ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها


Bours_MP

اگر شما نیز در بورس فعالیت می کنید، حتما بارها برایتان شما پیش آمده که متوجه شدید که ناظر بازار، فلان سهم را به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت، متوقف کرده است و این توقف نماد در تابلو معاملاتی tsetmc.com، گاها بین یک روز تا چند هفته و گاها چند ماه هم طول کشیده است.

اثرگذاری روی قیمت سهم

این اتفاق، روی قیمت سهم در کوتاه مدت و بلند مدت، تاثیر گذار است. گاها سهام پس از افشای اطلاعات با اهمیت، با تغییر در دامنه نوسان، بازگشایی شده و سودهای عالی به سهامداران خود می دهند. گاهی هم بازیگر سهم، سهم را برای کنترل قیمتی، پس از افشای اطلاعات الف هم ، بازی می دهد تا سهم بیشتری روی قیمت کم، شکار کند.

اطلاعات در بازار سهام یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار روی قیمت و ارزش سهم است . همه روزه اتفاقات جدیدی در شرکت ها رخ می دهد و میزان تاثیر این اتفاقات می تواند متفاوت باشد. مثلا ممکن است انبار یک شرکت سهامی آتش بگیرد و موجب خسارت شود، همه ی سهامدارن باید سریعا از این اطلاعات با خبر شوند.

یا اینکه ممکن است یک شرکت سهامی قراردادی بسیار سود ده منعقد کند. این اطلاعات هم باید سریعا منتشر شود و در دسترس سهامدارن قرار بگیرد.

موارد بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد که افشای اطلاعات آنها ضروری می باشد. با توجه به این ضرورت، اطلاعات بایستی طبقه بندی مختلفی داشته باشد تا به راحتی بتوان گروه و یا درجه ی اهمیت آن را تشخیص داد . بنابراین طبق این طبقه بندی ها دو گروه اصلی اطلاعات در بازار سهام وجود دارد.

اطلاعات با اهمیت گروه (الف)

به صورت کلی اطلاعات با اهمیت گروه الف شامل موارد زیر است:

 • تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت
 • شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده
 • بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید
  اعلام اعسار یا ورشکستگی شرکت
 • نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده
 • نتایج شرکت در مناقصه یا مزایده
 • انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم
 • کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه
 • هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب
 • نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت

تحصیل سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:

 • ۱- مبلغ خرید بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد
 • ۲- ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را خریداری نماید

واگذاری سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:

 • ۱- مبلغ واگذاری بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد
 • ۲- ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را واگذار نماید

تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل

 • تغییر سهامدار عمده
 • اعلام وقوع حوادث غیر مترقبه
 • تعدیلات سنواتی
 • درخواست خروج از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مربوطه
 • خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری
 • تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز)
 • دریافت یا پرداخت کمک‌های نقدی یا غیر نقدی بیشتر از ۵ درصد سرمایه شرکت
 • پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهای بین المللی
 • برگشت بیشتر از ۵ درصد از محصولات شرکت بر اساس مبلغ فروش آخرین سال مالی
 • دریافت مجوز تغییر بیشتر از ۱۰ درصد در قیمت فروش محصولات یا خرید مواد اولیه
 • تغییر در برآوردهای حسابداری

بازگشایی بعد از افشای اطلاعات الف

بعد از افشای اطلاعات با اهمیت یک شرکت، نماد آن شرکت بسته و معاملات آن متوقف می شود که زمان بازگشایی آن بسته به اهمیت اطلاعات شرکت (از نوع الف یا ب) متفاوت است.

زمان بازگشایی سهم بعد از افشای اطلاعات الف، یک روز کاری بعد و بدون محدویت دامنه نوسان می باشد. در برخی مواقع نیز بازگشایی سهم بعد از افشای اطلاعات گروه الف با تغییر در دامنه نوسان است و سود خوبی نصیب سهامداران خود می کند اما دیده شده که برخی اوقات بازگشایی بعد از افشای اطلاعات گروه الف به این صورت است که سهم بعد از بازگشایی با هدف کنترل قیمت بی ثبات می شود تا سهم بیشتر با قیمت کمتر نصیب گرداننده سهم شود.

چنانچه افشای اطلاعات با اهمیت دارای ابهام باشد و یا ضوابط در آن رعایت نشده باشد سازمان بورس می تواند علاوه بر انتشار پیام شفاف سازی دلایل توقف نماد مربوطه به منظور اصلاح اطلاعات، تا دو روز کاری نماد را متوقف نگه دارد و اگر بعد از مدت تعیین شده اطلاعات اصلاح نشد، سازمان علاوه بر اینکه عدم همکاری ناشر را بصورت عمومی افشا می کند، بازگشایی نماد را نیز به بورس اعلام می کند.

حتما تاکنون افشای اطلاعات با اهیمت گروه الف در بورس به گوشتان خورده است. توقف نماد یک شرکت بورسی به دلایل مختلفی اتفاق می افتد که در خیلی از مواقع ممکن است به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف باشد. اما افشای اطلاعات گروه الف در بورس یعنی چه، در چه مواقعی یک شرکت تصمیم به افشای اطلاعات گروه الف می گیرد؟ و بازگشایی سهم بعد از افشای اطلاعات گروه الف چگونه است؟

نحوه بازگشایی سهم بعد از افشای اطلاعات گروه الف

اطلاعات با اهمیت شرکت ها در دو گروه الف و ب ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها قرار می گیرند و در کوتاه مدت و بلند مدت روی قیمت سهم تاثیر می گذارند. یکی از مواردی که منجر به توقف نماد در بورس می شود افشای اطلاعات گروه الف است، بطور کلی افشای اطلاعات با اهمیت از اتفاق مثبت یا منفی مهم در شرکت مود ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها نظر خبر می دهد و در تغییر قیمت سهم نقش موثری دارد و ممکن است موجب بالا رفتن و یا ریزش قیمت سهام شود.

هر روزه جریانات مختلفی در شرکت ها اتفاق می افتد که برخی از این اتفاقات مهمتر هستند و ممکن است روی قیمت سهام شرکت تاثیر بگذارد، بنابراین افشای چنین اطلاعاتی ضروری است، در چنین مواقعی شرکت ها بسرعت افشای اطلاعات می کنند و سهامداران را در جریان اتفاقات مهم شرکت قرار می دهند.

اطلاعات با اهمیت گروه الف در بورس شامل چه مواردی می باشد؟

 • توقف یا تعلیق تمام یا بخشی از فعالیت شرکت
 • شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده
 • بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید
 • اعلام ورشکستگی شرکت
 • نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده
 • نتایج شرکت در مناقصه یا مزایده
 • انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قرارداد های مهم
 • کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه
 • هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب
 • نقل و انتقال دارایی‌ های ثابت شرکت
 • تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت‌های تحت کنترل
 • تغییرات سهامدار عمده
 • اعلام وقوع حوادث غیر مترقبه
 • پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهای بین المللی
 • برگشت بیشتر از پنج درصد از محصولات شرکت بر اساس مبلغ فروش آخرین سال مالی
 • دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در قیمت فروش محصولات با خرید مواد اولیه

بازگشایی بعد از افشای اطلاعات الف

بعد از افشای اطلاعات با اهمیت یک شرکت، نماد آن شرکت بسته و معاملات آن متوقف می شود که زمان بازگشایی آن بسته به اهمیت اطلاعات شرکت (از نوع الف یا ب) متفاوت است.

زمان بازگشایی سهم بعد از افشای اطلاعات الف، یک روز کاری بعد و بدون محدویت دامنه نوسان می باشد. در برخی مواقع نیز بازگشایی سهم بعد از افشای اطلاعات گروه الف با تغییر در دامنه نوسان است و سود خوبی نصیب سهامداران خود می کند اما دیده شده که برخی اوقات بازگشایی بعد از افشای اطلاعات گروه الف به این صورت است که سهم بعد از بازگشایی با هدف کنترل قیمت بی ثبات می شود تا سهم بیشتر با قیمت کمتر نصیب گرداننده سهم شود.

چنانچه افشای اطلاعات با اهمیت دارای ابهام باشد و یا ضوابط در آن رعایت نشده باشد سازمان بورس می تواند علاوه بر انتشار پیام شفاف سازی دلایل توقف نماد مربوطه به منظور اصلاح اطلاعات، تا دو روز کاری نماد را متوقف نگه دارد و اگر بعد از مدت تعیین شده اطلاعات اصلاح نشد، سازمان علاوه بر اینکه عدم همکاری ناشر را بصورت عمومی افشا می کند، بازگشایی نماد را نیز به بورس اعلام می کند.

دامنه نوسان افشای اطلاعات الف:

وقتی که افشای اطلاعات گروه الف شامل یک سهم شود، دامنه قیمتی آن سهم بدون محدودیت می باشد و تفاوت افشای اطلاعات گروه الف و ب در همین مورد است. براساس مقررات دو بار (حراج) در دو روز متوالی کاری، بدون محدودیت دامنه نوسان انجام می شود و باید مورد تایید ناظر قرار بگیرد. چنانچه در روز دوم حراج هم ناظر قیمت را تایید نکند، ادامه معاملات سهم با دامنه محدود ۵ درصد خواهد بود.

عدم تایید ناظر به دلیل حجم معاملات صورت می گیرد. حجم معاملات باید به شکل معقولی بالا باشد تا ناظر با رشد ۱۰۰ درصدی موافقت کند. در افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف دامنه قیمت باز و بدون محدودیت نوسان است.

بازگشایی سهم بعد از افشای اطلاعات گروه الف و همچنین بازگشایی سهام بعد از مجامع افزایش سرمایه و مجمع عمومی عادی سالیانه بدون محدودیت دامنه نوسان خواهد بود و اگر ناظر معاملات را در روز دوم هم تایید نکند، سهم با دامنه ۵ درصد بازگشایی می شود.

اطلاعات با اهمیت گروه (ب)

همچنین اطلاعات بااهمیت گروه ب نیز شامل موارد زیر است:

 • برگزاری مناقصه یا مزایده
 • شرکت در مناقصه یا مزایده
 • افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته
 • پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی
 • دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت
 • تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات
 • تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده شرکت
 • برنامه انتشار اوراق بدهی
 • پیشنهاد پرداخت سود یا تغییر سیاست تقسیم سود
 • توثیق یا فک رهن دارایی‌ها
 • ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی
 • تغییر حسابرس
 • تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید سهم یا فروش سهام خزانه
 • توثیق، مسدود کردن، آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت مدیره است.

افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب چیست؟

بر این اساس اگر اگر سهم شما در طول سال با افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف یا ب متوقف شد و پس از بازگشایی نماد، شاهد افت قیمت با وجود تغییرات محسوس در روند تولید و سودآوری شرکت و کاهش زیان بودید، بدانید که بازیگردان، قصد بازی کردن با اعصاب و روند سهم داشته و فنر سهم فشرده می شود تا در میان مدت، شاهد رها شدن این فنر و رشد قیمتی سهم باشیم.

تکنیکال، معتقد است که همه چیز در قیمت لحاظ شده است. تغییرات بنیادی در تکنیکال، آرام آرام به نمایش در می آید و اگر رشد قیمتی در سهم رخ دهد و تکنیکال، قبلا آن را پیش بینی کرده باشد، اثرات بنیادی را آرام آرام متوجه می شویم.

لذا چون از پشت صحنه ها بی اطلاعیم و افشای اطلاعات با اهمیت، بخشی از پرده های ناپیدا را بر ما عیان می کند، لذا بایستی به استراتژی، پایبند بوده و گول کد به کد حقیقی و حقوقی و تغییر موقت روند قیمتی سهم را نخوریم. در بورس، مهم تر از پول شما، استراتژی و صبر شما مهم است.

گزارش شرکت های بورسی و فرابورسی درباره افشای اطلاعات با اهمیت را در سامانه جامع ناشران یعنی کدال (codal.ir) مشاهده کنید. مجدد تاکید می شود که بورس ایران، طبق فاند، محکوم به صعود است و نه حباب دارد و نه منتظر ریزش وحشتناک هستیم. آرام به استقبال تثبیت شاخص کل بالای ۸ میلیون واحد در بهار ۱۴۰۱ شمسی خواهیم رفت.

چند قانون در مورد افشای اطلاعات با اهمیت و توقف و بازگشایی نمادها

گاز طبیعی همچنان بی‌رمق

گاز طبیعی همچنان بی‌رمق

بازارهای گاز طبیعی در طول جلسه معاملاتی روز سه شنبه نسبتا آرام بوده و هنوز تمایلی به جهش و تغییر روند آن چنانی نشان نمی‌دهند.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس امپایر»، بازارهای گاز طبیعی در طول جلسه معاملاتی روز سه شنبه نسبتا آرام بوده و هنوز تمایلی به جهش و تغییر روند آن چنانی نشان نمی‌دهند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال گاز طبیعی
بازارهای گاز طبیعی در جلسه معاملاتی روز سه‌شنبه نوسان بسیار کمی انجام داده‌اند، اما مهم‌تر از هر چیز دیگری، به نظر می‌رسد که تمایلی برای صعود و عبور از سطح کنونی ندارند. به این ترتیب، بازار احتمالاً همچنان شاهد رفتارهای پر سر و صدا خواهد بود و شایسته است که به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

یک شکاف درست در قسمت بالای نمودار وجود دارد، و اغلب این شکاف ها در بازارهای آتی پر می‌شوند. به همین دلیل، من فکر می‌کنم که احتمال رسیدن به یک رالی دیگر در کوتاه مدت کم است. برعکس فکر می‌کنم دیر یا زود نشانه‌هایی از خستگی ( exhaustion ) را خواهیم دید که می‌توانیم با آن دست و پنجه نرم کنیم. درست بودن این نکته زمانی کاملا مشخص می شود که، به «میانگین متحرک نمایی 200 روزه» (EMA 200) درست در بالا توجه داشته باشیم. در این سناریو، موضوع ساده محو شدن رالی ها است.

اگر برای جلسه معاملاتی طول هفته به پایین‌ الگوی کندل ( candlestick ) حرکت کنیم ، احتمال حرکت به کانال 5.50 دلار باز می‌شود، جایی که قبلاً از آن جهش کرده بودیم. شکستن این سطح مسیر را برای قیمت‌های بسیار پایین‌تر باز می‌کند. من مطمئن نیستم که آیا این بلافاصله اتفاق می‌افتد یا نه، اما مطمئناً ممکن است در نهایت اتفاق بیفتد.

برای رسیدن به روند صعودی، حداقل باید حرکتی بالاتر از سطح 7.00 دلار مشاهده کنید، اما حتی در آن زمان نیز گمان می رود، مقاومت تکنیکال کمی ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها در بالا وجود داشته باشد. به همین دلیل، من فکر می‌کنم ساده‌ترین معامله این است که با مشاهده نشانه‌های فرسودگی ( exhaustion ) و پرش های کوتاه مدتی که ایجاد می شود، برای یک دوره کوتاه یکی دو روزه از آن ها سود کسب نمود.

ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها

قیمت نفت خام علی‌رغم افت قیمت‌های گاز طبیعی و زغال‌سنگ، تحت تاثیر افت ذخایر انبارهای آمریکا، افزایش یافت.

کاهش تقاضا چشمگیر وکیوم باتوم "شپنا"

محصول دیگری که توسط پالایش نفت اصفهان مورد عرضه و تقاضا قرار گرفته مربوط به لوب کات سبک و گوگرد گرانوله بوده که طی این هفته شاهد عرضه ۱۸ هزار تن لوب کات سبک در بورس کالا بوده‌ایم و مقدار عرضه گوگرد گرانوله نیز ۳ هزار تن اعلام شد.

تداوم سیر صعودی نرخ فروش وکیوم باتوم "شبریز"

محصول دیگری که توسط پالایش نفت تبریز مورد عرضه قرارگرفته مربوط به لوب کات سنگین با ۲ هزار تن بوده که مقدار حجم معامله این شرکت پالایشی برابر با ۱,۰۰۰ تن گزارش‌ شد.

فولاد مبارکه با سبدی پر از تقاضا به بورس کالا آمد

فولادمبارکه اصفهان در این هفته با قرارداد سلف و سلف «مچینگ» توانست حجم ریالی قرارداد‌ها را به یک هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان برساند و سهامداران را نسبت به هفته‌های گذشته امیدوار کند.

ملی مس ایران و حرکتی خلاف انتظار رشد درآمدها

عرضه‌های دلار جنب کوچه "ارباب جمشید"

ابهام به بازار ارز ایران نیز همانند بازارسرمایه سرایت کرده و بسیاری از معامله‌گران دلاری بخاطر آنکه مذاکرات هسته‌ای را سرفاکتور محاسبات خود قرار داده‌اند، ترجیح می‌دهند که فعلا سراغ خرید و فروش نروند و همین عامل بوده که در آرامش بازار و روند نزولی دلار نقش داشته است.

کلاهی برای بورس

گزارش پنج و نیم امروز نیم نگاهی دارد به یک چاه ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی و انجمن هایی که از همه چیز بی خبرند و جفت پوچ جاده مخصوص برای برندگان لاتاری و.

ثبت‌ نام، احراز هویت سامانه سجام، اعتبارسنجی و ده‌ها خدمات کاربردی دیگر با سوپر اپلیکیشن تاپ

چند بار تا حال پیش آمده برای دریافت خدماتی که می‌توانید آن‌ها را به صورت آنلاین هم دریافت کنید، مثل کارت به کارت، ثبت نام در بورس، پرداخت عوارض و خلافی خودرو؛ زمان زیادی صرف کنید؟ مثلا در صف‌های طولانی بایستید، مدت‌ها دنبال شعبه خودپرداز بگردید و یا برای پیدا کردن راهی برای ثبت نام سامانه سجام دچار سردرگمی شوید؟

پترویی‌ها مرکز اصلی تمرکز "شستا"

بیشترین دارایی "شستا" در اختیار بخش «سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت» با ۲۷۲،۰۱۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال گذشته ۷۸ درصد رشد را شاهد بوده و همان‌طور که شاهد هستیم «دریافتنی‌های تجاری» با ۲۴۲،۱۹۳ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

بودجه ۱۴۰۱، مهم‌ترین علامت سوال بورس

هنوز مشخص نیست سیاست های اقتصادی دولت جدید چگونه خواهد بود و آیا دولت در بودجه ۱۴۰۱ برنامه برای افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها یا افزایش حق مالکانه معادن و. دارد یا نه.

پیش بینی معامله گران از قیمت نفت در ماه های آینده

معاملات عجیب بازار آتی نفت می‌گوید افزایش قیمت انرژی در سال ۲۰۲۱ هنوز به پایان نرسیده به طوری که در معاملات آتی نفت آمریکا برخی معامله‌گران نفت ۱۰۰ و ۲۰۰ دلاری در ماه های آینده را پیش بینی می کنند.

کاهش شاخص دلار برای دومین روز متوالی

"حکشتی" برای تسویه اقساط تسهیلات ارزی لنگر کشید

سرمایه حکشتی طی این دوره یک‌ساله نسبت به سال گذشته با ۳۲ درصد افزایش سرمایه مواجه بوده، همان‌طور که گفته شد مجموع درآمد‌های عملیاتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در پایان دوره یک‌ساله منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۹،۰۵۸ میلیارد ریال به ثبت رسید.

محل دفتر " سجام " دیگر استیجاری نیست

الگوی W و دو هدف شاخص‌کل

گزارش‌های دوره‌ای و وضعیت بنیادی را بیشتر سهامداران مدنظر قرار می‌دهند و همین مورد باعث شده که هیجان‌های فروش نسبت به ماه‌های گذشته به شکل چشم‌گیری کاهش یابد.

۴۰۷ درصد افزایش سود خالص "ثشاهد"

شرکت شاهد در حال حاضر فاقد هرگونه تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی هست لذا در صورت شروع مرحله اجرایی هرکدام از پروژه‌های مطرح‌شده در بخش اهداف بلندمدت برنامه شرکت جهت تأمین مالی پروژه‌ها، استفاده از تسهیلات بانکی است.

نگاهی به آنچه در مجمع "شستا" گذشت

نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در این مجمع وعده داد تلاش می‌کنند شرکت سپرده گذاری را قانع کنند که سود سهامداران از طریق سامانه سجام زودتر پرداخت گردد.

شاخص با رشد ۱۲ هزارواحدی به کار خود پایان داد

برترین صندوق‌های سرمایه گذاری مشخص شد

با استفاده از سیستم رتبه‌بندی صندوق‌ها، مردم به آسانی می­‌توانند صندوق‌­های مناسب جهت سرمایه­‌گذاری را ترتیب پلکانی صعودی و نزولی کندل ها متناسب با بودجه، اهداف، شخصیت مالی و سطح ریسک خود انتخاب کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال 14 DVD , پشوتن مشهوری‌نژاد

پکیج تحلیل تکنیکال

نکته 1 :
بعد از انجام اعملیات خرید ، لینک فایل ها جهت دانلود بلافاصله در خدمتتان قرار خواهد گرفت .

نکته 2 :
به دلیل بالا بودن تعداد فایل های دانلودی ، پیشنهاد رسانه صفر تا موفقیت به شما عزیزان استفاده از کامپیوتر برای دانلود این فایل هاست .

مدرس دوره: پشوتن مشهوری‌نژاد – فارغ‌التحصیل مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف (مدرس تحلیل تکنیکال و مشاور سرمایه‌گذاری در بازاربورس ایران و بازارهای مالی بین المللی)

فیلم بخشی از دوره آموزش تحلیل تکنیکال (۲ دقیقه)

هرچند هیچ چیز در بورس قطعی و ۱۰۰٪ نیست اما با آموزش تحلیل تکنیکال و قطعا در کنار آن تمرین و تجربه می‌توان سودهای بسیاری با معامله‌گری از این روش بدست آورد. تحلیل تکنیکال روشی است که در آن رفتار سهامداران به شکل الگوهایی درآمده و با توجه به اینکه انسان‌ها در شرایط مشابه (پس از نزول و صعود قیمت ها) رفتار یکسان از خود نشان می‌دهند، با تحلیل تکنیکال می‌توانیم رفتار بعدی سهامداران را پیش‌بینی کنیم و به عنوان مثال بدانیم فردا اکثریت مردم خریدار خواهند بود یا فروشنده (عرضه و تقاضا). باید بدانیم همه چیز در بازار توسط عرضه و تقاضا شکل می‌گیرید، هرچقدر یک شرکت سودساز باشد و شرایط خوبی داشته باشد تا زمانی که تقاضای خرید برای سهام آن شرکت زیاد نشود، قیمت سهم بالا نخواهد رفت و همینطور بالعکس اگر عرضه‌ها زیادتر از تقاضاها نشود قیمت سهم نزول نخواهد کرد. با آموزش تحلیل تکنیکال می‌توان اشتهای بازار را تشخیص داد. با تحلیل تکنیکال می‌توان میزان عرضه و تقاضا را از روی رفتار سهامداران صرفا با مشاهده نمودارها بدست آورد.

این ویدیوی آموزشی ۳۱ ساعت ویدیوی کلاس واقعی، کتاب جزوات، اسلایدها، فایل صوتی mp3 کل دوره، منابع کمک آموزشی و…. می‌باشد.

با دیدن این آموزش تصور می‌کنید در کلاس واقعی حضور دارید، زیرا این ویدیوی آموزشی در یک کلاس واقعی تهیه شده و صدها سوال و ابهام دانشجویان طی دوره توسط دانشجویان پرسش شده و مدرس به آنها پاسخ داده است.

مدیریت سرمایه در بازار اسپات ارز دیجیتال

مدیریت سرمایه در بازار اسپات

وقتی صحبت از مدیریت سرمایه در بازار اسپات می­‌شود، خیلی­‌ها مدیریت سبد ارز دیجیتال را به کار می‌برند که معنی هر دوی این اصطلاحات، یکسان است. سبد ارز دیجیتال به مدیریت نیاز دارد و این مدیریت بسته به شرایط آن سبد تعیین می­‌شود.
بنابراین برای هر نوع سرمایه­‌گذاری در این حوزه، به یک نوع مدیریت سرمایه‌­ به خصوص نیاز داریم و نباید از یک روش مدیریتی یا تحلیل یکسان، برای کل سبدهای ارز دیجیتال استفاده کنیم.
مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال، نوعی استراتژی مالی است که هدف آن حداکثر کارایی سرمایه در معاملات است. بنابراین در مدیریت سرمایه باید تعادل را حفظ کرده و در برخی از موارد می‌­توان با کاهش هزینه‌­های غیر ضروری، وضعیت مالی یک فرد را بهبود داد.
اصلی­‌ترین هدفی که می‌­توان از مدیریت سرمایه در نظر گرفت، کم کردن ضرر و افزایش سود است؛ یعنی اینکه در معاملات بتوانیم علاوه بر حفظ سرمایه خود، سودهای خوبی را نیز بدست آورد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

بازار اسپات چیست؟ و چگونه کار می‌کند؟

بازار اسپات (بازار نقدی یا نقطه‌ای) جایی است که ابزارهای مالی مانند: کالاها، ارزها و اوراق‌های بهادار برای تحویل فوری معامله می‌شوند. تحویل، مبادله پول نقد، برای ابزار مالی است. از سوی دیگر، یک قرارداد آتی مبتنی بر تحویل دارایی پایه در تاریخ آتی است.
کلمه اسپات (spot) از عبارت (در محل) می‌آید، جایی که در این بازارها، می‌توانید یک دارایی را در محل خریداری کنید.
بازارهای نقطه‌ای به‌عنوان (بازارهای فیزیکی یا بازارهای نقدی) نیز شناخته می‌شوند، زیرا معاملات بلافاصله با دارایی مبادله می‌شوند.
در حالی که انتقال رسمی وجوه بین خریدار و فروشنده ممکن است زمان ببرد، مانند T+2 در بازار سهام و در اکثر معاملات ارزی، هر دو طرف (در حال حاضر) با معامله موافقت می کنند. یک معامله غیر نقطه ای یا آتی، اکنون با یک قیمت موافقت می کند، اما تحویل و انتقال وجه در تاریخ بعدی انجام می شود.
معاملات آتی در قراردادهایی که در شرف انقضا هستند، گاهی اوقات معاملات لحظه‌ای نیز نامیده می‌شوند، زیرا قرارداد منقضی به این معنی است که خریدار و فروشنده بلافاصله پول نقد را برای دارایی پایه مبادله می‌کنند.

مزایا و معایب مدیریت سرمایه در بازار اسپات

در اینجا چندین مزایا و معایب بازار اسپات را بیان می‌کنیم که عبارتند از:

مزایای بازار اسپات

 • قیمت لحظه‌ای، قیمت فعلی، برای خرید.
 • پرداخت و تحویل فوری یک کالای خاص.
 • بازارهای فعال و نقدشونده.

معایب بازار اسپات

 • نقطه ضعف بازار نقدی، تحویل کالای فیزیکی است.
 • بازارهای نقدی نمی‌توانند به طور مؤثر برای محافظت در برابر تولید یا مصرف کالاها در آینده استفاده شوند، جایی که بازارهای مشتقه مناسب‌تر هستند.

تفاوت بین مدیریت سرمایه در بازار اسپات و بازارهای آتی چیست؟

قراردادهای آتی، قراردادهای مشتقه‌ای هستند که از بازار نقدی به عنوان دارایی پایه استفاده می‌کنند. اینها قراردادهایی هستند که به مالک در نقطه‌ای در آینده، با قیمتی که امروز روی آن توافق شده است، کنترل کالای اساسی را می‌دهد.
تنها زمانی که قراردادها منقضی می‌شوند، تحویل فیزیکی کالا یا سایر دارایی‌ها انجام می‌شود، و اغلب معامله‌گران قراردادهای خود را لغو می‌کنند یا به‌منظور اجتناب از تحویل گرفتن به طور کلی، قراردادهای خود را لغو می‌کنند.
معاملات آتی و فوروارد به طور کلی یکسان هستند، با این تفاوت که فورواردها قابل تنظیم هستند و در خارج از بورس (OTC) معامله می‌شوند، در حالی که معاملات آتی استاندارد شده و در بورس معامله می‌شوند.

تفاوت بازار معامله اسپات با دیگر بازارها در این است که حتی با ساده‌ترین استراتژی‌ها هم می‌توان یک معامله را در این بازار به انجام رساند.

استراتژی‌های معاملاتی مدیریت سرمایه در بازار اسپات

روند تغییرات قیمت در بازارهای مالی عمدتاً توسط پول‌های هوشمند و نهنگ‌ها که حجم بزرگی از سرمایه بازار را در اختیار دارند، تعیین می‌شود.
با این حال در بازار معاملات اسپات، معامله‌گران خرد هم می‌توانند از نوسانات قیمت در بازار استفاده کرده و به اندازه خود از سود صعود بازار سهم ببرد.
اگرچه روند کلی بازار رمزارزها از بدو پیدایش بیت‌ کوین تا به امروز به‌ طور کلی روندی صعودی بوده، با این حال سود شما به استراتژی معاملاتی که شما برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‎‌اید، بستگی دارد.
اولین مرحله برای انجام یک معامله اسپات، شناسایی یک رمزارز با پتانسیل رشد و در موقعیت صعود است. به سه روش می‌توان موقعیت یک رمزارز را شناسایی و تحلیل کرد.

1. تحلیل فاندامنتال:

از ارزش ذاتی یک ارز است. این ارزش از آشنایی با وایت‌پیپر، نقشه راه آن، تیم طراح و پشتیبانی آن رمزارز و به طور کلی کارکرد تکنولوژیک آن و همچنین از موقعیت آن رمزارز در بازار با توجه به اخبار و اطلاعات و حواشی آن به دست می‌آید.

2. تحلیل تکنیکال:

از نمودار تغییرات قیمت آن به دست می‌آید.
برای آموزش معامله اسپات تریدینگ از هر استراتژی‌ براساس تحلیل تکنیکال می‌توان بهره برد.
با استفاده اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک، می‌توان روند تغییرات قیمت در بازار را به‌ دست آورد. با پیگیری این روندها، نقاط تغییر روندهای نزولی به صعودی، نقطه ورود ما به بازار خواهد بود. اصول پرایس اکشن و شناخت نواحی عرضه و تقاضا هم در بازار، محدوده‌ها و سطوح مقاومتی و حمایتی قیمت را برای ما مشخص می‌کنند. با تعیین خطوط حمایت، نقاط ورود و با تعیین محدوده مقاومتی حد سود یک معامله اسپات به راحتی به دست خواهد آمد.
اصولاً سود و ضرر در همه معاملات بستگی به میزان نوسانات بازار دارد.
با این حال تحلیل این نوسانات برای یک معامله اسپات به قبل از خرید خلاصه می‌شود و بعد از ورود به بازار معامله‌گر تنها منتظر صعود بازار تا رسیدن به حد سودی که قبلا تعیین کرده می‌ماند. اگر هم بازار بر خلاف تحلیل ما حرکت کند با رسیدن به حد ضرری که قبلاً تعیین شده، معامله اسپات ما بسته خواهد شد. اگرچه مزایای زیادی در این بازارهای معاملات نقدی وجود دارد، اگر قصد ورود به چنین معاملاتی را دارید توصیه می‌شود که با احتیاط عمل کنید. با سرمایه‌های اندک کار را آغاز کنید و سرمایه خود را به صورت پلکانی وارد بازار کنید.

 مدیریت سرمایه در بازار اسپات

مدیریت سرمایه در بازار اسپات

همانطور که گفتیم برای مدیریت سرمایه در ترید و هولد، روش­‌های متفاوتی وجود دارد که باید با توجه به اهداف و خصوصیات فردی خود، بهترین روش را برای خود برگزینید.
اما یک روش کلیِ کم ریسک برای مدیریت سرمایه که تقریبا در اکثر مواقع می‌­تواند نتایج مطلوبی را برای شما به همراه داشته باشد، این است که در 2 گام زیر عمل کنید.

هولد یا نگهداری بلند مدت یک ارز

همیشه بهتر است از کل میزان سرمایه خود که آن را 100 درصد در نظر می­‌گیریم، بیش­ترین میزان را در بازار ارزهای دیجیتال به هولد کردن اختصاص دهید.
به همین دلیل، منطقی است که 80 درصد کل دارایی خود را به هولد کردن ارزهای دیجیتالی که ارزشمند هستند و آینده خوبی را برای آنها متصورند، تخصیص دهید و برای بازه­ای بلند مدت بیشتر از یک سال از آن چشم پوشی کنید.
سهامی که به عنوان سبد هولد تهیه می­کنید، در واقع پشتیبان شما در بازار‌های پر نوسان است و می‌تواند از ضرر و زیان­‌های ناشی از عدم ثبات به دلایل اقتصادی و سیاسی جلوگیری کند.
برای مثال اگر 100 میلیون پول دارید و قصد سرمایه­‌گذاری آن را در بازار ارزهای دیجیتال دارید، حداقل 80 میلیون را به هولد کردن ارزهای دیجیتال ارزشمند اختصاص دهید.

ترید اسپات:

فرض بر اینکه 80 درصدی که برای اسپات کنار گذاشته ایم، 16 میلیون است. این مبلغ را دوباره 100 درصد در نظر می‌گیریم. در هر بار معامله فقط مجازیم 5 تا 7 درصد از این دارایی را صرف خرید یک ارز دیجیتال کنیم. البته در مورد برخی ارزهای دیجیتال خاص می‌توانیم این میزان را تا 10 درصد هم بالا ببریم.
نکته بسیار مهمی که در بحث اسپات باید به آن دقت کنید، این است که همیشه 20 تا 30 درصد از پول خود را به صورت استیبل کوین‌هایی مثل تتر کنار بگذارید و به آن دست نزنید و فقط با 70 درصد سرمایه‌تان وارد اسپات شوید. با اینکار به اصطلاح در بازار نقد هستید و در فرصت‌های طلایی و یا مواقع بحرانی بازار می‌توانید از آن به سود خود استفاده کنید. یعنی (برای مثال) فقط 11 میلیون و 200 هزار تومان از سرمایه‌ای که برای اسپات کنار گذاشته‌اید را وارد معامله می‌کنید و 4 میلیون و 800 را نقد در بازار باقی می‌مانید.

ترید فیوچرز:

با 20 درصد باقی مانده، مجاز هستید که کمی بیشتر ریسک کرده و آن را برای ترید استفاده کنید. اما مدیریت سرمایه در ترید نیز قوانین خاص خود را دارد که باید به آن توجه کنید. فرض می­‌کنیم 20% صد میلیون تومان ما، همان 20 میلیون تومان است و ما این 20 میلیون را دوباره یک دارایی 100% به حساب می­‌آوریم و آن را مجدداً به یک 80 درصد برای معاملات اسپات و 20 درصد مجزا برای معاملات فیوچرز تقسیم می­‌کنیم. یعنی برای مثال به یک 16 میلیون و یک 4 میلیون تومان تقسیم می­‌کنیم.

مارتینگل یا خرید پله ای

در این روش سرمایه به قسمت‌های مساوی یا نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌گردد و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد می‌باشد، صورت می‌گیرد.

مزایای روش مارتینگل: در خرید پله‌ای شما قادرید در صورت بروز اشتباه کمی از اشتباه خود را جبران نمایید و در صورتی که قیمت به دلخواه شما جلو نرفت و قیمت خرید شما کاهش یافت باز می‌توانید در قیمت‌های پایین‌تر خرید نمایید و اصطلاحاََ میانگین کم کنید و اگر قیمت برگشت و افزایش یافت، شما ضرر خود را جبران نمایید و شاید هم به سود دست یابید.

نکات مهم در خرید روش مارتینگل: اگر می‌خواهید ارز دیجیتال یا … را به روش مارتینگل بخرید، پیش از خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت کاملا مطمئن شوید. هیچ قانون صددرصدی در روش پله‌ای وجود ندارد. هر تریدی می‌تواند با توجه به نوع معاملات، میزان سرمایه و روش ترید شخصیتی خود پله‌ها و سرمایه خود را تقسیم‌بندی نماید. این روش همیشه درست عمل نمی‌کند و می‌تواند موجب ضرر شما گردد.

فاکتورهای تحلیل زمانی برای مدیریت سرمایه در بازار اسپات

مهم‌ترین اصل در تحلیل زمانی، توجه به چارت‌های قیمتی سهم مدنظر است; چراکه این چارت‌ها، اطلاعات نهفته‌ی بسیار ارزشمندی را در درون خوددارند که می‌توانند، سرمایه‌گذار را برای کسب سودی مناسب، یاری نمایند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.