درک بیشتر نرخ بازگشت سرمایه


آموزش بودجه‌بندی سرمایه‌ای همراه با مثال عملی

انجام هر طرح توسعه ای در بنگاه اقتصادی مستلزم استفاده از روش های بودجه بندی سرمایه ای برای سنجش میزان هزینه، خروج و ورود جریان های نقدی و سود حاصل از اجرای طرح است. مدیریت باید پیش از هر اقدام عملی ابتدا پلان طرح را تهیه و با مشورت مدیران عملیاتی و مالی کلیه ابعاد را بررسی نماید. بهای دارایی هایی که در بدو امر باید خریداری شوند، میزان افزایش تولید، استهلاک دارایی ها، میزان ورودی وجه نقد حاصل از طرح در سنوات آتی و … همه و همه در قالب پلن طرح و با استفاده از روش های بودجه بندی سرمایه ای مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گیری مناسب انجام می پذیرد. در این مقاله سعی کردیم بطور خلاصه به معرفی موضوع بودجه بندی سرمایه ای، ویژگی ها، اهداف و روش های ارزیابی آن بپردازیم.

تعریف بودجه بندی سرمایه ای Capital budgeting

بودجه بندی سرمایه ای، راهی برای برنامه ریزی مدیریت جهت ارزیابی و پشتیبانی مالی پروژه های سرمایه گذاری شرکت است.

این برنامه ریزی به مدیریت کمک می کند که با تحلیل استراتژی های مختلف بلند مدت به سهولت به اهداف خود برسد.

ویژگی های بودجه سرمایه گذاری

از ویژگیهای عمده بودجه بندی هزینه های سرمایه ای این است که دارای ریسک بوده و برای آن سود برآورد میشود و معمولا مدت زمان زیادی بین سرمایه گذاری اولیه و بازده برآورد شده وجود دارد.

به طور مثال، توسعه کارخانه یا تعویض تجهیزات هزینه زیادی دارد که اغلب از سود خالص یک دوره مالی بیشتر است. بنابراین خرید وسایلی که نیاز به صرف مبالغ نسبتاً کمی دارد، به عنوان پروژه بودجه بندی سرمایه ای در نظر گرفته نمی شود.

اهمیت بودجه بندی سرمایه ای

برنامه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری، ظرفیت عملیاتی یک واحد انتفاعی را مشخص کرده و باعث فعالیت مداوم پروژه ها و سهولت در رسیدن به اهداف میشود و در نتیجه یک برنامه‌ای مالی است که طبق آن، مخارج سرمایه‌ای یک واحد انتفاعی پیش‌بینی میشود.

تجزیه و تحلیل مالی پروژه‌های سرمایه‌ای، اهمیت بودجه‌بندی سرمایه‌ای را بیشتر میکند، زیرا تجزیه و تحلیل در تصمیم‌گیری و انتخاب مناسب‌ترین راه، تاثیر قابل توجهی دارد.

مقدار پول نقد درگیر در یک سرمایه گذاری دارایی ثابت ممکن است به حدی باشد که در صورت عدم موفقیت سرمایه گذاری، به ورشکستگی یک شرکت منجر شود. در نتیجه ، بودجه ریزی سرمایه، یک فعالیت اجباری برای پیشنهادهای دارایی ثابت بزرگتر است. این مسئله برای سرمایه گذاری های کوچکتر کاربرد ندارد. بنابراین بهتراست تمرکز بیشتر بر روی سرمایه گذاری های پرهزینه در اسرع وقت انجام شود.

بودجه بندی سرمایه می تواند برای ارزیابی هر گونه خطر بالقوه مرتبط با هزینه شرکت، استفاده شود.

مثلا برای پروژه ایجاد مرکز تولید جدید در خارج از کشور، یک شرکت می خواهد بداند که اگر برنامه ها به صورت اشتباه انجام شود یا اگر کارخانه مطابق با پتانسیل های برنامه ریزی شده خود نباشد، چقدر از وجوه خود را از دست می دهد.

با بودجه بندی سرمایه، تحلیلگران مالی می توانند سناریوهای مختلف ریسک را ارزیابی کرده و خطرات و آسیب پذیری ها را در پیگیری پروژه ، (خصوصاً در مورد سناریوهای جریان نقدینگی شرکت) نشان دهند و تصمیم گیری مناسبی داشته باشند.

هدف بودجه بندی سرمایه ای

هدف از بودجه بندی سرمایه ای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران با مصرف منابع محدود (وجوه نقد آماده برای سرمایه گذاری) است.

شرایط اقتصادی در حال تغییر است و حتی دقیق ترین پیش بینی های مرتبط با عملیات آینده نیز با گذشت زمان نیاز به نجدید نظر دارند. با تغییرات تقاضا برای محصولات واحد تجاری، تغییرات تکنولوژیکی و بهای تمام شده تولید، طرح های سرمایه گذاری هم باید مورد بررسی مجدد قرار گیرند، که ممکن است مدیران به این نتیجه برسند که پروژه های زیان ده را متوقف و سرمایه گذاری برای پروژه های سود ده را بیشتر کنند. در اینجا بد نیست مقاله مالیات شرکت های زیان ده را چگونه تعیین می‌ کنند؟ را مطالعه کنید.

روشهای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری

روشهای حسابداری ارزیابی

1) دوره بازیافت سرمایه

هرچه دوره بازیافت کمتر، پروژه سرمایه گذاری بهتر
در روش دوره بازگشت سرمایه مدت زمان لازم جهت برگشت سرمایه گذاری اولیه (از راه تحصیل وجوه نقد سالانه) محاسبه می شود.
بسیاری از مدیران معتقدند که دوره بازیافت سرمایه ملاکی برای سنجش احتمال خطر به حساب می آید. زیرا وجوهی که دراینده ای نزدیک به دست آید مطمئن تر از وجوهی است که انتظار می رود درسالهای آینده بدست آید. بنابراین دوره بازیافت نسبتا کوتاه می تواند معرف احتمال خطر کمتر پروژه سرمایه گذاری محسوب شود.

2) معکوس دوره بازیافت سرمایه

در پروژه هایی که طول عمر پروژه حداقل دوبرابر دوره بازیافت باشد و جریانات نقدی پروژه مساوی باشد، نرخ معکوس تقریبی از نرخ بازده داخلی است.

3) نرخ بازده حسابداری

نسبت برآورد سود حسابداری یک پروژه به سرمایه گذاری متوسط انجام شده در پروژه است یعنی هم ارقام نقد و هم غیر نقد در محاسبات لحاظ میشود.
این روش به دلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبات، مورد استفاده عده ای از حسابداران و به دلیل در نظر نگرفتن زمان بندی گردش وجوه نقد در طول عمر پروژه و ارزش زمانی پول، مورد انتقاد بسیاری است.

روشهای غیر حسابداری (روش های مبتنی بر ارزش زمانی)

1) روش خالص ارزش فعلی NPV

در این روش ارزش فعلی خالص، جریان نقدینگی (درآمدها و هزینه‌ها) بر پایه زمان وقوع (درآمد یا هزینه) به نرخ روز تنزیل می‌شود.
ارزش فعلی خالص منفی به معنای غیر قابل قبول بودن پروژه است و موجب رد آن می گردد. زیرا مبلغی که برای تامین سرمایه مورد نیاز صرف می شود بیش از مبلغی است که از اجرای پروژه به دست خواهد آمد.

باتوجه به اینکه در بیشتر موارد، خرید دارایی های ثابت گران است، بنابراین مدیریت باید تصمیم بگیرد که پول را در بانک سرمایه گذاری کند، وام بگیرد یا دارایی های موجود را برای خرید دارایی های جدید بفروشد. که هر یک از این تصمیمات با این سوال همراه است: آیا بازده مناسب سرمایه گذاری را دریافت می کنند یا خیر؟

به همین دلیل است که بسیاری از مدیران هنگام تصمیم گیری در مورد خرید ، از ارزش فعلی جریان های نقدی آینده استفاده می کنند. تا جریان های نقدی فعلی و آینده را نیز تجزیه و تحلیل کنند و بهترین برنامه را برای آینده اتخاذ کنند.

2) نرخ بازده داخلی IRR

این نرخ نشان دهنده حداکثر نرخ بهره ای است که در صورت تامین مالی شرکت از طریق استقراض پرداخت میشود.
محاسبه درصد نسبت “سود پس از کسر استهلاک” به میانگین “سرمایه به کار رفته” که در واقع یکی از نسبت‌های مهم در سرمایه‌گذاری است.
در صورتی که نرخ بازده داخلی پروژه برابر یا بیش از هزینه سرمایه شرکت باشد آن پروژه معمولا مورد قبول است و اگر نرخ بازده داخلی پروژه کمتر از هزینه جذب سرمایه باشد، سودی نخواهد داشت.

3) شاخص سودآوری (بهبود بخشی)

استفاده از روش خالص ارزش فعلی زمانی مناسب است که مبلغ سرمایه گذاری اولیه پروژه های مختلف برابر باشد، اگر سرمایه گذاری اولیه برابر نباشد استفاده از NPV گمراه کننده است زیرا به تفاوت سرمایه گذاری اولیه درک بیشتر نرخ بازگشت سرمایه توجه نشده است که برای رفع این مشکل از روش شاخص سودآوری استفاده میشود، یعنی جمع ارزش فعلی جریان های نقدی به ارزش فعلی سرمایه گذاری اولیه تقسیم میشود.

نقش مالیات بر درآمد در بودجه بندی سرمایه ای

مدیران در تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای، آثار مالیاتی را مورد توجه قرار می دهند. در ارزیابی پروژه های سرمایه ای نیز معمولا وجوه نقد پس از کسر مالیات بردرآمد برآوردی را وارد محاسبات میکنند.

برای محاسبه مالیات بردرامد لازم است که ابتدا هزینه استهلاک و سپس سود حسابداری محاسبه شود و با اینکه بابت هزینه استهلاک وجه نقد پرداخت نمیشود اما از طریق اثری که بر مالیات بردرآمد می گذارد برگردش وجوه نقد نیز تاثیر گذار است.

مثالی از بودجه بندی هزینه های سرمایه ای

شرکتی قصد خرید ماشین آلات 230 میلیون ریالی را دارد که دارای عمر مفید 5 ساله می باشند. بکارگیری این ماشین آلات موجب افزایش درآمدهای سالانه شرکت به میزان 140 میلیون ریال و افزایش هزینه های آن (بجز استهلاک) به میزان 30،000،000 ریال می شود. نرخ مالیات بر درآمد شرکت 25% و روش استهلاک خط مستقیم می باشد. با فرض اینکه ارزش اسقاط این ماشین آلات صفر باشد، مطلوبست محاسبه جریان نقدی طرح در سال اول

جریان نقدی این طرح در ابتدای سال اول، یعنی در زمان شروع پروژه مبلغ منفی 230 میلیون ریال است. این همان مبلغی است که شرکت باید برای خرید ماشین آلات پرداخت کند.

در طی سال اول اجرای پروژه، شرکت 140،000،000 ریال درآمد کسب می کند که 30،000،000 ریال آن را باید صرف پرداخت هزینه های عملیاتی مربوطه نماید. اگر هزینه استهلاک ماشین آلات به مبلغ 46،000،000 ریال (230 میلیون ریال تقسیم بر 5 سال) را نیز در نظر بگیریم، جمع هزینه ها 76،000،000 ریال (30،000،000 ریال بعلاوه 46،000،000 ریال) و در نتیجه سود قبل از مالیات پروژه 64،000،000 ریال (140،000،000 ریال منهای 76،000،000 ریال) می شود. 25% این سود یعنی مبلغ 16،000،000 ریال آن باید به عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت شود.

لذا سود پس از کسر مالیات این طرح 48،000،000 ریال خواهد بود. اگر دقت کنید خواهید دید که مبلغ 46،000،000 ریال از هزینه های پروژه را هزینه استهلاک تشکیل می دهد و بر خلاف هزینه های دیگر پروژه، نیازی به پرداخت وجه نقد برای آن نمی باشد بنابراین برای محاسبه خالص جریان نقدی ورودی حاصل از این پروژه باید این مبلغ را به سود خالص پس از مالیات اضافه نمود. درنتیجه خالص جریان نقدی ورودی حاصل از این پروژه در سال اول 94،000،000 ریال (48،000،000 ریال بعلاوه 46،000،000ریال) می باشد.

استراتژی 12 هفته‌ای برای ساخت تقویم محتوایی سالانه

تقویم محتوایی

آیا برای دیجیتال مارکتینگ خود به یک کمک دوستانه نیاز دارید؟ یا فقط می‌خواهید ابزارها، تاکتیک­‌ها و الگوهای بازاریابی ثابت شده و کاربردی را در تجارت خود پیاده­‌سازی کنید؟ سال ۱۳۹۹ است و می‌­دانم که برخی از شما احساس می­‌کنید که سال ۱۳۹۸ به همه اهداف محتوایی خود نرسیدید. اگر برای شروع خبرنامه ایمیلی، انتشار 4-8 محتوا در ماه، یا ایجاد آهن‌ربای مشتری فرصت نداشتید، من آن را ارائه داده‌­ام. تولید محتوا کار زیادی است که شامل بسیاری از بخش‌­های متحرک و ساکن می‌باشد. این کار وقت­‌گیر است و همیشه ROI (نرخ بازگشت سرمایه) فوری ندارد، ولی قطعی است که شما همیشه به آن نیاز دارید. بنابراین، ما از خودمان پرسیدیم یک روش مطمئن برای ایجاد یک تقویم محتوایی که می‌ ­تواند برای کل سال استفاده شود چیست؟

تقویم محتوای وبسایت

سال 12 هفته‌­ای، کتابی از برایان پی مورگان و مایکل لنینگتون است. در این کتاب، دلایلی ارائه می‌­ شود مبنی بر این‌ که شما نباید سال را به 52 هفته، بلکه باید به 12 هفته تقسیم کنید. وقتی به روان‌شناسی پشت آن نگاه می­‌کنید طاقت­‌فرسا به‌ نظر می­‌رسد، اما منطقی است.

وقتی ما زمان­‌های اجرای پروژه و KPI (شاخص کلیدی عملکرد) را برای رسیدن به هدف، خیلی دور تنظیم می­‌کنیم، اولویت­‌بندی موارد دیگر در این میان راحت‌­تر می‌­شود. در نهایت ما وقت بیشتری را برای تمرکز روی موارد نادرست، به جای درست صرف می­‌ کنیم، فقط به این دلیل که به خودمان زمان دادیم تا این­ ‌کار را انجام دهیم. در استراتژی 12 هفته‌ای شما آن زمان را کاهش می‌­ دهید و به خودتان یک موعد مقرر می‌دهید تا “در عرض 12 هفته، کار بیشتری نسبت به دیگران در 12 ماه انجام دهید.”

تقویم محتوای وبسایت

وقتی برای به تعویق انداختن وجود ندارد و زمانی برای تصمیم­‌گیری در مورد اولویت‌­بندی چیز دیگری وجود ندارد. فقط 12 هفته فرصت است تا آن‌چه را که به آن متعهد شده‌­اید انجام دهید. متوجه می‌ ­شوید که این مراحل به نظر آشنا می‌­رسند. در حالی‌ که تقویم محتوایی در 12 هفته می‌­سازیم، هنوز باید فرمول اصلی ایجاد تقویم محتوا را دنبال کنیم.

در این مثال از تقویم محتوایی 3 مرحله‌­ای استفاده خواهیم کرد. ما فقط می‌خواهیم موعدهای مقرر فشرده­‌تری تنظیم کنیم و تا پایان هفته دوازدهم، شما کل تقویم محتوایی خود را برنامه‌­ریزی کرده و آماده هستید. این‌جا نحوه استفاده از استراتژی سال 12 هفته­‌ای شما برای پر کردن تقویم محتوایی برای کل سال آورده شده است:

منابع برای تولید محتوا

اولین قدم برای انتخاب و گردآوری محتوا به‌­ مدت یک‌سال، این است که بفهمید در مورد چه چیزی می‌­ خواهید بنویسید. ما این مرحله را «مرحله ایده‌­سازی» در تقویم محتوای دائمی می‌­نامیم. بگذارید بگوییم که هدف شما انتشار 4 محتوا در هر ماه (یک محتوا در هفته) است. این بدان معناست که شما در مجموع به 48 ایده محتوا نیاز دارید (4 محتوا در هر ماه، x12 ماه در سال). دفتر خود را باز کنید و شروع کنید به نوشتن موضوعات. حداقل 20 موضوع بنویسید.

منابع برای تولید محتوا

صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز

 • منظور از اکانت چیست برای درک بهتر بفهمیم
 • آموزش پست گذاشتن در کانال تلگرام صورت حرفه ای و موفق
 • دوره فتوشاپ اساتید مدرسان پیشتاز
 • لجر نانو ایکس کیف پول ایمن افرادی که توی ارز دیجیتال هستند
 • بازاریابی محتوا، راهی جدید درصد بالای موفقیت
 • دوره پایتون خیلی راحت یاد بگیرید
 • کانال سیگنال ارز دیجیتال با مدرسان پیشتاز سیگنال درست بگیرید
 • آموزش ارز دیجیتال راهی جدید جهت امنیت مالی با ارامش خاطر
 • آموزش برنامه نویسی با جدیدترین روش های دنیا و روز
 • آموزش ادمین اینستاگرام با کسب سود واقعی
 • آموزش بلاگری مدرسان جهت درک بیشتر و کسب پول
 • استیکر اینستاگرام برای متن باید چه ویژگی هایی داشته باشد
 • user not found چیست و راهکار آن

در صنعت شما افراد چه سوالاتی می­‌پرسند؟ از این پلتفرم­‌ها استفاده کنید تا بفهمید مخاطب شما می­‌خواهد چه محتوایی را بخواند، ببیند یا گوش دهد.

 • Quora
 • Reddit
 • گروه‌­های فیسبوک
 • وبسایت‌تان
 • پرسیدن از مشتریان واقعی

برای هر موضوعی که از Quora ،Reddit، و غیره پیدا کردید، چندین موضوع وجود دارد که می‌­توانید حول آن‌ها محتوا ایجاد کنید. در پست وبلاگ ما درباره تقویم محتوای دائمی، گرت از مثال وبلاگ گیاه‌خواری برای نوشتن مقاله در مورد چگونگی دریافت ویتامین­‌های B بیشتر استفاده می­‌کند. براساس این مبحث، می­‌توانید پست­‌های وبلاگ را نیز بنویسید:

 1. چرا ویتامین­‌های B مهم هستند؟
 2. علائم کمبود ویتامین B
 3. دستورالعمل­‌های حاوی ویتامین B

اگر حداقل 20 موضوع را مطرح کنید، می­‌توانید این موضوعات را تا 48 تکثیر کنید.

هفته اول و هر موضوعی که می­‌خواهید برای کل سال منتشر کنید را دارید.

این شروع، ایده خوبی به نظر می‌­رسد.

تولید کردن محتوا

این قسمت از محتوا 90% از 12 هفته شما را در بر می­‌گیرد. چرا؟ زیرا این زمانی است که ما کار وقت­‌گیر تولید محتوا را انجام می­‌دهیم. این کار بر اساس تیم تولید محتوای شما متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شما یک تیم محتوای یک‌نفره هستید، برای تهیه 48 قطعه محتوا به 10 درک بیشتر نرخ بازگشت سرمایه هفته زمان نیاز دارید زیرا در هر هفته حدود 5 قطعه محتوا تهیه می ­‌کنید. اگر آژانسی هستید که همه این موارد را به بیش از یک فریلنسر می­‌سپارید، می‌­توانید در مدت زمان کمتری محتوای خود را ایجاد کنید.

تقویم محتوایی

هیچ راه درست یا غلطی برای انجام این کار وجود ندارد، تنها چیزی که باید روی آن تمرکز کنید، انجام آن است. به هر طریقی که محتوا را ایجاد می‌­کنید، خودتان آن را می‌­نویسید، با تیم خود آن را می‌­نویسید، یا آن را به نیروی خارجی می‌سپارید شما یک تعهد دارید.

این کار را تا هفته یازدهم انجام دهید.

توجه: اگر پشت تقویم محتوایی 12 هفته‌ای خود یک تیم بازاریابی دارید، می­‌توانید این زمان را نیز به تجزیه محتوا اختصاص دهید. تجزیه محتوا زمانی است که شما یک فیلم می­‌گیرید و آن را به یک وبینار، پست رسانه­‌های اجتماعی، یک پست وبلاگ، قسمتی از پادکست و غیره تبدیل می­‌کنید. یعنی برای هر قطعه محتوا که تولید می‌­کنید، آن را به قطعه محتوای دیگری تبدیل می­‌کنید.

به عنوان مثال، اگر هر هفته یک فیلم پست می­‌کنید، می‌­توانید هر فیلمی که می­‌گیرید را برای یک فیلم 2 دقیقه­‌ای اینستاگرام ویرایش کنید. همچنین می‌­توانید آن را برای چند استوری اینستاگرام ویرایش کنید. سپس می­‌توانید این فیلم را به یک پست وبلاگ تبدیل کرده، صدای آن را را جدا کنید و به قسمتی از یک پادکست تبدیل کنید.

فقط برای این محتوا (یک فیلم)، شما بیش از 6 قطعه محتوا از آن درست کردید. اگر تیمی ندارید و این کار را خودتان انجام می­‌دهید، به شما این اجازه را می‌دهیم که 1 تا 3 هفته به محتوای سال 12 هفته‌­ای اضافه کنید تا محتوای خود را تقسیم کنید.

ما می­‌دانیم که به عنوان تیمی یک نفره شما مسئولیت‌­های زیادی دارید (مانند مدیریت مشتری، حسابداری و غیره) که باید در حالی­‌که روی تقویم محتوای خود متمرکز هستید روی آن‌ها هم تمرکز کنید. پس می‌­توانید برای تقسیم محتوا چند هفته بیشتر داشته باشید. اما به یاد داشته باشید که محتوای اولیه شما باید تا هفته یازدهم انجام شود.

تقویم محتوای خود را برنامه­‌ریزی کنید.

می­‌دانیم که واقعاً طاقت­‌فرسا به­‌نظر می‌­رسد، اما همچنین می‌­دانیم که این 12 هفته از تولید محتوا، 9 ماه باقی­‌مانده سال را برای شما باز می­‌کند. تمام محتوای جدید و محتوای تقسیم­‌شده خود را برنامه‌­ریزی کنید. برای این کار می­‌توانید از انواع ابزارهای بازاریابی محتوا استفاده کنید. تا پایان هفته دوازدهم، محتوای شما برنامه‌ریزی و تنظیم می‌­شود. وقتی دکمه “برنامه­‌ریزی آخر” را بزنید، باید بتوانید 9 ماه باقی‌مانده را دور شده و بدون لپ­‌تاپ خود به جزیره بالی بروید و اجازه دهید تمام تقویم محتوایی سالانه شما همان‌طور که برنامه‌­ریزی شده عملیاتی شود.

 تقویم محتوای برنامه­‌ریزی

این روشی است که شما این کار را انجام می‌­ دهید. اگر برای ایجاد محتوای خود تلاش کرده‌­اید، به اهداف محتوای خود نرسیده‌­اید و نتایج را در KPI خود مشاهده می­‌ کنید، پس فقط تقویم محتوای 12 هفته‌­ای می‌­تواند راه‌حل جادویی شما باشد.

کارامگ

کارشناسان توسعه اقتصادی اعتقاد دارند که نیروی انسانی اموزش دیده، از اصول اولیه ورود به بازار کار و مهمترین عامل تاثیر گذار در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها است. با توجه به تحولات ناشی از جهانی شدن، ویژگی های نیروی انسانی مورد نیاز برای ورود به بازار کار ابعاد بیشتری پیدا کرده است. پس […]

شرایط احراز مدیر منابع انسانی

 • نویسندهٔ نوشته

مدیریت منابع انسانی از جمله نقشهایی است که در سالهای اخیر اهمیت آن بهتر و بیشتر در نزد مدیران سازمانها درک شده و مورد توجه قرار گرفته است.طبق گزارش ها درخواست این شغل نسبت به قبل 13 درصد پیشرفت داشته و بنابراین انتظار میرود در سالهای آینده درخواستهای بیشتری هم برای آن وجود داشته باشد.اما […]

بلوغ سازمانی در مدیریت دانش

 • نویسندهٔ نوشته

اقتصاد امروز ب صورت گستره ای در حال وابسته شدن به دانش است و بر این محور میچرخد.علاوه بر این اطلاعات زیادی هستند که به صورت نامنظم و ساختار نیافته ای در سازمان وجود دارند و بخشی از سابقه سازمان هستند و میتوان از آن ها استفاده کرد تا نرخ بازگشت سرمایه را به صورت […]

عوامل موفقیت در توانمند سازی نیروی انسانی چیست

 • نویسندهٔ نوشته

همان طور که در بحث تعریف توانمند سازی مطرح شد، سه رویکرد متفاوت در توانمند سازی کارکنان وجود دارد. در بررسی عوامل کلیدی موفقیت در توانمند سازی نیروی انسانی، صاحب نظران با در نظر گرفتن هر یک از این رویکرد ها و با توجه به اهداف هر رویکرد بر خی از عوامل را مهم بیان […]

بلوغ سازمانی چیست؟

 • نویسندهٔ نوشته

بلوغ سازمانی به معیاری گفته میشود که توانمندی یک سازمان را از طریق کارمندان،فرآیندها،داده ها و اطلاعات و فناوری های موجود بیان میکند بلوغ سازمانی در واقع درک ما از روند پیشروی سازمان است. چگونه این درک بدست میآید؟ابتدا باید مقیاس ها و چهارچوب استانداردی رسم شود و سپس از این طریق ،تمام ساز و […]

مهارت‌های منابع انسانی

 • نویسندهٔ نوشته

توجه به نیروهای انسانی به عنوان سرمایه در هر سازمان باعث میگردد جهت بهبود کارایی آنان مدیران و کارشناسان منابع انسانی دست به اقداماتی بزنند تا اهداف و چشم‌انداز نهایی سازمان میسر گردد. از همین رو تقویت مهارت­‌های منابع انسانی نقش کلیدی در بهبود کیفی نیروها خواهدداشت. برخی از این مهارت و توانایی‌ها که هم […]

کارایی منابع انسانی

 • نویسندهٔ نوشته

وظایف انجام شده توسط منابع انسانی باید هم از جنبه کارایی و هم اثربخشی مورد ارزیابی قرار گیرد شرکتهایی که به خوبی مدیریت شده اند و از طریق اجرای استراتژی های منابع انسانی به مسائل مهم تجاری می پردازند ، اغلب به دنبال سنجش کارایی منابع انسانی هستند . کارآیی رابطه بین نتایج کلیدی و […]

مسیر شغلی خودرا چگونه مدیریت کنیم؟

 • نویسندهٔ نوشته

مسیر شغلی ،عبارت است از شغل هایی که در طول یک دوره از زندگی بصورت متوالی یک فرد پشت سر میگذارد. در منبعی دیگر مسیر شغلی را این گونه تعریف کرده است که مسیر کسب و کار یک فرد یعنی رشد فرد در سازمان و یا مجموعه ای که در آن فعالیت دارد. حال اگر […]

اهمیت و الزام گردش شغلی

 • نویسندهٔ نوشته

گردش شغلی کجای دایره نیازهای سازمان های امروزی قرار می گیرد؟ اصلا گردش شغلی چیست؟ گردش شغلی در حقیقت انتقال یک نیرو یا یک کارمند از یک سمت به سمتی دیگر در بخشی دیگر از سازمان می باشد. بسیاری از مدیران، گردش شغلی را وسیله ای برای توسعه شغلی می دانند. فضای مدیریتی در سازمان […]

توانمند سازی نیروی انسانی چیست

 • نویسندهٔ نوشته

توانمند سازی نیروی انسانی (human resources empowerment) دارای مفاهیم و تعاریف متعددی است. از نظر دیدگاه مکانیکی ( ارتباطی ) توانمند سازی منابع انسانی به معنای تفویض اختیار و قدرت تصمیم گیری به رده های پایین سازمان است. از نظر دیدگاه ارگانیکی (انگیزشی ، شناختی) توانمند سازی یک عامل روانشناختی است که به ادراکات و […]

درک بیشتر نرخ بازگشت سرمایه

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

 • 02191004770
 • [email protected]
 • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بازده سهام چیست و روش های محاسبه آن و عوامل تاثیرگذار در بازده سهام

بازده سهام چیست و روش های محاسبه آن و عوامل تاثیرگذار در بازده سهام

در واقع دلیلی تمام سرمایه گذاری ها بهرمندی از سود و بازده می باشد و افراد در بازار بورس به امید کسب بازدهی مورد قبول به خرید و فروش سهام می پردازند و اما بازده سهام چیست؟

ما در این مطلب به تعریف بازده سهام ،روش های محاسبه سهام که شامل روش سود بر قیمت،روش پیش بینی سود نقدی، روش بازده کل(واقعی)،روش ارزش ذاتی و همچنین به بررسی عوامل تاثیرگذار در بازده سهام شرکت‏ های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم.

منظور از بازده سهام چیست؟

جهت درک بیشتر در ابتدا به تعریف بازده و سهام ، سپس به بررسی بازده سهام می پردازیم.

بازده پاداشی است که سرمایه گذار از سرمایه گذاری خود در طراحی های مختلف به دست می آورد. این طرح ها شامل (دارایی های واقعی و مالی-طرح ها و پروژه ها) می باشد. بنابراین بازده همان نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می نماید.

سهام یک نوع ورقه بهادار است که نشان‌ دهنده مالکیت و ادعای دارنده آن بر بخشی از یک شرکت و درآمدها و دارایی های آن است که عموما سهام شرکت ها به دو گونه سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم شده اند.

معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .

به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.

ایـن بـازده معمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود. جهـت محاسـبه بـازده سـهام روش هـای گونـاگونی وجود دارد که در این تحقیق چهار روش اصلی آن مورد بررسی قرار می گیرد.

روش های محاسبه بازده سهام

روش های محاسبه بازده سهام

چهار روش برای محاسبه بازده سهام وجود دارد که ما در این مطلب به صورت تعریفی و فرمولی به توضیح آنها می پردازیم؛ که عبارتند از:

الف) روش سود بر قیمت

در روش سود بر قیمت بازده سهامدار برای یک دوره معین به شرح زیر محاسبه میشود:

Ke : بازده هر سهم

E : سود سالیانه هر سهم

P : قیمت خرید سهم (ارزش بازار)

نکته : در این فرمول تغییرات قیمت سهام در نظر گرفته نمی شود در حالتی که بخش مهمـی از افـزایش دارایی ســهامداران ناشــی از تغییــرات قیمــت ســهام بوده و ایــن روش کمتــر مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد.

ب) روش پیش بینی سودنقدی

در روش پیش بینی سود نقدی فرض بر این است که سهامدار، سهم خـود را برای همیشه نگهـداری مـیکنـد بنـابراین منفعت ناشی از تغییرات قیمت سهام (بدلیل عدم مبادله سهم) هیچوق به سهامدار نمی رسد، همچنین سهام حاصل از افزایش سرمایه ، به دلیل عدم احتمال فروش در آینده قابل پیش بینی، به فروش نخواهد رفت. بنابراین تنهـا منفعتـی کـه از خریـد و نگهـداری سـهام نصیب سرمایه گذار میشود سود نقدی (سود تقسیمی) است.

در روش پیش بینی سود نقدی برای محاسبه بازده سهامدار از فرمول زیر استفاده میشود:

Ke : نرخ بازده مورد انتظار سهامداران

Dt: سود نقدی مورد انتظار در پایان سال

.P : قیمت هر سهم در ابتدای دوره

اگر سهامداران انتظار سود نقدی همراه با رشد سالیانه ثـابتی را داشـته باشـند بـازده سـهام دار بـه شرح زیر محاسبه میگردد:

D1: سود تقسیمی هر سهم

g : نرخ رشد سود تقسیمی هر سهم

مدل فوق به مدل گوردون مشهور است و یکی از مدلهای معمول جهـت محاسـبه بـازده مـورد انتظار سهام داران است.
برای یک دوره سه ساله مدل بسط داده شده گوردون به شرح زیر است:

فرمول بازده سهام با رشد سالیانه ثـابت و مدل گوردون برای دوره 3ساله

نکته : محاسبه این نوع بازده بیشتر مورد توجه سرمایه گذارانی است کـه سـهام را بـه منظـور نگهداری بلند مدت خریداری می کنند و هدف آنها سفته بازی سـهام در کوتـاه مـدت نیسـت.

بر این اساس فرض بر این است که سهام در ابتدای یک دوره ای معـین خریـداری شـده و در پایـان همان دوره به فروش رسیده است. این مدل جهت محاسبه بازده مورد انتظار در فرآینـد محاسـبه میانگین موزون هزینه های سرمایه های استفاده شده است.

ج ـ روش بازده کل (واقعی)

در روش بازده کل بازده سهام از دیدگاه شرکت برای سهامداران محاسبه مـیشـود. بـازده یـک سهم از دو قسمت تشکیل شده است:

 • بازده ناشی از دریافت سود سهام
 • بازده ناشی از افزایش قیمت سهم در پایان دوره نسبت به اول دوره

بازده واقعی یا بازده کل، مجموعه مزایایی است که در طول سال بـه سـهم تعلـق مـیگیـرد. مجموعه این مزایا شامل موارد به شرح ذیل است:

۱ .سود نقدی خالص هر سهم که طبق مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام پرداخت میشود.
۲ .افزایشی که قیمت سهام در آخر سال مالی نسبت به ابتدای سال دارد.
۳ .مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام که قابل تقویم به ارزش ریالی است.
۴ .مزایایی که از سود سهمی یا سهام جایزه ناشی میشود.

فرمول محاسبه به شرح زیر می باشد:

فرمول بازده واقعی یا بازده کل

Re : بازده کل سهام نسبت به اولین قیمت در ابتدای دوره

قبل از تجزیه و تحلیل این روش لازم است تا شرح مختصـری دربـاره هـر کـدام از اجـزاء تشکیل دهنده آن را ارائه دهیم:

سود نقدی، سود تصویب شده در مجمـع عمـومی صـاحبان سـهام جهـت تقسیم بین سهامداران است.سود نقدی از تقسیم آن برتعداد سهام شرکت، سود هر سهم به دست می آید.

در محاسبه بازده واقعی اولا سعی بر این است که سهامداران از حـق تقدم استفاده می کند، ثانیاً سهامداران حق تقدم خود را تا پایان دوره محاسبه، نگهداری و سپس آن را به همراه اصل سهم به فروش می رسانند. با توجه به این موارد ارزش حق تقدم بـه صـورت زیر محاسبه می شود:

درصد افزایش سرمایه × (مبلغ اسمی هر سهم ـ آخرین قیمت سهم درپایان دوره) = ارزش حق تقدم

در فرمول محاسبه بازده کل فرض بر این است که سـهامدار، سـود سهمی دریافتی را تا پایان دوره نگهداری نموده و سپس آن را به همراه خود سهم و احتمالاً حق تقدم به فروش می رساند. با این فرض ارزش سود سهمی برای سهامدار به قیمت سـهام در پایـان دوره مورد محاسبه در نظر گرفته میشود.

درصد افزایش سرمایه × آخرین قیمت = ارزش سهام جایزه

منظور تفـاوت آخـرین قیمـت سـهام در پایـان دوره مـالی نسبت به اولین قیمت سهام در ابتدای دوره مالی است.

اگر ایـن اختنلاف مثبـت شود ایـن عامـل باعث افزایش نرخ بازده کل و اگر منفی شود باعث کاهش نرخ بازده کل خواهد گردید. بـرای اینکه اختلاف نرخ در مدل تحقیق یابد، باید فرض شـود کـه سـهامدار در ابتـدای دوره اقـدام بـه خرید سهام کرده و در انتهای دوره اقدام به فروش آن می نماید.

بازده کل به دلیل درنظر گرفتن کلیه منافع، توسط سهامداران جامع به نظر می رسد امـا در نظر نگرفتن ارزش زمانی پول و به کارگیری مفروضات تاریخ خرید و فروش سهامداران از نقاط ضعف آن به شمار میرود.

د) روش ارزش ذاتی

الگوهای مبتنی بر ارزش ذاتی دارای دو رکن اصلی هستند:

 • پیشبینی جریـان هـای نقـدی آینـده
 • نرخ تنزیلی که با استفاده از آن ، ارزش فعلی این جریان هـای نقـدی محاسـبه مـی شـود

معمـولا در الگوی مبتنی بر ارزش ذاتی فرض می شـود کـه جریـآن هـای نقـدی آتـی را می توان حـدس و تخمین زد.

روش ارزش ذاتی بر این فرض مبتنی است کـه سـرمایه گـذاران از ریسـک هـای مربـوط بـه خرید دارایی های مالی آگاهی کامل دارند و نـرخ تنزیلـی کـه آنهـا بـرای تعیـین ارزش فعلـی بـه کـار می برند معکوس کننده درجه ریسک این اوراق است.

اوراق بهادار دارای ریسک های متفاوتی است که شامل ریسک مـالی و تجاری و نیز ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک تورم می شود . اگر شخص فقط در یک نوع اوراق بهـادار سرمایه گذاری کرده باشد نرخ تأمین مالی که مورد استفاده قرار میدهـد مـنعکس کننـده کـل ریسـک آن اوراق بهادار است.

اگر آن اوراق بهادار جزئی از یک مجموعه اوراق بهـادار (پرتفـوی) باشـد، نـرخ تنزیل بر اساس ریسک سیستماتیک آن اوراق تعیین میگردد.

عوامل تاثیرگذار در بازده سهام

براساس پیشینۀ پژوهش و مرور کامل مطالعات انجام‌شده در حوزه عوامل تاثیرگذار در بازده سهام شرکت‏های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران، گفتنی است عوامل متعددی در بازده سهام تأثیر می‌گذارند؛

ولی بطور کلی مهم ‏ترین این عوامل:

نسبت‏ های نقدینگی، نسبت‏ های اهرمی، نسبت‏ های فعالیت، نسبت‏ های سودآوری، نسبت‏ های بازار، نسبت‏ های مبتنی بر جریان ‏های نقدی، شاخص ‏های ریسک، مدیریت سود، پیش‌بینی سود، سرمایه ‏گذاری واقعی و ویژگی ‏های شرکت می باشد.

بر این اساس، فرضیه ‏های پژوهش به‌شرح زیر خواهد بود:

 1. نسبت‏ های نقدینگی در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 2. نسبت‏ های اهرمی در بازده سهام شرکت ‏ها تأثیر دارد.
 3. نسبت‏ های فعالیت در بازده سهام شرکت ها تأثیر دارد.
 4. نسبت‏ های سودآوری در بازده سهام شرکت ‏ها تأثیر دارد.
 5. نسبت‏ های بازار در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 6. نسبت‏ های مبتنی بر جریان‏ های نقدی در بازده سهام شرکت ‏ها تأثیر دارد.
 7. شاخص‏ های ریسک بر بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 8. مدیریت سود در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 9. پیش‌بینی سود در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 10. سرمایه‌گذاری واقعی در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 11. ویژگی ‏های شرکت در بازده سهام شرکت ‏ها تأثیر دارد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Pina & Associates Insurance
 • Payment at Contingency
 • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

راهنمای بازگشت سرمایه در تجارت الکترونیک واقعیت افزوده و سه بعدی

تصویرسازی 3بعدی و واقعیت افزوده، فناوریهای آنچنان جدیدی هم نیستند. طلق های شفاف قرمز و آبی بر روی عینکهای مقوایی، حالا دیگر آن قدر قدیمی شده اند که میتوانیم آنها را عتیقه بدانیم. عینک گوگل هم کم کم دارد خاطره ای از گذشته های دور می‏شود. اما در سالهای اخیر، پیشرفتهای فنی بسیار مهمی رخ داده که باعث فراگیری این فناوری ها در آینده ای نزدیک خواهند شد.

در مارس 2021 فیسبوک اعلام کرد که 20% از نیروهای خود را بطور کامل وقف توسعه AR و VR کرده است. این امر نشان دهنده سرمایه گذاری حقیقتا خیره کننده ای توسط شرکتی است که عمده شهرت خودش را از سرمایه گذاری های دوراندیشانه در فناوریها و درآمدزا کردن آنها بدست آورده است.

پس از که سالی بی سابقه برای رشد فروش در حوزه تجارت الکترونیک بود، شرکتهای پیشرو تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در ارتقای تجربه دیجیتال مشتریان در سال 2021 دارند نیاز به این کار، کاملا حس می‏شود. اما آیا 3D و AR همان اجزای کلیدی هستند که برای دستیابی به بهترین تجربه برای مشتریان به آن محتاجیم؟ داده ها، اینطور می‏گویند. با ما همراه باشید تا در ادامه این مقاله، این موضوع را تشریح کنیم. بحث، با موارد مطرح استفاده از این فناوریها در کسب و کارهای مدرن، شروع خواهیم شد. سپس در هر یک از روشهایی که باعث بهبود نتایج نهایی از طریق بکارگیری3D و AR خواهد شد، ورود عمیق تری خواهیم داشت.

بخش اول: کاربردها

سن بعضی از ما آنقدری هست که دوران ورود دوربین های دیجیتال به بازار را به یاد آوریم. فناوری دیجیتال به اندازه کافی برای استفاده علاقمندان، سرگرم کننده و ساده بود؛ اما عده کمی بودند که انتظار چنین پیروزی چشمگیری را از فناوری دیجیتال در تصاحب بازار فیلم های سنتی داشته باشند. این روزها، فناوری دیجیتال، استاندارد رایج عکاسی شده و استفاده از فیلم های قدیمی (نگاتیو و اسلاید)، صرفا جنبه سرگرمی دارد.

ممکن است همین حالا هم در آستانه تحولی مشابه باشیم؛ حداقل در حوزه عکاسی از محصولات. عکاسی مجازی، خلق تصاویر واقع گرایانه، به روشی کاملا دیجیتال است به شکلی که مخاطب متوجه غیر واقعی بودن آن نمی‏شود. باید توجه کرد که عکاسی مجازی همیشه در فضای سه بعدی ارائه نمیشود و در واقع از رندرهای سه بعدی محصول بدست می‏آید. به این شکل که مدل سه بعدی میتواند درون استودیوی مجازی قرار گیرد و در حالتهای مختلف از آن عکس گرفته شود.

2- تجسم محصول سه بعدی

یکی از کاربردهای خیلی بدیهی مدلسازی سه بعدی، فراهم کردن امکان مشاهده محصول از هر زاویه دلخواه است. متداول ترین کاربردهای آن در تجارت الکترونیک، ویدیوهای چرخان 360 درجه و تصویرنگاری سه بعدی تعاملی از محصولات است که به مشتریان اجازه می‏دهد دوران و یا بزرگنمایی دلخواه خود را به محصول داده و آن را مورد کنکاش قرار دهند.

3- سفارشی سازی محصول

یکی از کاربردهای مهم فناوری سه بعدی و عکاسی مجازی برای ارتقای تجربه مشتری، “سفارشی سازی بصری” است. در گذشته، سفارشی سازی محصول در محیط مجازی، از طریق تعدادی منوی کشویی انجام می‏شد که به مشتری اجازه می‏داد محصول دلخواه خود را بسازد. احتمالا در انتهای کار، شما می‏توانستید تصویری ثابت و نسبتا مشابه با انتخابتان را ببینید؛ و البته در بیشتر اوقات، شما حتی همین را هم نمی‏دیدید!

مدلهای سه بعدی با بخش های مختلف خود، به کاربران این امکان را می‏دهد که همزمان با انتخاب کالا و سفارشی سازی آن، نتیجه را در قالب مدل های سه بعدی یا دو بعدی و از کلیه زوایا ببینند.

4- بکارگیری واقعیت افزوده

بسیاری از مهمترین کاربردهای مرتبط با فناوری 3D و AR، بستگی به جنبه های تکرارشوندگی تجربه خرید فیزیکی دارد. فناوری واقعیت افزوده، با عبور از محدودیتهای خرید فیزیکی، به شما اجازه می‏دهد تا بتوانید تنها توسط گوشی همراه، محصولات را در محیط منزل خود مشاهده کنید.

با AR، شما می‏توانید درکی بهتر از نحوه قرارگیری محصول در محیط فیزیکی موردنظر و جور شدن رنگهای دکوراسیون داشته باشید و حتی، احساستان را نسبت به داشتن و استفاده از آن محصول در خانه یا محل کار، تجربه کنید. تنوع کاربردهای AR به همان اندازه تنوع محصولات فیزیکی است. با استفاده از AR، دیدن نتیجه آرایش روی صورت و پرو لباس پیش از حتی لمس کردن آن، تجربه دور از دسترسی نیست.

… و هر روز کاربردهای جدیدی کشف می‏شوند

موارد فوق، تعداد کمی از رایج ترین کاربردهای 3D و AR بودند که توسط کسب و کارها و برای افزایش سوددهی فعالیتشان، مورد استفاده قرار می‏گیرند. بیشمارکاربردهای دیگر که روز به روز هم به تعدادشان اضافه می‏شود، وجود دارند. هدف ما این است که توجه شما را به سرمایه گذاریهای مناسب در حوزه 3Dو AR جلب کنیم که می‏تواند کسب و کارتان را متحول می‏کند. موارد زیر، مثالهایی از این گروه هستند:

– تبلیغات سه بعدی

شامل تصاویر سه بعدی و تعاملی محصولات در تبلیغات نمایش داده شده توسط گوگل

تست محصولات در مرحله طراحی با رونمایی از محصولات سه بعدی، قبل از اینکه تولید فیزیکی حتی یک نمونه از آن انجام شود

تهیه نرم افزارهای 3D و AR جذاب و تعاملی برای کادر فروش به منظور نمایش محصولاتی که تجسم آنها برای مشتریان، دشوار است

تولید تصاویر سفارشی و تکرار پذیر برای تبلیغات هدفمند، جذب دوباره مشتریان، و خریدهای ناتمام مشتریان آنلاین

ارسال مستقیم طرح های سفارشی و سه بعدی تولید شده توسط مشتریان به خط تولید با اطمینان قبلی از تامین کلیه الزامات محصول

– تولید داده های آموزشی

استفاده از مدلهای سه بعدی دقیق برای تولید تصاویر ضروری جهت آموزش موتورهای هوش مصنوعی به منظور انجام عملیات محاسباتی بصری

بخش دوم: منافع اثبات شده

ترافیک اینترنتی بیشتر: افزایش 5 برابری درگیرسازی (engagement) ارگانیک

اولویت نخست هر موتور جستجو، هدایت کاربران به سمت محتوایی است که به دنبالش هستند. برای سنجش موفقیت در این کار، آنها آمار رفتار مشتریان را زیرنظر می‏گیرند. اگر مشتریان، بلافاصله بعد از رسیدن به صفحه شما از لیست نتایج موتور جستجو، از آن خارج شوند، موتور جستجو درخواهد یافت که محتوای صفحه شما، مرتبط با هدف جستجوی کاربر درک بیشتر نرخ بازگشت سرمایه نبوده و رتبه سایت شما برای کلمات کلیدی مربوطه، پایین می‏آید.

با قرار دادن محتوای 3D و AR در وبسایت خود، تجربه کاربری مشخصا درگیرکننده‏تری را برای مشتریانتان فراهم می‏کنید. در تمام بخشهای بازار، میانگین مدت حضور کاربران هدایت شده از موتور جستجو در سایت فروشنده کالا یا خدمات، حدود 1 دقیقه است. بررسی رفتار کاربران در سایتهای تجارت الکترونیک که با فناوری 3D توانمندسازی شده‏اند، نشان داد که این زمان به 5 دقیقه افزایش یافته است.

توانایی 5 برابری وبسایت شما در درگیرکردن کاربران، مورد توجه گوگل هم قرار می‏گیرد. در سایتهایی که از محتوای سه بعدی استفاده کرده‏اند، از 28 تا 100 درصد افزایش ترافیک را شاهد هستیم.

نرخ تبدیل بالاتر: شاپیفای و نرخ تبدیل مضاعف با 3D و AR

شاید هیچ کس به اندازه Shopify در مورد روشهای تجارت الکترونیک خبره نباشد. آنها دریافته اند که در تمام بیش ازیک میلیون کاربری که دارند، نرخ تبدیل (درصد کسانی که عملیات هدف شما را انجام می دهند به کل بازدیدکنندگان سایت) در محصولاتی که ارائه 3Dو AR دارند، دو برابر می‏شود. تصور کنید که این افزایش دو برابری نرخ تبدیل، می‏تواند برای کسب و کار شما نیز رخ دهد.

چرا این نرم افزارها اینقدر قدرتمند هستند؟ به تصویر درآوردن محصولات، محرک اصلی نرخ تبدیل آنلاین (CVR) است. با مدلسازی سه بعدی و عکاسی مجازی، می‏توانید ارائه‏ای سطح بالا از کاتالوگ کلی محصولات خود را سریعتر و مقرون به صرفه تر انجام دهید. تجربه سفارشی سازی، کمک می‏کند که مشتریان شما عاشق نسخه های بی نقص و دلخواه خود از محصولات شما شوند که همین امر موانع بازدارنده خرید را کنار خواهد زد.

ارزش بیشتر سفارشها: 40% از مشتریان، بهای بیشتری برای AR می‏پردازند

حدود 40% از مردم فقط برای داشتن امکان دیدن محصول در AR قبل از خرید، مایل به پرداخت هزینه هستند. چه قدم دیگری در مسیر فروش شما وجود دارد که مردم برای آن حاضر به پرداخت باشند؟

سفارشی سازی سه بعدی، با فراهم کردن انبوهی از امکانات سفارشی و ارائه آنها به روشی زیبا، 3بعدی و در لحظه، میانگین ارزش سفارش (AOV) را افزایش می‏دهند. شما حتی می‏توانید پیشنهادهایی که احتمال پذیرش بیشتری از طرف مشتریان دارد را کشف و بصورت عمومی، ارائه کنید.

در بررسی فروش کسب و کارهایی که از این تکنیکها استفاده کرده بودند، ملاحظه شد که میزان فروش محصولات ثانویه بعد از خرید اولیه مشتری، 30% افزایش یافته بود. همچنین با استفاده فروشندگان از سفارشی سازی سه بعدی، فروش حضوری و فیزیکی آنها نیز حدود یک سوم بیش از آمار قبلی، ارتقا پیدا کرد.

کاهش مرجوعی: کم شدن 40% از آمار مرجوعی کالا در shopify با نمایش سه بعدی

قبلا دیدیم که Shopify درک بیشتر نرخ بازگشت سرمایه با استفاده از 3D و AR موفق به دو برابر کردن نرخ تبدیل مشتریان شده است. علاوه بر این، مشتریان آنها حدود 40% کمتر از امکان مرجوع کردن کالا استفاده کرده‏اند.

اگر چه نیازی به توضیح دردرسر بزرگ کالای مرجوعی برای تجارت الکترونیک نیست، اما بگذارید باز هم، اعداد و ارقامی برای تایید آن به شما بدهیم.

تقریبا 20% از فروش در سیستمهای تجارت الکترونیک، مرجوع می‏شود و این نرخ، به طرز چشمگیری در محصولات گران قیمت، افزایش می‏یابد. کالاهای مرجوعی، منشا حدود 10% از کل هزینه های زنجیره تامین کالا هستند.

فناوری سه بعدی چطور باعث چنین تفاوت بزرگی می‏شود؟ در واقع وقتی مشتریان با استفاده از 3D و AR قادر به تجربه محصول باشند، درک بهتری از محصول و نتیجه قرارگیری آن در محیط خود پیدا می‏کنند. همچنین وقتی سفارشی سازی محصولات بصورت لحظه‏ای، بروزرسانی و نمایش داده می‏شود، احتمال غافلگیر شدن مشتری در زمان دریافت محصول کمتر خواهد شد.

کاهش هزینه عکسبرداری: عکاسی مجازی با قیمت بسیار ارزان

اجازه دهید آماری فوق العاده از مشتریان خود را به شما اعلام کنیم: میانگین صرفه جویی در هزینه تولید عکس با عکاسی مجازی، بیشتر از 99% است!

بله، درست متوجه شدید! به ازای هر صد هزار تومانی که شما برای عکاسی محصول به روش سنتی پرداخت می‏کنید، در اینجا بهایی کمتر از هزار تومان خواهید پرداخت.

دلیل این کاهش شدید در هزینه وقتی روشن می‏شود که به هزینه های عکاسی سنتی از محصولات نگاهی بیندازید. اول باید محصولات را در حالتهای مختلفی که می‏خواهید عکاسی شوند، تولید کنید. سپس یا باید آنها را به استودیوی عکاس حمل کنید و یا هزینه ایاب ذهاب عکاس به استودیویی که خودتان اجاره کرده اید را بپردازید. عکاسهای خوب، ارزان نیستند و اگر بخواهید در پرداخت حق‏الزحمه آنان صرفه جویی کنید، ممکن است با عکسهایی غیرقابل استفاده و یا چرخه تقریبا بی‏پایان بازنگری و تجدید عملیات عکسبرداری مواجه شوید.

با هزینه ای که برای تولید یک عکس سنتی از محصول خود می‏پردازید، می‏توانید صدها عکس مجازی از آنرا تولید کنید. برخی از کسب و کارها، با استفاده از عکاسی مجازی، اساسا بودجه عکاسی از محصول خود را به نزدیک صفر رسانده‏اند. بقیه آنها نیز، از این روش برای مقیاس پذیر کردن خروجی های بصری محصولات خود استفاده کرده‏اند. با یک پلتفرم مقیاس پذیر، آنها جنس اجزای قابل سفارشی‏سازی محصول خود را وارد کرده و بصورت خودکار، خروجی های تصویری با کیفیت بالا برای کاتالوگ انواع مختلف محصولات خود، تولید می‏کنند.

برندهای بزرگ بین‏المللی با استفاده از تصویربرداری مجازی، صرفه جویی‏هایی از 500 هزار تا صدها میلیون دلار نسبت به هزینه عکسبرداری و پردازش تصاویر به روش سنتی را گزارش کرده اند.

تا درک بیشتر نرخ بازگشت سرمایه اینجا تنها در مورد محرکهای اولیه بازگشت سرمایه با استفاده ابزار 3D و AR صحبت شد، اما این فقط یک شروع است. علاوه بر مواردی که در اینجا مطرح شد، کارایی 3D و AR در بالابردن ارزش برند، نرخ بازگشت مشتری، درآمد رسانه ای، و بازگشت هزینه تبلیغات هم به اثبات رسیده است.

یک دقیقه وقت بگذارید و به اثر مرکب همه این محرکهای بازگشت سرمایه در کنار هم توجه کنید. با یک ابتکار عمل، شما می‏توانید ترافیک سایت، CVR، و حجم سفارش را بالا برده و مرجوعی کالا و هزینه کسب و کارتان را کاهش دهید و به دنبال آن، برند خودتان را ساخته و داده های مشتریان را جمع‏آوری کنید.

واقعیت افزوده و سه بعدی، چیزی بیشتر از یک روندتکنولوژی است . آنها ابزاری برای تحول کسب و کار و رشد قابل توجه آن هستند و مزایای رقابتی برای افراد پیشرو در چنین فناوریهایی به وجود می­آورند. با وجود سرمایه گذاریهای عظیم پیشتازانی مثل اپل، فیسبوک و گوگل در این حوزه، موج گسترده ای در حال شکل‏گیری است. همه شرکتهای بزرگ و کوچک، باید تصمیم بگیرند که آیا مایل به سواری گرفتن از این موج در حال رشد هستند یا نه. همانطور که آمار و ارقام هم نشان می‏دهد، کسانی که سوار بر این موج می‏شوند، سوار بر زندگی خود نیز خواهند بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.