تفکر قبیله ای و گله ای در بورس


همان‌طور که بنجامین فرانکلین می‌گوید: سرمایه‌گذاری در کسب علم و دانش بیشترین سود را از آن شما خواهد کرد.

تفکر قبیله ای و گله ای در بورس

یک تعداد از همتباران ما موفق شده اند جریان تکاملی شان را سرعت بخشند و خیلی پیش از وقت به کمال رسیده اند؛ ایشان فکر می کنند که مساله هویت تباری خلاف انسانیت است.
خدمت این عزیزان کمال یافته و پیشرفته و مدرن؛ بایدعرض شود که همین هویت تباری یکی از نشانه های انسان متمدن و متکامل است.

انسان قبل از بکار گیری الفاظ و ایجاد زبان؛ مثل گله های حیوانی زندگی می کردند و چندان تفاوتی با دیگر حیوانات نداشتند؛ به برکت زبان بود که انسان از دوران حیوانیت فاصله گرفت و وارد مرحله تفکر و تعقل شد و گروه های خونی و قبایل را شکل دادند و اساس ملیت و ملت را بنیاد گذاشتند. مطالعات تاریخی سیر تکامل بشری به خوبی نشان می دهد که مساله ای قومی و تباری کاملا انسانی و عقلانی است و آنان که قومیت را ضد انسانی میدانند گرفتار مشکل فکری و روانی هستند و خوش دارند انسان را به شگل گله ها ماقبل عقلانیت ببینند.

آقا زاده های به کمال رسیده؛ شما باید بدانید که بدون هویت شما هیج میشوید؛ فاشیست های اوغان با سفسطه سرایی همین تلاش را دارند که با هیج ساختن ما به آرزوی های فاشیست شان و برسند؛ بی دلیل نیست که فاشیست های اوغان لبه تیغ شانرا به گردن تاجیک ها گذاشته اند و هر گاه قدرت می یابند تاجیکان را قتل عام می کنند.

سالها است که فاشیست ها با هزاران حیله و نیرنگ خود شانرا اکثریت جا می زنند؛ ولی دیگر آن وقت ها گذشته است که مردم افغانستان و جهان به یاوه سرایی های آنان گوش دهند؛ نظر به سرشماری تخمینی که از طرف سفارت های امریکا و انگلستان، صورت گرفته است، نشان می دهد که تاجیکان افغانستان 46 در صد باشندگان کشور را تشکیل می دهند نه اوغانها.

فاشیست های اوغان باید خوب بدانند؛ ما تاجیکان, به هویت تباری خود افتخار می کنیم و هرگز به سفسطه سرایی های مستقیم و غیر مستقیم شما فریب نخواهیم خورد و افسانه های شما را هرگز باور نخواهیم کرد؛ زنده باد هویت تاجیکی مان؛ زنده باد تاجیکان جهان.


این خبر را به اشتراک بگذارید

>>> تا هنوز و هر روز ما با کلمات و جملات مانند فاشیسم و اوغان و قوم و قبیله طرف هستیم
هر کسی قوم قوم کند از هر قومیتی باشد مریض و روانی استه.اگر مطالعات نشان می دهد قومگرایی سیر تکامل انسان است مردم افغانستان به چشم سر و در صحنه عمل مزه آن را چشیده اند
حال تا قیامت تو اوغان بگو آن دیگری تاجیک هزاره اوزبک ترکمن پشه ای و. تا ببینیم کی ما صاحب تکامل و مدرنیته می شویم

>>> آیا میدانید که در طول تاریخ ده ها و صد ها هزار طایفه و قوم و نژاد و زبان بمیان آمدند و از بین رفتند؟
مثل موجودات زنده روی زمین هستند که در طی سه و نیم ملیارد سال ،اضافه از صد ملیارد نوع آن در روی زمین بوحود اًمدند و از بین رفتند و امروز فقط سی میلیون نوع آن در روی زمین و زیر ایجاد و زیر زمین و اتموسفیر هوا وجود دارند.
حتی کسب و کار هایی مانند آهنگری و نجاری و مس گری و رنگ ریزی و ده ها و صد ها حرفه یی که در قرون وسطی در اروپا وجود داشتند،با انقلاب صنعتی و تولید ماشینی از بین رفتند.
حالا نیز با پیشرفت کمپیوتر و موبایل و دیجیتال سازی در تمام عرصه های کاری و هوش مصنوعی و ساخت روبات ها،اکثریت کار های بخش های تولیدی صنعتی و زراعتی و خدمات نیز در خطر این وجود دارند که توسط آنها پیش برده شوند و انسانها حتی در دفاتر نیز بیکار شوند.
همین حالا کار های ژورنالستیک و طبابت و وکلای مدافع و بانک ها و بورس های اوراق و ده ها و صد ها کار ها و شغل های دیگر را نیز یا با کمک این ابزار انجام میدهند و یا هم کاملاً توسط این ابزار صورت میگیرد.
پس درین قرن بیست و یکم که موجودیت کاری خود انسانها در خطر است و پیدا کردن کار برای ملیارد ها نفر کار ساده و آسان نیست و سالانه صد ها میلیون نفر از رشته های مختلف از موسسات مختلف تحصیلی جهان فارغ میشوند و باید زمینه کار برای آنها فراهم شود که وجود ندارد،خودت در فکر این هستی که ملیت و قوم و تبار و زبان و کلتور ث عنعنات و رسم و رواج من چه خواهد شد؟
ما در یک قرنی قرار داریم که جهان مثل یک دهکده کوچک شده است و همه چیز ها مشترک شده است و انسانها در تمام جهان تیت و پراگنده شدند و خوراکی ها و کلتور ها و زبان ها باهم آمیخته شدند.
شما در هندوستان بروید و ببینید که یک فرد انگلیسی صحبت میکند و ببینید که چند واژه آن عربی است؟چند واژه آن فارسی است؟چند واژه آن هندی است و چند واژه آن انگلیسی است؟
می قسم کاتاهو که کبی پوبلیک پر تم پر الزام نالگو.
قسم-عربی
کاتاهو-هندی
پوبلیک-انگلیسی
الزام-فارسی.

>>> بزرگوار شما فرهنگ خود را حفظ کن. دهکده جهانی یک دروغ استعمارگرانه هست. سازمان های جهانی مثل سازمان ملل هم در بازیچه همان استعمارگران است. شما فرهنگ زیبای خود را حفظ کنید که تنها چیزی هست که ما را از مردم وحشی غربی جدا میکند. فریب دنیای پر زرق و برق لختی وازادی غرب را نخورید. هندی ها هم پشیمان میشوند که چرا فرهنگ خود را بخاطر نظام سرمایه داری براحتی از دست دادند. ژاپنی ها هم میشوند. فعلا کشورهایی که کمتر الوده شده اند کشور ما و شماست. امروز تاجیکستان هم کم کم دارد از فرهنگ روسی دلزده میشود و به فرهنگ پیشین روی میاورد.

>>> محترم انور راوی!
آغاز صحبت تان کمی مستدل و حاکی از آن است که شما در راه صحیح بحث میکنید ولی در اخیر نوشته ای تان خود به یک فاشیست تاجیک همانند یک فاشیست پشتون مبدل شده اید. پیشرفت یک جامعه در فیصدی زیاد و یا کم یک قوم و ملیت خلاصه نمیگردد ، بلکه در موجو دیت یک نظام عادل که در راس آن افراد متعهد صرف نظر از اینکه به کدام قوم و ملیت تعلق دارد میباشد.هیچ قومی نباید ادعای برتری بر دگران نماید ، این حس خودخواهی در اوج قدرت به میان میاید.در افغانستان هم عده ای از پشتونها و هم عده ای از تاجیک‌ها در وجود رهبران تنظیم‌های جهادی و احزاب ناسیونالیست و عده ای از تکنوکراتها ظاهرا با سواد، ظاهر گردیده و به جای حل این مشکل اختلافات را تشدید بخشیدند در حالیکه در عقب پرده برای غارت کشور در معامله بودند . سایتها هم پر از مقالات تحریک آمیز و غیر علمی بوده و زهر نفرت را بر حلق خوانندگان و بخصوص نسل جوان میریزند. داشتن سابقه ای تاریخی یک سال و یا پنجهزار سال می‌تواند مایه ای افتخار یک قوم و ملت گردد هیچ حرف بدی نیست . راه حل مساله ملی که مجموع حق تحصیل و حق مساوی شرکت در انتخابات و سایر حقوق مدنی میباشد ، در اسناد معتبر افغانستان از قانون اساسی تا سایر مقررات و فرامین دولتی کاملا مشهود است منتهی افراد حاکم برای منافع شخصی شان تشدید اختلافات قومی و ملیتی را یگانه راه باقی ماندن در قدرت و اسناد معتبر حقوقی و قانونی را کنار گذاشته اند و در این راستا دست های پر توان نیرو های خارجی برای ایجاد تفرقه نیز به خوبی مصروف فعالیت است. برای رسیدن به یک راه حل منطقی و انسانی مسایل ملی کار و پیکار سالم احزاب و افراد با افکار مترقی عاری از تعصبات زبانی و قومی ضرورت است ،ما نمیتوانیم برای اثبات حقانیت خود طرف مقابل را توهین نماییم ،این راه حل نیست چنین برخورد نوع برخورد فاشیستی است.بهترین دوره معین تاریخی تلاش در راه حل این مشکل در تاریخ سیاسی افغانستان همان دوره زعامت ببرک کارمل بود ، در ابن دوره افغانستان به سوی ملت سازی داشت گام بر میداشت و برای اولین بار تلاش گردیده بود تا حکومت و حزب حاکم ممثل اراده تمام اقوام و قبایل کشور باشد . برای رهبری سالم مبارزه در راه تساوی حقوق ملیتها باید از تجارب ، اسناد ، تحلیل و برخورد های علمی اندوره استفاده نماییم.توده های اقوام و قبایل و ملیتها باهم هیچ مشکلی ندارند ، مشکل را حاکمان خلق میکنند تا عمر قدرت و حاکمیت شان دراز تر گردد،امروز فقر و بدبختی که در کشور ما مستولی گردیده و دامنگیر همه ای مردم غریب افغانستان گردیده است ما شاهد مردن و فروختن کودکان ، ناشی از فقر میباشیم ،این کودکان و خانواده های آواره ای شان از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال کشور بوده و شامل تمام اقوام است ، هم پشتون هم تاجیک و هزاره غریب در آتش فقر میسوزد و عاملین اصلی ابن حالت همان دسته ای مافیایی متشکل از تاجیکان و پشتونها ی تکنوکرات و افراد استفاده جو و خاین به مردم ، فیودالان و سرمایداران دلال ، روحانیون مرتجع میباشد،آنها بیست سال با پولهای باد آورده عیش کردند و مردم را مصروف جنگ‌های قومی و زبانی ساختند تا خود شان با آرامی مصروف چور باشند، این است علت اصلی اختلافات متذکره،برای راه حل آن ما به یک نظام عادل و افراد شایسته و با احساس فارغ از امراض قوم گرایی ضرورت داریم. متاسفانه با حاکمیت گروه متعصب مذهبی طالبی در کشور راه مبارزه و پیکار ما در این راستا دشوار تر گردیده است ولی پیروزی همه ای ما برای دستیابی به یک زندگی با معیار های حد اقل انسانی ممکن است.
زرگر

تفکر قبیله ای و گله ای در بورس

یک تعداد از همتباران ما موفق شده اند جریان تکاملی شان را سرعت بخشند و خیلی پیش از وقت به کمال رسیده اند؛ ایشان فکر می کنند که مساله هویت تباری خلاف انسانیت است.
خدمت این عزیزان کمال یافته و پیشرفته و مدرن؛ بایدعرض شود که همین هویت تباری یکی از نشانه های انسان متمدن و متکامل است.

انسان قبل از بکار گیری الفاظ و ایجاد زبان؛ مثل گله های حیوانی زندگی می کردند و چندان تفاوتی با دیگر حیوانات نداشتند؛ به برکت زبان بود که انسان از دوران حیوانیت فاصله گرفت و وارد مرحله تفکر و تعقل شد و گروه های خونی و قبایل را شکل دادند و اساس ملیت و ملت را بنیاد گذاشتند. مطالعات تاریخی سیر تکامل بشری به خوبی نشان می دهد که مساله ای قومی و تباری کاملا انسانی و عقلانی است و آنان که قومیت را ضد انسانی میدانند گرفتار مشکل فکری و روانی هستند و خوش دارند انسان را به شگل گله ها ماقبل عقلانیت ببینند.

آقا زاده های به کمال رسیده؛ شما باید بدانید که بدون هویت شما هیج میشوید؛ فاشیست های اوغان با سفسطه سرایی همین تلاش را دارند که با هیج ساختن ما به آرزوی های فاشیست شان و برسند؛ بی دلیل نیست که فاشیست های اوغان لبه تیغ شانرا به گردن تاجیک ها گذاشته اند و هر گاه قدرت می یابند تاجیکان را قتل عام می کنند.

سالها است که فاشیست ها با هزاران حیله و نیرنگ خود شانرا اکثریت جا می زنند؛ ولی دیگر آن وقت ها گذشته است که مردم افغانستان و جهان به یاوه سرایی های آنان گوش دهند؛ نظر به سرشماری تخمینی که از طرف سفارت های امریکا و انگلستان، صورت گرفته است، نشان می دهد که تاجیکان افغانستان 46 در صد باشندگان کشور را تشکیل می دهند نه اوغانها.

فاشیست های اوغان باید خوب بدانند؛ ما تاجیکان, به هویت تباری خود افتخار می کنیم و هرگز به سفسطه سرایی های مستقیم و غیر مستقیم شما فریب نخواهیم خورد و افسانه های شما را هرگز باور نخواهیم کرد؛ زنده باد هویت تاجیکی مان؛ زنده باد تاجیکان جهان.


این خبر را به اشتراک بگذارید

>>> تا هنوز و هر روز ما با کلمات و جملات مانند فاشیسم و اوغان و قوم و قبیله طرف هستیم
هر کسی قوم قوم کند از هر قومیتی باشد مریض و روانی استه.اگر مطالعات نشان می دهد قومگرایی سیر تکامل انسان است مردم افغانستان به چشم سر و در صحنه عمل مزه آن را چشیده اند
حال تا قیامت تو اوغان بگو آن دیگری تاجیک هزاره اوزبک ترکمن پشه ای و. تا ببینیم کی ما صاحب تکامل و مدرنیته می شویم

>>> آیا میدانید که در طول تاریخ ده ها و صد ها هزار طایفه و قوم و نژاد و زبان بمیان آمدند و از بین رفتند؟
مثل موجودات زنده روی زمین هستند که در طی سه و نیم ملیارد سال ،اضافه از صد ملیارد نوع آن در روی زمین بوحود اًمدند و از بین رفتند و امروز فقط سی میلیون نوع آن در روی زمین و زیر ایجاد و زیر زمین و اتموسفیر هوا وجود دارند.
حتی کسب و کار هایی مانند آهنگری و نجاری و مس گری و رنگ ریزی و ده ها و صد ها حرفه یی که در قرون وسطی در اروپا وجود داشتند،با انقلاب صنعتی و تولید ماشینی از بین رفتند.
حالا نیز با پیشرفت کمپیوتر و موبایل و دیجیتال سازی در تمام عرصه های کاری و هوش مصنوعی و ساخت روبات ها،اکثریت کار های بخش های تولیدی صنعتی و زراعتی و خدمات نیز در خطر این وجود دارند که توسط آنها پیش برده شوند و انسانها حتی در دفاتر نیز بیکار شوند.
همین حالا کار های ژورنالستیک و طبابت و وکلای مدافع و بانک ها و بورس های اوراق و ده ها و صد ها کار ها و شغل های دیگر را نیز یا با کمک این ابزار انجام میدهند و یا هم کاملاً توسط این ابزار صورت میگیرد.
پس درین قرن بیست و یکم که موجودیت کاری خود انسانها در خطر است و پیدا کردن کار برای ملیارد ها نفر کار ساده و آسان نیست و سالانه صد ها میلیون نفر از رشته های مختلف از موسسات مختلف تحصیلی جهان فارغ میشوند و باید زمینه تفکر قبیله ای و گله ای در بورس تفکر قبیله ای و گله ای در بورس کار برای آنها فراهم شود که وجود ندارد،خودت در فکر این هستی که ملیت و قوم و تبار و زبان و کلتور ث عنعنات و رسم و رواج من چه خواهد شد؟
ما در یک قرنی قرار داریم که جهان مثل یک دهکده کوچک شده است و همه چیز ها مشترک شده است و انسانها در تمام جهان تیت و پراگنده شدند و خوراکی ها و کلتور ها و زبان ها باهم آمیخته شدند.
شما در هندوستان بروید و ببینید که یک فرد انگلیسی صحبت میکند و ببینید که چند واژه آن عربی است؟چند واژه آن فارسی است؟چند واژه آن هندی است و چند واژه آن انگلیسی است؟
می قسم کاتاهو که کبی پوبلیک پر تم پر الزام نالگو.
قسم-عربی
کاتاهو-هندی
پوبلیک-انگلیسی
الزام-فارسی.

>>> بزرگوار شما فرهنگ خود را حفظ کن. دهکده جهانی یک دروغ استعمارگرانه هست. سازمان های جهانی مثل سازمان ملل هم در بازیچه همان استعمارگران است. شما فرهنگ زیبای خود را حفظ کنید که تنها چیزی هست که ما را از مردم وحشی غربی جدا میکند. فریب دنیای پر زرق و برق لختی وازادی غرب را نخورید. هندی ها هم پشیمان میشوند که چرا فرهنگ خود را بخاطر نظام سرمایه داری براحتی از دست دادند. ژاپنی ها هم میشوند. فعلا کشورهایی که کمتر الوده شده اند کشور ما و شماست. امروز تاجیکستان هم کم کم دارد از فرهنگ روسی دلزده میشود و به فرهنگ پیشین روی میاورد.

>>> محترم انور راوی!
آغاز صحبت تان کمی مستدل و حاکی از آن است که شما در راه صحیح بحث میکنید ولی در اخیر نوشته ای تان خود به یک فاشیست تاجیک همانند یک فاشیست پشتون مبدل شده اید. پیشرفت یک جامعه در فیصدی زیاد و یا کم یک قوم و ملیت خلاصه نمیگردد ، بلکه در موجو دیت یک نظام عادل که در راس آن افراد متعهد صرف نظر از اینکه به کدام قوم و ملیت تعلق دارد میباشد.هیچ قومی نباید ادعای برتری بر دگران نماید ، این حس خودخواهی در اوج قدرت به میان میاید.در افغانستان هم عده ای از پشتونها و هم عده ای از تاجیک‌ها در وجود رهبران تنظیم‌های جهادی و احزاب ناسیونالیست و عده ای از تکنوکراتها ظاهرا با سواد، ظاهر گردیده و به جای حل این مشکل اختلافات را تشدید بخشیدند در حالیکه در عقب پرده برای غارت کشور در معامله بودند . سایتها هم پر از مقالات تحریک آمیز و غیر علمی بوده و زهر نفرت را بر حلق خوانندگان و بخصوص نسل جوان میریزند. داشتن سابقه ای تاریخی یک سال و یا پنجهزار سال می‌تواند مایه ای افتخار یک قوم و ملت گردد هیچ حرف بدی نیست . راه حل مساله ملی که مجموع حق تحصیل و حق مساوی شرکت در انتخابات و سایر حقوق مدنی میباشد ، در اسناد معتبر افغانستان از قانون اساسی تا سایر مقررات و فرامین دولتی کاملا مشهود است منتهی افراد حاکم برای منافع شخصی شان تشدید اختلافات قومی و ملیتی را یگانه راه باقی ماندن در قدرت و اسناد معتبر حقوقی و قانونی را کنار گذاشته اند و در این راستا دست های پر توان نیرو های خارجی برای ایجاد تفرقه نیز به خوبی مصروف فعالیت است. برای رسیدن به یک راه حل منطقی و انسانی مسایل ملی کار و پیکار سالم احزاب و افراد با افکار مترقی عاری از تعصبات زبانی و قومی ضرورت است ،ما نمیتوانیم برای اثبات حقانیت خود طرف مقابل را توهین نماییم ،این راه حل نیست چنین برخورد نوع برخورد فاشیستی است.بهترین دوره معین تاریخی تلاش در راه حل این مشکل در تاریخ سیاسی افغانستان همان دوره زعامت ببرک کارمل بود ، در ابن دوره افغانستان به سوی ملت سازی داشت گام بر میداشت و برای اولین بار تلاش گردیده بود تا حکومت و حزب حاکم ممثل اراده تمام اقوام و قبایل کشور باشد . برای رهبری سالم مبارزه در راه تساوی حقوق ملیتها باید از تجارب ، اسناد ، تحلیل و برخورد های علمی اندوره استفاده نماییم.توده های اقوام و قبایل و ملیتها باهم هیچ مشکلی ندارند ، مشکل را حاکمان خلق میکنند تا عمر قدرت و حاکمیت شان دراز تر گردد،امروز فقر و بدبختی که در کشور ما مستولی گردیده و دامنگیر همه ای مردم غریب افغانستان گردیده است ما شاهد مردن و فروختن کودکان ، ناشی از فقر میباشیم ،این کودکان و خانواده های آواره ای شان از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال کشور بوده و شامل تمام اقوام است ، هم پشتون هم تاجیک و هزاره غریب در آتش فقر میسوزد و عاملین اصلی ابن حالت همان دسته ای مافیایی متشکل از تاجیکان و پشتونها ی تکنوکرات و افراد استفاده جو و خاین به مردم ، فیودالان و سرمایداران دلال ، روحانیون مرتجع میباشد،آنها بیست سال با پولهای باد آورده عیش کردند و مردم را مصروف جنگ‌های قومی و زبانی ساختند تا خود شان با آرامی مصروف چور باشند، این است علت اصلی اختلافات متذکره،برای راه حل آن ما به یک نظام عادل و افراد شایسته و با احساس فارغ از امراض قوم گرایی ضرورت داریم. متاسفانه با حاکمیت گروه متعصب مذهبی طالبی در کشور راه مبارزه و پیکار ما در این راستا دشوار تر گردیده است ولی پیروزی همه ای ما برای دستیابی به یک زندگی با معیار های حد اقل انسانی ممکن است.
زرگر

۲۳ کتاب پیشنهادی برای معامله‌گران مصمم

احتمالاً وقتی با فهرستی از کتاب‌هایی که در حوزه معامله‌گری حتماً باید بخوانید برخورد می‌کنید، آه می‌کشید و چنین پیشنهاد‌هایی را حوصله سربر و خسته‌کننده می‌پندارید. اما چند لحظه صبر کنید؛ کتب پیشنهادی که در ادامه قصد دارم به شما معرفی کنم، به معرفی سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی، متدهای ورود یا اندیکاتورهای مختلف نمی‌پردازند؛ در حقیقت، شخصاً معتقدم که استراتژی معاملاتی، مقوله‌ای کاملاً شخصی است و نمی‌توان آن را با خواندن کتاب یا دنباله‌روی از نظرات دیگران تعیین کرد!

در ادامه این مطلب، با کتاب‌هایی برخورد خواهید کرد که خودم آن‌ها را خوانده‌ام و اغلب نکات آن‌ها را در عمل به کار گرفته‌ام. تک‌تک کتب موجود در این فهرست، ارزش ثانیه به ثانیه وقتتان را داشته و به رشد شما به‌عنوان یک معامله‌گر و صدالبته یک انسان، کمک شایانی می‌کنند.

پول درآوردن و کسب سود از معاملات صرفاً به کسب دانش و اطلاعات درباره‌ی نحوه کار و عملکرد دنیای مالی یا پیش‌بینی حرکت بعدی بازار محدود نمی‌شود؛ بلکه، برای رسیدن به این هدف می‌بایست طرز فکر و شخصیتتان را اصلاح کنید.

همان‌طور که بنجامین فرانکلین می‌گوید: سرمایه‌گذاری در کسب علم و دانش بیشترین سود را از آن شما خواهد کرد.

معامله‌گری در محدوده

با اعتمادبه‌نفس، نظم و نگرشی مثبت، بر خودتان مسلط شوید [لینک کتاب]

آیا این کتاب، بهترین کتاب موجود در بازار است؟ به نظر من، این حرف در ارتباط با معامله‌گران غیرحرفه‌ای و تازه‌کار صادق است. اما اگر شما تازه‌کار نیستید ولی این کتاب را هم نخوانده‌اید، حتماً آن را مطالعه کنید. همه معامله‌گران روزی به این بینش می‌رسند که معامله‌گری موفق صرفاً به روش معاملاتی ما برنمی‌گردد و نیازمند انجام تغییرات و اصلاحاتی در طرز فکر و روانشناسی تریدر هم می‌باشد. دقیقاً پس‌ازاینکه خودتان به این درک رسیدید، به این کتاب احتیاج پیدا خواهید کرد. مارک داگلاس به زبانی ساده، برخی از مهم‌ترین چالش‌های روان‌شناختی را در این کتاب به تصویر می‌کشد.

این کتاب در بازار ایران با نام تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی، به فارسی برگردان‌شده است.

از همین نویسنده کتاب فوق‌العاده دیگری در باب روانشناسی ترید بنام “معامله‌گر منظم” وجود دارد که توصیه می‌کنم مطالعه فرمایید.

جادوگران بازار

معامله‌گران موفق چطور سود می‌کنند [لینک کتاب]

من تابه‌حال حتی یک تریدر را هم ندیده‌ام که از سری کتاب‌های جادوگران بازار خوشش تفکر قبیله ای و گله ای در بورس نیامده باشد. برخی از بهترین و محبوب‌ترین معامله‌گران و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در این کتاب‌ها داستان‌ها و تجارب خود را با شما در میان می‌گذارند و راه‌های تبدیل‌شدن به معامله‌گر موفق را به شما نشان می‌دهند.

نویسنده این کتاب جَک شواگر است؛ این کتاب در بازار ایران به نام جادوگران بازارهای نوین، به فارسی برگردان‌شده است.

گام (گشت) تصادفی در وال‌استریت

استراتژی مؤثر در سرمایه‌گذاری موفق [لینک کتاب]

در این کتاب، بِرتون مالکیل راجع به حباب‌ها، چالش‌های مالی رفتاری، ذهنیت گله‌ای و تمامی اتفاقاتی که در ذهن معامله‌گران و سرمایه‌گذاران روی می‌دهد صحبت می‌کند. این کتاب به محرک‌های قیمتی و نگرش تریدر ها در قبال بازار می‌پردازد. مفاهیم و ایده‌های طرح‌شده در این کتاب با آنچه تاکنون در کتب مالی خوانده‌اید، زمین تا آسمان فرق می‌کند.

همچنین، در بسیاری از بخش‌ها، مالکیل افکار و نظرات خودش درباره‌ی موضوعات مالی و معامله‌گری را با شما در میان می‌گذارد.

گاو نر

درس‌هایی از قهرمان وال‌استریت [لینک کتاب]

مارتی شوارتز یک افسانه است و نتایج فعالیت‌های وی گویای همین مطلب است. این کتاب هم سرگرم‌کننده بوده وزندگی شخصی تفکر قبیله ای و گله ای در بورس مارتی شوارتز، داستانی بسیار الهام‌بخش است.

به اتاق معاملات من بیایید

راهنمای جامع معامله‌گری [لینک کتاب]

الکساندر الدر، یکی دیگر از افسانه‌های دنیای معاملات، در این کتاب راه و رسم تبدیل‌شدن به معامله‌گر حرفه‌ای را توضیح می‌دهد. وی بر طرز فکر معامله‌گر، مدیریت ریسک و طراحی استراتژی معاملاتی شخصی تأکید کرده؛ همین‌طور به اهمیت نظم و تأثیر آن در موفقیت معامله‌گران اشاره می‌کند. بااینکه ممکن است نکاتی که درباره‌ی تحلیل تکنیکال می‌گوید، در بورس ایران کاربرد نداشته باشند اما نظراتش درباره‌ی روانشناسی و طرز فکر معامله‌گر به همه کمک می‌کند تا تأثیرات روانشناسی را بهتر درک کنند.

همین نویسنده شاهکار دیگری بنام “زندگی از راه داد و ستند در بازارهای مالی” را دارد که اکیداً توصیه می‌کنم دوستان مطالعه کنند.

سرمایه‌گذار باهوش

سرمایه‌گذاری ارزشی، کتابی فوق‌العاده کاربردی [لینک کتاب]

این کتاب، که توسط بنجامین گراهام، مُربی وارن بافت نوشته‌شده است، انجیل سرمایه‌گذاری ارزشی است؛ این کتاب حاوی اطلاعات و سوا لاتی است که شما همیشه دوست داشته‌اید راجع به سرمایه‌گذاری و دنیای مالی بپرسید. حتی اگر یک معامله‌گر بنیادی هم نباشید، این کتاب درس‌های زیادی به شما می‌آموزد و کمک می‌کند تا دنیای مالی را بهتر و عمیق‌تر بشناسید.

کتاب فوق در بازار ایران، با همین نام به فارسی برگردان شده است.

رکود بزرگ

کتاب رکود بزرگ، به شما نشان می‌دهد که چطور بانکداران و مؤسسات مالی طمع‌کار، منجر به شکل‌گیری آن حباب عظیم اعتباری شدند که در سال ۲۰۰۸ ترکید و به معرفی تنی چند از معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی می‌پردازد که با شرط‌بندی روی آن‌ها، ثروت‌های کلانی برای خودشان دست‌وپا کردند.

بااینکه این کتاب، از شما یک تریدر حرفه‌ای نمی‌سازد، اما شمارا با نحوه تفکر قبیله ای و گله ای در بورس تفکر فعالین بازارها آشنا می‌سازد و به شما یاد می‌دهد که همیشه، هرچه را که می‌بینید، زیر سؤال ببرید؛ به همان دلیل ساده‌ای که تاریخ تکرار خواهد شد و بورس ما نیز از این قاعده مستثنا نیست!

مقررات بازی

چگونه همانند یک تریدر حرفه‌ای فکر کنیم [لینک کتاب]

مایک بلافیوره، مؤسس SMB Capital ، در میان معامله‌گران شهره است و سایت او نیز بسیار محبوب و آگاهی‌بخش است. وی در کتابش مراحل تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای را می‌آموزد و در این راه، به هزاران کار سخت طاقت‌فرسا، تلاش زیاد و قربانی کردن خوشی‌های لحظه‌ای نیز اشاره می‌کند.

اگر تمامی کتاب‌های نوشته‌شده درزمینهٔ معامله‌گری را خوانده‌اید اما هنوز فکر می‌کنید یک جای کار می‌لنگد، این کتاب به‌واقع می‌تواند دنیای جدیدی را به‌عنوان معامله‌گر پیش پای شما قرار دهد.

علیه خدایان

ماجرای خارق‌العاده ریسک [لینک کتاب]

شما با این کتاب در تاریخ احتمالات، ریاضیات و مدیریت ریسک قدم خواهید زد؛ از اولین باری که انسان بازی‌های شانس محور مانند تاس انداختن را آغاز کرد، تا دنیای مدرن مدل‌سازی و مدیریت ریسک. اگر قصد دارید چیز جدیدی یاد بگیرید و کم‌وبیش به ریاضیات و آمار هم علاقه‌مندید، حتماً باید این کتاب را بخوانید.

جادوگران قمارباز

مکالماتی با بزرگ‌ترین قماربازان دنیا [لینک کتاب]

معامله‌گری و قماربازی اشتراکات زیادی باهم دارند، خصوصاً وقتی‌که پای طرز فکر، روانشناسی و نظم و ترتیب هم به میان می‌آید. در این کتاب قماربازی معادل معامله‌گری است. این کتاب، داستان‌های جالبی را از بهترین پوکر بازان تا آن‌هایی که در مسابقات ورزشی شرط می‌بندند و میلیونرهایی که در مسابقات اسب‌سواری شرط‌بندی می‌کنند، در ارتباط با دنیای جذاب معامله‌گری بیان می‌کند.

قوی سیاه

تأثیر غیرمحتمل؛ به انضمام یک‌فصل جدید درباره قدرت و شکنندگی [لینک کتاب]

نیکولاس طالب در کتابش از رویدادهای بسیار نادر اما بسیار تأثیرگذاری صحبت می‌کند که کل دنیا و بازارهای مالی را شوکه می‌کنند؛ اتفاقاتی که ما نمی‌توانیم خودمان را برای مواجه با آن‌ها آماده کنیم. این کتاب، بسیار تأمل‌برانگیز بوده و دانشی ناب و نگرشی متفاوت نسبت به دنیا را به شما عرضه می‌کند؛ ازآنجایی‌که ما هرروز با ناشناخته‌ها سروکار داریم، مطالعه این کتاب را به‌شدت به دانشجویان توصیه می‌شود.

اقتصاد در یک جلسه

کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راه در درک مفاهیم پایه اقتصاد [لینک کتاب]

عنوان کتاب، گویای همه‌چیز است. فکر می‌کنید دانش و اطلاعات محدودی راجع به اقتصاد دارید؟ یا درک خوبی از مفاهیم اقتصادی دارید؟ اصلاً مهم نیست؛ این کتاب، درس‌ها و نکات مهمی را به شما خواهد آموخت.

به نظرم، بهترین بخش آن، آنجایی ست که هزلیت مفاهیم اقتصادی را با مثال‌هایی از زندگی واقعی شرح می‌دهد تا برای همه کاربردی باشند.

فرکونومیکس

اقتصاددانی خانه به دوش، جنبه پنهان همه‌چیز را کشف می‌کند [لینک کتاب]

درک و فهم اقتصاد و نقش آن در جامعه برای درک بازارهای مالی و کسب سود در معاملات حیاتی است. اما مطالعه و خواندن مطالب مالی ممکن است بسیار خسته‌کننده باشد. اینجاست که اِستیون لویت وارد می‌شود. لویت می‌تواند اصول اقتصادی را با استفاده از مثال‌های روزمره برای همگان شرح دهد. اگر می‌خواهید اطلاعاتتان راجع به اقتصاد را افزایش دهید اما نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید، این کتاب فوق‌العاده است.

جنگ ارزها

در دنیای امروز، جنگ مالی، و نه جنگ‌های مرسوم در بین کشورها، ما را تهدید می‌کند. خطر جنگ ارزی مانند خرید بیش‌ازاندازه طلا و کاستن از ارزش پولی یک کشور (به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده) ممکن است شبیه یک داستان علمی تخیلی به نظر بیاید اما عین واقعیت است.

جیمز ریکارد در این کتاب به تفضیل از تأثیر و عملکرد سیاست‌های پولی، دست‌کاری ارزی و بسیاری از مفاهیم اقتصادی دیگر سخن می‌گوید و اگر نتوانسته‌اید از کلاس اقتصادتان استفاده لازم را ببرید، این کتاب را از دست ندهید.

تحلیل بازار داخلی و معامله ارز

چگونه از تغییر جریانات در بازارهای جهانی سود کسب کنیم [لینک کتاب]

اگر شما تریدر بازار فارکس باشید، فکر کنم اشرف لاییدی را تفکر قبیله ای و گله ای در بورس بشناسید. او یکی از بهترین معامله‌گران بنیادی و کارشناس در صنعت فارکس است. کتاب وی معرکه است و بعد از خواندش، هیچ سؤالی درباره‌ی بازارهای ارز برای شما باقی نمی‌ماند. البته ممکن است برای درک کامل این کتاب مجبور شوید دو یا چند بار آن را مطالعه کنید.

کتاب‌هایی که نحوه تفکر شما درباره زندگی را به چالش می‌کشند

کیمیاگر

به نظر من همه باید کیمیاگر را بخوانند؛ به نظرم این کتاب، الهام‌بخش‌ترین رمانی است که تاکنون نوشته‌شده است. کیمیاگر، داستان چوپانی را شرح می‌دهد که تصمیم می‌گیرد از ندای قلبش پیروی کند و علی‌رغم نا اطمینانی و فقدان منابع، به دنبال رویاهایش برود. اگر ندانید که فردا چه اتفاقی روی خواهد داد، و البته هیچ‌گاه نخواهید فهمید، اما کماکان از ندای قلبتان پیروی می‌کنید، چیزی خارق‌العاده در انتظارتان است.

بازیکن بازی‌ها

ایان بنکس نویسنده داستان خیالی است که افرادی همچون مارک زاکربرگ و الن ماسک را در میان طرفدارانش دارد. سبک نگارش وی بسیار جذاب و گیرا بوده و وقتی‌که کتابی از وی را در دست می‌گیرید، دیگر نمی‌توانید آن را بر زمین بگذارید. در سایت آمازون، این‌چنین درباره این کتاب نوشته‌شده است:

ایان بنکس در این کتاب آینده‌ای دور را به تصویر می‌کشد که می‌توان آن را پایان تاریخ (آخر زمان) نامید. انسانیت در جای‌جای کهکشان راه شیری موج می‌زند و به لطف تکنولوژی سطح بالا، همه، هرچه که می‌خواهند را دارند، هیچ‌کسی مریض نمی‌شود و نمی‌میرد. درواقع، جامعه همچون زمین‌بازی است و مملو از بازی و جشن و فستیوال. جرناو گورگه، که یک بازیکن فوق حرفه‌ای ست، در جستجوی اهدافی بیشتر و والاتر است و آن‌ها را پس از دعوت شدن به یک تورنمنت بازی در امپراتوری یک موجود فرازمینی می‌یابد..

آخرین سخنرانی

راندی پاچ، استاد علوم کامپیوتری است که گویا مبتلابه سرطان شده است. وی در آخرین سخنرانی‌اش، درباره‌ی زندگی کردن و غلبه بر مشکلات و موانع صحبت می‌کند. این کتاب اصلاً درباره‌ی مرگ و مردن نیست بلکه به زندگی و چگونه زندگی کردن می‌پردازد.

راهبی که فراری‌اش (خودرو) را فروخت

داستانی درباره تحقق رؤیاها و رسیدن به مقصد و مقصود [لینک کتاب]

این رمان با تمامی کتاب‌هایی که در اینجا معرفی کرده‌ایم، فرق دارد؛ البته این نظر شخصی است؛ درعین‌حال، این کتاب یکی از پرفروش‌ترین‌های دوره خود بوده است. رابین شارما داتسان وکیل موفقی را مطرح می‌کند که بعد از حمله قلبی، کارش را ترک می‌کند، وکالتش را واگذار کرده و باهدف یافتن قبیله‌ای مرموز از راهبانی که در هیمالیا زندگی می‌کنند، بار سفر می‌بندد. راهبان رازهایشان درباره زندگی را به او یاد می‌دهند و نحوه استفاده از ذهنش به روشی کاملاً جدید را به او می‌آموزند. سبک نگارشی رابین شارما بسیار شفاف و روشن است و او نکاتی عملی که می‌توانید در زندگی روزانه‌تان به کار ببندید را با شما در میان می‌گذارد.

پدر پولدار پدر فقیر

ثروتمندان چه چیزهایی به فرزندانشان درباره پول می‌آموزند که سطح متوسط و ضعیف جامعه به فرزندانشان نمی‌گویند؟ [لینک کتاب]

وقتی‌که پای آموزش امور مالی برای مصارف شخصی در میان باشد، هیچ کتابی به گرد این کتاب نمی‌رسد. کتاب رابرت کیوساکی درس‌های ارزشمند زیادی درباره‌ی بهبود مسائل مالی، اهمیت درآمد غیرمستقیم و کارهای که می‌توان برای داشتن زندگی مستقل انجام داد را به شما یاد می‌دهند؛ درس‌هایی که باید در مدرسه به ما آموزش داده می‌شدند. مطالعه این کتاب حداقل به خودم درس‌هایی را داد که در هیچ دانشگاهی تدریس نشده بود!

هفته کاری ۴ ساعته

از کارمندی فرار کنید؛ هر جا دوست داشتید زندگی کنید و به نسل جدید ثروتمندان بپیوندید [لینک کتاب]

تیموتی فریس در دنیای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان آنلاین یک افسانه است. وی نه‌تنها وبلاگی دارد که عضویت در آن بسیار ارزشمند و مفید است، بلکه کتابی دارد که اگر می‌خواهید از کارهای روتین و کارمندی فرار کنید و رؤیاهایتان را محقق سازید، حتماً باید آن را بخوانید. فریس در کتابش مثال‌های واقعی زیادی را مطرح کرده و نکاتی کاربردی و عملی درباره‌ی کسب پول به طریق آنلاین وزندگی آزادانه طبق میل و خواسته‌تان را به شما می‌آموزد.

از صفر به یک

یادداشت‌هایی درباره استارتاپ ها؛ چطور آینده را بسازیم [لینک کتاب]

بااینکه ممکن است عنوان کتاب باعث شود فکر کنید این کتاب درباره راه‌اندازی استارتاپ هاست، اما شما نباید گول بخورید. به نظر من پیتر ثایل یکی از باهوش‌ترین نویسندگانی است که ممکن است شانس خواندن نوشته‌هایش را به دست آورید. وی هم مؤسس پی پل و پلنتیر بوده و هم یک سرمایه‌گذار فرشته و انسان رؤیابین است. او در کتابش درباره‌ی جامعه و تصورات اشتباه ما درباره دنیا و آینده صحبت می‌کند. او بسیاری از باورهای غالب را به چالش می‌کشد و نقطه‌نظری متفاوت را درباره دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم در برابر دیدگانمان می‌گشاید. اگر دوست دارید متفاوت از دیگران فکر کنید، این کتاب بدون شک برای شما نوشته‌شده است.

شیرجه

کتابی کوچک که به شما می‌آموزد چه وقت بروید و چه وقت بمانید [لینک کتاب]

وقتی‌که معامله‌گران تازه‌کارشان را شروع کرده‌اند، همه‌چیز در نظرشان جذاب و جالب است. اما وقتی‌که به قسمت‌های سخت و دشوار، خسته‌کننده و دلهره‌آور معامله‌گری می‌رسند، متوجه می‌شوند که این کار، به آن آسانی‌ها هم که فکر می‌کردند نبوده است.

تحقیقات نشان می‌دهند که اکثر معامله‌گران تنها چند ماه معامله می‌کنند.

کتاب سِث گودین این پدیده را شرح داده و دلیل اهمیت ادامه دادن در دوران و شرایط سخت جهت موفقیت در هر رشته و مهارتی را بیان می‌کند.

قبیله‌ای که برای گاوهای شاخدار خود جان می‌دهند + عکس

مردمان قبیله مونداری به کارهای روزمره سابق خود ادامه داده و ترجیح می دهند به وظیفه اصلی شان که همانا مراقبت از گاوهایشان است بپردازند. بعید است بتوان قومی را مانند این قوم گاوچران که در سواحل رود نیل در شمال جوبا، پایتخت سودان جنوبی زندگی می کنند وفادار به شغل و ممر امرار معاش خود یافت.

به گزارش جام‌جم آنلاین به نقل از روزیاتو، سودان جنوبی جوان ترین کشور جهان به شمار می آید و از زمان استقلال در سال ۲۰۱۱ تاکنون شاهد تغییرات بسیار زیاد و باورنکردنی بوده است. اما با اعلام استقلال سودان جنوبی و وقوع جنگ داخلی امیدها برای صلح کمتر از قبل شده و درگیری های سیاسی باعث ایجاد شکاف بیشتر در میان قبایل ساکن این منطقه گردیده است. به گزارش سازمان ملل در این مناطق بیش از ۲ میلیون نفر آواره شده و ده ها هزار نفر نیز کشته شده اند.

در بحبوحه ی آشوب و درگیری اما مردمان قبیله ی مونداری به کارهای روزمره سابق خود ادامه داده و ترجیح می دهند به وظیفه ی اصلی شان که همانا مراقبت از گاوهایشان است بپردازند. بعید است بتوان قومی را مانند این قوم گاوچران که در سواحل رود نیل در شمال جوبا، پایتخت سودان جنوبی زندگی می کنند وفادار به شغل و ممر امرار معاش خود یافت.

تمام زندگی افراد این قبیله در نگهداری از گاوهای خود که «آنکوله-واتوسی» نام داشته و نوعی از گاوهای شاخ دار است خلاصه می شود که به «گاوهای پادشاهان» نیز مشهور هستند. این گونه ی گاو تا ۲٫۵ متر نیز ارتفاع داشته و هر یک از آن ها حدود ۵۰۰ دلار ارزش دارد. به همین دلیل جای تعجب ندارد که مردمان قبیله مونداری این گاوها را باارزش ترین دارایی خود دانسته و با سلاح های خودکار خود از آن ها مراقبت می کنند. طارق زیدی عکاسی است که اوایل سال میلادی کنونی دو هفته را در میان این قوم گذرانده و به تحقیق در مورد شیوه ی زندگی و تعهد آن ها به گاوهایشان پرداخته است. وی تاکنون در مورد ۳۰ قبیله ی متفاوت در آفریقا تحقیق کرده اما هیچگاه چنین رابطه ی عمیقی را بین این افراد و حیواناتشان ندیده است.

زیدی در این باره می گوید:” گزافه گویی در مورد اهمیت گاو برای مردم مانداری کار بسیار سختی است. این حیوانات همه چیز آن ها هستند. تقریباً هر مردی که من با او ملاقات کردم از من می خواست که عکسی از او همراه با گاو مورد علاقه اش بگیرم”. در واقع مردان این قبیله به اندازه های گاوهایشان به زنان و فرزندان خود اهمیت نمی دهند. شاید این موضوع به کارکرد و سمبل بودن گاوهای آنکوله-واتوسی مربوط باشد. گاو چنان اهمیتی دارد که به ندرت پیش می آید برای گوشتش کشته شود. در واقع این گاو برای مردمان قبیله یک منبع تغذیه، یک داروخانه، یک جهیزیه سیار و حتی یک دوست خوب است. در واقع گاوها نه تنها منبع تغذیه و وسیله ای برای امرار معاش قبیله هستند بلکه سبک زندگی آن ها نیز به همین گاوهایشان وابسته است.

به گفته ی زیدی مردان مونداری بلند قد و عضلانی هستند و ظاهری شبیه «ورزشکاران پرورش اندام» دارند اما در واقع رژیم غذایی آن ها صرفاً از شیر و ماست گاوهایشان تشکیل شده است. تقریبا از تمامی ترشحات بدن گاوها به نحوی استفاده می شود. برای مثال مردان مونداری در هنگام ادرار کردن گاوها خود را زیر آن قرار می دهند تا هم بدنشان ضدعفونی شده و هم به دلیل این که آمونیاک موجود در ادرار گاو موهای مردمان مونداری را نارنجی خواهد کرد. از مدفوع حیوان نیز برای ساختن آتش و پخت و پز استفاده می شود و در ادامه از خاکستر هلویی رنگ آن بار دیگر برای ضدعفونی کردن بدن و ماده ای ضد آفتاب استفاده می کنند که پوست آن ها را از آسیب دیدن در برابر نور خورشید و گرمای بالای ۵۰ درجه سانتیگران محافظت می کند.

همچنین گاوهای آنکوله-واتوسی در میان نازپرورده ترین موجودات روی زمین به شمار می آیند و در برخی از مواقع این گاوها روزی دو بار توسط چوپانان ماساژ داده می شوند. خاکستر به جای مانده از سوزاندن مدفوع گاو نیز روی پوست بدن گاوها مالیده شده و از نشستن مگس ها و پشه های مزاحم روی بدن باارزش ترین حیوانات این منطقه از دنیا جلوگیری می کند. علاوه بر این از این خاکستر تفکر قبیله ای و گله ای در بورس به عنوان لایه ی زیرینی برای هنگام خواب چوپانان و استراحت گاوها استفاده می شود.

مردمان مونداری در میان گاوهای خود و به گفته زیدی در فاصله ای کمتر از یک متر نسبت به گاو مورد علاقه ی خود می خوابند. همچنین برای مراقبت از گاوهای خود از سلاح های خودکار استفاده می کنند که با توجه به ارزش بالای گاوها رفتار عجیبی بنظر نمی رسد. به گفته ی زیدی، دزدی احشام مشکلی است که این مردمان با آن مواجهه شده اند. وی در این باره می گوید:” این گاوها در واقع نوعی پول و سمبل جایگاه افراد هستند، و بخش کلیدی درآمد خانواده و جهیزیه را به خود اختصاص داده اند. از زمان پایان جنگ داخلی، هزاران مرد به سودان جنوبی بازگشته و دنبال همسر هستند، که این موضوع «قیمت عروس» را به شدت بالا برده که به نوبه خود بر میزان ارزش این حیوانات و افزایش حمله های مرگبار برای دزدیدن این گاوها افزوده است”.

چنین حملاتی برای مردمان مونداری مرگبار بوده اما تاثیرات جنگ فراوان بوده است. وجود مین ها باعث شده که تلاش برای پیدا کردن مراتع تازه به امری خطرناک بدل شود. به گفته زیدی در زمان حضور او در میان مردمان این قبیله، مونداری ها در یک جزیره ی کوچک در میان رود نیل به عنوان یک پناهگاه مطمئن و امن زندگی می کردند. در واقع این درگیری ها تاثیرات متناقضی بر شیوه زندگی آن ها داشته است. وی در این باره می گوید:” ادامه ی جنگ داخلی در سودان جنوبی قبیله ی مونداری را از بقیه ی دنیا جدا کرده است. آن ها جرأت رفتن به شهر را ندارند و در میان بوته ها می مانند و این همان چیزی است که سبک زندگی منحصر به فردشان می طلبد”.

همچنین وی ادعا می کند که مردمان این قبیله علاقه ای به جنگ ندارند و نمی خواهند کسی را بکشند اما تنها برای محافظت از گله هایشان از سلاح استفاده می کنند. تنها کاری که مردان این قبیله می خواهند بکنند محافظت از گله های گاوشان است و این کار را به هر قیمتی انجام خواهند داد، حتی به قیمت جانشان.

۲۳ کتاب پیشنهادی برای معامله‌گران مصمم

احتمالاً وقتی با فهرستی از کتاب‌هایی که در حوزه معامله‌گری حتماً باید بخوانید برخورد می‌کنید، آه می‌کشید و چنین پیشنهاد‌هایی را حوصله سربر و خسته‌کننده می‌پندارید. اما چند لحظه صبر کنید؛ کتب پیشنهادی که در ادامه قصد دارم به شما معرفی کنم، به معرفی سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی، متدهای ورود یا اندیکاتورهای مختلف نمی‌پردازند؛ در حقیقت، شخصاً معتقدم که استراتژی معاملاتی، مقوله‌ای کاملاً شخصی است و نمی‌توان آن را با خواندن کتاب یا دنباله‌روی از نظرات دیگران تعیین کرد!

در ادامه این مطلب، با کتاب‌هایی برخورد خواهید کرد که خودم آن‌ها را خوانده‌ام و اغلب نکات آن‌ها را در عمل به کار گرفته‌ام. تک‌تک کتب موجود در این فهرست، ارزش ثانیه به ثانیه وقتتان را داشته و به رشد شما به‌عنوان یک معامله‌گر و صدالبته یک انسان، کمک شایانی می‌کنند.

پول درآوردن و کسب سود از معاملات صرفاً به کسب دانش و اطلاعات درباره‌ی نحوه کار و عملکرد دنیای مالی یا پیش‌بینی حرکت بعدی بازار محدود نمی‌شود؛ بلکه، برای رسیدن به این هدف می‌بایست طرز فکر و شخصیتتان را اصلاح کنید.

همان‌طور که بنجامین فرانکلین می‌گوید: سرمایه‌گذاری در کسب علم و دانش بیشترین سود را از آن شما خواهد کرد.

معامله‌گری در محدوده

با اعتمادبه‌نفس، نظم و نگرشی مثبت، بر خودتان مسلط شوید [لینک کتاب]

آیا این کتاب، بهترین کتاب موجود در بازار است؟ به نظر من، این حرف در ارتباط با معامله‌گران غیرحرفه‌ای و تازه‌کار صادق است. اما اگر شما تازه‌کار نیستید ولی این کتاب را هم نخوانده‌اید، حتماً آن را مطالعه کنید. همه معامله‌گران روزی به این بینش می‌رسند که معامله‌گری موفق صرفاً به روش معاملاتی ما برنمی‌گردد و نیازمند انجام تغییرات و اصلاحاتی در طرز فکر و روانشناسی تریدر هم می‌باشد. دقیقاً پس‌ازاینکه خودتان به این درک رسیدید، به این کتاب احتیاج پیدا خواهید کرد. مارک داگلاس به زبانی ساده، برخی از مهم‌ترین چالش‌های روان‌شناختی را در این کتاب به تصویر می‌کشد.

این کتاب در بازار ایران با نام تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی، به فارسی برگردان‌شده است.

از همین نویسنده کتاب فوق‌العاده دیگری در باب روانشناسی ترید بنام “معامله‌گر منظم” وجود دارد که توصیه می‌کنم مطالعه فرمایید.

جادوگران بازار

معامله‌گران موفق چطور سود می‌کنند [لینک کتاب]

من تابه‌حال حتی یک تریدر را هم ندیده‌ام که از سری کتاب‌های جادوگران بازار خوشش نیامده باشد. برخی از بهترین و محبوب‌ترین معامله‌گران و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در این کتاب‌ها داستان‌ها و تجارب خود را با شما در میان می‌گذارند و راه‌های تبدیل‌شدن به معامله‌گر موفق را به شما نشان می‌دهند.

نویسنده این کتاب جَک شواگر است؛ این کتاب در بازار ایران به نام جادوگران بازارهای نوین، به فارسی برگردان‌شده است.

گام (گشت) تصادفی در وال‌استریت

استراتژی مؤثر در سرمایه‌گذاری موفق [لینک کتاب]

در این کتاب، بِرتون مالکیل راجع به حباب‌ها، چالش‌های مالی رفتاری، ذهنیت گله‌ای و تمامی اتفاقاتی که در ذهن معامله‌گران و سرمایه‌گذاران روی می‌دهد صحبت می‌کند. این کتاب به محرک‌های قیمتی و نگرش تریدر ها در قبال بازار می‌پردازد. مفاهیم و ایده‌های طرح‌شده در این کتاب با آنچه تاکنون در کتب مالی خوانده‌اید، زمین تا آسمان فرق می‌کند.

همچنین، در بسیاری از بخش‌ها، مالکیل افکار و نظرات خودش درباره‌ی موضوعات مالی و معامله‌گری را با شما در میان می‌گذارد.

گاو نر

درس‌هایی از قهرمان وال‌استریت [لینک کتاب]

مارتی شوارتز تفکر قبیله ای و گله ای در بورس یک افسانه است و نتایج فعالیت‌های وی گویای همین مطلب است. این کتاب هم سرگرم‌کننده بوده وزندگی شخصی مارتی شوارتز، داستانی بسیار الهام‌بخش است.

به اتاق معاملات من بیایید

راهنمای جامع معامله‌گری [لینک کتاب]

الکساندر الدر، یکی دیگر از افسانه‌های دنیای معاملات، در این کتاب راه و رسم تبدیل‌شدن به معامله‌گر حرفه‌ای را توضیح می‌دهد. وی بر طرز فکر معامله‌گر، مدیریت ریسک و طراحی استراتژی معاملاتی شخصی تأکید کرده؛ همین‌طور به اهمیت نظم و تأثیر آن در موفقیت معامله‌گران اشاره می‌کند. بااینکه ممکن است نکاتی که درباره‌ی تحلیل تکنیکال می‌گوید، در بورس ایران کاربرد نداشته باشند اما نظراتش درباره‌ی روانشناسی و طرز فکر معامله‌گر به همه کمک می‌کند تا تأثیرات روانشناسی را بهتر درک کنند.

همین نویسنده شاهکار دیگری بنام “زندگی از راه داد و ستند در بازارهای مالی” را دارد که اکیداً توصیه می‌کنم دوستان مطالعه کنند.

سرمایه‌گذار باهوش

سرمایه‌گذاری ارزشی، کتابی فوق‌العاده کاربردی [لینک کتاب]

این کتاب، که توسط بنجامین گراهام، مُربی وارن بافت نوشته‌شده است، انجیل سرمایه‌گذاری ارزشی است؛ این کتاب حاوی اطلاعات و سوا لاتی است که شما همیشه دوست داشته‌اید راجع به سرمایه‌گذاری و دنیای مالی بپرسید. حتی اگر یک معامله‌گر بنیادی هم نباشید، این کتاب درس‌های زیادی به شما می‌آموزد و کمک می‌کند تا دنیای مالی را بهتر و عمیق‌تر بشناسید.

کتاب فوق در بازار ایران، با همین نام به فارسی برگردان شده است.

رکود بزرگ

کتاب رکود بزرگ، به شما نشان می‌دهد که چطور بانکداران و مؤسسات مالی طمع‌کار، منجر به شکل‌گیری آن حباب عظیم اعتباری شدند که در سال ۲۰۰۸ ترکید و به معرفی تنی چند از معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی می‌پردازد که با شرط‌بندی روی آن‌ها، ثروت‌های کلانی برای خودشان دست‌وپا کردند.

بااینکه این کتاب، از شما یک تریدر حرفه‌ای نمی‌سازد، اما شمارا با نحوه تفکر فعالین بازارها آشنا می‌سازد و به شما یاد می‌دهد که همیشه، هرچه را که می‌بینید، زیر سؤال ببرید؛ به همان دلیل ساده‌ای که تاریخ تکرار خواهد شد و بورس ما نیز از این قاعده مستثنا نیست!

مقررات بازی

چگونه همانند یک تریدر حرفه‌ای فکر کنیم [لینک کتاب]

مایک بلافیوره، مؤسس SMB Capital ، در میان معامله‌گران شهره است و سایت او نیز بسیار محبوب و آگاهی‌بخش است. وی در کتابش مراحل تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای را می‌آموزد و در این راه، به هزاران کار سخت طاقت‌فرسا، تلاش زیاد و قربانی کردن خوشی‌های لحظه‌ای نیز اشاره می‌کند.

اگر تمامی کتاب‌های نوشته‌شده درزمینهٔ معامله‌گری را خوانده‌اید اما هنوز فکر می‌کنید یک جای کار می‌لنگد، این کتاب به‌واقع می‌تواند دنیای جدیدی را به‌عنوان معامله‌گر پیش پای شما قرار دهد.

علیه خدایان

ماجرای خارق‌العاده ریسک [لینک کتاب]

شما با این کتاب در تاریخ احتمالات، ریاضیات و مدیریت ریسک قدم خواهید زد؛ از اولین باری که انسان بازی‌های شانس محور مانند تاس انداختن را آغاز کرد، تا دنیای مدرن مدل‌سازی و مدیریت ریسک. اگر قصد دارید چیز جدیدی یاد بگیرید و کم‌وبیش به ریاضیات و آمار هم علاقه‌مندید، حتماً باید این کتاب را بخوانید.

جادوگران قمارباز

مکالماتی با بزرگ‌ترین قماربازان دنیا [لینک کتاب]

معامله‌گری و قماربازی اشتراکات زیادی باهم دارند، خصوصاً وقتی‌که پای طرز فکر، روانشناسی و نظم و ترتیب هم به میان می‌آید. در این کتاب قماربازی معادل معامله‌گری است. این کتاب، داستان‌های جالبی را از بهترین پوکر بازان تا آن‌هایی که در مسابقات ورزشی شرط می‌بندند و میلیونرهایی تفکر قبیله ای و گله ای در بورس که در مسابقات اسب‌سواری شرط‌بندی می‌کنند، در ارتباط با دنیای جذاب معامله‌گری بیان می‌کند.

قوی سیاه

تأثیر غیرمحتمل؛ به انضمام یک‌فصل جدید درباره قدرت و شکنندگی [لینک کتاب]

نیکولاس طالب در کتابش از رویدادهای بسیار نادر اما بسیار تأثیرگذاری صحبت می‌کند که کل دنیا و بازارهای مالی را شوکه می‌کنند؛ اتفاقاتی که ما نمی‌توانیم خودمان را برای مواجه با آن‌ها آماده کنیم. این کتاب، بسیار تأمل‌برانگیز بوده و دانشی ناب و نگرشی متفاوت نسبت به دنیا را به شما عرضه می‌کند؛ ازآنجایی‌که ما هرروز با ناشناخته‌ها سروکار داریم، مطالعه این کتاب را به‌شدت به دانشجویان توصیه می‌شود.

اقتصاد در یک جلسه

کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راه در درک مفاهیم پایه اقتصاد [لینک کتاب]

عنوان کتاب، گویای همه‌چیز است. فکر می‌کنید دانش و اطلاعات محدودی راجع به اقتصاد دارید؟ یا درک خوبی از مفاهیم اقتصادی دارید؟ اصلاً مهم نیست؛ این کتاب، درس‌ها و نکات مهمی را به شما خواهد آموخت.

به نظرم، بهترین بخش آن، آنجایی ست که هزلیت مفاهیم اقتصادی را با مثال‌هایی از زندگی واقعی شرح می‌دهد تا برای همه کاربردی باشند.

فرکونومیکس

اقتصاددانی خانه به دوش، جنبه پنهان همه‌چیز را کشف می‌کند [لینک کتاب]

درک و فهم اقتصاد و نقش آن در جامعه برای درک بازارهای مالی و کسب سود در معاملات حیاتی است. اما مطالعه و خواندن مطالب مالی ممکن است بسیار خسته‌کننده باشد. اینجاست که اِستیون لویت وارد می‌شود. لویت می‌تواند اصول اقتصادی را با استفاده از مثال‌های روزمره برای همگان شرح دهد. اگر می‌خواهید اطلاعاتتان راجع به اقتصاد را افزایش دهید اما نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید، این کتاب فوق‌العاده است.

جنگ ارزها

در دنیای امروز، جنگ مالی، و نه جنگ‌های مرسوم در بین کشورها، ما را تهدید می‌کند. خطر جنگ ارزی مانند خرید بیش‌ازاندازه طلا و کاستن از ارزش پولی یک کشور (به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده) ممکن است شبیه یک داستان علمی تخیلی به نظر بیاید اما عین واقعیت است.

جیمز ریکارد در این کتاب به تفضیل از تأثیر و عملکرد سیاست‌های پولی، دست‌کاری ارزی و بسیاری از مفاهیم اقتصادی دیگر سخن می‌گوید و اگر نتوانسته‌اید از کلاس اقتصادتان استفاده لازم را ببرید، این کتاب را از دست ندهید.

تحلیل بازار داخلی و معامله ارز

چگونه از تغییر جریانات در بازارهای جهانی سود کسب کنیم [لینک کتاب]

اگر شما تریدر بازار فارکس باشید، فکر کنم اشرف لاییدی را بشناسید. او یکی از بهترین معامله‌گران بنیادی و کارشناس در صنعت فارکس است. کتاب وی معرکه است و بعد از خواندش، هیچ سؤالی درباره‌ی بازارهای ارز برای شما باقی نمی‌ماند. البته ممکن است برای درک کامل این کتاب مجبور شوید دو یا چند بار آن را مطالعه کنید.

کتاب‌هایی که نحوه تفکر شما درباره زندگی را به چالش می‌کشند

کیمیاگر

به نظر من همه باید کیمیاگر را بخوانند؛ به نظرم این کتاب، الهام‌بخش‌ترین رمانی است که تاکنون نوشته‌شده است. کیمیاگر، داستان چوپانی را شرح می‌دهد که تصمیم می‌گیرد از ندای قلبش پیروی کند و علی‌رغم نا اطمینانی و فقدان منابع، به دنبال رویاهایش برود. اگر ندانید که فردا چه اتفاقی روی خواهد داد، و البته هیچ‌گاه نخواهید فهمید، اما کماکان از ندای قلبتان پیروی می‌کنید، چیزی خارق‌العاده در انتظارتان است.

بازیکن بازی‌ها

ایان بنکس نویسنده داستان خیالی است که افرادی همچون مارک زاکربرگ و الن ماسک را در میان طرفدارانش دارد. سبک نگارش وی بسیار جذاب و گیرا تفکر قبیله ای و گله ای در بورس بوده و وقتی‌که کتابی از وی را در دست می‌گیرید، دیگر نمی‌توانید آن را بر زمین بگذارید. در سایت آمازون، این‌چنین درباره این کتاب نوشته‌شده است:

ایان بنکس در این کتاب آینده‌ای دور را به تصویر می‌کشد که می‌توان آن را پایان تاریخ (آخر زمان) نامید. انسانیت در جای‌جای کهکشان راه شیری موج می‌زند و به لطف تکنولوژی سطح بالا، همه، هرچه که می‌خواهند را دارند، هیچ‌کسی مریض نمی‌شود و نمی‌میرد. درواقع، جامعه همچون زمین‌بازی است و مملو از بازی و جشن و فستیوال. جرناو گورگه، که یک بازیکن فوق حرفه‌ای ست، در جستجوی اهدافی بیشتر و والاتر است و آن‌ها را پس از دعوت شدن به یک تورنمنت بازی در امپراتوری یک موجود فرازمینی می‌یابد..

آخرین سخنرانی

راندی پاچ، استاد علوم کامپیوتری است که گویا مبتلابه سرطان شده است. وی در آخرین سخنرانی‌اش، درباره‌ی زندگی کردن و غلبه بر مشکلات و موانع صحبت می‌کند. این کتاب اصلاً درباره‌ی مرگ و مردن نیست بلکه به زندگی و چگونه زندگی کردن می‌پردازد.

راهبی که فراری‌اش (خودرو) را فروخت

داستانی درباره تحقق رؤیاها و رسیدن به مقصد و مقصود [لینک کتاب]

این رمان با تمامی کتاب‌هایی که در اینجا معرفی کرده‌ایم، فرق دارد؛ البته این نظر شخصی است؛ درعین‌حال، این کتاب یکی از پرفروش‌ترین‌های دوره خود بوده است. رابین شارما داتسان وکیل موفقی را مطرح می‌کند که بعد از حمله قلبی، کارش را ترک می‌کند، وکالتش را واگذار کرده و باهدف یافتن قبیله‌ای مرموز از راهبانی که در هیمالیا زندگی می‌کنند، بار سفر می‌بندد. راهبان رازهایشان درباره زندگی را به او یاد می‌دهند و نحوه استفاده از ذهنش به روشی کاملاً جدید را به او می‌آموزند. سبک نگارشی رابین شارما بسیار شفاف و روشن است و او نکاتی عملی که می‌توانید در زندگی روزانه‌تان به کار ببندید را با شما در میان می‌گذارد.

پدر پولدار پدر فقیر

ثروتمندان چه چیزهایی به فرزندانشان درباره پول می‌آموزند که سطح متوسط و ضعیف جامعه به فرزندانشان نمی‌گویند؟ [لینک کتاب]

وقتی‌که پای آموزش امور مالی برای مصارف شخصی در میان باشد، هیچ کتابی به گرد این کتاب نمی‌رسد. کتاب رابرت کیوساکی درس‌های ارزشمند زیادی درباره‌ی بهبود مسائل مالی، اهمیت درآمد غیرمستقیم و کارهای که می‌توان برای داشتن زندگی مستقل انجام داد را به شما یاد می‌دهند؛ درس‌هایی که باید در مدرسه به ما آموزش داده می‌شدند. مطالعه این کتاب حداقل به خودم درس‌هایی را داد که در هیچ دانشگاهی تدریس نشده بود!

هفته کاری ۴ ساعته

از کارمندی فرار کنید؛ هر جا دوست داشتید زندگی کنید و به نسل جدید ثروتمندان بپیوندید [لینک کتاب]

تیموتی فریس در دنیای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان آنلاین یک افسانه است. وی نه‌تنها وبلاگی دارد که عضویت در آن بسیار ارزشمند و مفید است، بلکه کتابی دارد که اگر می‌خواهید از کارهای روتین و کارمندی فرار کنید و رؤیاهایتان را محقق سازید، حتماً باید آن را بخوانید. فریس در کتابش مثال‌های واقعی زیادی را مطرح کرده و نکاتی کاربردی و عملی درباره‌ی کسب پول به طریق آنلاین وزندگی آزادانه طبق میل و خواسته‌تان را به شما می‌آموزد.

از صفر به یک

یادداشت‌هایی درباره استارتاپ ها؛ چطور آینده را بسازیم [لینک کتاب]

بااینکه ممکن است عنوان کتاب باعث شود فکر کنید این کتاب درباره راه‌اندازی استارتاپ هاست، اما شما نباید گول بخورید. به نظر من پیتر ثایل یکی از باهوش‌ترین نویسندگانی است که ممکن است شانس خواندن نوشته‌هایش را به دست آورید. وی هم مؤسس پی پل و پلنتیر بوده و هم یک سرمایه‌گذار فرشته و انسان رؤیابین است. او در کتابش درباره‌ی جامعه و تصورات اشتباه ما درباره دنیا و آینده صحبت می‌کند. او بسیاری از باورهای غالب را به چالش می‌کشد و نقطه‌نظری متفاوت را درباره دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم در برابر دیدگانمان می‌گشاید. اگر دوست دارید متفاوت از دیگران فکر کنید، این کتاب بدون شک برای شما نوشته‌شده است.

شیرجه

کتابی کوچک که به شما می‌آموزد چه وقت بروید و چه وقت بمانید [لینک کتاب]

وقتی‌که معامله‌گران تازه‌کارشان را شروع کرده‌اند، همه‌چیز در نظرشان جذاب و جالب است. اما وقتی‌که به قسمت‌های سخت و دشوار، خسته‌کننده و دلهره‌آور معامله‌گری می‌رسند، متوجه می‌شوند که این کار، به آن آسانی‌ها هم که فکر می‌کردند نبوده است.

تحقیقات نشان می‌دهند که اکثر معامله‌گران تنها چند ماه معامله می‌کنند.

کتاب سِث گودین این پدیده را شرح داده و دلیل اهمیت ادامه دادن در دوران و شرایط سخت جهت موفقیت در هر رشته و مهارتی را بیان می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.