نمونه پروژه های آماده CFD


محمد شریفی 2 سال پیش

پروژه شبیه سازی اختلاط سیال در میکسر استاتیک در نرم افزار انسیس فلوئنت ANSYS Fluent

پروژه شبیه سازی اختلاط سیال در میکسر استاتیک یا همزن ایستایی در نرم افزار انسیس

Simulation of Fluid Mixing in Static Mixer in ANSYS CFD

میکسر استاتیک وسیله ای است که به منظور تقسیم، ترکیب مجدد ، شتاب دهی و شتاب گیری،پخش کردن و چرخش جریان های سیال عبوری از میکسر در داخل یک مجرا یا خط لوله استفاده می شود. این تجهیزات با آشفته کردن جریان سیال و تاثیر بر روی لایه مرزی، موجب اختلاط بهتر و همچنین افزایش انتقال جرم و حرارت می شوند. میکسر استاتیک که با نام میکسر ساکن یا همزن ایستایی نیز شناخته می‌شود، شامل تیغه‌های ثابت و هم‌جهت با جریان سیال، در راستای طولی یک لوله قرار می‌گیرد. میکسر استاتیک در صنایع مختلف مانند صنایع پلیمری, صنایع غذایی، سیستم تصفیه آب و صنایع نفت و گاز جهت کاربردهای اختلاطی استفاده می‌شوند. از فرایند‌های اختلاطی که این میکسر‌ها به کار گرفته می‌شوند، می‌توان به همگن تک فازی، ترکیب مایع-مایع، ترکیب گاز-مایع و ترکیب جامد-مایع اشاره کرد. اختلاط کامل به عوامل زیادی همچون خواص جریان، قطر داخلی لوله، تعداد اجزا و طراحی آن بستگی دارد. انرژی لازم برای فرآیند اختلاط توسط فشار سیال فراهم و جریان مواد درون میکسر با عبور از اجزای ثابت به‌طور پیوسته مخلوط می‌شوند. به‌طورکلی میکسر استاتیک برای فرآیند اختلاط مواد در فرآیند پیوسته و دائم به کار می‌روند. تاریخچه استفاده از میکسر استاتیک به حدود 50 سال می‌رسد ولی به خاطر پیچیدگی ساختار سیال درون آن‌ها به ‌خوبی توصیف نشده‌اند. میکسرهای استاتیکی تجهیزاتی برای انجام عمل اختلاط بین سیالهای مختلف در بسیاری از صنایع اعم از صنایع تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، صنایع پزشکی و داروسازی، صنایع کشاورزی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع رنگ و غیره می باشند زیرا مخلوط کردن یکی از مهمترین عملیات واحد در بسیاری از این فرایندها است که نقش زیادی درکیفیت محصول نهایی دارد. اختلاط نادرست می تواند منجر به کیفیت پایین تر محصولات ودر نتیجه نیاز به سیستم های جداسازی پیشرفته تر شود که به نوبه خود هزینه های مدیریت پسماند را افزایش می دهد بنابراین مخلوط کردن به عنوان یک عمل مداوم در میکسرهای استاتیک انجام می­شود. اختلاط در فرآیندهای صنعتی و عملیات مربوط به آن نقش مهمی دارد که برای دست‌یابی به یک مخلوط همگن صورت می‌گیرد. یکی از دستگاه‌های مورد استفاده در فرآیند اختلاط همزن ایستا می‌باشد که شامل اجزا‌های اختلاط در داخل یک لوله استوانه‌ای یا مربعی است. هدف از طراحی و ساخت این همزن بالابردن کیفیت اختلاط و پایین آوردن هزینه عملیاتی یک فرآیند است. در این پروژه میکسر استاتیک یا همزن ایستا با روش دینامیک محاسباتی سیالات و نرم‌افزار انسیس CFD شبیه‌سازی شده است.

اختلاط (Mixing)

عمل اختلاط در فرآیندهای شیمیایی مختلف، برای یکدست کردن و همگن کردن سیستم به کار می رود و باعث کاهش اختلاف غلظت و سایر خواص سیستم در مکان های مختلف شده (کاهش گرادیان) و در سامانه­های چند فازی، سطح تماس سیستم را افزایش می دهد. عمل اختلاط باعث حرکت مواد به درون هم شده و حصول یک درجه دلخواه همگن سازی را فراهم می سازد. همچنین اختلاط سبب بهینه شدن پدیده های انتقال جرم، حرارت و مومنتوم می گردد. شرایط و نحوه اختلاط بر نتیجه و عملکرد بسیاری از فرآیندهای صنعتی تأثیر گذار است. از دیدگاه مهندسی اختلاط پدیده ای است که در بسیاری از صنايع ظاهر می شود و بر کیفیت محصولات تأثیر می گذارد. زمانی که اختلاط با واکنش های شیمیایی همراه باشد مشکلات جدیدتری به وجود می آید. در واکنش های رقابتی نحوه پخش شدن مواد می تواند بر روی درجه انتخاب گری، بازده واکنش و درنتیجه نسبت مقدار تولید شده محصولات اصلی به محصولات جانبی تأثیر داشته و این امر اهمیت اختلاط را بیش تر می کند. بنابر این اطلاع از تأثیر اختلاط بر رفتار یک فرآیند شیمیایی اهمیت ویژه ای در کنترل و بهینه سازی توزیع محصولات، بهبود بازده آنها، کاهش تشکیل محصولات جانبی نامطلوب و آسان نمودن خالص سازی محصول دارد. به طور کلی فرآیند اختلاط در دو مقیاس قابل توصیف است؛ اختلاط ماکرو و اختلاط میکرو اختلاط ماکرو در مقیاس ماکروسکوپی صورت می گیرد به این معنی که متناظر با اختلاط، مقیاس راکتور و جریان های فرآیندی در مقیاس بزرگ بوده و توزیع زمان اقامت؛ و یا غلظت میانگین مبین آن است. اختلاط اجزا در مقیاس میکروسکوپی یا مولكولی تحت عنوان اختلاط میکرو توصیف می شود. در بحث اختلاط، زمان موردنیاز برای همگن شدن و زمان لازم برای انجام واکنش فاکتورهایی تعیین کننده هستند، به نحوی که اگر واکنش بسیار کندتر از زمان اختلاط باشد، اختلاط اهمیت خود را از دست می دهد. زمانی که واکنش نسبت به سرعت اختلاط سریع باشد، عوامل فیزیکی مانند روش هم زدن و ویسکوزیته سیال نیز در تعیین بازده و انتخاب پذیری واکنش ها سهیم خواهد بود. در نتیجه در این موارد اختلاط میکرو بر کیفیت محصول نهایی تأثیرگذار خواهد بود. اختلاط به معنای مخلوط شدن مواد مختلف جهت به دست آوردن خواص فیزیکی یکسان در سیال جهت انجام فرآیندهای بعدی است. اختلاط در فرآیندهای صنعتی و عملیات مربوط به آنها نقش عمده ای دارد و همواره برای دست یابی به یک مخلوط همگن صورت می گیرد. در صنایع شیمیایی، نفت و پتروشیمی اختلاط یک فرآیند بسیار مهم است و می تواند برای اهداف بسیاری مثل همگن سازی خواص فیزیکی و ترکیبات، جلوگیری از لایه لایه شدن و ته نشینی ذرات معلق برای بهبود نرخ انتقال گرما، انتقال جرم، سرعت واکنش های شیمیایی و غیره به کار برده شود. هم زدن یک برهم کنش پیچیده در جریان بالکن سیال است که نفوذ مولکولی و آشفتگی ایجاد می کند. از جمله مثال های عملیات اختلاط می توان به امتزاج دو مایع یا کمک به انحلال جامد در مایع، استخراج جامد-مایع، جذب گاز، کریستالیزاسیون و استخراج مایع مایع اشاره کرد.

انواع اختلاط:

اختلاط ماکرو:

هنگامی که نیاز به تولید یک توده از مخلوط همگن است از مکانیزم اختلاط ماکرو استفاده می گردد. کاهش در تغییرات دما یا غلظت بر روی درجه زبری، اختلاط ماکرو نامیده می شود که از الگوی جریان بالك حاصل می شود. اختلاط ماکرو اگر جریان در هم باشد به ویسکوزیته بستگی ندارد. فقط درجه جدایی توسط آن نمونه پروژه های آماده CFD کاهش می یابد.

اختلاط میکرو:

در مورد مکانیزم میکرو اختلاط در مقیاس مولکولی مطرح است. مکانیزم اختلاط به منظور انتقال جرم، حرارت و واکنش شیمیایی در سطحی که پدیده ها صورت می گیرند اختلاط به روش میکرو است. اختلاط میکرو می تواند بر انتخاب پذیری، بازده و کیفیت محصول نهایی در فرآیندهای مختلف صنعتی مؤثر باشد، به طور مثال ته نشینی، پلیمریزاسیون، احتراق، خود کاتالیستی، واکنش های کاتالیستی – آنزیمی و فرآیندهای شیمیایی دیگر. یکی از مهم ترین علل مطالعه در زمینه اختلاط میکرو، استفاده گسترده از دستگاه هایی در مقیاس میکرو به عنوان میکرومیکسر و میکرو راکتورها در آزمایشگاه ها و بازارهای تجاری است. به دلیل زیاد بودن نسبت مساحت به حجم در میکرو رآکتورها سرعت انتقال جرم و حرارت نسبت به راکتورهای مرسوم خیلی بهتر است، به همین دلیل واکنش ها با شدت بیشتر تحت این شرایط، انتخاب پذیری و بازده بالا انجام می شوند.

اختلاط و واکنش های شیمیایی:

سرعت کلی یک واکنش شیمیایی ممکن است هم به سینتیک اصلی واکنش و هم به سرعت اختلاط بستگی داشته باشد. واکنش های شیمیایی را می توان با توجه به سرعت اختلاط به سه دسته کند، تند و آنی دسته بندی نمود. اگر زمان اختلاط با زمان واکنش برابر باشد واکنش سریع نامیده می شود. واکنش هایی که زمان اختلاط آنها خیلی کمتر از زمان واکنش باشد، واکنش کند و واکنش هایی که زمان اختلاط آنها خیلی بیشتر از زمان واکنش باشد را واکنش آنی می نامند. برای خیلی از واکنش های ساده، سرعت اختلاط فقط بر روی سرعت تولید مؤثر است، بنابراین با واکنش های مقایسه ای سرعت اختلاط در مورد بازده یا انتخاب پذیری محصول می تواند مؤثر باشد؛ مانند واکنش های پلیمریزاسیون، نیتراسیون و غیره.

میکسرهای استاتیک یا همزن ایستا (static mixer):

عملیات اختلاط در اکثر فرایندهای شیمیایی از جمله اولین و مهم ترین بخش های فرآیند است. در طول سالیان گذشته همواره تانک های اختلاط وظیفه مخلوط کن های موردنظر را در فرایندهای پیوسته و ناپیوسته به عهده داشتند؛ اما در طی ۳۵ سال گذشته فن آوری استفاده از همزن های ساکن در فرایندهای صنایع شیمیایی به تکامل رسیده است. این نوع همزن ها علاوه بر اختلاط، سبب افزایش انتقال جرم و حرارت گشته و در بسیاری از مبدل ها به منظور افزایش راندمان حرارتی نصب می گردند. این تجهیزات به علت هزینه پایین، نگهداری آسان و اشغال فضای کم در واحد، طرفداران زیادی به دست آوردند. این وسیله اختلاط هیچ گونه قسمت متحرکی ندارد و ساختار آن نسبتا ساده است همچنین در مقایسه با مخازن همزن دار که احتیاج به یک نیروی محرکه دارند دارای قیمت ارزان تری هستند. استفاده از همزن های ساکن اخیرا در صنایع گسترش یافته است و ثابت شده است که برای بسیاری از صنایع سودمند و مؤثر است. همزنهای ساکن به سرعت در صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع معدنی، رنگ و رزین، پالایشگاه نمونه پروژه های آماده CFD و پتروشیمی، صنایع دارویی پلاستیک و پلیمر کاغذ و صنایع سلولزی همچنین صنایع آب و تصفیه فاضلاب جای خود را باز کردند به عنوان مثال در اختلاط پلیمرهای مذاب بسیار خوب عمل می کند. همزن های ساکن برای مخلوط کردن مایعات قابل امتزاج در جریان های آرام، گذرا و آشفته استفاده می شوند. همچنین در جریان های آرام و آشفته باعث همگن شدن مخلوط و نیز به عنوان راکتورهای لوله ای و نیز برای ایجاد پراکندگی یکنواخت در جریان فازهای غیرقابل امتزاج همچنین برای افزایش انتقال جرم و انتقال حرارت به کار می روند. از جمله کاربردهای دیگر این همزن ها ایجاد اختلاط برای جامدات خالص در جامدات و مایعات و اختلاط گازها در مایعات می باشند. در نتیجه می توان گفت این وسیله بیشتر در اختلاط مایع مایع بکار می رود؛ اما طراحی های گوناگون جهت اختلاط سایر فازها حتى جامد نیز وجود دارد. به عنوان مثال در ورودی راکتور اگر چند گاز هم نمونه پروژه های آماده CFD زمان وارد شوند ابتدا از یک همزن ساكن عبور داده می شوند تا خوب با هم مخلوط شوند. به علت طراحی های متنوع و ویژه این نوع همزن ها، اطلاعات مربوط به نحوه انتخاب و استفاده از این نوع همزنها باید از شرکت های سازنده گرفته شود. اساس کار این نوع همزن ها در شکستن جریان سیال و سپس باز آرایی و اختلاط سیال به صورت های گوناگون و در نهایت ترکیب دوباره سیال و تکرار این مجموعه مراحل است. در این همزن ها از انرژی فشاری خود جریان برای اختلاط استفاده می شود که این خود باعث افت فشار می گردد. تمامی تیغه های اختلاط در لوله های مدور قرار می گیرند و سیال از داخل این لوله ها عبور داده می شود. می توان یک لوله خالی (لوله باز) را به عنوان یک همزن ساکن در نظر گرفت که در جریان مختلف با عبور در طول لوله آن به اختلاط می رسند. البته اثرات این اختلاط به خصوص در جریان آرام بسیار کم است. حال در نظر بگیرید اگر در طول مسیر حرکت سیالات درون لوله موانعی ایجاد شود که باعث حرکت دو جریان در جهات مختلف باشد به طوری که جریانات متفاوت اجبارا از درون یکدیگر عبور کنند حاصل یک مخلوط خواهد بود که میزان اثرات اختلاط از قبیل همگن بودن مخلوط، انتقال جرم و حرارت و … به نوع و طراحی موانع موجود در مسیر بستگی خواهد داشت.

مزایای میکسر استاتیک:

1-عدم نیاز به ترکیب کننده موتوری، زیرا انرژی موردنیاز را از قدرت پمپ های بیرونی برای جابجایی محصول و جبران افت فشار داخل تأمین می کند(هزینه پایین انرژی) 2-نبودن قطعات متحرک 3-پایین بودن هزینه نصب آسان در فضای کم 4- پایین بودن هزینه های نگهداری 5- امكان ترکیب کردن گاز مایع، مایع مایع، جامد-مایع در مقیاس های کوچک تا بزرگ تر 6- حفظ یکنواختی کیفیت محصول خروجی.

کاربردهای میکسر استاتیکی:

میکسرهای استاتیکی در بسیاری از عملکردها در سامانه های ناهمگنی که نیاز به سطح تماس بیشتر، همگن شدن حرارتی و انتقال جرم داشته باشند کاربرد فراوان یافته اند. عملیات اختلاط می تواند با دیگر عملیات فرآیندی در همزن های ساکن ادغام شود. چند نمونه از این فرآیندها عبارت اند از : واکنش های شیمیایی در راکتور، اختلاط گازها و مایعات، یکنواختی مایعات غیرقابل امتزاج، تماس فازهای گاز مایع برای افزایش سرعت انتقال جرم در واکنش های گاز مایع، کنترل انتقال حرارت و دما، تبادل گرمایی سیالات با ویسکوزیته بالا، راکتورهای جریان قالبی، اختلاط جامدات.

مکانیزم اختلاط در میکسرهای استاتیکی:

میکسر استاتیکی عبارت است از لوله ای قطور که درون آن موانع ثابت قرار داده شده است. پمپ کردن مواد اولیه به درون چنین سامانه ای باعث می شود مواد اولیه در اثر برخورد با موانع ثابت و ایجاد تلاطم در یکدیگر مخلوط شوند. به نحوی که در خروجی لوله مخلوط يكنواختی به دست آید. شبیه سازی چگونگی اختلاط مواد اولیه بسیار پیچیده هستند و با توجه به وجود متغیرهای گوناگون مدل کردن آن به راحتی امکان پذیر نیست. آنچه در چنین سامانه ای اهمیت دارد خروج مواد از انتهای لوله به صورت یکنواخت است. لذا با توجه به نمونه خاص مواد اولیه ورودی و شرایط خروجی، از ساختار خاصی استفاده می شود.

عوامل مؤثر در طراحی و ساخت میکسر استاتیکی:

پارامترهای اساسی که در تعیین ساختار مناسب سیستم اختلاط استاتیکی معمولا مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از: طول لوله، قطر لوله، افت فشار مجاز قابل قبول، تجهیزات گرمایش / سرمایش فرآیند، دبی جریان، ویسکوزیته و دانسیته سیالات، قطر استاتیک میکسر، درجه اختلاط (مخلوط شدگی)، چگونگی نصب موانع و اجزای استاتیکی درون لوله، جنس موانع و اجزا، قدرت پمپ و کیفیت مطلوب و یکنواخت در خروجی مخلوط کننده استاتیکی. با در نظر گرفتن پارامترهای فوق و استفاده از روش حدس و خطا، ساختاری که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و کیفیت محصول مخلوط شده خروجی، بهترین حالت است انتخاب می شود. مخلوط کننده های استاتیکی از انواع مواد ساختمانی مختلف که از اجزا لوله، ورق، مارپیچ و یا سیم می باشند تشکیل می شوند. آنها را می توان از فولاد، سرامیک و یا پلاستیک نیز ساخت. علاوه بر مزایای چندگانه آنها، مخلوط کننده های ساکن اغلب دارای ساخت پیچیده ای نمی باشند و در حال حاضر بیشتر مشکلاتی که در ارتباط با مخلوط کننده های ساکن وجود داشته مرتفع شده است. انواع مختلف سامانه های مخلوط کننده ساکن با مقیاس صنعتی در حال ساخت هستند به طوری که امروزه حدود سی نوع مخلوط کننده ساکن است. میکسرهای استاتیکی که امروزه به کار می روند هندسه و شکل ظاهری متفاوت اند که هر کدام برای شرایط مختلفی طراحی و ساخته شده اند که بر اساس کاربردشان دسته بندی می شوند. از عوامل مهم طراحی و ساخت این نوع همزن ها، ویسکوزیته سیال و رژیم جریان است.

شرح پروژه:

در این پروژه میکسر استاتیک یا همزن ایستا با روش دینامیک محاسباتی سیالات و نرم‌افزار انسیس فلوئنت ANSYS FLUENT شبیه‌سازی شده است.

هندسه میکسر استاتیکی:

هندسه میکسر استاتیکی(همزن ایستایی) در نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.

مش بندی:

شبکه بندی و مش میکسر استاتیکی در نرم افزار ANSYS Meshing تولید شده است. و در نرم افزار ANSYS CFX حل شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی :

پروژه شبیه سازی اختلاط سیال در میکسر استاتیک یا همزن ایستایی در نرم افزار انسیس

Simulation of Fluid Mixing in Static Mixer in ANSYS CFD

میکسر استاتیک وسیله ای است که به منظور تقسیم، ترکیب مجدد ، شتاب دهی و شتاب گیری،پخش کردن و چرخش جریان های سیال عبوری از میکسر در داخل یک مجرا یا خط لوله استفاده می شود. این تجهیزات با آشفته کردن جریان سیال و تاثیر بر روی لایه مرزی، موجب اختلاط بهتر و همچنین افزایش انتقال جرم و حرارت می شوند.

موقعیت های شغلی جاری

شرکت بنیان صنعت بَنوموسی تعدادی همکار با شرایط نیازمند است. درصورت دارا بودن شرایط زیر نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایید. همکاران ما پس از بررسی سوابق و مشخصات با شما تماس خواهند گرفت.

1- متخصص FEM (همواره آماده همکاری با نیروی مستعد)

 • یک نفر آقا: کارشناسی ارشد (یا دکتری) رشته های مهندسی دریا، مکانیک، عمران یا هوافضا.
 • مسلط به یکی از نرم افزارهای CAE (آباکوس/ ال اس داینا/ انسیس).
 • توانایی زیربرنامه نویسی در نرم افزار مذکور.

2- متخصص CAD (همواره آماده همکاری با نیروی مستعد)

 • آقا/ خانم مسلط به نرم افزار Solidworks یا CATIA
 • توانایی کروکی قطعات و تجهیزات
 • توانایی کار با کولیس، میکرومتر و اسکنر 3 بعدی
 • توانایی تبدیل ابرنقاط به مدل سه بعدی
 • آشنایی به روش های ساخت
 • آشنا به روشهای طراحی و ساخت قالب

3- متخصص CFD (همواره آماده همکاری با نیروی مستعد)

 • یک نفر آقا: کارشناسی ارشد (یا دکتری) رشته های مهندسی دریا، مکانیک، عمران یا هوافضا.
 • مسلط به یکی از نرم افزارهای Star CCM+, Fluent, CFX
 • توانایی برنامه نویسی در نرم افزار مذکور.
 • تجربه کار تحقیقاتی و صنعتی

4- محقق (همواره آماده همکاری با نیروی مستعد)

 • یک نفر جهت انجام امور تحقیقاتی کارشناس ارشد (یا بالاتر) مهندسی دریا، هوافضا، مکانیک
 • تسلط کافی به زبان انگلیسی جهت ترجمه متون تخصصی
 • مسلط به روش های مختلف سرچ
 • مسلط به گزارش نویسی
 • توانایی کار با نرم افزارهای ورد، اندنوت و اکسل به صورت حرفه ای (Word, Excell, Endnote)
 • با پشتکار و خستگی ناپذیر در تحقیقات

5- طراح و تحلیلگر خطوط لوله و مخازن (همواره آماده همکاری با نیروی مستعد)

 • آشنا به نرم افزارهای سزار (CAESAR) ، پی وی الیت (PV Elite) و PDMS
 • آشنایی نسبی به مواد کامپوزیتی و فلزی

6- مدرس دوره های آموزشی نرم افزارهای CADCAMCAE (جدید)

 • توانایی تدریس یک یا چند مورد از نرم افزارهای مهندسی
 • توانایی اجرای پروژه های مرتبط
 • فعال و با انگیزه

7- مدرس دوره های کارگاهی ماشین سازی و ماشین کاری (جدید)

 • توانایی تدریس در محیط کارگاه و کلاس
 • دارای حداقل یک سال سابقه کار کارگاهی
 • اطلاعات بروز در حوزه تدریس
 • فعال و با انگیزه

شرایط عمومی متقاضیان

 • همکاری به صورت پاره وقت یا تمام وقت.
 • متقاضی صرفا ساکن مشهد باشد.
 • عدم اشتغال به کار رسمی و پیمانی و همچنین عدم تعهد انجام کار در سایر سازمان ها، موسسات دولتی و خصوصی دیگر.
 • خلاق، مبتکر و ارزش آفرین.
 • عدم سوء پیشینه کیفری.

متقاضیان رزومه و اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایند.

ابهام، پرسش و پیگیری درخواست: 35424520-051

قالبی که بر روی سایت من موجود است

دوره ای که با آن آموزش طراحی دیدم

شبیه‌سازی فرآیندهای طراحی و تولید مواد کامپوزیتی در نرم افزارهای عددی

کاربرد CAE در طراحی و تحلیل مخازن تحت فشار کامپوزیتی

صحت سنجی و اعتبار سنجی در آباکوس

تبدیل مش بدون هندسه Orphan Mesh به هندسه دار در آباکوس

ژئوتکنیک و تحلیل ‌های خاک در ABAQUS

 • مشهد- کیلومتر 12 بزرگراه آسیایی (جاده قوچان)-جاده شهرک صنعتی توس- شهرک فناوری- ساختمان مرکز خدمات فناوری-شرکت بنیان صنعت بَنوموسی
 • 051-35424520
 • 051-35424520
 • [email protected]
 • www.BanuMusaGr.com

شرکت بنیان صنعت بنوموسی، مجری پروژه های صنعتی و تحقیقاتی در حوزه طراحی، شبیه سازی، آنالیز و نمونه سازی قطعات و تجهیزات صنعتی می باشد. همچنین این شرکت برگزار کننده دوره های آموزشی نرم افزارهای مهندسی CAD/CAM/CAE در شرکت ها و کارخانه ها می باشد.

پروژه شبیه سازی اختلاط سیال در میکسر استاتیک در نرم افزار انسیس فلوئنت ANSYS Fluent

پروژه شبیه سازی اختلاط سیال در میکسر استاتیک یا همزن ایستایی در نرم افزار انسیس

Simulation of Fluid Mixing in Static Mixer in ANSYS CFD

میکسر استاتیک وسیله ای است که به منظور تقسیم، ترکیب مجدد ، شتاب دهی و شتاب گیری،پخش کردن و چرخش جریان های سیال عبوری از میکسر در داخل یک مجرا یا خط لوله استفاده می شود. این تجهیزات با آشفته کردن جریان سیال و تاثیر بر روی لایه مرزی، موجب اختلاط بهتر و همچنین افزایش انتقال جرم و حرارت می شوند. میکسر استاتیک که با نام میکسر ساکن یا همزن ایستایی نیز شناخته می‌شود، شامل تیغه‌های ثابت و هم‌جهت با جریان سیال، در راستای طولی یک لوله قرار می‌گیرد. میکسر استاتیک در صنایع مختلف مانند صنایع پلیمری, صنایع غذایی، سیستم تصفیه آب و صنایع نفت و گاز جهت کاربردهای اختلاطی استفاده می‌شوند. از فرایند‌های اختلاطی که این میکسر‌ها به کار گرفته می‌شوند، می‌توان به همگن تک فازی، ترکیب مایع-مایع، ترکیب گاز-مایع و ترکیب جامد-مایع اشاره کرد. اختلاط کامل به عوامل زیادی همچون خواص جریان، قطر داخلی لوله، تعداد اجزا و طراحی آن بستگی دارد. انرژی لازم برای فرآیند اختلاط توسط فشار سیال فراهم و جریان مواد درون میکسر با عبور از اجزای ثابت به‌طور پیوسته مخلوط می‌شوند. به‌طورکلی میکسر استاتیک برای فرآیند اختلاط مواد در فرآیند پیوسته و دائم به کار می‌روند. تاریخچه استفاده از میکسر استاتیک به حدود 50 سال می‌رسد ولی به خاطر پیچیدگی ساختار سیال درون آن‌ها به ‌خوبی توصیف نشده‌اند. میکسرهای استاتیکی تجهیزاتی برای انجام عمل اختلاط بین سیالهای مختلف در بسیاری از صنایع اعم از صنایع تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، صنایع پزشکی و داروسازی، صنایع کشاورزی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع رنگ و غیره می باشند زیرا مخلوط کردن یکی از مهمترین عملیات واحد در بسیاری از این فرایندها است که نقش زیادی درکیفیت محصول نهایی دارد. اختلاط نادرست می تواند منجر به کیفیت پایین تر محصولات ودر نتیجه نیاز به سیستم های جداسازی پیشرفته تر شود که به نوبه خود هزینه های مدیریت پسماند را افزایش می دهد بنابراین مخلوط کردن به عنوان یک عمل مداوم در میکسرهای استاتیک انجام می­شود. اختلاط در فرآیندهای صنعتی و عملیات مربوط به آن نقش مهمی دارد که برای دست‌یابی به یک مخلوط همگن صورت می‌گیرد. یکی از دستگاه‌های مورد استفاده در فرآیند اختلاط همزن ایستا می‌باشد که شامل اجزا‌های اختلاط در داخل یک لوله استوانه‌ای یا مربعی است. هدف از طراحی و ساخت این همزن بالابردن کیفیت اختلاط و پایین آوردن هزینه عملیاتی یک فرآیند است. در این پروژه میکسر استاتیک یا همزن ایستا با روش دینامیک محاسباتی سیالات و نرم‌افزار انسیس CFD شبیه‌سازی شده است.

اختلاط (Mixing)

عمل اختلاط در فرآیندهای شیمیایی مختلف، برای یکدست کردن و همگن کردن سیستم به کار می رود و باعث کاهش اختلاف غلظت و سایر خواص سیستم در مکان های مختلف شده (کاهش گرادیان) و در سامانه­های چند فازی، سطح تماس سیستم را افزایش می دهد. عمل اختلاط باعث حرکت مواد به درون هم شده و حصول یک درجه دلخواه همگن سازی را فراهم می سازد. همچنین اختلاط سبب بهینه شدن پدیده های انتقال جرم، حرارت و مومنتوم می گردد. شرایط و نحوه اختلاط بر نتیجه و عملکرد بسیاری از فرآیندهای صنعتی تأثیر گذار است. از دیدگاه مهندسی اختلاط پدیده ای است که در بسیاری از صنايع ظاهر می شود و بر کیفیت محصولات تأثیر می گذارد. زمانی که اختلاط با واکنش های شیمیایی همراه باشد مشکلات جدیدتری به وجود می آید. در واکنش های رقابتی نحوه پخش شدن مواد می تواند بر روی درجه انتخاب گری، بازده واکنش و درنتیجه نسبت مقدار تولید شده محصولات اصلی به محصولات جانبی تأثیر داشته و این امر اهمیت اختلاط را بیش تر می کند. بنابر این اطلاع از تأثیر اختلاط بر رفتار یک نمونه پروژه های آماده CFD نمونه پروژه های آماده CFD فرآیند شیمیایی اهمیت ویژه ای در کنترل و بهینه سازی توزیع محصولات، بهبود بازده آنها، کاهش تشکیل محصولات جانبی نامطلوب و آسان نمودن خالص سازی محصول دارد. به طور کلی فرآیند اختلاط در دو مقیاس قابل توصیف است؛ اختلاط ماکرو و اختلاط میکرو اختلاط ماکرو در مقیاس ماکروسکوپی صورت می گیرد به این معنی که متناظر با اختلاط، مقیاس راکتور و جریان های فرآیندی در مقیاس بزرگ بوده و توزیع زمان اقامت؛ و یا غلظت میانگین مبین نمونه پروژه های آماده CFD آن است. اختلاط اجزا در مقیاس میکروسکوپی یا مولكولی تحت عنوان اختلاط میکرو توصیف می شود. در بحث اختلاط، زمان موردنیاز برای همگن شدن و زمان لازم برای انجام واکنش فاکتورهایی تعیین کننده هستند، به نحوی که اگر واکنش بسیار کندتر از زمان اختلاط باشد، اختلاط اهمیت خود را از دست می دهد. زمانی که واکنش نسبت به سرعت اختلاط سریع باشد، عوامل فیزیکی مانند روش هم زدن و ویسکوزیته سیال نیز در تعیین بازده و انتخاب پذیری واکنش ها سهیم خواهد بود. در نتیجه در این موارد اختلاط میکرو بر کیفیت محصول نهایی تأثیرگذار خواهد بود. اختلاط به معنای مخلوط شدن مواد مختلف جهت به دست آوردن خواص فیزیکی یکسان در سیال جهت انجام فرآیندهای بعدی است. اختلاط در فرآیندهای صنعتی و عملیات مربوط به آنها نقش عمده ای دارد و همواره برای دست یابی به یک مخلوط همگن صورت می گیرد. در صنایع شیمیایی، نفت و پتروشیمی اختلاط یک فرآیند بسیار مهم است و می تواند برای اهداف بسیاری مثل همگن سازی خواص فیزیکی و ترکیبات، جلوگیری از لایه لایه شدن و ته نشینی ذرات معلق برای بهبود نرخ انتقال گرما، انتقال جرم، سرعت واکنش های شیمیایی و غیره به کار برده شود. هم زدن یک برهم کنش پیچیده در جریان بالکن سیال است که نفوذ مولکولی و آشفتگی ایجاد می کند. از جمله مثال های عملیات اختلاط می توان به امتزاج دو مایع یا کمک به انحلال جامد در مایع، استخراج جامد-مایع، جذب گاز، کریستالیزاسیون و استخراج مایع مایع اشاره کرد.

انواع اختلاط:

اختلاط ماکرو:

هنگامی که نیاز به تولید یک توده از مخلوط همگن است از مکانیزم اختلاط ماکرو استفاده می گردد. کاهش در تغییرات دما یا غلظت بر روی درجه زبری، اختلاط ماکرو نامیده می شود که از الگوی جریان بالك حاصل می شود. اختلاط ماکرو اگر جریان در هم باشد به ویسکوزیته بستگی ندارد. فقط درجه جدایی توسط آن کاهش می یابد.

اختلاط میکرو:

در مورد مکانیزم میکرو اختلاط در مقیاس مولکولی مطرح است. مکانیزم اختلاط به منظور انتقال جرم، حرارت و واکنش شیمیایی در سطحی که پدیده ها صورت می گیرند اختلاط به روش میکرو است. اختلاط میکرو می تواند بر انتخاب پذیری، بازده و کیفیت محصول نهایی در فرآیندهای مختلف صنعتی مؤثر باشد، به طور مثال ته نشینی، پلیمریزاسیون، احتراق، خود کاتالیستی، واکنش های کاتالیستی – آنزیمی و فرآیندهای شیمیایی دیگر. یکی از مهم ترین علل مطالعه در زمینه اختلاط میکرو، استفاده گسترده از دستگاه هایی در مقیاس میکرو به عنوان میکرومیکسر و میکرو راکتورها در آزمایشگاه ها و بازارهای تجاری است. به دلیل زیاد بودن نسبت مساحت به حجم در میکرو رآکتورها سرعت انتقال جرم و حرارت نسبت به راکتورهای مرسوم خیلی بهتر است، به همین دلیل واکنش ها با شدت بیشتر تحت این شرایط، انتخاب پذیری و بازده بالا انجام می شوند.

اختلاط و واکنش های شیمیایی:

سرعت کلی یک واکنش شیمیایی ممکن است هم به سینتیک اصلی واکنش و هم به سرعت اختلاط بستگی داشته باشد. واکنش های شیمیایی را می توان با توجه به سرعت اختلاط به سه دسته کند، تند و آنی دسته بندی نمود. اگر زمان اختلاط با زمان واکنش برابر باشد واکنش سریع نامیده می شود. واکنش هایی که زمان اختلاط آنها خیلی کمتر از زمان واکنش باشد، واکنش کند و واکنش هایی که زمان اختلاط آنها خیلی بیشتر از زمان واکنش باشد را واکنش آنی می نامند. برای خیلی از واکنش های ساده، سرعت اختلاط فقط بر روی سرعت تولید مؤثر است، بنابراین با واکنش های مقایسه ای سرعت اختلاط در مورد بازده یا انتخاب پذیری محصول می تواند مؤثر باشد؛ مانند واکنش های پلیمریزاسیون، نیتراسیون و غیره.

میکسرهای استاتیک یا همزن ایستا (static mixer):

عملیات اختلاط در اکثر فرایندهای شیمیایی از جمله اولین و مهم ترین بخش های فرآیند است. در طول سالیان گذشته همواره تانک های اختلاط وظیفه مخلوط کن های موردنظر را در فرایندهای پیوسته و ناپیوسته به عهده داشتند؛ اما در طی ۳۵ سال گذشته فن آوری استفاده از همزن های ساکن در فرایندهای صنایع شیمیایی به تکامل رسیده است. این نوع همزن ها علاوه بر اختلاط، سبب افزایش انتقال جرم و حرارت گشته و در بسیاری از مبدل ها به منظور افزایش راندمان حرارتی نصب می گردند. این تجهیزات به علت هزینه پایین، نگهداری آسان و اشغال فضای کم در واحد، طرفداران زیادی به دست آوردند. این وسیله اختلاط هیچ گونه قسمت متحرکی ندارد و ساختار آن نسبتا ساده است همچنین در مقایسه با مخازن همزن دار که احتیاج به یک نیروی محرکه دارند دارای قیمت ارزان تری هستند. استفاده از همزن های ساکن اخیرا در صنایع گسترش یافته است و ثابت شده است که برای بسیاری از صنایع سودمند و مؤثر است. همزنهای ساکن به سرعت در صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع معدنی، رنگ و رزین، پالایشگاه و پتروشیمی، صنایع دارویی پلاستیک نمونه پروژه های آماده CFD و پلیمر کاغذ و صنایع سلولزی همچنین صنایع آب و تصفیه فاضلاب جای خود را باز کردند به عنوان مثال در اختلاط پلیمرهای مذاب بسیار خوب عمل می کند. همزن های ساکن برای مخلوط کردن مایعات قابل امتزاج در جریان های آرام، گذرا و آشفته استفاده می شوند. همچنین در جریان های آرام و آشفته باعث همگن شدن مخلوط و نیز به عنوان راکتورهای لوله ای و نیز برای ایجاد پراکندگی یکنواخت در جریان فازهای غیرقابل امتزاج همچنین برای افزایش انتقال جرم و انتقال حرارت به کار می روند. از جمله کاربردهای دیگر این همزن ها ایجاد اختلاط برای جامدات خالص در جامدات و مایعات و اختلاط گازها در مایعات می باشند. در نتیجه می توان گفت این وسیله بیشتر در اختلاط مایع مایع بکار می رود؛ اما طراحی های گوناگون جهت اختلاط سایر فازها حتى جامد نیز وجود دارد. به عنوان مثال در ورودی راکتور اگر چند گاز هم زمان وارد شوند ابتدا از یک همزن ساكن عبور داده می شوند تا خوب با هم مخلوط شوند. به علت طراحی های متنوع و ویژه این نوع همزن ها، اطلاعات مربوط به نحوه انتخاب و استفاده از این نوع همزنها باید از شرکت های سازنده گرفته شود. اساس کار این نوع همزن ها در شکستن جریان سیال و سپس باز آرایی و اختلاط سیال به صورت های گوناگون و در نهایت ترکیب دوباره سیال و تکرار این مجموعه مراحل است. در این همزن ها از انرژی فشاری خود جریان برای اختلاط استفاده می شود که این خود باعث افت فشار می گردد. تمامی تیغه های اختلاط در لوله های مدور قرار می گیرند و سیال از داخل این لوله ها عبور داده می شود. می توان یک لوله خالی (لوله باز) را به عنوان یک همزن ساکن در نظر گرفت که در جریان مختلف با عبور در طول لوله آن به اختلاط می رسند. البته اثرات این اختلاط به خصوص در جریان آرام بسیار کم است. حال در نظر بگیرید اگر در طول مسیر حرکت سیالات درون لوله موانعی ایجاد شود که باعث حرکت دو جریان در جهات مختلف باشد به طوری که جریانات متفاوت اجبارا از درون یکدیگر عبور کنند حاصل یک مخلوط خواهد بود که میزان اثرات اختلاط از قبیل همگن بودن مخلوط، انتقال جرم و حرارت و … به نوع و طراحی موانع موجود در مسیر بستگی خواهد داشت.

مزایای میکسر استاتیک:

1-عدم نیاز به ترکیب کننده موتوری، زیرا انرژی موردنیاز را از قدرت پمپ های بیرونی برای جابجایی محصول و جبران افت فشار داخل تأمین می کند(هزینه پایین انرژی) 2-نبودن قطعات متحرک 3-پایین بودن هزینه نصب آسان در فضای کم 4- پایین بودن هزینه های نگهداری 5- امكان ترکیب کردن گاز مایع، مایع مایع، جامد-مایع در مقیاس های کوچک تا بزرگ تر 6- حفظ یکنواختی کیفیت محصول خروجی.

کاربردهای میکسر استاتیکی:

میکسرهای استاتیکی در بسیاری از عملکردها در سامانه های ناهمگنی که نیاز به سطح تماس بیشتر، همگن شدن حرارتی و انتقال جرم داشته باشند کاربرد فراوان یافته اند. عملیات اختلاط می تواند با دیگر عملیات فرآیندی در همزن های ساکن ادغام شود. چند نمونه از این فرآیندها عبارت اند از : واکنش های شیمیایی در راکتور، اختلاط گازها و مایعات، یکنواختی مایعات غیرقابل امتزاج، تماس فازهای گاز مایع برای افزایش سرعت انتقال جرم در واکنش های گاز مایع، کنترل انتقال حرارت و دما، تبادل گرمایی سیالات با ویسکوزیته بالا، راکتورهای جریان قالبی، اختلاط جامدات.

مکانیزم اختلاط در میکسرهای استاتیکی:

میکسر استاتیکی عبارت است از لوله ای قطور که درون آن موانع ثابت قرار داده شده است. پمپ کردن مواد اولیه به درون چنین سامانه ای باعث می شود مواد اولیه در اثر برخورد با موانع ثابت و ایجاد تلاطم در یکدیگر مخلوط شوند. به نحوی که در خروجی لوله مخلوط يكنواختی به دست آید. شبیه سازی چگونگی اختلاط مواد اولیه بسیار پیچیده هستند و با توجه به وجود متغیرهای گوناگون مدل کردن آن به راحتی امکان پذیر نیست. آنچه در چنین سامانه ای اهمیت دارد خروج مواد از انتهای لوله به صورت یکنواخت است. لذا با توجه به نمونه خاص مواد اولیه ورودی و شرایط خروجی، از ساختار خاصی استفاده می شود.

عوامل مؤثر در طراحی و ساخت میکسر استاتیکی:

پارامترهای اساسی که در تعیین ساختار مناسب سیستم اختلاط استاتیکی معمولا مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از: نمونه پروژه های آماده CFD طول لوله، قطر لوله، افت فشار مجاز قابل قبول، تجهیزات گرمایش / سرمایش فرآیند، دبی جریان، ویسکوزیته و دانسیته سیالات، قطر استاتیک میکسر، درجه اختلاط (مخلوط شدگی)، چگونگی نصب موانع و اجزای استاتیکی درون لوله، جنس موانع و اجزا، قدرت پمپ و کیفیت مطلوب و یکنواخت در خروجی مخلوط کننده استاتیکی. با در نظر گرفتن پارامترهای فوق و استفاده از روش حدس و خطا، ساختاری که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و کیفیت محصول مخلوط شده خروجی، بهترین حالت است انتخاب می شود. مخلوط کننده های استاتیکی از انواع مواد ساختمانی مختلف که از اجزا لوله، ورق، مارپیچ و یا سیم می باشند تشکیل می شوند. آنها را می توان از فولاد، سرامیک و یا پلاستیک نیز ساخت. علاوه بر مزایای چندگانه آنها، مخلوط کننده های ساکن اغلب دارای ساخت پیچیده ای نمی باشند و در حال حاضر بیشتر مشکلاتی که در ارتباط با مخلوط کننده های ساکن وجود داشته مرتفع شده است. انواع مختلف سامانه های مخلوط کننده ساکن با مقیاس صنعتی در حال ساخت هستند به طوری که امروزه حدود سی نوع مخلوط کننده ساکن است. میکسرهای استاتیکی که امروزه به کار می روند هندسه و شکل ظاهری متفاوت اند که هر کدام برای شرایط مختلفی طراحی و ساخته شده اند که بر اساس کاربردشان دسته بندی می شوند. از عوامل مهم طراحی و ساخت این نوع همزن ها، ویسکوزیته سیال و رژیم جریان است.

شرح پروژه:

در این پروژه میکسر استاتیک یا همزن ایستا با روش دینامیک محاسباتی سیالات و نرم‌افزار انسیس فلوئنت ANSYS FLUENT شبیه‌سازی شده است.

هندسه میکسر استاتیکی:

هندسه میکسر استاتیکی(همزن ایستایی) در نرم افزار ANSYS Design Modeler ترسیم شده است.

مش بندی:

شبکه بندی و مش میکسر استاتیکی در نرم افزار ANSYS Meshing تولید شده است. و در نرم افزار ANSYS CFX حل شده است.

نمونه نتایج شبیه سازی :

پروژه شبیه سازی اختلاط سیال در میکسر استاتیک یا همزن ایستایی در نرم افزار انسیس

Simulation of Fluid Mixing in Static Mixer in ANSYS CFD

میکسر استاتیک وسیله ای است که به منظور تقسیم، ترکیب مجدد ، شتاب دهی و شتاب گیری،پخش کردن و چرخش جریان های سیال عبوری از میکسر در داخل یک مجرا یا خط لوله استفاده می شود. این تجهیزات با آشفته کردن جریان سیال و تاثیر بر روی لایه مرزی، موجب اختلاط بهتر و همچنین افزایش انتقال جرم و حرارت می شوند.

مهندسی خرید چیست؟

مهندسی خرید: در پروژه‌هاي مهندسي بخشي از مدارک جهت خريد کالا، تهیه و آماده سازی مي‌شود. پيچيدگي، تنوع و گستره ی کالاي موجود در اين مدارک، علاوه بر تحميل بار کاري بسيار به پروژه، با خطر بالاي ورود اطلاعات اشتباه، درخواست خريد تکراري يا ناقص، اشتباه در خريد به علت تشابه کد و … مواجه است. هدف از مهندسی خرید در یک پروژه EPC ، تامین کالا با مشخصات طراحی شده توسط واحد مهندسی سازمان از طریق سازندگان معتبر و توانمند می باشد. در این راستا لازم است شرکت عهده دار مهندسی خرید، تفکری سیستماتیک، همراه با تجزیه و تحلیل های کمی و کیفی مستند بر اساس معیارهای مدنظر واحد فنی مهندسی داشته باشد.

مهندسی خرید

در واقع مهندسی خرید، مهارتی فنی-بازرگانی است، چرا که تامین کننده علاوه بر مهارت های بازرگانی باید با اطلاعات فنی و مبانی طراحی تجهیزات آشنایی کامل داشته باشد. در این راستا شرکت ها باید بانک های اطلاعاتی به روز، دقیق و منسجم از قیمت اقلام و تجهیزات سازندگان و محاسبه قیمت تمام شده محصول داشته باشند و شرایط انجام مذاکرات حرفه ای با سازندگان یا تامین کنندگان را فراهم آورند.

علل ورود مهندسی خرید در اجرای پروژه ها:

 • مهندسی خرید می تواند در مرحله شرکت در مناقصه هر پروژه با اشراف کامل بر قیمت روز اقلام و تجهیزات و انجام شفاف سازیهای فنی موثر در قیمت به تیم بازاریابی سازمان جهت تهیه قیمت بخش کالا کمک موثر نمایند. تجربه نشان داده که با توجه به محدودیت اطلاعات فنی در مرحله مناقصه ، احتمال خطا در محاسبات قیمتی بخش کالا وجود دارد ، لذا برآورد قیمتهای صحیح بخش کالا و خدمات در این مرحله نقش مهمی دارد.
 • به کمک مهندسی خرید می توان با شناخت از توانائی فنی سازندگان در مرحله طراحی به تیم مهندسی جهت بهینه سازی طراحی بر اساس محدودیتهای مالی یا زمانی هر پروژه کمک ویژه نمود.
 • با مهندسی خرید به دلیل ایجاد پل ارتباطی با سازندگان، می توان در تهیه استراتژی منبع یابی یا Sourcing نقش فعالی داشت.
 • در شرایط کنونی کشور که قیمت ها بسیار متغیر است، عدم استفاده از این روش ریسک حضور در مناقصات افزایش می یابد.
 • به کمک مهندسی خرید، و اطمینان از تحلیل تجهیزات یا خدمات بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد، امکان ساخت داخل و بومی سازی سفارش های خارجی، تسهیل انتقال تکنولوژی و رشد صنعت داخل فراهم می شود.
 • با شناخت حساسیت های مراحل نصب و راه اندازی تجهیزات و تلفیق این نکات با تکنیک های بازرگانی، مغایرت های حین ساخت و ریسک های عملیاتی به حداقل می رسد.
 • تغییرات فنی حین اجرای پروژه لحظه به لحظه توسط تیم مهندسی خرید به روز می شود و تغییرات هزینه ها به اطلاع مدیریت و واحد مهندسی خواهد رسید.

این شرکت آماده است، خدمات مربوط به مهندسی خرید پروژه ها را بر عهده داشته باشد.

بسته جامع آموزشی شبیه سازی انرژی، نور طبیعی و تحلیل سیالاتی (CFD) ساختمان با نرم افزار Designbuilder

بسته جامع آموزشی شبیه سازی انرژی، نور طبیعی و تحلیل سیالاتی (CFD) ساختمان با نرم افزار Designbuilder

این فیلم بر اساس آخرین ورژن یعنی ورژن 6.1 نرم افزار دیزاین بیلدر تهیه شده است. در این آموزش 0 تا 100 نرم افزار بدون هیچ پیش نیازی آموزش داده شده است. این آموزش برای ورود به بازار کار و همچنین انجام کارهای آکادمیک بسیار مناسب می باشد. با استفاده از این فیلم قادر خواهید بود ساختمان را بصورت کامل تحلیل انرژی کرده و همچنین تحلیل CFD داخل و خارج و تحلیل روشنایی طبیعی برای ساختمان انجام داده و ساختمان را ممیزی انرژی کنید تا بهینه گردد.

 • فیلم اموزشی دیزاین بیلدر
 • نرم افزار دیزاین بیلدر
 • آموزش DesignBuilder
 • DVIEW
 • Climate consultant
 • مدلسازی انرژی ساختمان
 • طراحی ساختمان سبز
 • طراحی ساختمان زیرو انرژی
 • شبیه سازی دیوار ترومب
 • شبیه سازی نمای دوپوسته
 • شبیه سازی بام سبز
 • شبیه سازی PCM

بررسی سایت های مختلف جهت استخراج سوابق پارامترهای اب و هوایی

اموزش سایت های جانبی جهت استخراج ارتفاع از سطح زمین، طول و عرض جغرافیایی، نوع کلایمیت زون اشره و .

آموزش نرم افزارهای جانبی DVIEW، Climate consultant، Meteonorm و element جهت تحلیل و ویرایش فایل اب و هوایی

ساخت انواع مدل هندسی در نرم‌افزار DesignBuilder

تعریف تنظیمات ورود فایل دو بعدی و سه بعدی از سایر نرم افزارها

آشنایی با استانداردها برای صحت سنجی اطلاعات ورودی (مقررات ملی ساختمان، استاندارد اشره و . )

مدلسازی ساختمان و محاسبه مصارف مختلف انرژی و بار حرارتی و برودتی

ترسیم جریان انرژی و اتلافات حرارتی ساختمان

مدلسازی سنسور شدت نور

مدلسازی تهویه طبیعی واقعی بر اساس بازشوها

استخراج و صحت سنجی نتایج و تحلیل آنها

مدلسازی سی اف دی داخلی و خارجی

استفاده از نتایج سیمولیشن انرژی در تحلیل CFD

محاسبه شاخص آسایش حرارتی PMV . PPD و سن هوا

مدلسازی روشنایی روز از جمله شاخص های SDA، ASE و UDI

مدلسازی سیستم های فعال خورشیدی (فتوولتائیک)

کار با اکسل جهت تحلیل نتایج

بررسی کاربرد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در شبیه سازی

مدلسازی سیستم های فعال خورشیدی (فتوولتائیک)

تهیه برچسب انرژی ساختمان

کار با ماژول پارامتریک و optimisation

انجام یک مثال صفر تا صد مدلسازی و عملکرد انرژی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر

||سرفصل مبحث Detail HVAC ||

-تعریف زون های حرارتی

-تعریف انواع سیستم تاسیساتی برای یک یا چند زون حرارتی

-اضافه و کم کردن زون های حرارتی و سیستم های تاسیساتی

-لوله کشی آب گرم و سرد از سیستم تاسیساتی به زون حرارتی

-کانال کشی از هواساز به زون حرارتی

-تنظیم و ویرایش شرایط هر زون حرارتی

-تنظیم و ویرایش هر تجهیز تاسیساتی

دیدگاه کاربران

نگار اشرفی 6 ماه پیش

ممنون از اماده سازی آموزش این نرم افزار و پاسخ دهی به موقع و با حوصله مهندس مصلحی

Energy 12 ماه پیش

سلام، به طور کلی نرم افزار دیزاین بیلدر نرم افزار کاربردی هست و رابط گرافیکی بسیار خوبی داره آموزش مهندس مصلحی آموزش نسبتا کاملی هست که نشان از تسلط ایشان دارد، بنده آموزش های دیگر از این نرم افزار رو هم دیدم و این آموزش رو توصیه میکنم.

آیت وفائی 1 سال پیش

من این آموزشو خریداری کردم و تشکر میکنم از جناب مصلحی که بسیار قابل فهم و کامل مطالبو توضیح دادن و با اینکه من رشته تحصیلیم نرم افزار بود ولی واقعا استفاده کردم سپاسگزارم

زهرا پورحسن 1 سال پیش

بسیار عالی و کاربردی، تمامی مطالب با جزییات لازم و با حوصله بیان شد. به عقیده من بهترین آموزشی بود که میتونستم از آن بهره کافی رو ببرم.

سنا علیزاده 1 سال پیش

سلام وقتتون بخیر. من اموزش نمونه پروژه های آماده CFD دیزاین بیلدر رو خریداری کردم صفرتاصدش توضیح داده شده، برای دانشجویان معماری انرژی که پسیو واکتیو مژرها رو میخوان اپلای کنن رو کارشون دیزاین بیلدر نسب به بقیه اپ ها خیلی عالیه/ یکسری اپ هستن اما فقط یکسری انالیزهای محدودی دارند وبرای طراحی های مث دودکش خورشیدی، دیوار ترومپ و تحلیل های CFD باید سراغ اپ های دیگه ای برن که خیلی زمان بره وپرهزینه/ اما دیزاین بیلدر همه انالیزها رو به طورکامل داره و نرم افزار ساینتیفیکی هست وبرای مقالات و رساله ها هم میشه بهش رفرنس بزنی. سپاس گزارم از اموزشها و خدماتی که در اختیارمون قرار دادید.

علی خرمی 1 سال پیش

با سلام.میخواستم تشکر کنم بابت آموزش که‌واقعا از سطح بالایی برخورداره و تمامی نکات مهم و کاربردی توی این آموزش به صورت ریز و گویا توضیح‌داده شده.پیشنهاد میکنم این دوره رو تهیه کنین و با دقت مرور کنین.بی شک‌ یکی از دوره های عالی دیزاین بیلدر هست. با آرزوی موفقیت برای دوستان 🙏

امیرعلی امیری 2 سال پیش

با سلام. دوره بسیار مفیدی بود و استاد به مباحث اشراف داشتند که این خیلی به انتقال مطالب کمک میکنه. و البته پشتیبانی سریع و کامل استاد هم به رفع اشکالات احتمالی خیلی کمک میکنه

بریهه خورشیدی 2 سال پیش

درود دوره دیزاین بیلدر دوره بسیار مفید و کاربردی بود و آقای مهندس مصلحی بسیار دقیق همه موارد مربوط به نرم افزار را توضیح دادند و در حین دوره و پس از اتمام آن با حوصله و دقت پاسخگوی سوالات و اشکالات ما در گروه واتس آپ بوده اند. سپاس

لیلا عباسی 2 سال پیش

با سلام دوره بسیار کاربردی و خوبی بود و مهندس مصلحی خیلی با دقت و حوصله تدریس میکردند. با تشکر از استاد گرامی

سارا نوروزی 2 سال پیش

با سلام.دوره کاربردی و بسیار جامع بود که نشان از تجربه و سواد بالای آقای مهندس مصلحی که با صبر و حوصله سوالاتمون رو با دقت ویژه پاسخ میدن.از ایشون کمال تشکر و قدردانی رو دارم و پیشنهاد می کنم حتما در دوره های ایشون, بالاخص دیزاین بیلدر شرکت کنید.

لیلا میرسعیدی 2 سال پیش

با سلام. دوره آموزشی دیزاین بیلدر مهندس مصلحی احتمالا کامل ترین و کاربردی ترین کارگاه آموزش این نرم افزار در ایران است که می توانید شرکت کنید. این دوره از مبتدی تا پیشرفته را پوشش داده و نیز به صورت کامل پاسخگوی اشکالات و سوالات در هر سطحی هستند.همچنین ارتباط نمونه پروژه های آماده CFD با ایشان و رفع اشکالات بعد از دوره از طریق فروم سایت به راحتی امکان پذیر است.از این رو برای مهندسان و دانشجویان علاقمند به کار و پژوهش در حوزه انرژی بسیار مفید خواهد بود. سایر دوره های آموزشی و کارگاهها و حتی وبینارهای گروه آپ گرین گرید دارای کیفیت بسیار بالایی است و من به شخصه بسیار استفاده کرده ام.با ابراز تشکر و قدردانی و آرزوی موفقیت روزافزون.

امیر دهقان 2 سال پیش

با عرض سلام و وقت بخیر بنده با توجه به رشته ام (مهندسی سیستم انرژی) در دوره کاربردی دیزاین بیلدر شرکت کردم و اگاهی قبلی نسبت به محیط نرم افزار داشتم ولی با سرفصل های ایشان معلوماتم را ارتقا دادم و مطالب پوشش داده شده توسط مهندس مصلحی در سطح مورد انتظار بنده و حتی فراتر بود بالاخذ در مبحث 19 که مستقیما با رشته بنده در ارتباط بود. در نهایت از تدریشون کمال تشکر و قدردانی را دارم.

محمد نمونه پروژه های آماده CFD شریفی 2 سال پیش

تشکر ویژه دارم از آقای مهندس مصلحی. دوره بسیار مفیدی بود و میتونم بگم تسلط نسبتا خوبی روی این نرم افزار پیدا کردم. پاسخگویی ها و پیگیریها و همراهی های مهندس مصلحی در کلاس و همینطور در گروه تلگرامی کلاس و رفع اشکالات از نکات ویژه دوره بود. شخصا خیلی خوشحالم که هم در این دوره شرکت کردم و هم با ایشون آشنا شدم.

علیرضا عبدالهی نیک 2 سال پیش

سلام. این دوره، یکی از بهترین دوره های آنلاینی بود که من تاکنون شرکت کردم. مدرس دوره، آقای مهندس مصلحی، خیلی دقیق و با حوصله مباحث مربوطه را تدریس کردند. همچنین ایشان چه در کلاس و چه در گروه تلگرامی، به تمامی سوالات به صورت کامل پاسخ می دادند و برای رفع اشکال زمان مناسبی را در کلاس تخصیص می دادند. علاوه بر این، با تعریف یک پروژه نمونه در پایان دوره فضای خوبی را برای تمرین دانشجویان فراهم کردند. بنابراین شرکت در این دوره را به تمامی علاقمندان توصیه می کنم. در پایان، از زحمات ایشان نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

آزاده رئوفی 2 سال پیش

با سلام. دوره آنلاین دیزاین بیلدر خیلی دوره مفید و خوبی بود و آقای مهندس مصلحی خیلی دقیق موارد رو توضیح دادن مخصوصا اینکه در گروه تلگرامی هم همیشه سوالات و موارد مبهم را با حوصله پاسخ میدن و اشکالات را رفع میکنند. از ایشون سپاسگزارم.

فاطمه شفیعی 3 سال پیش

سلام توی این دوره قسمت optimisation هم یاد داده میشه؟

حامد مصلحی 3 سال پیش

سلام. ان شالله مباحث پارامتریک در یک دوره جدید تا قبل از سال 1399 ضبط و تکمیل خواهد شد.

مسعود ربیعیان 3 سال پیش

فیلم‌ها بسیار کامل بودن و نکات کلیدی که جایی گفته نمیشد هم گفته بودن. عالی بود و خیلی کار مارو راه انداختن و جناب مهندس مصلحی خیلی دقیق و کامل همه سوال‌هارو جواب دادن و خیلی از قسمت‌های مبهم کار را به وضوح بیان کردن. در کل یک آموزش کامل، روان و بسیار کارگشاست این آموزش.

faranak khodaee 3 سال پیش

بسیار دوره جامع و کاملی بود من ویدئو ها رو تهیه کردم و دیدم و با اینکه قبلا با این نرم افزار کار کردم خیلی اطلاعات زیادی بهم داد و اینکه آقای مهندس بسیار با حوصله و کامل سوالات رو جواب میدن و ایرادات رو بر طرف می کنند.

پریشاد رزمی 3 سال پیش

اقای مهندس مصلحی بابت تهیه این سری فیلم ها ممنونم.ابهامات زیادی داشتم.با دیدن فیلم ها برطرف شد.

سجاد رضائی نسب 3 سال پیش

این فیلم آموزشی فوق العاده است و کاربردی. هر چه که مورد نیاز طراحی انرژی ساختمان با نرم افزار است توضیح داده شده. از آقای مهندس مصلحی خیلی خیلی سپاسگزارم.

هانيه كياني 4 سال پیش

من در دوره استاد مصلحي شركت كردم خيلي خوب بود ، كاملا با حوصله و واضح مطالب توضيح ميدادن ،دانش و اطلاعاتشون عالي هستش و در اختيارمون گذاشتن ،با دلسوزي برامون وقت ميذاشتن حتي موقع استراحتشون ، من كلاس ها استاد مصلحي به همه بچه هاي مكانيك و انرژي پيشنهاد مي

مائده واعظی 4 سال پیش

خیلی خیلی عالی من توی دورشون شرکت کردم و خیلی راضی بودم به دوستان انرژی معماری و مکانیک به شدت پیشنهاد میکنم استاد بی نظیر و با سواد و با تجربه که نه تنها دانش نرم افزاری بالایی دارن اطلاعات و تجربیات خودشون در زمینه های انرژیو با دلسوزی و حوصله در اختیاراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.