وسعت بازار به معنای چیست؟


سبک های شعر فارسی، سبک های ادبی

سبک­ های ادبی شعر پارسی: سبک های شعر فارسی از نظر دوره، به سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک هندی، دورۀ بازگشت و سبک شعرنو تقسیم می­ شود. سبک­ های دیگری مانند سبک آذربایجانی و سبک وقوع، نیز بینابین آنها وجود دارد که در اینجا به معرفی هر یک از آنها می­ پردازیم.

تعریف سبک

سبک در لغت به معنی روش و شیوه است و وسعت بازار به معنای چیست؟ در اصطلاح ادبی، روش خاصی است که شاعر یا نویسنده برای بیان اندیشه­ ها و مفاهیم خود انتخاب می­ کند. در واقع، سبک جهت دهنده و تنظیم کنندۀ وحدت بافت و ساختار یک اثر ادبی است.

انواع سبک شناسی در ادبیات

در یک تقسیم­ بندی کلی، دو گونه سبک ادبی وجود دارد؛ سبک دوره و سبک شخصی نویسنده یا هنرمند. سبک شخصی، روش خاص بیان نویسنده یا شاعر در آفرینش آثار خویش است. سبک دوره، سبکی است که آثار گروهی از شاعران و نویسندگان در یک دورۀ خاص دارند و آثار آنان دارای ویژگی­ها و خصوصیات مشترکی در طول آن دوره است که آثار آنها را از دوره­ های دیگر متمایز و جدا می­ کند.

برای دیدن سایر مقالات درباره ی سبک های شعر و نثر فارسی از صفحه ی سبک شناسی شعر و نثر پارسی دیدن کنید.

– سبک خراسانی:

سبک شعر وسعت بازار به معنای چیست؟ پارسی دری را از آغاز نیمۀ دومِ قرن سوم تا پایان قرن پنجم، سبک خراسانی می­ نامند. از آنجا که نخستین آثار نظم و نثر زبان جدید پارسی بعد از اسلام در ناحیۀ خراسان بزرگ پیدا شد، به سبک این آثار، خراسانی گفته­ اند. خراسان بزرگ شامل خراسان کنونی، افغانستان، تاجیکستان کنونی، سرزمین­ های ماوراءالنهر و ترکستان هم بود.

سبک خراسانی از نظر تاریخی، سلسله­ های طاهری، صفاری، سامانی و غزنوی را در بر می­ گیرد. بنای شعر پارسی در دوران رواج سبک خراسانی، از همان عهد سامانیان به گونه­ ای گذاشته شد که سنت­ های باستانی فرهنگ ایران نیز، تا آنجا که با روح تعلیم اسلام منافات نداشت، فرصت ظهور و دوام می­ یافت.

– سبک آذربایجانی:

سبک آذربایجانی(اَرانی) سبک شاعران حوزۀ شمال غربی ایران، یعنی منطقۀ اَران و آذربایجان است. رئیس این حوزۀ ادبی، ابوالعلای گنجوی بود. شاعران معروف آن، مجیرالدین بیلقانی (۵۷۷)، فلکی شروانی (۵۸۷)، خاقانی شروانی (۵۹۵) و نظامی گنجوی (۵۹۹) هستند. مختصات فکری آنان از نظر بنیان زبان، همان زبان خراسانی است. شعر آذربایجانی از نظر تحول فکر و مختصات ادبی شعر، در اوج روند تکامل شعری قرن ششم قرار دارد.

مکتب آذربایجانی در قرن ششم پدید آمد و در همین قرن هم از میان رفت و هرچند که عدۀ زیادی، از قصاید خاقانی و مثنوی­ های نظامی تقلید کردند، اما هیچ­کدام نتوانستند که در این سبک تشخصی یابند.

برخی از ویژگی­ های شعر قرن ششم(سبک بینابین خراسانی و عراقی) عبارتند از:

۱- فراوانی واژگان و اصطلاحات عربی.

۲- فقدان برخی از واژگان کهن سبک خراسانی.

۳- کاسته شدن روشنی و سادگی زبان و حرکت به سوی دشواری.

۴- کاربرد لغات ترکی.

۵- اشاره به جزییات علوم مختلف؛ مانند: نجوم و طب و تفسیر و فقه.

۶- اشاره به آیات قرآن و حدیث و ضرب المثل­ها.

۷- اشاره به مسائل کلامی و فلسفی.

۸- اشاره به تلمیحات مسیحی در سبک آذربایجانی.

۹- مفاخره و به علم خود نازیدن.

۱۱- انتقادات اجتماعی.

۱۲- دشوار بودن شعر و محتاج بودن آن به شرح.

– سبک عراقی:

سبک عراقی از نظر تاریخی، دورۀ مغولان، ایلخانان و تیموری را در بر می­ گیرد و از قرن هفتم تا اواخر قرن نهم ادامه دارد و دلیل نام­گذاری آن هم، این است که بعد از مغول، کانون­های فرهنگی از خراسان به عراق منتقل شد و شاعران و نویسندگان بزرگ آن بیشتر از شهرهای عراق عجم(شهرهای ری، اصفهان، همدان و…) هستند.

دو ویژگی مهم شعر مکتب عراقی، یکی نفوذ و گسترش عرفان و دیگری پیدایش و رواج غزل است.

از مهمترین تفاوت­های سبک عراقی با خراسانی در این است که شاعران از طبیعت زنده و واقعی فاصله می­ گیرند و به سوی مسائل عقلی و ذهنی می­روند و برخلاف سبک، ادبیات این دوره درون گرا، عشق­ گرا، محزون و غیررئالیستی است.

– سبک وقوع:

سبک وقوع در ربع اول قرن دهم شکل گرفت و در نیمۀ دوم همان قرن به اوج رسید و تا ربع اول قرن یازدهم ادامه یافت. شاعران این دوره تشخیص داده بودند که شعر سبک عراقی از واقعیت دور شده و کاملاً جنبۀ ذهنی و تخیلی یافته و در زیر بار سنن ادبی، در حال فناست؛ پس باید به سوی حقیقت­ گویی و واقعیت(وقوع­ گویی) بازگشت.

چون غزل قرن­ها قالب مسلط شعری بود که قهرمان آن عاشق و معشوق بودند، آنان بر آن شدند که معشوق و رابطه ­های عاشقانه باید جنبۀ حقیقی یابد. پس اساس شعر مکتب وقوع این است که وقایع بین عاشق و معشوق، مبتنی وسعت بازار به معنای چیست؟ بر واقعیت باشد.

شعر قرن دهم، حد واسط سبک عراقی و هندی است که در اوایل قرن یازدهم پدید آمد. در قرن دهم حکومت در دست بازماندگان تیمور بود، اما در هر گوشه­ سلطانی عَلَمی برافراشته و اوضاع به طور کلی آشفته بود و معیارهای فرهنگی در حال پَسرفت بود. شاعران این دوره بیشتر به غزل­ می­ پرداختند.

در این دوره دو جریان شعری وجود داشت؛ یکی شعر لطیف و روان بابافغانی (وفات ۹۲۵) بود که به صورت طبیعی، شعر حافظ را به لحاظ دقت معانی و ظرافت خیال­پردازی به سوی سبک هندی می­ کشاند و دیگری «مکتب وقوع» است که نخست حاصل چاره­ اندیشی شاعران برای تغییر سبک و رهایی از تقلید بود که راه به جایی نبرد و دوم اینکه بازتاب طبیعی محیط اجتماعی قرن دهم بود.

لسانی شیرازی را واضع مکتب وقوع می­ دانند و شاعران معروف آن عبارتند وسعت بازار به معنای چیست؟ از: لسانی شیرازی، میرزا شرف جهان قزوینی، وحشی بافقی و محتشم کاشانی.

مکتب وقوع از آغاز دچار تکرار و ابتذال شد و شیوه­ ای فرعی در آن پیدا شد که آن را «واسوخت» می­ گفتند. در شعر واسوخت، برخلاف سنت غزل، عاشق از معشوق روی می­ تابد و ناز او را نمی ­خرد. معروفترین شاعر واسوخت، وحشی بافقی است.

– سبک هندی:

انقلاب اجتماعی دیگری که باعث تغییر سبک شد، حکومت سلسلۀ صفوی بود که جهان­ بینی شیعی داشتند. تغییر مذهب و رواج شیعه از عوامل مهم در تغییر تفکر و بیان، یعنی تغییر سبک بود. حکومت صفوی ایدئولوژی مذهبی شیعه را ترویج می­ کرد و به شعر مدحی و درباری توجه نداشت. علاوه بر این، به شعر عاشقانه هم بها نمی ­داد. از این رو، شاعران به دنبال قصیده و شعر مدحی نرفتند و بیشتر به امور جزئی و پند و اندرز و توصیف و بیان امور طبیعی و بازسازی اندرزها و تمثیل­ های کهن در زبان جدید پرداختند.

نداشتن درآمد از شعر مدحی باعث شد که شاعران به دربارهای هند روی آورند، زیرا آنجا هنوز بازار قصیده و مدح رواج داشت و شاهان گورکانی هند، همه به پارسی سخن می­ گفتند. سبک هندی از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم به مدت ۱۵۰ سال در ادبیات پارسی رواج داشت. در ایران، نام­گذاری سبک­ ها براساس منطقه (خراسانی، عراقی) و محل تجمع شاعران بود. نام سبک هندی هم به این دلیل است که هند محل تجمع شاعران این سبک بوده است.

قالب رایج این دوره غزل است و شاعران سبک هندی دو گونه ­اند: یکی مانند صائب تبریزی و کلیم کاشانی و حزین لاهیجی، یعنی بزرگان سبک هندی که ابیات آنان قابل فهم است و شعرشان وحدت موضوع و زبان روان و درستی دارد. این شاعران ادامه دهندۀ سنت غزل بعد از حافظ و بابافغانی هستند. دوم، شاعرانی که به آنان خیالبند و رهروان طرز خیال م ی­گویند که سبک هندی را به سوی افول بردند و بنای شعر آنان بر تک­بیت است و وحدت موضوعی ندارند و فهم رابطۀ دو مصراع آنان دشوار است. مانند: اسیر شهرستانی، قدسی، شوکت بخاری، ناصرعلی سرهندی و بیدل دهلوی.

از ویژگی­ های سبک هندی، روی آوردن اقشار مختلف مردم به شعر بود که باعث شد زبان کوچه و بازار به شعر راه یابد و وسعت دایرۀ واژگان شعر گسترش یافت و بسیاری از لغات ادبی کهن از شعر بیرون رفت.

زبان سبک هندی را باید زبانی واقع­ گرا دانست، زیرا زبان حقیقی مردم آن دوره بوده است. شعر سبک هندی، شعری معنی­ گراست و شاعران به معنی بیشتر توجه دارند، تا به زبان و شاعران بیشتر به مضمون­ یابی و ارائۀ معنی برجسته پرداختند. شعر این دوره در یک نگاه کلی، شعر تعلیمی است و پند و اندرز می­ دهد و ترهیب و ترغیب اخلاقی می­ کند.

– سبک دورۀ بازگشت:

نادرشاه به شعر توجهی نداشت و مشغول جنگ­ های خود بود و از اعتنای کریم ­خان زند هم به شعر و شاعری، اسنادی در دست نیست، اما نطفۀ شعر «دورۀ بازگشت» مربوط به همین دوره است. بدین ترتیب، جنبش «بازگشت» در نیمۀ دوم قرن دوازدهم، یعنی اواخر دورۀ افشاریه پدیدار شد و در عهد کریم­ خان توسعه یافت؛ اما رواج آن از زمان فتحعلی­ شاه قاجار به بعد است.

بیشتر شاعران این دوره به علت ابتذالی که در سبک هندی راه یافته بود، از آن شیوه خسته شده و به شعر گذشته ایران(سبک خراسانی و عراقی) روی آوردند و به احیای آن پرداختند، از این رو، آن را نهضت «بازگشت» گویند.

نهضت بازگشت دو شاخۀ اصلی دارد؛ اول قصیده ­سرایی به سبک شاعران کهن خراسانی و سلجوقی؛ اشعار صبا و قاآنی و سروش و شیبانی از این نوع است؛ دوم غزل­ سرایی به سبک عراقی، یعنی تقلید از حافظ و سعدی؛ اشعار مجمر اصفهانی و فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی چنین است.

– سبک شعر نو:

انقلاب مشروطیت یکی از مهمترین عوامل تغییرات اجتماعی و سیاسی و به­ ویژه فرهنگی در تاریخ ایران است و از این رو، مهمترین تغییر سبکی را در پی داشت که سبک نو در شعر و نثر است. به این معنی که ادبیات هم از نظر فکری و هم از نظر صوری، به دو بخش کهن و نو تقسیم شد. هیچ­ گاه بین سبک­ های ادبی پیشین، تا این اندازه اختلاف نبوده است.

اعتراضی که بر شعر سنتی بود، این بود که شعر خیالی و غیرواقع­ گرا است و با اوضاع اجتماعی- سیاسی آشوب­ زدۀ ایران آن روزگار، فاصلۀ بسیار دارد و شاعران باید به زبانی شعر بسرایند که از مبارزات و مشکلات مردم سخن می­ گوید، نه از توصیف و معشوق های خیالی. با خوابیدن سر و صدای مشروطه و تغییر حکومت و تثبیت نظام جدید(دورۀ پهلوی) شعر دورۀ مشروطه به­ شکل شعر نو متجلی شد.

در این دوره دو جریان شعری وجود داشت؛ یکی تلفیق افکار نو با ادبیات سنتی که باید آن را ادامۀ دورۀ بازگشت دانست و به شکل متعالی­تر در شعر شاعرانی مانند: ملک ­الشعرای بهار، رشید یاسمی، پروین اعتصامی و صورتگر و مهدی حمیدی یافت؛ دوم، جریان حقیقی تغییر سبک که برخی به آن توجه کرده بودند، ولی از همه جدی­تر علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیج بدان پرداخت و ملقب به «پدر شعر نو فارسی» گردید. پس از نیما، کسانی همچون سهراب سپهری، فروغ فرخزاد و مهدی اخوان ثالث، به شعر نو پرداختند. در این شیوه، شعر در سه سطح زبان و فکر و ادبیات، دچار تحول بنیادی شد و از شعر سنتی کاملاً متمایز شد.

نابرابری مصراع­ ها و ثابت نبودن جای قافیه در شعر، از ویژگی­ های ظاهری شعر نو است که آن را از نظر ساختار از شعر سنتی فارسی متمایز می کند. ویژگی اصلی شعر نو، حساسیت بالای آن نسبت به سرنوشت انسان، به عنوان موجودی اجتماعی و دارای اختیار و مسئولیت است. شعر نو بیشتر دارای مضامین سیاسی و اجتماعی، همچون: آزادی، آزادگی، ایستادگی در برابر ظلم و ستم و دفاع از محرومان و ستمدیدگان، جنگ و ایثار و شهادت و وطن­ دوستی و عشق است.

اگر سوال و یا نظری درباره‌ی سبک های ادبی شعر فارسی دارید، حتما در قسمت نظرات بنویسید تا در سریع ترین زمان پاسخگوی شما باشیم.

وسعت بازار به معنای چیست؟

نمایی ازمرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت فضای داخلی مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت معماری مدرن و مینیمال مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت اولین حضور هایپراستار در شمال ایران اتنیک هال در شهر خلاق غذا معماری مدرن سیتادیوم رشت نمایشگاه های هنری در مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت تراس رستوران ها با چشم انداز های طبیعی در سیتادیوم رشت مجموعه ورزشی سیتادیوم رشت با چشم اندازی به طبیعت بکر گیلان شهربازی یکی دیگر از امکانات سیتادیوم رشت ورودی سینما سیتادیوم رشت مجموعه سینمایی سیتادیوم رشت بلک باکس ؛ تعریف فضایی نوین در تئاتر گیلان و ایران فودکورت سیتادیوم رشت وله پارکینگ - مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت پارکینگ مادر و کودک- سیتادیوم رشت اتاق سیگار در مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت پارکینگ مقابل مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت

مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم (رشت)

  • سیتادیوم رشت را تماشا کنید
  • با سیتادیوم رشت بیشتر آشنا شوید

شهر رشت از جمله کلانشهرهای ایران می­ باشد که مدتی است روند ساخت و ساز در آن شدت بیشتری گرفته و بافت شهر از حالت سنتی به سمت مدرن پیش می­ رود و شاکله عمومی آن در حال تغییر است. امروزه با توجه به نیازهای جدید ساکنان کلانشهرها شاهد ساخت و سازهای متعددی با کاربری­ های مختلف هستیم. رشت نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مختلف خصوصی و دولتی در آن شروع به فعالیت­ های ساختمانی کرده­ اند. در میان تمامی ساخت و سازها، سرمایه گذاری روی ساخت واحدهای تجاری از جمله فعالیت ­هایی است که مخصوصا با توجه به شرایط جدید بازار کسب و کار رونق زیادی گرفته است. ورود برندهای جدید خارجی به بازار ایران و افزایش تقاضا برای این محصولات، سرمایه­­ گذاران بسیاری را به سمت سرمایه گذاری روی واحدهای تجاری ساختمانی کشانده است. شهر رشت بعد از تهران و کرج، بزرگترین بازار متقاضی مجتمع های تجاری را داراست که برخلاف دو شهر اول، رشت هنوز پتانسیل بسیار بکری برای سرمایه­ گذاری و توسعه مناسب دارد.

با توجه به همین موضوع، پروژه سیتادیوم، با استفاده از پتانسیل های بسیار مناسب بازار، در موقعیت مکانی بسیار مناسبی در شهر رشت در دست اقدام برای ساخت و بهره برداری می باشد.

موقعیت مکانی بسیار مناسب پروژه سیتادیوم در شهر رشت در ارتباط با دیگر شهرهای اصلی شمال کشورمان، سبب می­ شود تا یک مرکز خرید موفق و با استاندارد علاوه بر داشتن بازار مخاطب محلی، گروه مخاطب بسیاری نیز از اطراف و در سطح منطقه ای داشته باشد. فواصل زمانی این مرکز با شهرهای اطراف در فاصله 15 الی 30 دقیقه می باشد و دسترسی مناسب جاده ای بین آنها وجود دارد. از سوی دیگر، پروژه سیتادیوم در مسیر ترددی ساکنین رشت به مناطق تفریحی ساحلی دریای خزر قرار گرفته و همچنین مجاورت آن با مسیر تردید تهران به بندرانزلی و برعکس نیز در موقعیت استراتژیک آن تأثیر ویژه ای دارد.

پروژه تجاری سیتادیوم در زمینی به مساحت 51306 مترمربع واقع شده است. این مرکز خرید مدرن در چهار طبقه با زیر بنای کل حدود 138 هزار مترمربع توسط گروه مشاورین معماری YAP، از معروف ترین طراحان تجاری اروپایی، با همکاری مشاور طراحی بن سار به سرپرستی مهندس مجیدی از بنام ترین و زبده ترین معماران ایرانی طراحی شده است. رعایت استانداردهای دقیق طراحی برای یک مرکز خرید، از جمله ویژگی های منحصربفرد سیتادیوم است که قطعا سبب جذب گروه مخاطب بالایی خواهد شد.
سیتادیوم اولین مکان برای حضور شرکت معتبر کارفور با نام تجاری هایپر استار در شمال ایران خواهد بود و مساحتی بالغ بر 5 هزار مترمربع در اختیار این مرکز خرید روزانه قرار خواهد گرفت که برای 500 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد. تعداد کل اشتغال مستقیم ایجاد شده در مرکز تجاری سیتادیوم رشت 2000 نفر خواهد بود.

برای آشنایی بیشتر با گروه مشاور معمار این پروژه روی لینک زیر کلیک کنید:

مروری بر امکانات سیتادیوم رشت:

- هر طبقه از این مجتمع تجاری- تفریحی؛ حدود 21 هزار متر مربع فضای ناخالص تجاری دارد که برای استفاده مخاطبین در کمال فراغ بال و آسایش طراحی شده است.

- در هر طبقه از سیتادیوم رشت فضاهای غذا و نوشیدنی طراحی شده است که شامل رستوران های مدرن، رستوران های محلی و کافی شاپ جهت رفاه حال استفاده کنندگان و افزایش سرزندگی محیط و تبدیل شدن به مقصدی برای گردشگری می باشد.

- در طبقه سوم، فضای بازی کودکان با آخرین تکنولوژی های روز دنیا و با داشتن مساحت کافی و مناسب طراحی شده است.

- همچنین پیش بینی مجموعه بهداشت، ورزش و سلامت، این مرکز تجاری را به یک مجموعه کامل بدل کرده است.

- طبقه آخر این مجموعه به کاربری فرهنگی اختصاص داده شده است و امکان استفاده از فضاهایی همچون سینما، تئاتر، گالری های هنری و دیگر مراکز فرهنگی برای خانواده ها و جوانان فراهم شده است، همچنین کتاب فروشی با کانسپتی جدید و با داشتن فضای لازم برای مطالعه پیش بینی گردیده است.

- دو فودکورت با رعایت تمامی استانداردهای ساخت یک فضای مدرن با مساحتی چشم گیر جهت افزایش رفاه حال استفاده کنندگان و بعنوان نقاطی جذاب برای حضور طراحی شده است.

- متمایزترین کانسپت سیتادیوم رشت اثنیک هال یا بازارچه محلی می باشد که به معنای فضایی برای خرید اقلام مصرفی تازه و سفارش طبخ غذاهای سنتی است.

- فضای پارکینگ بسیار خوب و با ظرفیت بالا، با ظرفیت 1133 جای پارکینگ، طبق آخرین استانداردهای طراحی و با توجه به ایجاد جریانی روان از رفت و آمد طراحی شده است.

ساخت و بهره برداری مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت در 2 فاز تعریف شده که پیش بینی می شود فاز نخست آن انتهای سال 1400 بهره برداری شود.

مالک و سرمایه گذار:

مالک پروژه تجاری تفریحی سیتادیوم رشت آوانگارد دیلمان است و با سرمایه گذاری گروه صنعتی طبیعت میهن و مدیریت ساختمانی شرکت رهاب ساخت ماهان تعریف شده و در حال ساخت است.

موقعیت مکانی:

گیلان، شهر رشت، کیلومتر 3 جاده رشت به انزلی، منطقه خمام

شرکت دوان ایرانیان مشاور استراتژیک توسعه پروژه می باشد. مکان یابی، مطالعات فرصت و مهندسی ارزش این پروژه بر عهده این شرکت بوده است. فعالیت های صنف بندی مجموعه و مدیریت جذب برندها، نامگذاری Naming ، برندینگ و تعیین هویت بصری، تدوین استراتژی های بازاریابی پروژه و همچنین مسئولیت استراتژی های قیمت گذاری، واگذاری و فروش و مدیریت سرمایه گذاری نیز برعهده شرکت دوان ایرانیان می باشد. دوان ایرانیان در این مجموعه نقش یک توسعه دهنده Developer را ایفا می کند.

اسم تالاب گاوخونی از کجا آمده؟ همه چیز درباره تالاب و قلعه قورتان

اسم تالاب گاوخونی از کجا آمده؟ همه چیز درباره تالاب و قلعه قورتان

تالاب گاوخونی یکی از معروف ترین تالاب های ایران است که در نزدیکی اصفهان قرار گرفته است. گاوخونی منطقه 41371 کیلومتر مربعی را پوشش داده و سال‌ها میزبان حیوانات گوناگون بوده است. اما چطور شد که اسم این تالاب شد تالاب گاو خونی؟ دلیل این اسم‌گذاری عجیب چیست؟

دلیل اسم تالاب گاوخونی

برای اسم تالاب چند روایت تعریف کرده‌اند:

– گاوخونی واقعا به گاوها ربط دارد: می‌گویند در گذشته محلی‌ها و روستانشین‌ها گاوهای خود را برای چرا به اینجا می آورده‌اند. برای همین نام خانه‌ی گاوها برای این تالاب انتخاب شده که در زبان محلی به آن گاوخونی می‌گویند.

اسم تالاب گاوخونی ریشه فارسی دارد: گاو کلمه‌ای بوده به معنی اصفهان. در طول زمان گاو به جی (نام دیگر اصفهان) تغییر پیدا کرده. خونی هم در زبان پهلوی به معنی چشمه و آبگیر است. پس گاوخونی یعنی آبگیر اصفهان.

مسیر تالاب گاوخونی

تالاب گاوخونی

از دو شهر ورزنه و اژیه می‌شود به گاوخونی رفت. فاصله اصفهان تا تالاب گاوخونی ، 136 کیلومتر است.

– رفتن به تالاب از شهر ورزنه: ابتدا باید وارد بلوار روشن‌دشت شوید. به راه خود ادامه بدهید تا به جاده زردنجان برسید. به سمت راست بپیچید.

به پل چنار که رسیدید، وارد جاده ورزنه – اصفهان شوید. کمی بعد به شهر ورزنه خواهید رسید. از اینجا 30 کیلومتر دیگر باید بروید تا به گاوخونی برسید.

– مسیر دسترسی از اژیه: از آزادراه دستگردی اصفهان، وارد خیابان فرهنگ و بعد خیابان قلعه شور شوید. مسیر را ادامه دهید تا به بزرگراه 15 خرداد برسید.

پس از رسیدن به نیک آباد، به سمت چپ بپیچید و وارد جاده نیک آباد – اژیه شوید. این جاده مستقیم شما را به اژیه می‌رساند. 55 کیلومتر بعد، به گاوخونی می‌رسید.

دانستنی های تالاب گاوخونی

باتلاق گاوخونی

اصلی‌ترین رودی که به گاوخونی می‌ریزد، زاینده‌رود اصفهان است. رود ایزدخواست و زرچشمه هم آب وارد این تالاب می‌کنند، اما خیلی کمتر از زاینده‌رود.

طول تالاب گاوخونی 25 کیلومتر است. گاوخونی در بهترین حالت عمقش به یک متر می‌رسد. راستی یک سوال، می‌دانید فرق تالاب و مرداب چیست؟

تالاب به محیطی می‌گویند که مشخصاتش، هم شبیه خشکی باشد هم شبیه به دریا. یک تالاب همیشه آب ندارد و گاهی ممکن است خشک باشد. اما در مرداب‌ها همیشه آب وجود دارد. آب همواره ساکن است و گونه های گیاهی کوتاه در آن رشد می‌کنند.

اصفهان با 91 درصد، بیشترین سهم از تالاب گاوخونی را دارد. مقدار کمی از مساحت تالاب هم در استان‌های یزد، فارس و چهارمحال و بختیاری است.

فلامینگوهای تالاب گاوخونی یکی از جاذبه های دیدنی اینجا هستند. هر سال در فصل بهار، صدها فلامینگوی مهاجر به تالاب می‌آیند و چند وقتی را کنار آب می‌گذرانند.

جاهای دیدنی اطراف گاوخونی

مسجد جامع ورزنه

در گوشه کنار تالاب گاوخونی جاهای دیدنی زیادی برای تفریح و بازدید وجود دارد:

– کویر ورزنه: خرداد تا تیر و شهریور تا مهر، بهترین زمان برای تماشای ستاره‌ها در کویر ورزنه است. می‌توانید اینجا کمپ بنزید و آسمان زیبای ورزنه را ببینید. فاصله اصفهان تا کویر ورزنه ، 100 کیلومتر است.

– گاو چاه ورزنه: در گذشته مردم محلی با استفاده از گاوها زمین را آبیاری می‌کرده‌اند. حالا جایی در ورزنه این سنت قدیمی را برای امروزی ها نمایش می‌دهد.

در جاده دستجرد – ورزنه جایی به اسم گاوچاه سنتی حاج ابراهیم وجود دارد. یک پیرمرد در آنجا نشسته و گاو هم کنارش ایستاده است. وقتی که پیرمرد آواز می‌خواند، گاو حرکت وسعت بازار به معنای چیست؟ می‌کند و از چاه آب می‌کشد. این گاو فقط با آواز صاحبش حرکت می‌کند.

– مسجد جامع ورزنه: اینجا قبلا آتشکده بوده و بعد روی خرابه‌های آن مسجد ساخته‌اند. ساختمان کنونی 600 سال قدمت دارد و در دوران تیموریان ساخته شده. مسجد جامع ورزنه معماری زیبایی دارد و هنوز هم پس از سالها زیبا به نظر می‌رسد.

تپه های ماسه ای ورزنه: اگر اهل کویر نوردی باشید، اینجا خیلی به شما خوش می‌گذرد. تپه های ماسه ای ورزنه 17 هزار هکتار وسعت دارند. اینجا می‌شود انواع تپه های ماسه ای هلالی، موجی و هرمی را دید.

در تپه های ورزنه کارهای زیادی برای انجام دادن پیدا می‌شود. مثلا شترسواری که لذت خیلی زیادی دارد. می‌توانید در تپه ها موتورسواری و ماشین‌سواری هم انجام بدهید و حسابی خوش بگذرانید.

کوه سیاه تالاب گاوخونی: در شمال تالاب، کوهی هست که رنگش توجه شما را جلب می‌کند. کوه سیاه به وسیله مواد آتشفشانی شکل گرفته و آهن و منیزیم زیادی دارد. برای همین هم رنگش این شکلی شده.

کوه سیاه در چند میلیون سال پیش شکل گرفته. می‌شود در دامنه کوه چند دقیقه‌ای پیاده‌روی کرد و منظره‌های اطراف تالاب گاوخونی را دید.

– آسیاب شتر: آسیابی 300 ساله در ورزنه که هنوز هم جذاب و دیدنی است. اینجا از زمان صفویه باقی مانده و حالا به یک مکان توریستی تبدیل شده. آسیاب را تماما از چوب عناب ساخته‌اند.

یک شتر 36 دور سنگ آسیاب را می‌چرخاند. در روز 300 کیلوگرم آرد توسط این آسیاب تولید می‌شود. به جز ورزنه، در هیچ جای ایران نمی‌توانید آسیاب شتر فعال پیدا کنید.

فراموش نکنید برای اجاره روزانه سوئیت ارزان در سراسر ایران مخصوصا اصفهان به سایت پینورست سری بزنید. ما اقامتگاه‌های مناسب را برای شما گلچین کرده‌ایم که با خیال راحت و بدون احساس سردرگمی انتخاب کنید و با خیال راحت اصفهان و بازارهای زیبایش را بگردید و حتی سری به زیبایی‌های طبیعی اطراف آن بزنید. مثلا به کویر ورزنه سفر کنید که یکی از تفریحی‌ترین کویرهای کل ایران است. یا به شهر سمیرم سفر کنید که یکی از خوش‌آب‌وهواترین مناطق کل ایران است.

قلعه قورتان ، ارگ چند هزار ساله گاوخونی

قلعه قورتان

قلعه قورتان بعد از ارگ بم، مهمترین بنای تاریخی منطقه است. باستان شناسان می‌گویند که قلعه در دوره دیلمیان ساخته شده. اما بعضی ها هم اعتقاد دارند که ساخت قلعه به دوران ساسانی‌ها برمی‌گردد.

برای دیدن این قلعه 5 هکتاری می‌توانید به ورزنه بروید. فاصله اصفهان تا قلعه قورتان تقریبا 130 کیلومتر است. روستای قورتان تا تالاب گاوخونی فاصله زیادی ندارد. با نیم ساعت رانندگی می‌توانید از گاوخونی به اینجا بیایید.

در سالهای اخیر هنوز هم بعضی خانواده‌ها در قلعه قورتان زندگی می‌کردند. اما حالا کمتر می‌شود خانواده‌ای در آن پیدا کرد.

بعضی از محلی‌ها یک اتاق در قلعه قورتان را بازسازی کرده و به گردشگران خدمات می‌دهند. اینجا می‌شود چای آتیشی و اتاق استراحت پیدا کرد. می‌توانید لباس محلی هم بپوشید و با آن عکس بگیرید.

اگر هنوز فرصت نکرده‌اید به اصفهان سفر کنید پیشنهاد می‌کنیم با اجاره اقامتگاه در سایت پینورست در شهر اصفهان برنامه یک سفر یکی دو هفته‌ای را بریزید. خوبی اقامتگاه‌های پینورست این است که از قبل دست‌چین شده‌اند و همه‌چیز در سایت پینورست تا جای ممکن ساده شده است.

اگر به اصفهان رفتید و تالاب گاوخونی را هم از نزدیک دیدید برای ما از خاطره سفرتان بنویسید. سفرتان خوش گذشت؟ چه جاهای دیدنی دیگری را همان نزدیکی دیدید که دیدنش را به بقیه مسافرهای اصفهان هم پیشنهاد می‌کنید؟

وسعت بازار به معنای چیست؟

نمایی ازمرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت فضای داخلی مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت معماری مدرن و مینیمال مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت اولین حضور هایپراستار در شمال ایران اتنیک هال در شهر خلاق غذا معماری مدرن سیتادیوم رشت نمایشگاه های هنری در مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت تراس رستوران ها با چشم انداز های طبیعی در سیتادیوم رشت مجموعه ورزشی سیتادیوم رشت با چشم اندازی به طبیعت بکر گیلان شهربازی یکی دیگر از امکانات سیتادیوم رشت ورودی سینما سیتادیوم رشت مجموعه سینمایی سیتادیوم رشت بلک باکس ؛ تعریف فضایی نوین در تئاتر گیلان و ایران فودکورت سیتادیوم رشت وله پارکینگ - مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت پارکینگ مادر و کودک- سیتادیوم رشت اتاق سیگار در مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت پارکینگ مقابل مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت

مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم (رشت)

  • سیتادیوم رشت را تماشا کنید
  • با سیتادیوم رشت بیشتر آشنا شوید

شهر رشت از جمله کلانشهرهای ایران می­ باشد که مدتی است روند ساخت و ساز در آن شدت بیشتری گرفته و بافت شهر از حالت سنتی به سمت مدرن پیش می­ رود و شاکله عمومی آن در حال تغییر است. امروزه با توجه به نیازهای جدید ساکنان کلانشهرها شاهد ساخت و سازهای متعددی با کاربری­ های مختلف هستیم. رشت نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مختلف خصوصی و دولتی در آن شروع به فعالیت­ های ساختمانی کرده­ اند. در میان تمامی ساخت و سازها، سرمایه گذاری روی ساخت واحدهای تجاری از جمله فعالیت ­هایی است که مخصوصا با توجه به شرایط جدید بازار کسب و کار رونق زیادی گرفته است. ورود برندهای جدید خارجی به بازار ایران و افزایش تقاضا برای این محصولات، سرمایه­­ گذاران بسیاری را به سمت سرمایه گذاری روی واحدهای تجاری ساختمانی کشانده است. شهر رشت بعد از تهران و کرج، بزرگترین بازار متقاضی مجتمع های تجاری را داراست که برخلاف دو شهر اول، رشت هنوز پتانسیل بسیار بکری برای سرمایه­ گذاری و توسعه مناسب دارد.

با توجه به همین موضوع، پروژه سیتادیوم، با استفاده از پتانسیل های بسیار مناسب بازار، در موقعیت مکانی بسیار مناسبی در شهر رشت در دست اقدام برای ساخت و بهره برداری می باشد.

موقعیت مکانی بسیار مناسب پروژه سیتادیوم در شهر رشت در ارتباط با دیگر شهرهای اصلی شمال کشورمان، سبب می­ شود تا یک مرکز خرید موفق و با استاندارد علاوه بر داشتن بازار مخاطب محلی، گروه مخاطب بسیاری نیز از اطراف و در سطح منطقه ای داشته باشد. فواصل زمانی این مرکز با شهرهای اطراف در فاصله 15 الی 30 دقیقه می باشد و دسترسی مناسب جاده ای بین آنها وجود دارد. از سوی دیگر، پروژه سیتادیوم در مسیر ترددی ساکنین رشت به مناطق تفریحی ساحلی دریای خزر قرار گرفته و همچنین مجاورت آن با مسیر تردید تهران به بندرانزلی و برعکس نیز در موقعیت استراتژیک آن تأثیر ویژه ای دارد.

پروژه تجاری سیتادیوم در زمینی به مساحت 51306 مترمربع واقع شده است. این مرکز خرید مدرن در چهار طبقه با زیر بنای کل حدود 138 هزار مترمربع توسط گروه مشاورین معماری YAP، از معروف ترین طراحان تجاری اروپایی، با همکاری مشاور طراحی بن سار به سرپرستی مهندس مجیدی از بنام ترین و زبده ترین معماران ایرانی طراحی شده است. رعایت استانداردهای دقیق طراحی برای یک مرکز خرید، از جمله ویژگی های منحصربفرد سیتادیوم است که قطعا سبب جذب گروه مخاطب بالایی خواهد شد.
سیتادیوم اولین مکان برای حضور شرکت معتبر کارفور با نام تجاری هایپر استار در شمال ایران خواهد بود و مساحتی بالغ بر 5 هزار مترمربع در اختیار این مرکز خرید روزانه قرار خواهد گرفت که برای 500 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد. تعداد کل اشتغال مستقیم ایجاد شده در مرکز تجاری سیتادیوم رشت 2000 نفر خواهد بود.

برای آشنایی بیشتر با گروه مشاور معمار این پروژه روی لینک زیر کلیک کنید:

مروری بر امکانات سیتادیوم رشت:

- هر طبقه از این مجتمع تجاری- تفریحی؛ حدود 21 هزار متر مربع فضای ناخالص تجاری دارد که برای استفاده مخاطبین در کمال فراغ بال و آسایش طراحی شده است.

- در هر طبقه از سیتادیوم رشت فضاهای غذا و نوشیدنی طراحی شده است که شامل رستوران های مدرن، رستوران های محلی و کافی شاپ جهت رفاه حال استفاده کنندگان و افزایش سرزندگی محیط و تبدیل شدن به مقصدی برای گردشگری می باشد.

- در طبقه سوم، فضای بازی کودکان با آخرین تکنولوژی های روز دنیا و با داشتن مساحت کافی و مناسب طراحی شده است.

- همچنین پیش بینی مجموعه بهداشت، ورزش و سلامت، این مرکز تجاری را به یک مجموعه کامل بدل کرده است.

- طبقه آخر این مجموعه به کاربری فرهنگی اختصاص داده شده است و امکان استفاده از فضاهایی همچون سینما، تئاتر، گالری های هنری و دیگر مراکز فرهنگی برای خانواده ها و جوانان فراهم شده است، همچنین کتاب فروشی با کانسپتی جدید و با داشتن فضای لازم برای مطالعه پیش بینی گردیده است.

- دو فودکورت با رعایت تمامی استانداردهای ساخت یک فضای مدرن با مساحتی چشم گیر جهت افزایش رفاه حال استفاده کنندگان و بعنوان نقاطی جذاب برای حضور طراحی شده است.

- متمایزترین کانسپت سیتادیوم رشت اثنیک هال یا بازارچه محلی می باشد که به معنای فضایی برای خرید اقلام مصرفی تازه و سفارش طبخ غذاهای سنتی است.

- فضای پارکینگ بسیار خوب و با ظرفیت بالا، با ظرفیت 1133 جای پارکینگ، طبق آخرین استانداردهای طراحی و با توجه به ایجاد جریانی روان از رفت و آمد طراحی شده است.

ساخت و بهره برداری مرکز تجاری تفریحی سیتادیوم رشت در 2 فاز تعریف شده که پیش بینی می شود فاز نخست آن انتهای سال 1400 بهره برداری شود.

مالک و سرمایه گذار:

مالک پروژه تجاری تفریحی سیتادیوم رشت آوانگارد دیلمان است و با سرمایه گذاری گروه صنعتی طبیعت میهن و مدیریت ساختمانی شرکت رهاب ساخت ماهان تعریف شده و در حال ساخت است.

موقعیت مکانی:

گیلان، شهر رشت، کیلومتر 3 جاده رشت به انزلی، منطقه خمام

شرکت دوان ایرانیان مشاور استراتژیک توسعه پروژه می باشد. مکان یابی، مطالعات فرصت و مهندسی ارزش این پروژه بر عهده این شرکت بوده است. فعالیت های صنف بندی مجموعه و مدیریت جذب برندها، نامگذاری Naming ، برندینگ و تعیین هویت بصری، تدوین استراتژی های بازاریابی پروژه و همچنین مسئولیت استراتژی های قیمت گذاری، واگذاری و فروش و مدیریت سرمایه گذاری نیز برعهده شرکت دوان ایرانیان می باشد. دوان ایرانیان در این مجموعه نقش یک توسعه دهنده Developer را ایفا می کند.

معرفی کامل کشور ژاپن

شهرهای شلوغ، غذاهای خاص و لذیذ در کنار منظره‌های جذابی که از دیدن آن‌ها شگفت زده می‌شوید، تنها بخشی از واقعیت های مربوط به ژاپن است. کشور ژاپن متشکل از مجموعه جزیره ها یی بوده که در حاشیه شرقی آسیا قرار دارد. هوکایدو، هونشو، شیکوکو و کیوشو به عنوان چهار جزیره اصلی ژاپن شناخته می شود؛ البته این کشور بیش از 4000 هزار جزیره کوچک را نیز در قلب وسعت بازار به معنای چیست؟ خود جای داده است!

کشور ژاپن

با كشور ژاپن بیشتر آشنا شوید

بیشتر مناطق کشور ژاپن پوشیده از کوه است، و عبور کوه‌های آلپ از بزرگ‌ترین جزیره ژاپن یعنی هونشو نیز یکی از منظره‌های زیبای این کشور را به وجود آورده است. در عین حال کشور ژاپن می‌تواند از لحاظ موقعیت جغرافیایی مکانی خطرناک باشد، سه صفحه تکتونیکی که پوسته زمین را تشکیل می دهند در نزدیکی یکدیگر قرار دارند، و این سه صفحه وسعت بازار به معنای چیست؟ اغلب در کنار یکدیگر حرکت می‌کنند؛ بنابراین همین موضوع باعث می‌شود تا ژاپن سالانه بیش از هزار زمین لرزه را تجربه کند.

ژاپن

جالب است بدانید که این کشور با دارا بودن بیش از 200 آتشفشان که 60 مورد از آن‌ها هنوز فعال هستند، در عین خطرناک بودن از جمله دیدنی ترین کشورهای جهان نیز محسوب می شود! حدود ۳۰ هزار سال پیش مردم برای اولین بار ژاپن را به عنوان کشوری وسعت بازار به معنای چیست؟ مستقل برای زندگی انتخاب کردند. در آن زمان مردم ژاپن از طریق راه‌های ارتباطی مختلفی به سیبری و کشور کره سفر می‌کردند. ژاپنی‌ها آداب رسوم‌های بسیار جالبی دارند! به عنوان مثال برخلاف بسیاری از کشورها، گربه سیاه را نماد خوش‌یمنی می‌دانند و دختران جوان بر این باور هستند نگهداری گربه سیاه باعث می‌شود خواستگار بیشتری داشته باشند.

همچنین آن‌ها انعام دادن را نوعی توهین می‌دانند؛ زیرا معتقدند در مقابل کاری که انجام می‌دهند حقوق کافی دریافت می‌کنند.

گربه سیاه و بخت گشایی

قبیله جومون اولین قبیله ساکن در ژاپن بود که 12000 هزار سال پیش به وجود آمد، بعد از آن هم گروهی از مردم قبیله آینو از سیبری با قایق‌های خود به سمت ژاپن آمدند و این دو قبیله هزاران سال با انجام فعالیت‌هایی مثل شکار، ماهیگیری و جمع آوری گیاهان در کنار یکدیگر در ژاپن زندگی کردند. حدود ۳۰۰ سال قبل از میلاد هم مردم یایوی از کشور کره و چین به جزیره هونشو سفر کردند، یایوی‌ها در مهارت بافندگانی ماهر، کشاورزانی زبده و ابزار سازانی حرفه‌ای بودند که برای اولین بار توانستند در مزارع شالیزاری که پوشیده از آب بود، برنج کشت کنند.

بزرگترین کشور جهان - آیا می دانید بزرگترین کشور جهان در کدام قاره قرار دارد؟

پایتخت ژاپن کجاست؟

پایتخت ژاپن و پرجمعیت‌ترین کلانشهر این کشور شهر توکیو است، که به عنوان یکی از ۴۷ استان ژاپن شناخته می‌شود. پایتخت کشور ژاپن دارای بخش‌های مرکزی مختلفی است. تا پیش از سال ۱۸۶۸ شهر توکیو با نام ادو شناخته می‌شد. در قرن شانزدهم ادو فقط یک شهر کوچک قلعه‌ای بود که البته به عنوان اصلی ترین مرکز سیاسی ژاپن هم آن را می‌شناختند؛ اما فقط چند دهه بعد، این شهر کوچک قلعه‌ای به یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان یعنی توکیو تبدیل شد.

توکیو پایتخت ژاپن

بعد از امپراطور شدن میجی در سال ۱۸۶۸ پایتخت ژاپن از کیوتو به ادو منتقل شد، البته بخش‌های زیادی از توکیو در سال ۱۹۲۳ به دلیل زلزله عظیم کانتو و همینطور حملات هوایی که در سال ۱۹۴۵ اتفاق افتاد، از بین رفت. پایتخت ژاپن امروزه به یک شهر نامحدود از انتخاب های ایده آل از جمله فرهنگ، غذا، سرگرمی، خرید، ورزش، جشنواره‌ها و به طور کلی زندگی تبدیل شده است. معابد و باغ ‌های تاریخی زیادی در توکیو وجود دارند، که بر خلاف تصور عموم می توان ساعت‌ها در آن به گشت و گذار مشغول شد؛ البته توکیو مملو از پارک‌ها و فضای سبز جذاب و نسبتاً خیره‌ کننده‌ای نیز می‌باشد.

اینکه چرا توکیو به عنوان پایتخت ژاپن انتخاب شده موضوعی جالب و البته عجیب است. به طور سنتی همیشه پایتخت ژاپن خانه اصلی امپراطور بوده و از سال ۱۸۶۸ تا ۷۹۴ امپراتور ژاپن در کیوتو امروزی زندگی می‌کرد. توکوگاوا به عنوان طولانی ترین دوره ثبات در تاریخ ژاپن شناخته می‌شود که بیش از ۲۶۰ سال به طول انجامید؛ اما در اواسط قرن نوزدهم تعداد زیادی از مردم ژاپن از وضعیت اقتصادی این کشور خسته شده بودند و به همین دلیل با نقل مکان کردن امپراتور میجی به ادو یا توکیو امروزی سنگ بنای تغییر پایتخت گذاشته شد.

پایتخت کشور ژاپن

مساحت و جمعیت ژاپن

در حال حاضر بیشتر از 126 میلیون نفر در ژاپن زندگی می کنند؛ اما این کشور بعد از سال 2009 روند کاهش جمعیت را تجربه کرد و کارشناسان پیش بینی می‌کنند که ژاپن در سال 2020 فقط 100 میلیون نفر جمعیت داشته باشد. تعداد متولدین سال 2019 در ژاپن فقط 864000 نفر بود و این تعداد تقریبا پنجاه و چهار هزار نفر کم تر از تعداد متولدینی است که در سال 2018 ثبت شده بود.

مساحت کشور ژاپن

دولت ژاپن طی سال‌های اخیر تلاش‌های بی وقفه‌ای را برای افزایش جمعیت انجام داده که تقریبا این تلاش‌ها هیچ نتیجه‌ای نداشته و امروزه جمعیت کشور ژاپن به آرامی رو به کاهش است. برخی از مردم اقتصاد را دلیل اصلی این کاهش جمعیت می دانند، اما برخی دیگر عقیده دارند که تولد فرزندان و هزینه‌های نگهداری از آن‌ها بسیار سنگین و کمرشکن است و تقریبا نمی‌توانند از عهده این مخارج برآیند.

جمعیت جهان - جدیدترین آمار جمعیت کشورهای جهان در سال 2022 🌏

نرخ رشد جمعیت ژاپن در سال 2015 به -0.07 درصد کاهش پیدا کرد. ژاپن بیش از 377.915 کیلومتر مربع وسعت دارد و بیش تر از 6800 جزیره را در قلب خود جای داده است؛ اگرچه 97 درصد از جمعیت این کشور فقط در 4 جزیره بزرگ ژاپن سکونت دارند. یوكوهاما، اوساكا، ناگویا و ساپورو به عنوان شهرهای بزرگ ژاپن شناخته می‌شوند که جمعا بیشتر از 2 میلیون نفر در آن‌ها زندگی می‌کنند.

جمعیت کشور ژاپن

آشنایی با فرهنگ ژاپنی

قطعا چیزهایی درباره فرهنگ ژاپنی‌ها شنیده اید اما متعجب می‌شوید اگر، اطلاعات جدیدتری را درباره فرهنگ مردم کشوری پیشرفته در آسیا، یعنی ژاپن بدانید. غذا خوردن برخلاف بسیاری از کشورهای جهان در ژاپن اصلا یک اتفاق غیر عادی نیست و می‌توانید در این کشور به ساده ترین شکل ممکن خودتان باشید. شاید بد نیست بدانید که مردم وسعت بازار به معنای چیست؟ کشور ژاپن بیشتر از 1400 سال گیاه خوار بودند، این یکی از دیوانه‌کننده‌ترین حقایقی است که می‌توان به آن اشاره کرد. در قرن نوزدهم امپراطور میجی یک بار برای همیشه تابو را شکست و گوشت خورد. ژاپنی‌ها که به طور عجیبی نسبت به آرمان‌های غربی علاقه‌مند شده بودند، این کار را تقلید کردند.

پوشیدن کفش داخل خانه اتفاق طبیعی به نظر نمی‌رسد، بنابراین در ژاپن اصلا به عادتِ پوشیدن کفش در خانه اهمیت ندهید. به طور کلی از نظر ژاپنی‌ها این کار یک عادت غیر اخلاقی محسوب می‌شود و اصلا دوستش ندارند. چیزهای بسیار بیشتری درباره فرهنگ ژاپن وجود دارد که احتمالا اطلاعی از آن‌ها ندارید، مثلا اینکه زنان ژاپنی تا پیش از قرن نوزدهم به ویژه زنان متاهل عادت داشتند دندان‌های خود را با موم و جوهر سیاه کنند!

فرهنگ مردم ژاپن

خوردن یا نوشیدن هنگام پیاده روی نوعی بی ادب است! در کشورهای غربی هنگامی که افراد در خیابان‌ها قدم می زنند تنقلات می خورند یا قهوه می نوشند و این اتفاق اصلا عجیب تلقی نمی‌شو؛ اما در ژاپن اینگونه نیست. گرچه این کار به اندازه گذشته بی ادبانه تلقی نمی‌شود، اما هم چنان به عنوان یک رفتار سطح پایین در ژاپن شناخته می‌شود.

زبان مردم ژاپن

تقریبا تمام مردم ژاپن، ژاپنی صحبت می کنند؛ البته هیچ نشان یا نمادی درباره ریشه این زبان وجود ندارد. در دنیا بیشتر از 128 میلیون نفر از این زبان به عنوان زبان اصلی خود یاد می‌کنند. زبان شناسان هنوز هم هیچ موفقیتی را درباره ریشه‌یابی زبان ژاپنی به دست نیاورده‌اند و در واقع هیچ رابطه ای بین زبان کره ای و زبان ژاپنی ظاهر نشده است.

یادگیری تلفظ ژاپنی کار دشواری به نظر نمی‌رسد، حتی در صورتی که کسی با لهجه ژاپنی صحبت کند، درک این لهجه برای بزرگسالان و البته کودکان کار سختی نیست. با این حال اما یک مشکل بزرک درباره زبان ژاپنی وجود دارد، اینکه بسیاری از اسم‌ها علی رغم داشتن ظاهری یکسان، معانی کاملا متفاوتی دارند.

زبان مردم ژاپن

زبان ژاپنی بسیار نزدیک به زبان چینی است و به جرات می توان گفت که در زبان ژاپنی، حروف از زبان چینی اقتباس گرفته‌اند و تلفظ آنها را تغییر کرده است؛ در نهایت این حروف با واج شناسی ژاپنی تطبیق داده شده و حالا بیش از 128 میلیون نفر از این زبان استفاده می‌کنند.

زبان مردم ژاپن

دین مردم ژاپن چیست؟

شینتو و بودیسم هر دو به عنوان بخش مهمی از زندگی دینی مردم ژاپن شناخته می‌شوند، در شب سال نو ژاپن مملو از صدای زنگ های معبد بودایی می شود و مردم به زیارتگاه‌های شینتو و معابد بودایی می روند تا خوش شانسی در سال جدید را آرزو کنند. حتی ردِّپای دین شینتو در جشنواره Bon که در ماه جولای و آگوست برپا می‌شود، به خوبی قابل مشاهده است.

بسیاری از خانواده های ژاپنی حتی در خانه‌های خود نیز عبادتگاه های کوچک شینتو و محراب های بودایی را طراحی کرده‌اند. با این حال مسیحیت نیز در ژاپن ریشه دوانده، یک مبلغ اسپانیایی به نام "فرانسیسکو دو ژاویر" این دین را در قرن شانزدهم به ژاپنی‌ها معرفی کرد. حاکمان فئودال در این کشور، مسیحیت را در دوره ادو (1867-1603) ممنوع اعلام کردند، اما در دوره میجی (1912-1868) پیروی از دین مسیحیت اصلا مانعی نداشت.

امروز در ژاپن شینتو اصلی‌ترین دین شناخته می شود و بیشترین تعداد پیروان را دارد.

عبادت مردم ژاپن

اقتصاد ژاپن

چه اتفاقی برای ژاپن افتاد تا این کشور به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان تبدیل شد؟ در اوایل دهه 1990 ژاپن موقعیت استراتژیک خود را به عنوان یک جنگنده اقتصادی که از سیاست های صنعتی و تکنیک های مدیریتی و مهندسی خاصی برخوردار بود، از دست داد. در آن زمان ژاپن دقیقا به عنوان یک کشور محاصره شده شناخته می‌شد که در بدترین وضعیت رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم قرار گرفته بود. روند سیاسی ژاپن در آن دوران به طور ناامیدکننده‌ای متوقف شده بود و بوروکراسی آن بسیار سنگین و دشوار به نظر می رسید.

ژاپن بهترین‌ترین نمونه برای نمایش اقتصادی تولیدکننده و در عین حال موفق است . بسیاری از اقدامات اقتصادی کشور ژاپن اکنون همچون الگویی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نزدیک به 40 سال است که، ژاپن اهداف مهم اقتصادی هم چون "پیشی گرفتن از اقتصاد ایالات متحده آمریکا" را مدنظر قرار داده و برای دستیبابی به این اهداف از دو عامل موفقیتِ بسیار مهم یعنی "نیروی کار تحصیلکرده" و "همکاری با شرکت های بزرگ" نیز کمک گرفته است.

اقتصاد ژاپن


کیرتسو ، عنصر اصلی موفقیت ژاپن بود. با پیوستن به کیرتسو " گروه های تجاری عظیمی که صنعتگران، بانکها و شرکت های بازرگانی را از طریق مالکیت متقابل سهام و روابط انحصاری دیرینه بهم پیوند می دهند" شرکت های فردی قدرت مالی و ارتباطاتی فوق العاده ایده آلی را کسب کردند. قدرتی که به آن‌ها اجازه می داد تا با رقبای خارجی و داخلی به شکلی کاملا جدی و اثرگذار رقابت کنند. مأموریت آنها به دست آوردن سهم کلی بازار به جای جمع آوری سودهای کوتاه مدت بود.

آیا سایر کشورها نیز می توانند از راه موفقیت ژاپن در اقتصاد الگو بگیرند؟ این مسیر خیلی هموار به نظر نمی رسد. برای ایجاد دوباره رقابتی جدی هم چون رقابت در تجارت و اقتصاد ژاپن، سیاست گذاران این طرح باید برای آزمایش محصولات جدید یک بازار بزرگ خانگی یا یک منطقه تجاری محافظت شده را انتخاب کنند. هرچند که این موضوع قابل انعطاف به نظر می‌رسد، اما فدا کردن زندگی فعلی به امید کسب نتایجی بارزتر در آینده حتی در صورت فقدان یکی از اجزاء این آزمایش، در حقیقت باعث تضعیف عملکرد یک سیستم بزرگ خواهد شد.

رشد اقتصادی ژاپن

حکومت سیاسی ژاپن

  • اصل اول: احترام به حقوق بشر، آزادی و برابری تمامی مردم ژاپن
  • اصل دوم: حق حاکمیت و اداره امور کشور در اختیار ملت است
  • اصل سوم: صلح طلی با شعار «برای همیشه از جنگ احتراز می‌کنیم». در این کشور نظام مشروطه سلطنتی دیده می‌شود و امپراتور صرفاً امور حکومتی کشور را انجام می‌دهد.

اقتصاد ژاپن

آب و هوای ژاپن

از ماه مه تا ژوئیه در ژاپن از رطوبت هوا متعجب می‌شوید، این موضوع مربوط به پدیده ای به نام "فصل بارندگی" در این کشور است؛ یعنی زمانی که فصل از بهار به تابستان تغییر می‌کند باید شاهد افزایش میزان باران و در عین حال کاهش دما در ژاپن باشید. تابستان در کشور ژاپن بسیار شبیه به دیگر کشورهای آسیایی است، رطوبت هوا زیاد و اگر به این کشور سفر کرده باشید قطعا از عرق کردن خسته خواهید شد. البته علت اصلی این پدیده "High Pacific" است. بر اثر ایجاد فشار زیاد روی اقیانوس آرام، بخار آب تشکیل شده و این بخار سراسر مجمع الجزایر ژاپن را پوشش می هد. به همین دلیل رطوبت هوا افزایش پیدا می کند و در حقیقت ژاپن در تابستان کاملا مرطوب و گرم به نظر می رسد.

آب و هوای ژاپن

ژاپن یک مقصد گردشگری چهار فصل است که در تمام ایام سال می توانید از آن به عنوان مقصدی ایده آل دیدن کنید، این کشور چهار فصل دارد، بنابراین آب و هوا و دما از فصلی به فصل دیگر بسیار متفاوت و متغیر است. در زمستان (نوامبر - فوریه) آب و هوایی سرد و در تابستان (ژوئن - آگوست) آب و هوایی مرطوب و گرم را مشاهده می‌کنید. از مارس تا مه بهار در ژاپن احساس می شود، شکوفه گیلاس مهم ترین نماد بهار در ژاپن است. معمولا از ژوئن تا آگوست "تابستان" و تمام نشانه هایش را در این کشور می بینید، فصل باران "تسویو" از ژوئن تا اواخر ژوئیه ادامه دارد و سپتامبر تا نوامبر معمولاً فصل پاییز در ژاپن است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.