لزوم استفاده از راهکارهای نوین


لزوم استفاده از گونه‌های جدید دامی پر تولید در خوزستان

ایسنا/خوزستان سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت:زیرساخت‌های لازم در بخش‌های پرورش دام استان موجود است و باید با یک برنامه عملیاتی نیاز گوشت استان در استان تامین شود و از ظرفیت تعاونی‌ها در این زمینه استفاده شود.

سید رحمت الله پریچهر در دیدار صمیمانه با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره اتحادیه دامداران خوزستان ضمن تبادل نظر درباره مباحث مختلف این حوزه اظهار کرد: قانون‌مداری و شفافیت باید سرلوحه فعالیت‌های تعاونی‌ها قرار گیرد و تلاش شود با ایجاد راهکارهای نوین به تعاونی‌های اقتصادی تبدیل شوند.

وی ضمن تاکید مجدد بر اجرای قوانین در بخش‌ تعاونی‌ها خاطرنشان کرد: حرکت بر مدار قانون موجب اعتماد مردم به بخش تعاونی‌ها می‌شود و این اعتماد سازی موجب پیشرفت آنان خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل از ایسنا به نقل از سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، پریچهر تصریح کرد: زیرساخت‌های لازم در بخش‌های پرورش دام استان موجود است و باید با یک برنامه عملیاتی نیاز گوشت استان در استان تامین شود و از ظرفیت تعاونی‌ها در این زمینه استفاده شود.

وی با تاکید بر تولید با شیوه‌های جدید افزود: باید در استان از گونه‌های دامی جدید پر تولید همچون بز سانن، نجدی و گاو سیمنتال در مناطق مستعد و مناسب بهره‌گیری شود و بر همین اساس باید با دعوت از سرمایه‌گذاران و استفاده از توان تشکل‌های تولیدی به عنوان یکی از حلقه‌های مهم تولید به این امر مهم جامه عمل بپوشانیم.

پریچهر خطاب به مدیرعامل اعضای هیئت مدیره اتحادیه دامداران خوزستان گفت: باید به حسابرسی‌های عملیاتی، سالیانه و ویژه در تعاونی‌های تحت پوشش اهتمام جدی شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌ها را به عنوان بازوان مشورتی و اجرایی سازمان برشمرد و اظهار کرد: باید این نشست‌ها به طور مستمر و با دستور کار مشخص برگزار شود.

ضرورت استفاده از علوم انسانی در صنعت بیمه

عدم بهره برداری از نظرات دیگران(غیر بیمه ای ها) و کسانی که خارج از گود صنعت بیمه هستند متأسفانه به یک رسم تبدیل شده است و در بیشتر مواقع کارکنان صنعت افراد را بیمه ای یا غیربیمه ای قلمداد می کنند و این جداسازی دست مایه پذیرش یا عدم پذیرش نظرات کارشناسی می شود. برخی افراد که خود را صاحب نظر و زبان ناطق بیمه و بیمه گران می دانند در برابر پذیرش نظر دیگران مقاومت می کنند که این پافشاری بر صحیح یا مناسب بودن نظر “من نوعی” به عنوان کسی که در صنعت بیمه شاغل هستم بر مهجور ماندن صنعت بیمه در ورود افراد جدید با تخصص های جدید که می تواند در پیشبرد اهداف لزوم استفاده از راهکارهای نوین صنعت موثر باشد، اثر سوء بگذارد.

آیا صنعت ۸۰ ساله بیمه به بلوغ رسیده است ؟

بیشتر سخنرانان بیمه ای در همایش ها و کنفرانس های تخصصی و غیرتخصصی از قدمت ۸۰ ساله این صنعت یاد می کنند، صنعتی با قدمت ۸۰ ساله که تا چند سال اخیر ورود به آن چندان آسان نبود. صنعت بیمه به لحاظ سنی ظاهرا به بلوغ رسیده است. از نشانه های بلوغ استفاده و مشورت با افراد و صاحبنظران است که متأسفانه، صنعت بیمه با وجود اینکه خود را حامی کل جامعه در تمامی بخش ها می داند کمتر توجهی به این موضوع دارد و کمتر دیده ایم در کنار مسئولین و دست اندرکاران این صنعت فردی به لزوم استفاده از راهکارهای نوین عنوان مشاور قرار گرفته باشد که تخصص غیربیمه ای(حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی و…) داشته باشد. اشتباهی که سالیان سال است صنعت بیمه به آن دچار شده است و چنان بر نظر-به تعبیر عبید زاکانی “مذهب مختار”- خود پافشاری می کنند. غافل از اینکه نظر یا تخصص بیمه ای آنها ممکن است در برهه ای از زمان جوابگوی شرایط روانی و اجتماعی جامعه نباشد. در حالی که تحلیل و بررسی شرایط روانی و اجتماعی را معمولا متخصصان آن که روانشناسان و جامعه شناسان هستند می توانند درک کرده و راهکار گریز از آنها را ارائه کنند. بیمه نیز خارج از محیط اجتماعی رشد نمی کند و در اکثر مواقع متأثر از شرایط اجتماعی است. ولی تعصب شدید مسئولین بر تحلیل شرایط اجتماعی بر اساس تحلیل های فنی بیمه ای تا به حال اجازه ورود به سایر افراد متخصص در این حوزه را نداده است، غافل از اینکه در وارد کردن هر گونه محصول بیمه ای باید شرایط اجتماعی را در نظر گرفت.

مصادیق عصبیت در صنعت بیمه ایران

از مصادیق بارز عصبیت صنعت بیمه عدم استقبال مسئولین در استفاده از سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی در مطالعات انجام شده است. اگر عناوین مطالعات انجام شده در صنعت بیمه را چه در خصوص پایان نامه های دانشجویی و چه در خصوص طرح های پژوهشی ملاحظه نمایید خواهید دید کمتر اثری وجود دارد که به صورت بین رشته ای تهیه شده باشد و یا ناظر و داور طرح ها افراد دانشگاهی غیر بیمه ای باشند و بیشتر در دایره رشته های مدیریتی و نهایتا اقتصادی است که ناشی از تعصب خاص مسئولین به رشته های مذکور و عدم استقبال از سایر رشته هایی است که می تواند گره گشای صنعت باشد. متأسفانه دایره ارتباطات علمی صنعت بیمه محدود است، بطوریکه اگر بر فرض مثال، یک طرح پژوهشی در حوزه مطالعات جامعه شناختی، فرهنگی و یا روانشناسی اجتماعی بیمه ارائه شود با توجه به اینکه متخصصی در این حوزه در صنعت بیمه فعالیت ندارد و یا به این افراد دسترسی ندارند، این قبیل طرح ها را همان افراد محدود با نگاه و تفکر مدیریتی داوری می کنند که در ۹۹ درصد مواقع در پروسه ی داوری رد می شوند.

همانطور که می دانید، فعالیت های بیمه ای از سایر فعالیت های اقتصادی متأثر است و فعالیت های اقتصادی نیز در فضاهای اجتماعی و فرهنگی رخ می دهد. از ضروریات ورود به بازارهای بکر بیمه ای انجام مطالعات زیربنایی در خصوص ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و روانی جامعه است که متأسفانه صنعت بیمه به دلیل جداسازی انجام شده در خصوص بیمه ای یا غیربیمه ای بودن افراد خود را از خدمات افرادی که مجهز به علومی هستند که می تواند مقدمات رشد و توسعه بازار بیمه را فراهم آورند محروم کرده است.

متأسفانه، ارکان علمی و تحقیقاتی صنعت بیمه همانند برخی از صنایع دیگر در هر کجای ایران و جهان، به دلایل مختلف، افتادگی و خضوع در برابر قدرت های اداری و اجرایی را پذیرفته اند، اما تمایلی به بررسی تحقیقات یا حتی پذیرش یافته های اندیشمندان در دیگر رشته های علوم انسانی و اجتماعی ندارند. و در بررسی یک موضوع همچنان ترجیح می دهند بر درستی و کارآمدی نظر یا نگرش خود پافشاری کنند. بدیهی است بهره گیری از نظرات صاحبنظران در حوزه های مختلف می تواند در ارتقای دانش انسانی مفید باشد و وجهی از واقعیت را تبیین دهد. آنچه خطرناک است پافشاری بر درستی و کارآمدی دائمی نظرات درون صنعت است که موجب فراموشی و عدم استفاده از پتانسیل افراد(غیربیمه ای ها) و متخصصین مکمل بیمه در سایر رشته ها شود.

صنعت بیمه، صنعت بین رشته ای

بین رشته ای بودن بیمه کار مطالعه را سخت کرده است ولی باید از تخصص رشته های دیگر در جهت شناسایی و پوشش نیازهای جامعه استفاده کرد. مـارش و اسـتوکر در همیـن زمینـه هشـدار می دهنـد «توسـعه عمقـی و تخصصی ترشـدن علـوم ممکـن اسـت سـبب شـود پژوهشـگران در یـک شـاخه از یک رشـته بـه دام افتنـد و از تحـوالات و گسـترش های مربـوط و مهمتـر در دیگـر شـاخه ها بی خبـر بماننـد. مشـکل دیگـر ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت تحقیـق در شـبکه ای از پژوهشـگرانی کـه در شـیوه هـا و اسـتدال های محـوری مشـترک هسـتند و توجـه زیـادی بـه دیگـر مکاتـب و تحلیل هـا نمی نماینـد، رخ دهد.» که متأسفانه این مورد در صنعت بیمه اپیدمی است.

ضرورت استفاده از رشته های علوم انسانی و اجتماعی در صنعت بیمه

با توجه به بین رشته ای بودن بیمه به عنوان یک خدمت اقتصادی، اجتماعی مهمترین ضرورتی که می توان از آن سخن گفت این است که صنعت بیمه بالاجبار باید از داشته های سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی استفاده کند، چرا که پیچیدگی روزافزون نظام های اجتماعی در کنار پدیدار شدن علوم جدید نیازمند تعامل بیمه و بیمه گران در راستای نیازهای اجتماعی است. نظام های پیچیده اجتماعی طوری به هم پیوند خورده اند که صحبت کردن از هر یک از آنها بطور جداگانه اشتباهی اساسی و بس خطرناک است که معمولا یا کم اثر است یا به آسیب هایی دامن می زند. کما اینکه تخلفات و تقلبات در برخی از بخش های صنعت بیمه به دلیل عدم توجه و بی ملاحظه گی گویای این مطلب است.

استفاده از روش‌های نوین در اتاق‌آینده

تین نیوز | جایگاه بخش خصوصی در ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. البته تاکنون نتوانسته‌ایم خصوصی‌سازی را به‌طور کامل در کشور اجرا کنیم. جایگاهی تحت عنوان اتاق بازرگانی بر اساس قانون در کشور تشکیل شد که هماهنگ‌کننده افکار و ایده‌های بخش خصوصی است. در نتیجه فعالان این بخش انتظار دارند اتاق همواره پیشتاز حل مشکلات و مسائل‌شان باشد. اتاق بازرگانی زمانی می‌تواند در مسیر درست حرکت کند که روسای اتاق به رسیدن بخش خصوصی به وضعیت آرمانی اعتقاد داشته باشند و در این راه تلاش کنند.

ضرورت دارد در عمل اقدامات جدی در این باره صورت بپذیرد. اتاق نباید مثل سایر بخش‌های دولتی شعارگونه رفتار کند. انتظار فعالان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی، تقویت بخش خصوصی است. یکی از مهم‌ترین راهکارها برای رسیدن به این هدف، کوتاه کردن سایه سیاست از اقتصاد است. از این راه بنگاهداران اقتصادی می‌توانند با فراغ‌بال‌بیشتر در حوزه خود تلاش کنند. همچنین با تحقق این امر، فعالان اقتصادی امیدوارتر از گذشته به تلاش برای ادامه فعالیت خود در این بخش می‌پردازند.یکی دیگر از مواردی که گریبانگیر بخش خصوصی بوده، ناپایدار بودن سیاست‌هایی است که در بخش اقتصادی کشور گذاشته می‌شود. تصمیمات اخذ شده در فضای اقتصادی باید دامنه‌دار و طولانی‌مدت باشد نه اینکه با جابه‌جایی‌های مدیران دولتی این سیاست‌ها با چالش مواجه شود. بنابراین انتظار می‌رود اتاق بازرگانی با اعتقاد به بخش خصوصی به خصوص در حوزه تولید و صنعت در برابر سیاست‌های نادرست دولتی مقاوم باشد. متاسفانه در سال‌های اخیر اتاق بازرگانی در برخی مواقع از کنار تصمیم‌گیری‌های نادرست به راحتی عبور کرده و بخش خصوصی را با مشکلاتی مواجه کرده است. بنگاه‌های اقتصادی در ایران در سال‌هایی که تحریم‌های خارجی بر فضای اقتصادی کشور تاثیرگذار بود، با تحریم‌های داخلی نیز مواجه شدند.هرچند مدیران بخش خصوصی باید تمام وقت خود را صرف رسیدگی به واحدهای تولیدی، بررسی ایده‌های جدید و توجه داشتن به راهکارهای روز دنیا کنند اما عملا این اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه بیشترین زمان آنها صرف بوروکراسی‌های اداری خواهد شد.باید این موضوع را یادآور شوم که روش‌های قدیمی برای پیشرفت و توسعه اقتصاد پاسخگو نخواهد بود. بنابراین معتقدم که باید از راهکارهای نوین استفاده کرد.

تصاویری از کهن ترین سکونتگاه های شهری امروز جهان

راهکارهای ویژه برای کم کردن مصرف بنزین ماشین

عجیب لزوم استفاده از راهکارهای نوین ترین پل های جهان؛ از پل ۳۰۰ متری آمریکا تا ۳۳ پل

گزارش تصویری | باغ موزه ریلی راه آهن ایران

ارسال نظر

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

جاهای خالی مشخص شده با علامت <. >به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

لزوم استفاده از راهکارهای نوین

ضرورت استفاده از مصالح و فناوری نوین در ساختمان های آموزشی

ضرورت استفاده از مصالح و فناوری نوین در ساختمان های آموزشی

رشت - ایده آل خبر - نشست کمیته‌ی تخصصی اداره‌ی کل نوسازی، مدارس گیلان با حضور مهندس علی دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و دیگر اعضای این کمیته در دفتر کار مدیرکل برگزار شد.

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی ؛ در این نشست مهندس دقیق با تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و میلاد با لزوم استفاده از راهکارهای نوین سعادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام، گفت: همکاران اداره کل نوسازی مدارس علیرغم وجود ویروس خطرناک کرونا با تمام وجود در راستای توسعه فضاهای آموزشی و ارائه خدمات به مردم عزیز، فرهنگیان و دانش آموزان ارجمند تلاش نموده و جا دارد صمیمانه از زحمات آنان تشکر نمایم. وی با اشاره به تعهد ستودنی کارکنان اداره کل نوسازی مدارس نسبت به رسالت این اداره کل تصریح نمود: در سال ۱۴۰۰ اداره کل نوسازی مدارس با افتخار توانست ۲۸ پروژه با ۱۲۵ کلاس درس با زیربنای ۱۸ هزار ۱۰۰ مترمربع با هزینه ای بالغ بر ۷۷۰ میلیارد ریال احداث و تقدیم آموزش و پرورش استان نماید. مدیرکل نوسازی مدارس استان گیلان در ادامه با تاکید بر اینکه تفکر خدمت به ساحت تعلیم و تربیت تفکر مقدس و برجسته ای است، تصریح نمود: توسعه زیرساخت ها و تجهیز آن در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش کاری بسیار ارزشمند بوده و این اداره کل برای رسیدن به این اهداف با جدیت تلاش می کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پروژه های محرومیت زدایی در حوزه مدرسه سازی استان، تاکید نمود: با عنایت به اعتبار خاص این پروژه ها و تخصص ۵۰ درصدی این پروژه ها، از همکاران عزیزم درخواست دارم با تمام توان عملیات اجرایی این پروژه ها را حمایت نموده تا قدم‌های موثری در راستای محرومیت زدایی زیرساخت های آموزشی استان برداشته شود.

مهندس دقیق در پایان با پرداختن به ضرورت استفاده از مصالح و فناوری نوین در ساختمان های آموزشی، تاکید نمود: انتظار دارم کمیته تخصصی و شورای فنی اداره کل نسبت به بکارگیری تکنولوژی جدید و سازگار با محیط زیست در فضاهای آموزشی اقدام نمایند.

گفتنی است پس از سخنان مدیر کل، دبیر کمیته‌ی تخصصی نیز دستور کار جلسه را براساس نشست پیشین مطرح کرد و هر یک از اعضای کمیته نقطه ‌نظرات و راهکارهای کارشناسی خود را حول مباحث مطرح شده تشریح نموده و به بحث تبادل نظر با هم پرداختند.

خبرگزاری موج

در حاشیه بزرگترین نمایشگاه بین المللی فولاد ۱۴۰۱ جزیره کیش صورت گرفت؛

رونمایی از سامانه هوشمند مدیریت عملیات لجستیک در کشور

رونمایی از سامانه هوشمند مدیریت عملیات لجستیک در کشور

در حاشیه سمپوزیم فولاد ۱۴۰۱ در جزیره کیش، رونمایی از دو محصول دانش بنیان “آی‌بار” و “بارپرداخت” توسط مرکز نوآوری نوین ارزش از شرکت های تابعه گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش صورت پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، در حاشیه سمپوزیم فولاد ۱۴۰۱ در جزیره کیش، رونمایی از دو محصول دانش بنیان “آی‌بار” و “بارپرداخت” توسط مرکز نوآوری نوین ارزش از شرکتهای تابعه گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش، با هدف ارائه خدمات نوآورانه در حوزه حمل و نقل هوشمند بار، صورت پذیرفت.

این سامانه ها با همکاری گروهی از جوانان متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و حمل و نقل کشور توسعه یافته که خدمات متنوعی را برای ارکان زنجیره حمل بار از مرحله ایجاد یک قرارداد حمل تا تحویل، تسویه و پرداخت نهایی ارائه می‌دهند.

سامانه‌های هوشمند بارپرداخت و آی‌بار بسیاری از مشکلات صاحبان بار عمده و واحد های بزرگ صنعتی و معدنی کشور را حل و سرعت اجرای فرآیندهای عملیات آنان را افزایش می دهد، به علاوه می‌توانند مورد استفاده بخش های سیاست‌گذاری، حاکمیت، بانک‌ها و ارائه‌کننده خدمات حمل‌ونقل بار سنگین کشور باشند.

یکی از دغدغه‌های مهم صاحبان عمده بار در حوزه مدیریت زنجیره تامین، پرداخت هزینه‌های آن شامل؛ هزینه‌های خرید مواد اولیه و هزینه کرایه بار است. این مساله، صاحبان بار را بر آن داشته تا به‌منظور تامین هزینه‌های زنجیره تامین خود از اعتبارات بانکی بهره گیرند. اما چالش جدی بانک در تامین اعتبار صاحبان بار، عدم وجود زیرساختی کارآمد به‌منظور تصدیق عملیات آنها در هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص یافته است. بدین معنی که بانک‌ها در شرایط فعلی ابزار کنترلی برای پرداخت اعتباری هزینه زنجیره تامین صاحبان عمده بار را در اختیار ندارند.

سامانه پرداخت لجستیک «بارپرداخت» زیرساختی را فراهم کرده است که بانک‌ها را قادر می‌سازد تا با ایجاد خط اعتباری برای صاحبان عمده بار پس از اطمینان از عملیات تحویل بار به مقصد، تخلیه و تسویه کرایه، نسبت به پرداخت مستقیم وجه کرایه بار به رانندگان از محل اعتبار تخصیص‌یافته صاحب بار اقدام کند. سپس، در چارچوب قرارداد اعتباری با صاحب بار نسبت به تسویه اعتبار تخصیص داده شده اقدام کند.

در ایران نسبت هزینه‌های حمل‌ونقل به قیمت تمام شده محصول (به طور میانگین برای تمام صنایع) چیزی حدود ۱۲ درصد است، حال آنکه میانگین این نسبت در دنیا حدود ۶ درصد است. این موضوع اهمیت کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل در حوزه تولید را در ایران بیش از پیش نمایان می‌سازد. عمده‌ترین عواملی که بر افزایش هزینه‌های حمل تاثیرگذار است، شامل؛ وجود سفرهای یک سر خالی و تاثیر آن بر کرایه بار، انجام فرآیندهای حمل به صورت غیرسیستمی و نبود زیرساختی مناسب برای پایش وضعیت سفارشات و نیز ذینفعان حمل است.

یکی از چالش‌های مهم صاحبان معادن، عدم وجود زیرساختی‌ مناسب برای پایش، ارزیابی و کنترل عملکرد ذینفعان در بهره‌برداری و استحصال از این معادن است. این مساله هم زمینه را برای استحصال و برداشت‌های غیرمجاز از معادن توسط ذینفعان فراهم می‌آورد و هم آسیب‌های بسیار جدی و غیرقابل بازگشتی را به زیست‌بوم مناطق مورد بهره‌برداری تحمیل می‌نماید.

برای حل چالش‌ فوق، استفاده از راهکارهای حمل‌ونقل مبتنی بر فناوری می‌تواند به توانمندسازی صاحبان معادن در کنترل این منابع، پایش و مدیریت مستمر ذینفعان کمک شایان توجهی کند. سامانه مدیریت عملیات حمل آی‌بار ضمن نظم‌بخشی در عملیات لجستیک، یکپارچه‌سازی تعاملات میان کلیه ذینفعان حمل‌ (اعم از صاحبان بار، شرکت‌های باربری و رانندگان ناوگان) و نیز ارتقای کارایی در زنجیره ارزش حمل‌ونقل بار، می‌تواند با ایجاد زیرساختی یکپارچه و شفاف زمینه مناسبی در جهت مدیریت کارآمد معادن فراهم کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.