سرمایه گذاری خارج از ایران


بررسی ارتباط پویا بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات با رویکرد مدل جاذبه پاندولی (مطالعه موردی: ایران و کشورهای توسعه ‏یافته منتخب)

در مطالعه حاضر، برای بررسی ارتباط بین سرمایه‏گذاری مستقیم در خارج و صادرات از رویکرد مدل جاذبه پاندولی استفاده ‌شده است. برخلاف مدل جاذبه سنتی و ایستا که در آن، تنها امکان تأیید یکی از روابط مکملی یا جانشینی وجود دارد، مدل جاذبه پاندولی می‏تواند هردوی ارتباط مکملی و جانشینی بین خروج سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی و صادرات را در قالب یک رابطه پویا و بسته به مرحله توسعه سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی، به‌صورت تجربی استنتاج کند. در این راستا، به‌منظور انعکاس مراحل مختلف خروج سرمایه‏گذاری مستقیم و آزمون ارتباط بین سرمایه‎گذاری مستقیم در خارج و صادرات، دو سناریو طراحی و براساس آن، دو مجموعه داده‏ تابلویی انتخاب شده است، به‌گونه‌ای که طرف‏های مقابل هر مجموعه در مراحل متفاوتی از توسعه سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی هستند. در یک‌طرف این مجموعه‏ها، کشور درحال‌توسعه ایران و در طرف دیگر 11 کشور توسعه‏یافته با درآمد بالا در نظر گرفته شده است. نتایج برآورد الگوی صادرات با مبدأ ایران (سناریوی اول) نشان داد که سرمایه‏گذاری مستقیم ایران در خارج، مکمل صادرات ایران به‌عنوان کشوری درحال‌توسعه و با نسبت بالای صادرات به سرمایه‏گذاری مستقیم در خارج است. همچنین، نتایج برآورد الگوی صادرات با مبدأ کشورهای با درآمد بالا (سناریوی دوم) نشان داد که سرمایه‏گذاری مستقیم این کشورها در ایران، جانشین صادرات آن‌ها به‌عنوان کشورهایی توسعه‏یافته و با نسبت پایین‌تر صادرات به سرمایه‏گذاری در خارج بوده است.

کلیدواژه‌ها

 • مدل جاذبه پاندولی
 • سرمایه‌گذاری مستقیم در خارج
 • صادرات

20.1001.1.17350794.1397.23.89.1.9

موضوعات

عنوان مقاله [English]

(Case study: Iran and selected developed countriesDirect Investment and Exports Based on the Pendulum Gravity The Study of Dynamic Relationship Between Outward Foreign Model (Case Study: Iran and Selected Developed Countries)

نویسندگان [English]

 • milad shahrazi 1
 • monavar shabani 2
 • maisam shirkhodaie 3

In this study, we have used the pendulum gravity model for exploration of relationship between outward foreign سرمایه گذاری خارج از ایران direct investment (OFDI) and exports. Unlike the traditional and static gravity model in which we can only approve one of the complementary or substitute relationships, the pendulum gravity model can conclude both the complementary and substitute relationships, in the form of a dynamic relationship and depending on the development stage of OFDI. In this regard, for reflecting the stages of OFDI undertakings and testing the relationship between OFDI and exports, we have formed two scenarios. Accordingly, we have selected two panel data sets, so that the opposite sides of each set are in different stages of FDI development. In one side, Iran as a developing country, and in the other side, 11 developed and high-income countries are considered. The results of the estimation of export model with origin of Iran (first scenario) demonstrated that Iran’s direct investment in developed countries is a complementary of Iran’s export as a developing country and with high ratio of the export to outward FDI. In addition, the results of the estimation of export model with origin of high-income countries (second scenario) showed that the outward FDI of these countries in Iran substitute their exports as developed countries and with less ratio of the export to OFDI

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pendulum Gravity Model / Outward Foreign Direct Investment / Export / Panel Data

مراجع

آذربایجانی، کریم؛ کریمی، حسین و ناقلی، شکوفه (1391). "برآورد تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر جریانات تجاری بخش صنعت در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی". اقتصاد توسعه و برنامه‎ریزی، 1(1)، صص 94-69.

Adler, M., & Stevens, G. (1974). The Trade Effects Of Direct Investment. Journal Of Finance, 29(2), pp. 655–676.

Amiti, M., & Wakelin, K. (2003). Investment Liberalization And International Trade. Journal Of International Economics, 61(1), pp. 101–126.

Andersen, O. (1993). On The Internationalization Process Of Firms: A Critical Analysis. Journal Of International Business Studies, 24(2), pp. 209–209.

Arribas, I., & Pérez, F. (2011). A New Interpretation Of The Distance Puzzle Based On Geographic Neutrality. Economic Geography, 87(3), pp. 335–362.

Baldwin, R. E. (1971). Determinants Of The Commodity Structure Of U.S. Trade. American Economic Review, 61(1), pp. 126–146.

Bhaumik, S. K., & Co, C. Y. (2011). China’S Economic Cooperation Related Investment: An Investigation Of Its Direction And Some Implications For Outward Investment. China Economic Review, 22(1), pp. 75–87.

Blonigen, B. A. (2001). In Search Of Substitution Between Foreign Production And Exports. Journal Of International Economics, 53(1), pp. 81–104.

Breinlich, H., & Criscuolo, C. (2011). International Trade In Services: A Portrait Of Importers And Exporters. Journal Of International Economics, 84(2), pp. 188–206.

Buckley, P. J., & Casson, M. (1976). The Future Of The Multinational Enterprise. London: Macmillan Press.

Buckley, P. J., & Casson, M. (1981). The Optimal Timing Of A Foreign Direct Investment. Economic Journal, 91(361), pp. 75–87.

Buckley, P. J., & Pearce, R. D. (1979). Overseas Production And Exporting By The World’S Largest Enterprises: A Study In Sourcing Policy. Journal Of International Business Studies, 10(1), pp. 9–20.

Buckley, P. J., Clegg, L. J., Cross, A. R., Liu, X., Voss, H., & Zheng, P. (2007). The Determinants Of Chinese Outward Foreign Direct Investment. Journal Of International Business Studies, 38(4), pp. 499–518.

Camarero, M., & Tamarit, C. (2004). Estimating The Export And Import Demand For Manufactured Goods: The Role Of Fdi. Review Of World Economics, 140(3), pp. 348–376.

Cassiman, B., & Golovko, E. (2011). Innovation And Internationalization Through Exports. Journal Of International Business Studies, 42(1), pp. 56–75.

Chang, Y.-M., & Gayle, P. G. (2009). Exports Versus Fdi: Do Firms Use Fdi As A Mechanism To Smooth Demand Volatility? Review Of World Economics, 145(3), pp. 447–467.

Cho, K. R., & Padmanabhan, P. (1995). Acquision Versus New Venture: The Choice Of Foreign Establishment Mode By Japanese Firms. Journal Of International Management, 1(3), pp. 255–285.

Culem, C. G. (1988). The Locational Determinants Of Direct Investments Among Industrialized Countries. European Economic Review, 32(4), 885.

Cuyvers, L., Soeng, R., Plasmans, J., & Van Den Bulcke, D. (2011). Determinants Of Foreign Direct Investment In Cambodia. Journal Of Asian Economics, 22(3), pp. 222–23

تب داغ خرید ملک در ترکیه

بر اساس آمار در ماه ژوئن 2021 ایرانیان در رتبه دوم خرید ملک در ترکیه قرار داشته اند. موضوعی قابل تامل که می تواند زنگ هشداری برای اقتصاد کشور باشد. در حالی که مسئولان از سرمایه گذاران و ایرانیان خارج از کشور برای ورود و سرمایه گذاری در ایران دعوت کرده اند، از این مساله غافل مانده اند که بسیاری از ایرانیان ساکن کشور نیز تمایلی به سرمایه گذاری در داخل ایران ندارند و به دنبال بازارهایی در خارج از کشور هستند.

تب داغ خرید ملک در ترکیه

تحریم های شدید اقتصادی، موانع کسب و کار و تولید، نرخ تورم، عدم ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی پایین و نزدیک به صفر و عدم اعتبار پاسپورت تنها بخشی از مشکلاتی هستند که ایرانیان را به سرمایه گذاری خارج از کشور ترغیب میکند. کشور ترکیه نیز با دادن امتیازات و تبلیغات گسترده در صدد جذب این سرمایه های سرگردان است. سرمایه گذاری که به عقیده کارشناسان حوزه مسکن بدون ریسک هم نیست و مخاطراتی به همراه دارد. برای اطلاعات بیشتر در ادامه با ما همراه باشید.

مدتی است سرمایه گذاری خارج از ایران که تب خرید ملک در کشورهای همسایه به ویژه ترکیه برای ایرانیان داغ شده است. ممکن است شما هم از دوست یا اقوام شنیده باشید که با خرید ملک در ترکیه می توانید اقامت این کشور را اخذ کنید. تبلیغات شبکه های ماهواره هم دائما از جذابیت های خرید ملک در ترکیه می گویند. اما واقعیت و چالش های سرمایه گذاری در کشور خارجی چیست و دلایل فرار سرمایه ی ایرانیان از کشور کدام است؟

در این خصوص رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که وعده اقامت با خرید آپارتمان در ترکیه و دوبی سرابی بیش نیست که هموطنان گرفتارش می شوند.

مصطفی قلی خسروی در گفتگویی اظهار سرمایه گذاری خارج از ایران داشت: ناراحت‌کننده است که سرمایه ی ایرانیان صرف خرید ملک و آپارتمان در ترکیه می شود و بسیاری از این افراد پس از مدتی مالباخته می شوند. در شبکه های ماهواره ای اینطور وانمود می شود که در ترکیه و دوبی همه چیز عالی است و با وعده اقامت سرمایه ها را از دیگر کشورها جذب می کنند اما موارد زیادی پیش آمده است که این کشورها به بهانه های مختلف از دادن اقامت امتناع کرده اند. وی در ادامه افزود که در ترکیه دو نوع سند ارائه می شود. یکی از طرف شهرداری ست و دیگری سند ثبتی. وقتی کسی ملکی را خریداری می کند ممکن است دولت بگوید که سند شرایط دریافت اقامت را ندارد و یا بگوید شما باید چند سال اینجا بمانید و بعد موفق به دریافت اقامت خواهید شد. زندگی در این کشورها نیز پرهزینه است و شغل چندانی برای ایرانیان نیست. بنابراین در بسیاری از موارد افراد با دریافت نصف پول خود مجبور به بازگشت به وطن می شوند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در حالی از مشکلات خرید ملک در ترکیه می گوید که باید برخی از واقعیات کشور را که منجر به جذابیت خرید ملک برای ایرانیان در سایر کشورها می شود نیز در نظر گرفت. قیمت خانه در ترکیه از 500 میلیون تومان شروع می شود تا 3 میلیارد تومان هم می رسد. این درحالی ست که برای خرید یک آپارتمان 50 متری در ارزانترین منطقه تهران باید در حدود 750 میلیون تومان هزینه کرد. در برخی مناطق مثل منطقه 1 که قیمت ها بسیار بالاتر است و یک آپارتمان 100 متری در حدود 6.4 میلیارد تومان ارزش دارد. این قیمت ها کف قیمت است و آپارتمان های نوساز قیمتی بسیار بالاتر در حد متری 100 میلیون تومان دارند.

اعداد و ارقام نشان می دهد که قیمت مسکن در شمال تهران تقریبا 4 تا 5 برابر بیشتر از بهترین مناطق ترکیه و حدود 10 تا 12 برابر مناطق معمولی در ترکیه است.

ایرانی ها در ماه های اخیر بزرگترین خریداران ملک در ترکیه بوده اند و در این زمینه با عراقی ها در رقابت هستند. در تیرماه سال جاری 134 هزار و 731 واحد مسکونی در ترکیه به فروش رفته است که ایرانی با خرید 683 واحد در رتبه دوم مشتریان خارجی قرار داشته اند.

خروج سرمایه در شرایطی که سرمایه‌گذار توانایی سرمایه گذاری در کشور را نداشته باشد یا از سرمایه گذاری خود احساس امنیت نکند امری کاملا طبیعی است. سرمایه‌گذار خصوصی بر خلاف بخش دولتی به دنبال سود است و جریان سرمایه به صورت طبیعی به سمت سود بیشتر حرکت می کند. ضمن اینکه خرید ملک در سرمایه گذاری خارج از ایران سایر کشورها با مزایایی مانند اقامت و اخذ پاسپورت آن کشور نیز همراه است.

در حالی که دولت از ایرانیان خارج از کشور و همچنین سرمایه گذاران خارجی برای حضور در کشور و سرمایه گذاری در بخش های مختلف دعوت به عمل می آورد و به دنبال جذب سرمایه است اما از این مساله غافل است که سرمایه های کشور نیز در حال خروج هستند.

خرید ملک در ترکیه قطعا با مزایا و معایبی همراه است. در شرایط مختلفی قرارداد خرید ملک در ترکیه می تواند باطل شود. عدم آشنایی به زبان انگلیسی در اکثر مردم ترکیه و سهل انگاری در ترجمه هم می تواند راه را برای کلاهبرداران هموارتر کند. به عنوان مثال نقض قوانین جمهوری ترکیه، خرید ملکی که مورد تایید وزارت ها وسازمان های مربوط نیست و همچنین خرید ملک با مشکل مالیاتی می تواند برای خریدار مشکلات زیادی ایجاد کند و منجر به ابطال قرار داد خرید او شود.

با جذاب شدن بازار مسکن در ترکیه قطعا کلاهبردارها و افراد سودجو هم فعالیت خود را افزایش می دهند تا از ناآگاهی افرادی که صرفا با هیجانات اقدام به خرید می کنند سواستفاده کنند.

در خصوص جلوگیری از فرار سرمایه ها، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی می گوید: اصلاح ساختار مدیریتی راه حل مشکل است که در حال حاضر به آن توجه نمی شود. به عنوان مثال رفع موانع کسب و کارها در دستور کار سران قوا بوده است اما به جای اینکه شرایط را بهتر کنند اوضاع بدتر شده است. قطعا ساختار مدیریتی باید تغییر کند و گرنه شرایط بدتر می شود. متأسفانه در انتصاب مدیران تنگ نظری های سیاسی و مذهبی وجود دارد و از روی شایسته سالاری نیست. افراد شایسته هم یا مهاجرت می کنند یا کنار گذاشته می شوند.

وی همچنین اظهار داشت: بخش خصوصی می تواند به تحقق وعده ها کمک کند. اما بخش خصوصی در فضای ناکارامد وارد نمی شود. باید بستر مناسب فراهم شود تا سرمایه گذاری کند. با توجه به اینکه تحریم ها همچنان پابرجا هستند وعده هایی که دولت می دهد غیر عملیاتی ست. افزایش تجارت با سایر کشورها وقتی کشوری حاضر نیست به دلیل تحریم های آمریکا با ما همکاری داشته باشد چگونه ممکن است. حتی کشورهای همسایه هم حاضر به همکاری نیستند.

این کارشناس اقتصادی افزود: تا وقتی که موانع وجود دارد هیچ اتفاق خوشایندی در عرصه اقتصادی نخواهد افتاد. رفع موانع در کوتاه مدت هم کار ساده ای نیست و بهتر است قبل از هر وعده و شعاری از تجارت دیگر کشورها استفاده کنیم.

در پایان باید گفت که با سیاست های قهری نمی توان مانع خروج سرمایه از کشور شد. بدون شک ثبات اقتصادی می تواند نه تنها مانعی در این زمینه باشد بلکه راه را برای ورود سرمایه های خارجی نیز هموار کند. رشد بیش از حد قیمت مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ به خصوص تهران انگیزه را برای سوق دادن خریدارن به سمت بازارهای ترکیه بیشتر کرده است. در کنار آن می توانند از مزایایی مانند اخذ اقامت و تابعیت کشور ترکیه نیز استفاده کنند. پاسپورتی که بدون مشکل با آن می توانند بدون ویزا و یا با ویزای هنگام ورود به 112 کشور جهان سفر کرد.

چند نکته جال در مورد ثبت شرکت در خارج از ایران

شروع کسب و کار، به صورت مستقیم بر آینده و سرنوشت شما تاثیر می گذارد، در نتیجه اهمیت و نقش آن در زندگی را کاملا جدی بگیرید. برخی ایرانیان و دیگر همسایگان ترکیه و حتی کشور های توسعه یافته، برای برپایی کسب و کار خود، ترکیه را هدف سرمایه گزاری قرار می دهند. به دلیل شرایط مساعد اقتصادی و پتانسیل عالی ترکیه در بازدهی سرمایه و حقوق و مزایای عالی مشاغل مختلف، راه اندازی کسب و کار در آنجا درآمد قابل قبولی خواهد داشت. از جمله کسب و کار های پر درآمد و مناسب در ترکیه؛ راه اندازی شرکت، کار در ادارات دولتی، بیمه ای و بانکی، بنگاه، رستوران، کافه، هتل، خرید و فروش املاک، مغازه داری و . می باشد. فقط قبل از شروع کسب و کار باید بازاریابی مناسبی انجام دهید و میزان سود و زیان هر فعالیت را متناسب با قوانین و مجوز های کاری آن بسنجید تا بتوانید در مسیر درست قرار گرفته و آینده ی شغلی خود را تضمین کنید.

در این مقاله قصد داریم شما را با برخی از مشاغل، هزینه های شروع کسب و کار و برخی چالش هایی که هنگام شروع کار با آن ها مواجه می شوید، آشنا کنیم.

انواع شرکت ها در ترکیه

قبل از اینکه به جزئیات بپردازیم، باید بدانید که راه اندازی یک شرکت در بازار کار ترکیه یک روند ساده است. در صورت آماده بودن تمام مدارک لازم می توانید درخواست خود را ظرف یک ساعت تکمیل کنید. قانون تجارت ترکیه چندین ساختار تجاری قانونی را تعریف می کند که همه آنها برای خارجی ها مقدور می باشد. در اینجا یک مرور کلی از رایج ترین آنها را آورده ایم:

شرکت سهامی با مسئولیت محدود

راه اندازی شرکت سهامی مسئولیت محدود که حداقل به یک شریک و 10،000 لیر ترکیه هزینه نیاز دارد، کار سختی نیست و از این رو یکی از محبوب ترین اشکال شرکتی برای مشاغل کوچک و متوسط ​​می باشد. بیش از 80٪ شرکتهای تازه تاسیس شده در ترکیه از این دسته می باشند. در نتیجه از شغل مورد علاقه شما و کسب و کاری که به دنبایل آن هستید یک شرکت معمولی و مناسب می باشد؛ پیشنهاد مشاوران درخت سفید به شما، تاسیس یک شرکت سهامی با مسئولیت محدود می باشد.

شرکت سهامی

حداقل هزینه افتتاح شرکت سهامی، 50،000 لیره ترکیه و حداقل یک سهامدار در هیئت مدیره، می باشد. شرکت سهامی بیشتر مناسب پروژه های بزرگتر بوده و نیاز به مجوز های کاری بیشتری نسبت به شرکت های مسئولیت محدود دارد. البته سود و بازدهی شرکت های سهامی بیشتر از مسئولیت محدود می باشد و مناسب برای پروژه های و سرمایه های بیشتر است. در هر دو نوع این شرکت ها، مسئولیت شما به اندازه سهام شرکت شما محدود می شود، اما در هر صورت در قبال مسئولیت های تجارت خود پاسخگو خواهید بود.

بد نیست بدانید که قانون شرکت های ترکیه بر اساس اصل حقوق برابر استوار است و به سرمایه گذاران بین المللی همان حقوق و تکالیفی را دارد که به شرکت های محلی تعلق می گیرد. با این حال، خارجی ها باید برای سرمایه گذاری در چند بخش تنظیم شده و استفاده از برخی حقوق شهروندی مجوزهای مورد نیاز را درخواست کنند.

ثبت تجارت در ترکیه

هر یک از کسب و کار های قانونی را که انتخاب کنید، ملزم به ثبت نام در سیستم ثبت تجارت (MERSIS) می باشید که شامل اطلاعاتی از جمله؛ نسخه های محضری از وضعیت شرکت و اسناد شناسایی شرکا، شماره شناسایی مالیاتی برای شرکت، رسیدهای بانکی مبنی بر اینکه حداقل 25٪ سرمایه واریز شده و . می باشد. ثبت تجارت و راه اندازی کسب و کار؛ یکی از بهترین روش های اخذ اقامت ترکیه از طریق سرمایه گذاری می باشد.

هزینه های عملیاتی؛ مالیات، حقوق و زمان کاری کارکنان و کارمندان در ترکیه

حقوق و دستمزد کارکنان

حداقل حقوق ناخالص ماهانه ( حقوق وزارت کار ) در ترکیه برای سال 2020، 2943 لیر ترکیه تعیین شده است. علاوه بر این، کارفرما باید به صندوق تأمین اجتماعی (22.5٪ از دستمزد) و بیمه بیکاری (2٪ سرمایه گذاری خارج از ایران سرمایه گذاری خارج از ایران دستمزد) را منتقل کند. مبلغ خالص بعد از همه کسرها 2،244 لیره ترکی است.

ساعات کاری کارکنان

زمان کار کارمندان نباید بیش از 45 ساعت در هفته باشد، با اضافه کار با نرخ 1.5 درصد پرداخت می شود. کار در تعطیلات رسمی به کارگران حق پرداخت دو برابر روز عادی می دهد، یعنی اگر کارکنان شما در روز های تعطیل کار کنند؛ باید دو برابر روز های عادی به آن ها دستمزد دهید.

مالیات پرداختی بابت کسب و کار

در مورد مالیات های پرداختی شرکت، باید گفت رقم بسیار مناسبی برای شروع یک فعالیت و کسب و کار، نسبت به همسایگان ترکیه می باشد که با نرخ ثابت 22٪ از سال 2020 تعیین شده است.

آیا محدودیت هایی برای شروع کسب و کار در ترکیه وجود دارد؟

ترکیه از هجوم سرمایه های مالی و انسانی به آن، استقبال گرمی داشته است و سعی داشته محدودیت های شدیدی برای شروع کسب و کار و تاسیس مشاغل وضع نکند. با این حال، بخشهای خاصی از سرمایه گذاری خارج از ایران اقتصاد ترکیه، دخالت و مشارکت بخش خارجی و بین المللی را محدود می کند. به عنوان مثال، شما نمی توانید به عنوان یک فرد خارجی، یک مدرسه راه اندازی کنید.

اتباع ایران در کدام کشورها میتوانند ملک بخرند

موضوعی که این اواخر به اصطلاح ترند شده و بسیاری از شهروندان ایرانی دارای سرمایه به دنبال شرکت در آن هستند، خرید ملک در یک کشور خارجی و سرمایه گذاری از طریق املاک و مستغلات است.

در زمینه خرید ملک و سرمایه گذاری ملکی، موضوعی که ذهن بسیاری از ایرانیان را به خود مشغول می کند اینست که اتباع ایران در کدام کشورها میتوانند ملک بخرند و اینکه مزایا و معایب خرید ملک در خارج از کشور چیست؟

ما در این مطلب به چند طرح محبوب سرمایه گذاری از طریق ملک برای اتباع ایرانی اشاره کرده و در ادامه کشورهای در دسترس برای شرکت در طرح خرید ملک و سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات را به شما معرفی می کنیم.

خرید خانه در خارج از کشور

خرید ملک در ترکیه

از دیرباز کشور ایران با کشور ترکیه روابط دوستانه ای داشته و به همین خاطر رفت و آمد شهروندان ایرانی به ترکیه و بالعکس، تجارت، خرید خانه و بسیاری از امور قانونی برای اتباع ایرانی در کشور ترکیه بدون مانع است.

از این رو شما به عنوان یک شهروند و تبعه ایرانی می توانید تا حداکثر 10 درصد از مساحت منطقه و یا 30 هکتار از املاک و مستغلات ترکیه را خریداری نموده و با خرید ملک در ترکیه از مزایای متعدد آن بهره مند شوید.

براساس قانون وضع شده توسط رئیس جمهوری ترکیه در سال 2018، شهروندان خارجی و اتباع ایرانی می توانند با خرید یک یا چند خانه به ارزش 250 هزار دلار، از مزایای کارت اقامت، حق شهروندی و پاسپورت ترکیه برای خود و اعضای خانواده (همسر و فرزندان زیر 18 سال) بهره مند شوند.

البته این بدین معنی نیست که شما ملزم به خرید یک خانه و یا آپارتمان با حداقل ارزش 250 هزار دلار آمریکا هستید، چون شاید این بودجه خیلی بیشتر از توان خرید بسیاری از اتباع ایرانی باشد، از این رو شما می توانید با پرداخت کمتر از 100 هزار دلار نیز یک خانه معقول و مناسب در کشور ترکیه خریداری کنید، با این تفاوت که به جای حق شهروندی و تابعیت و پاسپورت ترکیه، تنها کارت اقامت یکساله و قابل تمدید برای شما و افراد خانواده صادر می گردد.

اما باز هم این امکان برای شما فراهم شده تا در سالهای بعدی، خانه جدید خریداری کرده و به هنگام رسیدن مجموع ارزش املاک خریداری شده در ترکیه به 250 هزار دلار، برای شهروندی ترکیه از طریق خرید ملک اقدام نمایید.

وجود مزایای متعدد زیر موجب شده تا ایرانیان به خریداران شماره یک ملک در ترکیه در سراسر جهان تبدیل شوند:

 • نبود الزام به حضور دائم در ترکیه
 • بالا رفتن شانس دریافت ویزای کانادا و ویزای شینگن با اخذ پاسپورت و شهروندی ترکیه
 • بهره مندی از مزایای حق شهروندی، بازنشستگی، حق رای و خدمات رایگان دولتی ترکیه
 • ارائه سریع و کم دردسر حق شهروندی، کارت اقامت و پاسپورت ترکیه به کلیه اعضای خانواده به استثنای فرزندان بالای 18 سال و کسب درآمد ارزی
 • هزینه های مناسب زندگی و تحصیل در کشور ترکیه
 • بهره مندی از خدمات رایگان بیمه سلامت
 • برخورداری از حالت دو تابعیتی (ایرانی و ترک)
 • امکان افتتاح حساب بانکی در ترکیه
 • امکان خرید اقساطی ملک در ترکیه
 • بهره مندی از مزایا و شرایط ادامه تحصیل در ترکیه

شما می توانید برای اطلاع از اینکه خرید آپارتمان در ترکیه چگونه است، چطور شهروندی ترکیه بگیرید و شرایط کلی خرید آپارتمان در استانبول، ازمیر، آنکارا و یا سایر نقاط ترکیه به چه صورت است با مشاوران ما در نیلگام تماس گرفته و از خدمات تخصصی ما در زمینه خرید ملک در ترکیه برخوردار شوید.

خرید آپارتمان در ترکیه

خرید ملک در یونان

اگر هنوز هم این سوال برای شما مطرح است که آیا خرید ملک در خارج کشور مناسب است؟ باید به شما بگوییم که در صورت داشتن بودجه کافی، یکی از بهترین گزینه های پیش روی شما خواهد بود.

در حال حاضر یکی دیگر از طرح های جذاب خرید ملک در خارج از کشور، خرید خانه و آپارتمان در یونان و اخذ اقامت یونان است. کشوری خوش آب و هوا و توریستی در قاره اروپا و حوزه شینگن که مکان مناسبی برای زندگی دائم و حتی گذران تعطیلات محسوب می شود.

بنابر قوانین دولتی کشور یونان، شهروندان خارجی از جمله اتباع ایرانی این امکان را دارند تا با خرید ملک واجد شرایط در یونان ویزای طلایی شنگن را دریافت کرده و از مزایای دریافت کارت اقامت اروپا بهره مند شوند.

بر همین اساس، شما باید یک یا چند ملک با مجموع ارزش 250 هزار یورو در کشور یونان خریداری کنید تا واجد شرایط دریافت کارت اقامت یکساله و قابل تمدید حوزه شینگن شوید. در این روش، شما نیازمند دریافت ویزای تایپ C شینگن برای انجام امور اولیه خود در کشور یونان و پس از آن درخواست ویزای بلندمدت تایپ D یونان هستید.

به طور معمول شما باید ویزای یونان را دریافت کرده و در یک بازه 7 تا 8 روزه در این کشور حضور داشته باشید، سپس باید با کمک کارشناس و مترجم رسمی، تمامی امور اداری، بانکی و اقامتی خود اعم از انتخاب ملک، اخذ کد مالیاتی و افتتاح حساب بانکی و دریافت مسترکارت و ویزاکارت را انجام داده و پس از آن به کشور مبدا باز می گردید.

از آنجایی که برای خرید ملک در یونان نیاز به افتتاح حساب بانکی و حداقل موجودی 10 هزار دلاری برای این کار است، شما برای افتتاح حساب و پرداخت مالیات ملک خریداری شده و سایر هزینه های جانبی نیازمند مبلغی بیش از 250 هزار یورو خواهید بود.

با دریافت کارت اقامت قابل تمدید یونان، شما این امکان را دارید تا به راحتی ملک خود را اجاره داده و به همراه همسر و فرزندان زیر 18 سال به سایر کشورهای حوزه شینگن از جمله پرتغال، فرانسه، آلمان و اسپانیا سفر کنید. همچنین فرزندان متقاضی اجازه تحصیل کم هزینه در مدارس و موسسات آموزشی با کیفیت یونان را داشته و می توانند پس از گذراندن دو مقطع تحصیلی، برای حق شهروندی و پاسپورت یونان درخواست دهند.

اگر تمایل دارید تا در کوتاه ترین زمان اقامت اروپا را کسب کرده و سفر به سراسر اروپا بدون ویزا را تجربه کنید، با کارشناسان ما در نیلگام تماس گرفته و از مشاوره تخصصی و خدمات خرید ملک و دریافت اقامت یونان ما استفاده کنید.

خرید خانه در فرانسه

خرید ملک در فرانسه

یکی دیگر از طرح های سرمایه گذاری پرطرفدار و مناسب اتباع ایرانی، دریافت اقامت از طریق خرید ملک در فرانسه است؛ در حال حاضر به نظر بسیاری از شهروندان ایرانی، فرانسه انتخاب مناسبی برای اخذ اقامت اروپا محسوب می شود، این بدین خاطر است که شما می توانید بدون نیاز به حضور در کشور اروپایی فرانسه و تنها با داشتن حداقل 70 هزار یورو صاحب خانه شده و از مزایای متعدد خرید ملک در فرانسه که در ادامه به آنها اشاره می کنیم برخوردار شوید:

 • عدم نیاز به دریافت ویزای فرانسه
 • نبود نیاز به سابقه سفر
 • تاثیر نداشتن سابقه ریجکتی ویزای شینگن در روند مهاجرت و خرید ملک در فرانسه
 • نبود نیاز و الزام به حضور در فرانسه برای خرید ملک
 • امکان اجاره ملک و کسب درآمد ارزی در فرانسه
 • سفر آزادانه و بدون نیاز به ویزای مولتی شینگن به سایر کشورهای اروپا
 • امکان تحصیل رایگان متقاضی و فرزندان وی در موسسات آموزشی کشور فرانسه
 • امکان ثبت شرکت و فعالیت اقتصادی
 • امکان دریافت وام بانکی از طریق ثبت شرکت
 • توانایی درخواست پاسپورت فرانسه پس از ثبت شرکت در این کشور و پرداخت مالیات برای حداقل 3 سال
 • امکان افتتاح حساب بانکی
 • امکان بهره مندی از خدمات بیمه درمانی رایگان فرانسه

اما شاید بد نباشد تا با شرایط کلی خرید ملک و یا آپارتمان در فرانسه آشنا شوید. بنابر قوانین دولتی در کشور فرانسه، شما باید دارای حداقل بودجه 70 هزار یورویی برای خرید خانه در این کشور اروپایی باشید.

همچنین یک قانون حداقل مساحت ملک نیز برای شهروندان خارجی در نظر گرفته شده که به واسطه آن حداقل متراژ مورد نیاز برای سرپرست خانواده 14 متر و برای سایر اعضا از جمله همسر و فرزندان، به ازای هر نفر حداقل 9 متر تعیین شده است. این بدین معنی است که یک خانواده 3 نفره نیازمند خرید یک ملک با حداقل متراژ 32 متری و یک خانواده 4 نفره نیازمند خرید یک ملک حداقل 41 متری در فرانسه خواهد بود.

در کنار این موضوع، فرد متقاضی باید دارای حداقل تمکن مالی 1300 یورویی در ماه از یک منبع درآمد ثابت خارج از خاک فرانسه از جمله اوراق و سهام، حقوق بازنشستگی و یا اجاره خانه و یا مغازه باشد.

یکی از مزیت های جذاب خرید آپارتمان در فرانسه این است که می توانید به راحتی از ملک خود کسب درآمد ارزی کنید و برای اجاره یک ملک با ارزش حداقل 70 هزار یورو، حداقل اجاره 500 یورویی دریافت نمایید.

همچنین شما می توانید علاوه بر دریافت کارت اقامت کشورهای حوزه شینگن، نسبت به ثبت شرکت تجاری در فرانسه اقدام کرده و پس از گذشت 3 سال از پرداخت مالیات و کسب درآمد در کشور فرانسه، برای حق شهروندی و پاسپورت ارزشمند این کشور اقدام نمایید.

اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات خرید خانه و آپارتمان در فرانسه، مراحل دریافت کارت اقامت، بهترین سایتهای املاک درفرانسه و مواردی از این قبیل هستید، گروه شرکت های نیلگام با بهترین خدمات و بالاترین کیفیت ممکن در خدمت شماست.

خرید ملک در خارج از کشور توسط ایرانیها

سایر کشورهای مناسب خرید ملک برای اتباع ایرانی

در حال حاضر، گروه شرکت های نیلگام خدمات خرید ملک در 3 کشور پرطرفدار ترکیه، یونان و فرانسه را به ایرانیان عزیز ارائه می دهد، اما این بدین معنی نیست که سایر کشورها امکان خرید ملک و سرمایه گذاری را برای ایرانیان منع کرده اند، از این رو در ادامه با فهرستی از محبوب ترین کشورها برای خرید ملک و آپارتمان در خدمت شما هستیم:

 • خرید ملک در گرجستان
 • خرید ملک در اندونزی
 • خرید آپارتمان و سرمایه گذاری در کلمبیا
 • سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در فیلیپین
 • خرید ملک در قبرس
 • خرید آپارتمان و مستغلات در پاناما
 • طرح سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در مراکش
 • خرید آپارتمان در امارات
 • خرید خانه در تایلند
 • خرید آپارتمان در آلمان
 • سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در اسپانیا
 • خرید املاک و مستغلات در پرتغال
 • خرید خانه در مالت
 • خرید آپارتمان در کشور مونته نگرو

همانطور که می بینید کشورهای زیادی در دنیا خرید ملک را برای شهروندان ایرانی مجاز دانسته و از سرمایه گذاری ایرانیان در کشور خود استقبال می کنند، اما برخی از آنها نظیر اسپانیا نیازمند بودجه گزاف 500 هزار یورویی بوده و برخی دیگر از جمله قبرس، چندان جذابیت خاصی از لحاظ مزایا برای خریدار ندارند.

در صورتی که تمایلی به خرید ملک در کشور خارجی نداشته و تنها مایل به سرمایه گذاری و یا دریافت اقامت از طریق تمکن مالی هستید، گروه شرکت های نیلگام طرح های متنوع و متفاوتی را برای مهاجرت و دریافت اقامت کشورهای خارجی به شما ارائه می دهد.

تنها کافیست با مشاوران ما در نیلگام تماس گرفته و با استفاده از راهنمایی کارشناسان ما در این زمینه، از بهترین و ایده آل ترین خدمات ممکن مهاجرتی برخوردار شوید.

رئیسی: اولویت برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در این سرزمین حفظ میشود

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران - اسپوتنیک ایران, 1920, 21.06.2021

آقای دکتر آیت الله ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود با رسانه های داخلی و خارجی گفت: «ما روابط با چین را از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی توسط دولت‌های مختلف دنبال کردیم، امروز روابط خوبی با کشور چین داریم و ظرفیت‌های بسیاری بین دو کشور وجود دارد و ما حتماً در جهت احیای ظرفیت ها تلاش خواهیم کرد و رابطه بسیار خوبی با کشور چین وجود دارد که آنها را دنبال می‌کنیم و در بخش سیاست خارجی طرح جامع به عنوان یکی از اسناد و توافق بین دو کشور وجود دارد و اجرایی کردن این طرح قطعاً در دستور کار ما قرار خواهد گرفت».

رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسئله فلسطین و یمن اظهار داشت: «پاسخ مردم فلسطین و کسانی که حق آنها ضایع شده داده خواهد شد؛ جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است طرح ما مراجعه به آراء عمومی است، فلسطینیان صاحب فلسطین هستند و قبل از اینکه رژیم صهیونیستی از ناحیه ما احساس وحشت کند از سوی مردم فلسطین، گروه‌های مقاومت و مردمی که حقوق آنها را ضایع کرده باید بترسد امروز آنکه ابتکار عمل در میدان را دارد قطعا مجاهدان فلسطینی خواهند بود، جمهوری اسلامی پیرو سیاستی است که امام فرمودند و همواره حامی مظلومان خواهیم بود سرمایه گذاری خارج از ایران و ما حامی فلسطین هستیم.

دریافت اقامت 5 ساله ایران با سرمایه گذاری در بورس - اسپوتنیک ایران, 1920, 27.04.2021

یمن نیز هرچه زودتر باید توسط خود یمنی‌ها تدبیر و مدیریت شود و از هرگونه دخالت سعودی‌ها یا کشورهایی که حامی سعودی‌ها هستند و از هجوم آنان باید جلوگیری شود و این وضعیت متوقف شود.

جمهوری اسلامی ایران بر توقف هرچه سریعتر جنگ علیه مردم تاکید می‌کند و یمن باید توسط مردم خود یمن اداره شود و آنها باید تصمیم بگیرند چگونه باید اداره شود ما بر توقف هرچه سریعتر حملات سودی ها علیه مردم مظلوم یمن تاکید می‌کنیم».

وی پیرامون ارتباط جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی بیان کرد:«پیرامون رابطه با سعودی‌ ها ما تعامل با همه کشورهای دنیا به ویژه کشورهای همسایه را اعلام کردیم و نسبت به کشور عربستان نیز بازگشایی سفارتخانه‌ ها بین دو کشور هیچ مانعی از سوی جمهوری اسلامی ایران ندارد پیش‌تر نیز اعلام کردیم و گفتگو با عربستان و هیچ کشوری در منطقه جمهوری اسلامی ایران هیچ مانعی ندارد».

آیت الله ابراهیم رئیسی در ادامه تاکید کرد: «در ابتدای دولت خواهیم گفت که همه زمینه ها برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور را فراهم خواهیم کرد چرا که ما همانطور که نسبت به ایرانیان داخل کشور موظف هستیم، نسبت به تمامی ایرانیان در سرتاسر دنیا مسئولیت داریم لذا باید ورود ایرانیان به کشور تسهیل شود و دوم سرمایه‌گذاری در کشور توسط ایرانیان خارج از کشور باید در اولویت قرار گیرد.

ایرانی که در خارج از کشور درآمدی کسب کرده قطعاً بهترین و امن ترین مکان برای او سرمایه گذاری در سرزمین آبا و اجدادی خود است، ایرانیان خارج از کشور باید بدانند وطن و خاک آنها برای آنان اولویت سرمایه گذاری را حفظ خواهد کرد».اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.