باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟


با حذف مرحله تخته بندی، دومین مرحله اجرایی با قوطی کشی یا قوطی گذاری آغاز می شود. ادامه مطلب

اقدامات اولیه در هنگام خفگی

خفگی هنگاهی اتفاق می‌افتد که یک جسم خارجی در گلو یا مجاری تنفسی گیر ‌کند و جریان هوا مسدود و یا دشوار شود. در بزرگسالان عموماً یک تکه غذا عامل خفگی است. کودکان اما اجسام کوچک را نیز ممکن است ببلعند. از آنجایی که خفگی موجب کاهش اکسیژن رسانی به مغز می‌شود، نیاز به اجرای کمک های اولیه در اسرع وقت است.

نشانه های خفگی

هرجای دنیا که باشید نشانه اصلی تشخیص خفگی، دستانی هستند که به دور گلو حلقه شده‌اند. پس اگر فردی را مشابه تصویر زیر می‌بینید احتمال دارد چیزی در گلویش گیر کرده باشد. اگر شک به خفگی دارید و فرد به شما جواب نمی‌دهد به دنبال نشانه های زیر باشید:

 • ناتوانی در تکلم و صحبت
 • سختی در تنفس
 • تنفس با صدای بلند
 • سرفه (که می‌تواند آرام یا پرقدرت باشد)
 • تغییر رنگ پوست، لب و ناخن ها به سمت آبی
 • پوستی که ابتدا سرخ و سپس به سمت رنگ پریدگی و آبی شدن پیش میرود
 • عدم هوشیاری

اگر فرد می‌تواند با قدرت سرفه کند باید به اینکار ادامه دهد. اگر فرد در حال خفگی است و نمی‌تواند صحبت و گریه کند یا بخندد، برای کمک های اولیه هنگام خفگی رویکرد «5 ضربه به پشت – 5 فشار شکمی» پیشنهاد می‌شود.

نحوه انجام کمک های اولیه « ۵ ضربه به پشت – ۵ فشار شکمی » به هنگام خفگی

 1. ۵ ضربه به پشت: در کنار و پشت فردی که در حال خفگی است بایستید. برای کودکان می‌توانید روی زانوهایتان و پشت کودک قرار بگیرید. یک دستتان را برای حمایت جلو و روی قفسه سینه فرد قرار دهید. فرد در حال خفگی را از کمر خم کنید تا تا تنه فرد تقریباً موازی با زمین شود. با پاشنه دست (کف دست در مجاورت شست که در شکل نشان داده شده است) ۵ بار بین دو شانه ی فرد در حال خفگی، ضربه بزنید.
 2. ۵ فشار شکمی بدهید (مانور هایملیخ): نحوه اجرای این مانور را کمی جلوتر توضیح می‌دهیم.
 3. تکرار کنید: تا زمانی که انسداد مجاری تنفسی و خفگی برطرف شود متناوباً ضربه به پشت و فشار شکمی را انجام داده و تکرار کنید.

نکته: به فردی که صاف ایستاده ضربه به پشت نزنید چراکه جاذبه ممکن است باعث پایین‌تر رفتن جسم داخل مجاری تنفسی شود. در هنگام کمک های اولیه فرد باید رو به جلو خم شده باشد.

نکته: اگر از نحوه انجام ضربه به پشت آگاه نیستید می‌توانید فقط مانور هایملیخ(فشار شکمی) را اجرا کنید.

انجام فشار شکمی (مانور هایملیخ) بر روی فرد دیگر

مطابق دستورات زیر عمل نمایید:

 1. پشت فرد بایستید. برای تعادل یکی از پاهایتان را کمی جلوتر قرار دهید. دستانتان را به دور کمر فرد حلقه کنید.
 2. یک دست خود را مشت کنید و آن را کمی بالاتر از محل ناف فرد قرار دهید.
 3. با دست دیگر، مشت خود را بگیرید. محکم به داخل شکم و به سمت بالا فشار دهید (مانند اینکه می‌خواهید یک نفر را از پشت بلند کنید).
 4. بین ۶ تا ۱۰ فشار شکمی دهید تا انسداد مجاری تنفسی برطرف شود.

نکته: اگر یک کودک یا بچه در حال خفگی است، پشت بچه روی زانوهایتان بنشینید.

اگر شما تنها نجات دهنده هستید، ضربه به پشت و فشار شکمی را قبل از تماس با اورژانس ۱۱۵ شروع کنید. اگر فرد دیگری در دسترس است، در هنگامی که شما در حال انجام کمک های اولیه هستید از آن بخواهید به دنبال کمک باشد و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرد.

اگر فرد هوشیاری خود را از دست داد، احیای قلبی ریوی استاندارد (CPR) یعنی ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی را اجرا کنید.

در مقاله اقدامات اولیه سکته قلبی به راهنمای انجام CPR (احیای قلبی ریوی) پرداخته‌ایم که می‌توانید برای اطلاعات بیشتر سر بزنید.

انجام فشار شکمی (مانور هایملیخ) بر روی خودتان

مطابق دستورات زیر عمل نمایید:

ابتدا، اگر شما تنها و در حال خفگی هستید بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید.

سپس، اگرچه که شما نمی‌توانید به پشت خود ضربه بزنید اما می‌توانید فشار شکمی (مانور هایملیخ) را بر روی خودتان برای رفع انسداد مجاری تنفسی مطابق ذیل اجرا کنید.

 1. یک مشتتان را کمی بالاتر از محل ناف خود قرار دهید.
 2. با دست دیگر، مشت خود را بگیرید و بر روی یک سطح سفت مثل اپن آشپزخانه، میز یا صندلی تکیه دهید.
 3. مشت خود را محکم به سمت داخل شکم و بالا فشار دهید.

باز کردن راه هوایی خانم حامله یا فرد چاق

مطابق دستورات زیر عمل کنید:

 1. دستانتان را کمی بالاتر از حالت مانور نرمال و عادی قرار دهید. تقریباً در زیر استخوان جناغ سینه و بالای محل اتصال دنده های تحتانی مکان مناسبی است.
 2. مانند مانور هایملیخ ادامه دهید، محکم به داخل سینه فشار دهید و سریع دستانتان را به سمت بالا بکشید.
 3. تکرار کنید تا زمانیکه غذا یا جسمی که در مجاری تنفسی گیر کرده در بیاید.
 4. اگر فرد هشیاری اش را از دست داد و بیهوش شد مطابق گام‌های بعد اقدام کنید.

باز کردن راه هوایی کسی که هشیاری اش را از دست داده (فرد بیهوش شده)

مطابق دستورات زیر باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ عمل کنید:

 1. شخص را در حالت خوابیده به پشت بر روی زمین و دست‌ها در کنار بدن قرار دهید.
 2. راه تنفسی را باز کنید. اگر جسم را ته حلق یا بالای گلو می‌بینید، با انگشت خود سعی کنید عامل انسداد مجاری را در بیاورید.
 3. احیای قلبی ریوی (CPR) را درصورتی آغاز کنید که جسم در راه تنفسی باقی مانده بود و فرد بعد از اقدامات فوق به شما پاسخی نمیداد. ماساژ قلبی که در احیای قلبی ریوی انجام می‌شود ممکن است به رفع انسداد مجاری کمک کند. حتماً در فواصل معین دهان فرد را چک کنید شاید جسم خارجی را ببینید.

نکته: اگر جسمی را نمی‌بینید سعی نکنید که با انگشت راه تنفسی را باز کنید!

نکته: حواستان باشد که جسم یا غذا را بیشتر به داخل فشار ندهید! به خصوص در کودکان که این اتفاق در آنها محتمل‌تر است!

باز کردن راه هوایی نوزاد کوچکتر از یک سال

مطابق دستورات زیر عمل کنید:

 1. یک موقعیت نشسته را در نظر بگیرید و نوزاد در حالتی که صورتش رو به زمین است بر روی ساعدتان(که بر ران تکیه داده) نگه دارید. سر و گردن نوزاد را با دست خود به طوریکه سر نوزاد پایین‌تر از تنه‌اش است نگه دارید (مطابق شکل).
 2. با پاشنه دستتان(کف دست در مجاورت انگشت شست) با ملایمت اما قوی، ۵ بار به وسط کمر نوزاد ضربه بزنید. جاذبه و ضربه به پشت باید جسم گیر کرده در مجاری هوایی را آزاد کند.
 3. نوزاد را بر روی ساعد(که بر روی پایتان تکیه دارد) به صورت سر بالا بگیرید به طوری که سر او پایین‌تر از تنه‌اش باشد (شکل سمت راست). اگر نوزاد نفس نمی‌کشد با کمک دو انگشت که بر وسط استخوان جناغ سینه نوزاد قرار می‌گیرند، ۵ بار فشار دهید. با هر فشار، سینه باید حدود ۴ سانتی متر فرو رود و سپس به آن فرصت بازگشت داده شود و سپس تکرار شود.
 4. اگر تنفس دوباره آغاز نشد ضربه به پشت و فشار قفسه سینه را متناوباً تکرار کنید و درخواست کمک اورژانسی کنید.
 5. اگر راه هوایی نوزاد باز شد اما نوزاد باز نفس نمی‌کشید. احیای قلبی ریوی (CPR) را آغاز کنید.

نکته: حواستان باشد که انگشتانتان را رو به عقب بگیرید تا به سر نوزاد ضربه نزنید.

نکته: اگر کودک بیش از یک سال سن دارد و هشیار است، فقط فشار شکمی دهید. مواظب باشید با فشار بیش از حد، منجر به آسیب دنده ها و اندام های داخلی بدن نشوید.

نکته: برای آمادگی کامل در این گونه شرایط، مانور هایملیخ (فشار شکمی) و احیای قلبی ریوی (CPR) را در مراکز آموزشی معتبر مثل جمعیت هلال احمر یا مراکز دانشگاهی بیاموزید.

منابع:
مطالب علمی این مقاله توسط عرفان زمانی، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بررسی و مرور شده است.

پابند الکترونیکی زندانیان چیست و چه کاربردهایی دارد؟

تکنولوژی به زندان ها هم وارد شد! این روزها و با رشد چشمگیر استفاده جی پی اس ها برای حفظ امنیت و ردیابی اتومبیل، افراد و اشیا ارزشمند، نیروی انتظامی هم با وضع قوانین تازه به فکر استفاده از ردیاب در محیط زندان ها و حتی خارج از این فضا افتاده است. پابند الکترونیک مجرمین از جمله دستگاه های به خصوصی است که در سراسر دنیا برای کنترل و ردیابی مجرمین و زندانیان استفاده می شود. اگر شما هم دوست دارید در مورد این تکنولوژی جدید و منحصر به فرد که به عنوان یک محصول امنیتی و کنترل گر که وارد بازار شده اطلاعات لازم کسب کنید، در ادامه همراه با ایران رهیاب باشید.

پابند الکترونیکی زندانیان چیست؟

ردیاب مچی زندانیان به عبارتی یک وسیله کوچک شبیه پابند معمولی است که به قسمت مچ پای افراد بسته می شود. این ابزار برای کنترل رفت و آمد محدود زندانیان در منطقه زندان و یا محیط های خارج از آن استفاده می شود. شکل ظاهری این پابند شبیه ساعت های دیجیتال است و وزن سنگین و حتی ظاهر عجیبی هم ندارد.

پابند الکترونیکی زندانیان چیست

پابند الکترونیکی تنها ابزاری است که باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ به واسطه آن زندانبان ها می توانند رفت و آمد محدود زندانیان را به راحتی کنترل کنند.

آیا استفاده از پابند ردیاب زندانیان نیاز به مجوز دارد؟

بله، استفاده از جی پی اس پابند مراقبتی زندانیان طبق ماده 62 قانون مجازات های اسلامی برای زندانیان آزادی مشروط و افرادی که تخفیف در مجازات شامل حالشان می شود با صلاحدید قاضی پرونده منع قانونی ندارد. به همین دلیل استفاده بدون مجوز و بی اجازه از مراجع قانونی برای به کار گیری از این ابزار کنترلی به غیر از تعویق مراقبتی مجوز دار، مجاز نیست.

کنترل زندانی ها با ردیاب مچی

پابند الکترونیکی چگونه کار میکند؟

سیستم جی پی اس و ردیابی پابند مجرمین توسط مانیتورینگ فعالی که برای محدوده مکانی مشخصی معین شده کار می کند. عملکرد پابند الکترونیکی به گونه ای است که زندان بان ها و ماموران امنیتی، سیستم محدودیت تردد را برای مجرمین خود وضع می کنند و با این ترتیب زندانیان در صورت خروج از محدوده مورد نظر با آلارم های هشدار دهنده مواجه می شود.

ردیاب زندانیان آزادی مشروط

آیا امکان دستکاری و قطع کردن جی پی اس زندانیان وجود دارد؟

سیستم جی پی اس پابند الکترونیکی زندانیان مانند ردیاب شخصی عمل می کند با این تفاوت که سیستم نظارتی و کنترلی دقیق تری دارد.

برای مثال اگر باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ مجرمی با قصد فرار و یا هر مسئله دیگری اقدام به دستکاری و یا بازکردن این پابند انجام دهد، به سرعت از سمت ماموران امنیتی مورد تعقیب و دستگیری قرار می گیرد.

آیا پابند الکترونیکی زندانی ضدآب است؟

سوال بسیار مهمی که همیشه ذهن زندانیانی که شرایط استفاده از این پابندها را دارند مشغول به خود می کند این است که آیا این ردیاب هایی که به ساق پا وصل می شوند از قابلیت ضد آب بودن برخوردار هستند و یا خیر؟ در این خصوص بهتر است تا خیال این گروه از افراد را راحت کنیم چرا که این پا بندها مانند جی پی اس مگنتی سیستم ضدآب دارند و افراد بدون باز کردن این دستگاه می توانند کلیه کارهای روزانه خود را به راحتی انجام دهند.

جی پی اس زندانیان نظارت الکترونیکی

آیا ردیاب زندانیان به باتری و شارژ نیاز دارد؟

مورد دیگری که بهتر است در مورد آن اطلاعات کافی داشته باشید، مدت زمان نگهداری شارژ ردیاب است. در این خصوص بهتر از این نکته را در نظر داشته باشید که پابند الکترونیکی زندانیان پس از 72 ساعت شارژ، قابلیت نگهداری شارژ باتری حتی تا یک سال هم دارد. قابلیتی که در ردیاب آهنربایی نظامی نیز می توان دید.

باوجود این زندانیان آزادی مشروط موظف هستند در بازه های زمانی متفاوت خود را به زندان مربوطه برسانند و قبل از اتمام شارژ ردیاب، نسبت به شارژ مجدد آن قبل از سر رسید اقدام کنند.

کاربرد استفاده از ردیاب برای طرح نظارت الکترونیکی

استفاده از ردیاب مدل پابند دار برای زندانیان کاربردهای متفاوت دارد. در درجه اول زندانیانی که جرم های سبک تری به نسبت مجرمین قاتل و جانی دارد، برای حفظ خطرات اخلاقی احتمالی در هم نشینی با این افراد می توانند با استفاده از ردیاب زندانیان به محیط کنترل شده ای در محدوده خارج از زندان منتقل شوند.

استفاده از ردیاب برای دوره مرخصی

مرخصی رفتن یکی از آپشن های مهمی است که زندانیان با جرم های سبک و طبق مقررات قانونی می توانند از آن استفاده کنند. در این بین زندانبانان با استفاده از ردیاب زندانیان می توانند با خیالی راحت و آسوده برای آزادی موقت مجرمین در زمان مرخصی چاره اندیشی کنند.

ردیابی زندنیان از طریق مانیتورینگ

استفاده از ردیاب در داخل محیط زندان

بسیاری از مجرمین که به حبس ابد و یا اعدام محکوم هستند همیشه در تب و تاب پیدا کردن راهی برای فرار از زندان می گردند. این دسته از افراد به مراقبت و کنترل دقیق تری نیاز دارند. به همین دلیل به کار گیری از ردیاب باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ ویژه مجرمین و بستن آن دور مچ پای مجرم می تواند راهکار مناسبی برای کنترل دقیق خلافکاران به حساب بیاید. این پابند اگرچه ابادی مانند کوچکترین جی پی اس دنیا ندارد، اما قابل حمل است و در راه رفتن فرد مشکلی ایجاد نمی کند.

کاربرد جی پی اس مجرمین در دوران مهارت آموزی

دوره مهارت آموزی از جمله طرح های مهمی است که برای برخی از مجرمین در دوره حبس در نظر گرفته می شود. در این دوران مهم زندانیان با حفظ قوانین و ضوابط مربوطه وارد محیط های مهارت آموزی مانند کارگاه های نجاری، خیاطی و غیره می شوند و با کنترل های لازم ساعاتی از روز را برای گذراندن دوره های مهارتی از زندان خارج می شوند.

ردیابی زندانی های آزادی مشروط بهترین ابزار کنترلی مجرمان

زندانیان آزادی مشروط از گروه افرادی هستند که جرم های سبک تری دارند. این دسته از افراد که بیشتر به دلیل موضوعات مالی و شکایت های مرتبط به چک و مهریه زندانی شده اند و می توانند با حفظ مقررات مرتبط با زندانیان آزادی مشروط از زندان آزاد شوند.

از مهم ترین شرایط آزادی برای مجرمین آزادی مشروط می توان به این مورد اشاره کرد که کنترل و مسیر یابی شخص آزاد شده تنها با نصب پابند ردیاب الکترونیک همراه می شود. این مسیریاب ویژه مانند یک ردیاب ماهواره ای توانانی کنترل و ردیابی دائم زندانیان را دارند.

کنترل زندانیان با پابند ردیاب زندانیان

قیمت پابند الکترونیکی چقدر است؟

یکی از مهم ترین ویژگی های پابند الکترونیکی، کاربرد محدود آن است. با این وجود به دلیل حساسیت کاربرد آن، تنوع پابندها بیشتر است. قیمت این وسیله اغلب با توجه به امکانات و محدوده پابند الکترونیکی زندانیان محاسبه می شود. بنابراین نمی توان قیمت مشخصی را ذکر کرد. با توجه به کاربرد محدود و محدودیت های قانونی استفاده از این ردیاب، بهتر است در صورت نیاز ردیاب شخصی را خریداری کنید.

از طرفی پابند یک دستگاه الکترونیکی است که همه ویژگی های گجت های امروزی را دارد. به همین دلیل هزینه تامین، نگهداری و یا تعمیر آن ها در صورت نیاز بسیار بالا است. به همین دلیل هنگام تحویل پابند به زندانی با توجه به نوع پابند و میزان هوشمندی در ردیابی محدوده، مبلغی به عنوان ضمانت از زندانی دریافت می شود. این مبلغ پس از اتمام دوره مجازات و تحویل پابند به زندانی بازگردانده می شود.

همچنین گاهی به جای پول نقد، برگه های ضمانتی مانند سفته از زندانی دریافت می شود. مبلغ ودیعه معمولا حدود دو برابر قیمت هر پابند خواهد بود.

ضرورت استفاده از ردیاب الکترونیکی زندانیان چیست؟

ضرورت استفاده از ردیاب الکترونیکی تنها به دلیل کنترل هر چه دقیق تر و سریعتر زندانیان توسط ماموران امنیتی و زندان بان ها صورت می گیرد. برخی اعتقاد دارند که آزادی زندانیان با پابند الکترونیکی تنها به دلیل کمبود منابع برای نگهداری از زندانیان است در صورتیکه مطابق با مواد قانونی و تبصره های موجود در قانون مجازات های اسلامی، استفاده از ردیاب زندانیان تنها به منظور کنترل دقیق و ایجاد شرایط بهتر برای نگهداری مجرمین به حساب می آید.

امید است که این مقاله توانسته باشد تمام اطلاعات لازم و کافی را در خصوص ردیاب الکترونیکی زندانیان به اطلاع شما برساند. در این خصوص شما می توانید سوالات و ابهامات خود را در مورد این دستگاه در قسمت نظرات از تیم مجموعه ایران رهیاب بپرسید.

گیر کردن سوئیچ خودرو و راه حل های آن

گیر کردن سوئیچ خودرو و راه حل های آن

اگر سوئیچ اتومبیلتان گیر کرد چه کاری باید انجام دهید ؟

دلایل زیادی برای گیر کردن سوییچ در استارت خودرو وجود دارد. از یک ایراد جزئی گرفته تا یک مشکل جدی در سیلندر سوئیچ می‌تواند دلایل بروز این مشکل باشد. بعضی رانندگان در چنین شرایطی با دستپاچگی به سرعت با مکانیک یا کلیدسازشان تماس می‌گیرند.

اگر برای شما نیز چنین مشکلی پیش آمده باید بدانید، رفع گیر سوئیچ در استارت خودرو اصلا کار مشکلی نیست. در ادامه به مواردی که باید برای حل این مشکل بدانید اشاره شده است:

گیر کردن سوئیچ خودرو و راه حل های آن

مطمئن شوید اتومبیلتان در حالت پارک یا دنده خلاص قرار دارد

اتومبیل های گیربکس اتوماتیک ، با ویژگی محافظتی تولید می‌شوند که باعث می‌گردد، مکانیزم استارت خودرو سوئیچ را در جای خود قفل کند. این اتفاق وقتی رخ می‌دهد که راننده اتومبیل را در حالت پارک یا خلاص قرار ندهد. این مکانیزم، به عنوان یادآوری برای راننده عمل می‌کند، تا حتما پیش از خارج کردن سوئیچ، دنده اتومبیل را در حالت P یا N قرار دهد. در غیر این صورت امکان دارد ماشین خود به خود شروع به حرکت کند.

همچنین مطمئن شوید دنده ماشینتان در موقعیت مناسبی قرار داشته باشد. دنده باید در موقعیت Park یا Neutral باشد. وقتی دنده را در یکی از این دو حالت قرار دهید، می‌توانید سوئیچ خود را خارج کنید.

مطمئن شوید اتومبیلتان را درست خاموش کرده اید

اگر به استارت خودرویتان نگاه کنید، قسمتهای گوناگونی با نام های مختلف را خواهید یافت. دقت کنید هیچ قسمتی با عنوان OFF (خاموش) وجود ندارد. ولی به جای آن قسمتی به نام lock خواهید یافت که معمولا در دایره حول استارت خودرو در قسمت پایینی قرار دارد. هر وقت که ماشینتان را خاموش می‌کنید باید سوییچتان را روی این گزینه بچرخانید. هر گزینه دیگری باعث می‌شود اتومبیلتان فکر کند هنوز روشن است، به همین دلیل اجازه خروج سوئیچ را نمی‌دهد.

شاید شما تصور کنید گیر کردن سوئیچ خودرو به این دلیل غیر ممکن است، اما این اتفاق نیز رخ می‌دهد. راننده های بسیاری تنها به این دلیل که فراموش کردند سوئیچشان را تا انتها و روی گزینه Lock بچرخاندند در این شرایط قرار گرفتند. پس قبل از دستپاچه شدن اطمینان حاصل کنید سوئیچ در موقعیت Lock قرار دارد، حال می‌توانید آن را خارج کنید.

گیر کردن سوئیچ خودرو و راه حل های آن

وضعیت فرمان خودرو را چک کنید

حال شما اهرم دنده اتومبیلتان را بررسی کردید و مطمئن شدید در موقعیت P یا N قرار دارد. همچنین شما موقعیت سوئیچ درون استارت را کنترل کردید و اطمینان حاصل کردید در دایره استارت روی گزینه Lock قرار دارد.

اما چرا هنوز نمی‌توانید سوئیچ را خارج کنید؟ اگر مشکلتان هنوز رفع نشد سعی کنید سعی کنید فرمان ماشین را به چپ و راست بچرخانید. اگر همان بار اول فرمان در مقابل چرخیده شدن مقاومت کرد، باید بدانید شما سیستم قفل فرمانتان را فعال کرده اید.

این یک مکانیزم ایمنی برای جلوگیری از حرکت خودروست و باعث می‌شود تا زمانی که سوئیچ درون استارت قرار نگرفته، اتومبیل در همین وضعیت باقی بماند. این سیستم همچنین باعث می‌شود در صورت وارد کردن سوئیچ اشتباه، خودرو شروع به کار نکند.

گیر کردن سوئیچ خودرو و راه حل های آن

همیشه این احتمال وجود دارد که گیر کردن سوئیچ خودرو به خاطر قفل شدن فرمان باشد. این موضوع همچنین باعث می‌شود نتوانید سوئیچ را خارج کنید. به آهستگی فرمان اتومبیل را به چپ و راست بچرخانید و به طور همزمان فشار ک می روی سوئیچ وارد کنید. این کار باعث می‌شود سیستم قفل فرمان باز شده و شما بتوانید سوئیچ را خارج کنید.

سوراخ باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ استارت خودرو را برای وجود هرگونه مانع خارجی احتمالی کنترل کنید

عملکرد مناسب استارت اتومبیلتان وابسته به بی عیب و نقص بودن سوراخ ورودی آن است. از این قسمت از خودرو معمولا غفلت می‌شود. گرد و خاک یا دیگر اجزاء ریز می‌تواند در آن انباشته شود. وقتی شما سوئیچ را وارد می‌کنید، شاید هیچ مشکلی نباشد اما وقتی می‌خواهید آن را خارج کنید، گرد و غبار در سوراخ سوئیچ گیر می‌کند.

برای خارج کردن سوئیچ در چنین شرایطی باید آن را به آرا می چندین بار بچرخانید. با این کار احتمالا اجزاء خارجی از مسیر کنار رفته و می‌توانید سوئیچ را خارج کنید.

اگر این کار فایده ای نداشت می‌توانید از اسپری WD40 و یا روان کننده معادل با آن در سوراخ استارت استفاده کنید. همچنین اگر یک قوطی هوای فشرده دارید شاید با آن بتوانید این مشکل را حل کنید. اگر هیچ یک از اینها موثر واقع نشد، شاید کمک یک کلیدساز الزا می باشد.

گیر کردن سوئیچ خودرو و راه حل های آن

مطمئن شوید کلید شکسته ای در استارت خودرو وجود نداشته باشد

در بدترین حالت ممکن است سوئیچ یا کلید شکسته ای مسیر استارت خودرو را مسدود کرده باشد. این مورد مخصوصا برای آن دسته از افرادی که ترجیح می‌دهند از کلید کپی به جای اصل استفاده کنند محتمل تر است.

برخی مواد مورد استفاده برای ساخت این گونه کلید ها استقامت کافی را ندارند و تا حدی مستعد شکسته شدن و یا آسیب دیدن هستند. کلید های اصلی نیز در معرض صدمات وابسته به استفاده طولانی مدت هستند. به مرور زمان ممکن است این سوئیچ ها باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ تغییر شکل داده و یا پیوستگی و استحکام خود را از دست بدهند.

اگر متوجه شدید سوئیچ ماشینتان آسیب دیده یا دچار تغییر شکل شده، این موضوع می‌تواند دلیلی برای این باشد که شما نمی‌توانید آن را خارج کنید.

اگر کلید اتومبیل در سوراخ استارت شکست ابتدا سعی کنید خودتان بدون آسیب زدن به استارت آن را خارج کنید، اگر نتوانستید می‌توانید دستگاه خارج کننده کلید شکسته تهیه کنید و بوسیله آن کلید را خارج کنید؛ و اگر هیچ یک کارساز نبود از یک کلید ساز کمک بگیرید تا آن را برایتان خارج کند.

از سلامت باتری اتومبیلتان اطمینان حاصل کنید

اتومبیل های مدرن دارای نوعی ویژگی امنیتی هستند که بوسیله آن اگر برق کافی به کامپیوتر خودرو نرسد، سوئیچ را قفل می‌کنند. این مطلب به این خاطر است که هیچ استفاده غیر مجازی از خودرو صورت نگیرد.

از این رو بهتر است همواره کار کرد درست باتری اتومبیلتان را کنترل کنید. اگر ولت متر دارید می‌توانید به کمک آن انرژی باتری خودرو را چک کنید. همچنین شما می‌توانید با روشن کردن چراغ جلوی ماشین این موضوع را کنترل کنید. اگر چراغ ها روشن نشدند باتری ماشینتان تمام شده. شما می‌توانید با کمک شخصی دیگر باتری ماشینتان را شارژ کنید و یا شاید نیاز باشد باطری اتومبیل را عوض کنید.

اگر تمام مراحل گفته شده در بالا را امتحان کردید و هنوز نتوانستید سوئیچ را از استارت خودرو خارج کنید، ممکن است مشکل از سیلندر سوئیچ اتومبیلتان باشد. این مورد نیاز به راه حلی حرفه‌ ای تر دارد و شما به تنهایی قادر به رفع آن نیستید. بهتر است برای حل آن سری به تعمیرکار مورد اعتمادتان بزنید.

مراحل اجرای سقف وافل از صفر تا صد + ویدیو

اجرای سقف وافل

اجرای سقف یکی از مراحل حساس و مهم اجرای یک سازه است و در صورتی که موارد فنی و اجرایی به دقت انجام نشود می تواند موجب حادثه و ضرر اقتصادی گردد. اجرای سقف وافل نیز به دلیل اینکه یک روش اجرایی نوین محسوب می شود، بیش از دیگر روش ها نیازمند تخصص و دقت نظر است. در ابتدا ویدیوی مراحل اجرای سقف وافل را مشاهده کنید و در ادامه مراحل اجرای سقف وافل به همراه تصویر توصیف می گردد.

مرحله اول اجرای سقف وافل : شمع بندی یا اسکفولد

اولین مرحله در اجرای اغلب سقف ها عملیات شمع بندی است. شمع بندی برای سقف تا ارتفاع 3 الی 3.5 مناسبت است و بیش از این ارتفاع می بایست از اسکفولد (scaffold ) یا جک بلند برای پوشش سطح زیر سقف استفاده می شود.

مراحل اجرای سقف وافل : شمع بندی و قوطی گذاری

مرحله دوم: قوطی کشی یا شاسی کشی

اولین مزیت اجرای سقف وافل نسبت به دیگر روش های اجرای سقف مجوف مانند یوبوت یا کوبیاکس، در تخته بندی زیر سقف است. در اجرای سقف وافل هیچ نیازی به تخته بندی زیر سقف نیست و خود قالب ها نقش نگه دارنده بتن تازه را انجام می دهند. در حالی که برای اجرای دیگر انواع سقف مجوف به دلیل اینکه قالب درون سقف قرار می گیرد، عملیات تخته بندی و هزینه های مرتب با آن نیاز است علاوه بر این که یک مرحله به مراحل اجرایی اضافه می کند و به همان نسبت زمان اجرای پروژه را طولانی می نماید.

با حذف مرحله تخته بندی، دومین مرحله اجرایی با قوطی کشی یا قوطی گذاری آغاز می شود. قوطی ابزار فلزی است که بر روی شمع بسته می شود و نقش تکیه گاه را برای قالب های وافل دارد. قوطی کشی به دو روش انجام می شود. در یک روش همان طور که در تصویر زیر دیده می شود، قوطی ها طوری قرار می گیرند که دو لبه دو ردیف قالب وافل بر روی یک قوطی قرار بگیرد. این روش گرچه اقتصادی تر و ساده است اما از ایمنی باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ کمتری برخودار است.

مراحل اجرای سقف وافل : قوطی کشی ساده

در روش دیگر مطابق تصویر زیر، به ازای هر ردیف قالب یک قوطی قرار داده می شود به عبارت دیگر لبه هر ردیف قالب بر روی یک قوطی تکیه دارد. در این روش کمی هزینه و زمان اجرا بیشتر می شود اما ایمنی و اطمینان مناسبت تری ایجاد می کند.

مراحل اجرای سقف وافل : قوطی کشی ویژه

مرحله سوم: قالب گذاری

پس از قوطی کشی و اطمینان از اتصال مناسب قوطی ها به شمع ها نوبت به قالب گذاری می رسد. بسته به روش اجرای قوطی ها همان طور که در بخش قبل توصیف شد، قالب ها می توانند روی قوطی مختص خود قرار بگیرند یا به صورت اشتراکی روی یک قوطی گذاشته شوند.

در روش معمولی که در حال حاضر همه پیمانکاران استفاده می کنند پس از جایگذاری قالب ها مابین قوطی ها، از میلگردهای U شکل برای اتصال دو قالب مجاور به همدیگر استفاده می شود. که علاوه بر مصرف میلگرد زمان بر بوده و از دقت و ایمنی خوبی برخودار نیست. ضمن اینکه ممکن است در حین بتن ریزی، شیره بتن از لابه لای قالب ها نشت کند. علاوه بر این در مواقعی که باد شدید می وزد ممکن است قالب ها از جا درآیند.

مراحل اجرای سقف وافل : قالب گذاری و بست U شکل

روش جدیدی که شرکت زاگرس بنا ابداع کرده و به کار می گیرد، استفاده از قالب وافل قفل دار است. در این نوع روش، برای هر قالب بست هایی تعبیه شده که پس از جایگذاری قالب ها، به سهولت می توان قالب های مجاور را به همدیگر قفل کرد. استفاده از قالب قفل دار علاوه بر کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان، کیفیت اجرای سقف را به مراتب افزایش داده و احتمال نشت شیره بتن تازه از مابین قالب ها را از بین می برد. ضمن اینکه با استفاده از قالب وافل قفل دار امنیت جانی کارگران تامین شده و همچنین با اطمینان بیشتری می توان از روش اجرایی قوطی به شکل مشترک استفاده کرد.

قالب وافل قفل دار

تفاوت اجرای سقف وافل دو طرفه و یکطرفه تنها در این مرحله قالب گذاری است. در اجرای سقف یکطرفه پیش از اجرا، قالب ها مونتاژ شده و سپس در محل خود قرار می گیرند.

مرحله چهارم: آرماتور بندی

پس از قالب گذاری نوبت به اجرای آرماتورها مطابق با نقشه طراحی سقف وافل می رسد. در این مرحله آرماتورهای کششی مابین قالب ها با فواصل و تعداد مشخص گذاشته می شوند و آرماتورهای حرارتی نیز به شکل یک مش گسترده بر روی قالب ها با رعایت فاصله از قالب، تنیده می شود.

مراحل اجرای سقف وافل : آرماتور بندی

مرحله پنجم: بتن ریزی

مرحله پنجم اجرای سقف وافل بتن ریزی است. قبل از بتن ریزی لازم است که از تمام سطوح نگه دارنده سقف بازدید چشمی شود تا از نشت بتن اطمینان حاصل گردد. در این مرحله بتن تازه مطابق با مقاومت و مشخصات طرح به محل اجرای پروژه منتقل می گردد باز کردن و بستن موقعیتها چگونه است؟ و به صورت یکپارچه بر روی سقف ریخته می شود. معمولا در بتن ریزی سقف وافل نیازی به ویبراسیون نیست به این دلیل که فضای بتن ریزی کاملا باز و قابل دسترس است بر خلاف بتن ریزی سقف های یوبوت یا کوبیاکس که فضای زیرین قالب ها به سهولت قابل دسترس بتن تازه نیست و با ویبراسیون، بتن تازه به سمت این فضاها هدایت می شود.

مرحله پایانی اجرای سقف وافل : بازکردن قالب ها

پس از سخت شدن بتن سقف و رسیدن آن به مقاومت نهایی، قالب های وافل باز شده و پس از پاکسازی در محل دیگری قابل استفاده هستند.

زمان مورد نیاز: 45 روز.

مراحل اجرای سقف وافل چگونه است؟

مراحل اجرای سقف وافل : شمع بندی و قوطی گذاری

اولین مرحله در اجرای اغلب سقف ها عملیات شمع بندی است. ادامه مطلب

زیر سازی سقف وافل با قالب قفل دار

با حذف مرحله تخته بندی، دومین مرحله اجرایی با قوطی کشی یا قوطی گذاری آغاز می شود. ادامه مطلب

انواع سقف برای دهانه های بزرگ - هرآنچه باید بدانید!

پس از قوطی کشی و اطمینان از اتصال مناسب قوطی ها به شمع ها نوبت به قالب گذاری می رسد.

قیمت سقف وافل

پس از قالب گذاری نوبت به اجرای آرماتورها مطابق با نقشه طراحی سقف وافل می رسد. در این مرحله آرماتورهای کششی مابین قالب ها با فواصل و تعداد مشخص گذاشته می شوند.

بتن ریزی سقف وافل یک طرفه

مرحله پنجم اجرای سقف وافل بتن ریزی است. قبل از بتن ریزی لازم است که از تمام سطوح نگه دارنده سقف بازدید چشمی شود تا از نشت بتن اطمینان حاصل گردد.

پس از سخت شدن بتن سقف و رسیدن آن به مقاومت نهایی، قالب های وافل باز شده و پس از پاکسازی در محل دیگری قابل استفاده هستند.

ویژگی جدید اپلیکیشن راننده اسنپ: نمایش دلایل مسدودی حساب کاربری

نمایش دلیل مسدود شدن حساب کاربری

فعالیت در هر شغلی مستلزم رعایت قوانین مخصوص به خود است. قوانینی که رعایت آنها باعث افزایش کیفیت خدمت‌رسانی خواهد شد. کاربران راننده حرفه‌ای اسنپ هم از این قاعده مستثنی نیستند.

اما گاهی ممکن است کاربر راننده، ناخواسته قانونی را نادیده بگیرد. در این موقعیت‌ها برای هماهنگی بیشتر کاربران راننده با قوانین و مقررات ناوگان، ممکن است حساب کاربری به صورت موقت مسدود شود و پس از رفع دلایل مسدودی، مجددا امکان فعالیت مهیا شود.

دلایل مسدود یا محدود شدن حساب کاربری

 • ثبت پشت سرهم مراحل سفر
 • رعایت نکردن قوانین اسنپ
 • عدم تطابق اطلاعات فردی و خودرو
 • نیاز به بازدید خودرو
 • منفی بودن اعتبار حساب کاربری
 • لغو سفر بیش از حد مجاز
 • نقص مدارک

غیرفعال یا محدود شدن حساب کاربری

اگر حساب کاربری شما غیرفعال شده باشد، هنگام باز کردن اپلیکیشن با دو نوع پیام مواجه خواهید شد.

1- پیام غیرفعال شدن حساب کاربری و دلیل آن، که در این حالت امکان ورود به اپلیکیشن وجود ندارد و پس از مشاهده پیام، با توجه به گزینه ای که برای شما نمایش داده می‌شود می‌توانید اقدام مناسب را انجام دهید.

2- پیام ارسال نشدن درخواست سفر و دلیل آن، که در این حالت امکان استفاده از همه بخش‌های اپلیکیشن را دارید اما نمی‌توانید آنلاین شوید و اگر بخواهید اپلیکیشن را روشن کنید پیام محدودیت ارسال درخواست سفر مجددا برای شما نمایش داده می‌شود. در این حالت نیز با توجه به گزینه آبی نمایش داده شده، اقدام مناسب جهت رفع محدودیت را انجام دهید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.