل باشد، با تعویض آن و یا دادن شوک به پیکسل‌ها مشکل حل خواهد شد. از طرفی باید بدانید که هر پیکسل دارای سه دیود است و در مواردی مسئول کار نکردن پیکسل‌ها ایراد دیود آن‌ها است.

خراب شدن بک لایت

اگر تلویزیون شما ال ای دی باشد:

در قسمت بک لایت، اگر لامپ‌‌های ال ای دی صفحه بسوزند آن قسمت تاریک شده و تصویر را از دست می‌دهیم(دلیل خرابی تصویر تلویزیون چیست؟). هم‌چنین در مواردی ممکن است برخی لامپ‌ها سالم باشند و شما صفحه‌ای را پیش رو داشته باشید که بخشی سالم ولی چشمک‌زن است و بخش دیگر سیاه است. در این موارد معمولا به لامپ‌های سالم نیز فشار آورده می‌شود و می‌سوزند و شما کاملا تصویر را از دست می‌دهید.

اگر تلویزیون شما ال سی دی باشد:

در تلویزیون ال سی دی به جای لامپ‌های معمول در ال ای دی، لامپ فلوئورسنت وجود دارد. در این دستگا‌ه‌ها معمولا اگر استفاده طولانی مدت باشد گرمای این لامپ‌‌ها بخش‌های سفید رنگ را به رنگ کدر و زرد در آورده و از نقطه نظر بیننده سیاه دیده می‌شود.

سخن آخر

حال با خواندن این مطلب متوجه عواملی که باعث خرابی، سیاهی و یا ایجاد هاله‌های تاریک در صفحه تلویزیون بود شدیم. از بین آن‌ها شایع‌ترین دلایل ایجاد این مشکل، کثیفی و خرابی پنل، سوختن لامپ‌ها و پیکسل‌های تصویر هستند که می‌توان با استفاده درست و مراقبت بیشتر از بروز آن‌ها جلوگیری نمود و عمر مفید آن را افزایش داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.