تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟


خواص داروی ترازودن 50

با چه کارهایی محیط زندگی بهتری برای خود و اطرافیان ایجاد کنیم

تحقیق و مقاله درباره راه کارهای برای ایجاد محيط زندگی مناسب برای خود و خانواده ، همسایگان و ديگرهمشهريان

چگونه مي توانيم محيط زندگی مناسبي برای خود جامعه مهیا کنیم

گهگاه بهتر است درباره محيط اطراف خويش با دقت بيشتری بيانديشيم . خيابان ها وکوچه ها ، درو دیوارها ، جویهای آب ، هماهنگی رنگها در طراحی شهرها ، تزيين و نمای مغازه ها ، نظم و انضباط در ترافيک شهر و پاکيزگی انسانها ، طراوت و سرسبزی درختان و گياهان شهر و طبيعت ، نحوه تزيين شهر و…….. تمامی اين عوامل بطور ناخواسته بر ذهن ما تاثير می گذارند.
هنگامی که محيط زندگی ما زيبا ، تميز و شاداب است ، انسان ها سرزنده تر بوده و بر ای شاداب تر نمودن محيط زندگی خويش خواهند کوشيد و نظارت جمعی نيز برای حفظ چنين محيطی افزايش می يابد.
ملينسکی از صاحبنظران تعليم و تربيت روسيه و پايه گذار مدرسه معروف پاوليش در کتابی که در زمينه تعليم و تربيت نوشته است ، بيان می کند ، هنگامی که کودکان برای اولين بار برای آموزش به مدرسه پاوليش فرستاده می شدند ، در سال اول آموزش ، آنان را به مکان های زيبا می برديم به گونه ای که آنها زيبايی ها را با تمام وجود لمس کنند تا در نهايت بتوانند افکار زيبا از ذهن خود تراوش نمايند .
در دين اسلام نيز نظافت و پاکيزگی به عنوان بخشی از ايمان از آن نام برده شده است و اين به علت تاثيرگذاری عميق آن بر سلامت جسمی و روانی انسان ها است .

اکنون اين سوال در ذهن ما نقش می بندد که تا چه حد مردم به زيبايی و تميزی محيط زندگی خويش واقف بوده و آن را رعايت می کنند.

بخاطر بياوريد خيابان های پر از زباله ، آسفالت های تکه تکه ، جوی ها و رودخانه های انباشته از زباله ، ديوارهای زشت و شسته نشده ، گياهان خشک شده و يا کوچه های بدون گل و گياه ، ناهماهنگی رنگ ها در ساختمان تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ ها ، بی نظمی و بی انضباطی ترافيک شهر ، تمامی اين عوامل بر ذهن انسان تاثير منفی گذاشته به گونه ای که ذهن تلاش می کند کمتر با چنين محيطی مانوس شود ، زيرا ديدار آنها درون آدمی را می آزارد و لذا بی توجهی به محيط زندگی روز به روز افزايش می يابد و ريشه های بی تفاوتی در دل جامعه رشد می کند و اگر اين ريشه ها رشد يابند می توانند زمينه ساز آسيب های اجتماعی شوند.
محيط زيبا همچون آهن ربايی است که ذهن را مجذوب خود کرده و او را وادار به تکاپو و جستجو گری می کند.محيط نا زيبا علاوه بر آنکه از نظر روانی تاثيرات نامطلوب روانی برجای می گذارد ، بلکه خسارت های مادی فراوانی نيز بر جامعه تحميل می کند.

فرض کنيد در يک شهرمتوسط مثل شهرستان ميانه حدودا” يكصد هزارانسان فعال می باشد ، هر کدام از آنها روزانه چهار عدد زباله بر روی زمين پرتاب می کنند.در طول روز تعداد زباله های پرتابی ، به 400000 عدد می رسد و اين تعداد در طول سال بالغ بر 146000000 ميليون عدد زباله می شود ، اين موضوع به معنی آن است که کسانی که مسوول جمع آوری زباله در آن جامعه می باشند بايد در طول سال حدود 146000000 بار خم و راست شوند تا بتوانند اين تعداد زباله را از روی زمين بردارند. بخاطر داشته باشيد اگر تنها هر فرد چهار زباله بياندازد!
در حالی که می دانيم بسياری از افراد سهل انگار بطور دائم در حال پرتاب کردن زباله و يا سرازير کردن زباله ها به درون جوی ها و رودخانه ها و طبيعت هستند و به همين علت به نقطه ای خواهيم رسيد که توان پرتاب کردن زباله از توان جمع آوری زباله پيشی می گيرد و روز به روز به تعداد زباله ها در محيط زندگی افزوده می شود و در آن موقع شاهد خواهيم بود که چگونه نايلون های گرفتار شده در بوته های اطراف شهر و طبيعت فرياد آلودگی و زشتی را سر خواهند داد

حال اگر کسی به مدت هشت ساعت و هر دقيقه چهار زباله را با طی کردن مسافت های مختلف از روی زمين بردارد ، در طول هشت ساعت قادر خواهد بود با پيمودن مسافت های مختلف 1920 زباله را از روی زمين بردارد. اين شخص در طول سال قادر است با 2928 ساعت کار ، 702720 عدد زباله را از روی زمين بردارد و اکنون برای اينکه 58560 ميليون زباله از سطح زمين برداشته شود بايد 83333 نفر استخدام شده و در طول 366 روز و با هشت ساعت کار مداوم زباله ها را از روی زمين بردارند و اگر هر کدام از کارگران 2000000 ريال حقوق در ماه دريافت کنند ، جمع مبلغی که بابت تنها جهت جمع آوری زباله ها هزينه شود برابر 1999992000000 ريال خواهد شد يعنی حدود 2000 ميليارد تومان بايد بابت جمع آوری زباله ها هزينه شود و مبالغ مربوط به بقيه مراحل انتقال زباله ، دفن يا بازيافت محاسبه نشده است .
اين خسارت بدون توجه به هزينه های پزشکی ناشی از عوارض ناشی از حدود146 ميليون خم و راست شدن کارگران است ( که خود باعث دردهای مربوط به کمر و ستون فقرات می شود ) و همچنين هزينه های مربوط به افزايش جوندگان ، حشرات و گسترش بيماريها نيز محاسبه نشده است . در حالی که اين مبلغ می تواند جهت زيبا سازی محيط زندگی و آموزش مردم هزينه شود.
و از همه مهم تر خسارت های روانی ناشی از آلودگی ها ست که ذهن انسان را بطور مکرر آزار می دهد و تاثيرات نامطلوبی می گذارد که براحتی قابل محاسبه نيست و از طرفی گويی تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ آدمی در محيط کثيف و آلوده همنشين شيطان می شود و ذهن او ناخواسته به رفتارهايی گرایش می يابد که از زيبايی فاصله می گيرد.

اکنون ما و مسولان شهرمان درباره موضوعات زير بيشتر بيانديشيم و در پاره ای موارد نيز به درستی تصميم گيری نماييم .

– تا چه حد تلاش نموده ايم محیط اطراف زندگی خويش برای برای ديگران زيباترنماييم.

-تا چه حد کودکان خود را برای زيباتر کردن محيط زندگی خويش آموزش داده ايم ، بايد بخاطر داشته باشيم اگر سن کودکان ما از پنج سالگی گذشت و آنان آموزش های لازم برای پاکيزه و زيبا نگهداشتن محيط زندگی را کسب نکنند ، در بزرگسالی تغيير عادت برای آنان بسيار سخت خواهد شد.

-تا چه حد جوانان را برای مشارکت کردن در زيباسازی محيط زندگی آماده نموده ايم.

-تا چه حد زمينه برای موسسات خصوصی مهيا شده است که خدمات زيبا سازی محيط زندگی را با کمترين هزينه ارائه نمايند؟

بخاطر داشته باشيم ايجاد يک محيط زندگی زيبا سبب خواهد شد ، اشتياق انسان برای زندگی افزايش يافته و از طرفی مغز و ذهن تمايل به جستجوگری بيشتری يافته و شرايط برای خلاقانه انديشيدن بهتر مهيا شود.

ترازودون و خواب | آنچه باید قبل از مصرف ترازودون برای خواب بدانید!

با وجودی که FDA ترازودون را جهت استفاده به عنوان درمانی برای افسردگی در بزرگسالان تأیید کرده است ، اما سال هاست که پزشکان آن را به عنوان داروی خواب نیز تجویز می کنند.

با وجودی که FDA ترازودون را جهت استفاده به عنوان درمانی برای افسردگی در بزرگسالان تأیید کرده است ، اما سال هاست که پزشکان آن را به عنوان داروی خواب نیز تجویز می کنند.

ترازودون و خواب

ترازودون برای خواب

ترازودون و خواب

بی خوابی چیزی فراتر از عدم توانایی در داشتن یک خواب خوب شبانه است. مشکل در به خواب رفتن یا حفظ خواب می تواند بر همه جوانب زندگی شما ، از کار گرفته تا سلامتی تان تأثیر بگذارد. چنانچه مشکل خواب دارید ، ممکن است پزشک در مورد تجویز ترازودون به عنوان کمکی برای خوابیدن با شما صحبت کرده باشد.

چنانچه در صدد مصرف ترازودون (Desyrel ، Molipaxin ، Oleptro ، Trazorel و Trittico) برای بی خوابی بر آمده اید ، در اینجا اطلاعات مهمی وجود دارد که باید پیش از مصرف از آن ها آگاه باشید.

ترازودون و خواب : ترازودون چیست؟

قرص ترازولکس ترازودون

قرص ترازودون براي چيست

ترازودون (Trazodone) یک داروی تجویزی است که از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) به عنوان یک داروی ضد افسردگی مورد تأیید قرار گرفته است.

این دارو در بدن شما به روش های مختلفی عمل می کند. یکی از روش های اثر گذاری آن ، تنظیم انتقال دهنده عصبی سروتونین است که به سلول های مغزی کمک می کند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و بر فعالیت های متعددی مانند خواب ، فکر کردن ، خلق و خو ، اشتها و رفتار تأثیر می گذارد.

ترازودون حتی در دوزهای پایین تر می تواند منجر به ایجاد احساس آرامش ، خستگی و خواب آلودگی در شما شود که این اثر را با مسدود کردن مواد شیمیایی موجود در مغز که با سروتونین و سایر انتقال دهنده های عصبی مانند 5-HT2A ، گیرنده های آدرنرژیک alpha1 و گیرنده های هیستامین H1 در تعامل هستند ، از خود بر جای می گذارد.

این اثر گذاری یکی از اصلی ترین دلایلی است که ترازودون را به عنوان یک کمک خواب قوی معرفی می کنند.

اخطار FDA در خصوص ترازودون

مانند بسیاری از داروهای ضد افسردگی ، ترازودون نیز از سوی FDA دارای یک “هشدار جعبه سیاه” بر روی برچسب خود است.

مصرف ترازودون منجر به افزایش خطر افکار و رفتارهای خودکشی در کودکان و بزرگسالان جوان شده است. افرادی که از این دارو استفاده می کنند باید از لحاظ بدتر شدن علائم و بروز افکار و رفتارهای خودکشی از نزدیک مورد بررسی و نظارت قرار گیرند. ترازودون جهت استفاده در کودکان مورد تأیید نیست.

ترازودون و خواب : آیا ترازودون برای استفاده به عنوان داروی خواب تأیید شده است؟

قیمت ترازودون

ترازودون دارویاب

با وجودی که FDA ترازودون را جهت استفاده به عنوان درمانی برای افسردگی در بزرگسالان تأیید کرده است ، اما سال هاست که پزشکان آن را به عنوان داروی خواب نیز تجویز می کنند.

FDA داروها را برای معالجه شرایط خاص بر اساس آزمایشات بالینی تأیید می كند. هنگامی که پزشکان دارویی را برای شرایط دیگری غیر از آنچه که FDA مقرر کرده است ، تجویز می کنند ، به عنوان تجویز “آف لیبل” شناخته شده است.

استفاده از یک دارو به عنوان آف لیبل یک روش بسیار رایج و متداول است. حدود بیست درصد داروها به صورت آف لیبل تجویز می شوند. پزشکان می توانند بر اساس تجربه و صلاحدید خود ، داروهای آف لیبل را تجویز کنند.

ترازودون و خواب : دوز معمول ترازودون به عنوان داروی خواب چقدر است؟

ترازودون برای بی خوابی

دوز معمول ترازودون برای بی خوابی

ترازودون اغلب در دوزهای 25 تا 100 میلی گرم به عنوان داروی خواب تجویز می شود.

با این حال ، مطالعات معتبر نشان می دهد که دوزهای پایین ترازودون نیز مؤثر است و می تواند منجر به خواب آلودگی روزانه کمتر و بروز عوارض جانبی خفیف تری شود؛ زیرا این دارو کوتاه عمل می کند.

ترازودون و خواب : مزایای ترازودون برای خواب چیست؟

ترازودون وابستگی

خواص داروی ترازودن 50

متخصصان، درمان شناختی رفتاری و سایر اصلاحات رفتاری را به عنوان مقدم ترین درمان برای بی خوابی و اختلالات خواب توصیه می کنند.

اگر این گزینه های درمانی برای شما مؤثر نباشد ، پزشک ممکن است ترازودون را برای خواب تان تجویز کند. چنانچه سایر داروهای خواب مانند زاناکس ، والیوم ، زولپیدم و دیگر داروهای بنزودیازپین با عملکرد کوتاه مدت تا متوسط بر روی شما بی تاثیر بوده اند، ممکن است پزشک تان این دارو را تجویز کند.

ترازودون دارای مزایا متعددی است که عبارتند از:

 • درمانی مؤثر برای بی خوابی. بررسی یک مطالعه در سال 2017 در مورد استفاده از ترازودون برای بی خوابی ، نشان داد که این دارو در دوزهای پایین برای بی خوابی اولیه و ثانویه موثر است.
 • کاهش هزینه ها. ترازودون نسبت به برخی از داروهای جدیدتر بی خوابی ارزان قیمت تر است. زیرا در اشکال مختلفی در دسترس است.
 • اعتیاد آور نیست. ترازودون در مقایسه با سایر داروها ، مانند داروهای کلاس بنزودیازپین همچون والیوم و زاناکس ، اعتیاد آور نیست.
 • ممکن است به پیشگیری از زوال وضعیت روانی مرتبط با سن کمک کند. ترازودون ممکن است به بهبود خواب موج آهسته کمک کند. این دارو قادر است بروز انواع خاصی از زوال عقل مرتبط با سن مانند مشکلات حافظه در افراد مسن را کاهش دهد.
 • در صورت ابتلا به آپنه خواب ممکن است انتخاب بهتری باشد. برخی از داروهای خواب ممکن است تأثیری منفی برآپنه خواب انسدادیو برانگیختگی خواب داشته باشند. اما یک مطالعه کوچک در سال 2014 نشان داد که 100 میلی گرم ترازودون تأثیر مثبتی بر آپنه خواب داشته است.

ترازودون و خواب : مضرات مصرف ترازودون چیست؟

عوارض ترازودون

ایا ترازودون اعتیاد اور است

ترازودون ممکن است منجر به بروز یک سری عوارض جانبی، به ویژه در زمان شروع مصرف دارو شود.

در اینجا فهرست کاملی از عوارض جانبی احتمالی استفاده از قرص ترازودون عنوان نشده است. در صورتی که متوجه علائمی دیگری شدید که در این مطلب قید نشده، آن را نیز با داروساز یا پزشک خود در میان بگذارید.

برخی از عوارض جانبی شایع ترازودون عبارتند از:

 • خواب آلودگی
 • سرگیجه
 • خستگی
 • عصبی بودن
 • خشکی دهان
 • تغییر در وزن (تقریباً در 5 درصد افرادی که آن را مصرف می کنند)

ترازودون و خواب : آیا مصرف ترازودون برای خواب خطر دارد؟

ترازودون و خواب

خواص داروی ترازودن 50

اگرچه بسیار نادر است اما ترازودون می تواند منجر به بروز واکنش جدی شود. در صورت بروز هرگونه علائم تهدید کننده و مهلک مانند مشکل در تنفس ، با اورژانس تماس بگیرید.

طبق اعلام FDA ، خطرات جدی ترازودون شامل موارد زیر است:

 • افکار خودکشی. این خطر در بزرگسالان و کودکان جوان بیشتر است.
 • سندرم سروتونین. این اتفاق می افتد زمانی که سروتونین بیش از حد در بدن تولید می شود و ممکن است منجر به واکنش های جدی شود. خطر ابتلا به سندرم سروتونین در هنگام مصرف داروهای دیگر یا مکمل هایی که باعث افزایش سطح سروتونین می شوند مانند برخی داروهای میگرنی بیشتر است. علائم شامل: توهم ، آشفتگی ، سرگیجه ، تشنج – افزایش ضربان قلب و دمای بدن ، سردرد – لرزش و انقباض عضلات ، مشکل در برقراری تعادل – تهوع ، استفراغ ، اسهال
 • آریتمی قلبی. اگر قبلاً دچار مشکلات قلبی شده اید ، خطر تغییر در ریتم قلب بیشتر است.
 • پریاپیسم. این عارضه، نعوظ طولانی مدت است که بسیار دردناک است.
 • افت فشار خون. این افت ناگهانی فشار خون ممکن است بیشتر در هنگام برخاستن از حالت نشستن اتفاق بیفتد.
 • افزایش خطر خونریزی. مصرف داروهایی مانند رقیق کننده های خون مثل وارفارین ، هپارین یا پلاویکس ، این خطر را افزایش می دهد.
 • شیدایی یا مانیا. برخی از افراد ممکن است سرخوشی ، بیش فعالی یا هیجان بیش از حد را حین مصرف این دارو تجربه کنند.
 • تاری دید.
 • هیپوناترمیا. ممکن است عدم تعادل سدیم در خون رخ دهد. علائم آن شامل: سردرد، سردرگمی، ضعف، ناپایداری، تشنج
 • سندرم قطع مصرف. ترازودون برخلاف بنزودیازپین ها اعتیاد آور نیست. با این حال ، از آنجا که ممکن است بدن شما به ترازودون عادت کند ، مهم است که در مورد بهترین روش برای قطع تدریجی دارو با پزشک خود مشورت کنید. قطع ناگهانی ترازودون ممکن است منجر به بروز علائم ترک شود.

ترازودون و خواب : مصرف بیش از حد ترازودون

ترازودون دارویاب

تداخل دارویی ترازودون

گزارشات بسیاری از مصرف بیش از حد ترازودون اعلام شده است. این خطر با نوشیدن الکل ، مصرف بنزودیازپین ها و سایر داروهای ضد افسردگی سیستم عصبی مرکزی بیشتر می شود که می تواند تنفس و واکنش های شما را کند و آهسته کند.

مصرف بیش از حد یک دارو می تواند کشنده باشد. اگر گمان می کنید بیش از حد ترازودون مصرف کرده اید ، با اورژانس تماس بگیرید و سریعاً به دنبال فوریت های پزشکی باشید.

 • خواب آلودگی
 • تشنج
 • استفراغ
 • تغییر ریتم قلب
 • ایست تنفسی (قطع تنفس)

سخن پایانی درباره ترازودون و خواب

ترازودون و خواب

ترازودون برای بی خواب

ترازودون یک داروی قدیمی است که در سال 1981 توسط اداره غذا و داروی آمریکا به عنوان یک داروی ضد افسردگی تأیید شده است. اگرچه استفاده از ترازودون برای بی خوابی متداول است ، اما طبق دستورالعمل های اخیر منتشر شده توسط آکادمی آمریکایی طب خواب ، ترازودون نباید خط مقدم درمان بی خوابی باشد.

دوزهای پایین تر این دارو ، ممکن است باعث خواب آلودگی روزانه کمتری شود. ترازودون اعتیاد آور نیست و عوارض جانبی شایع آن خشکی دهان ، خواب آلودگی ، سرگیجه و گیجی است.

مصرف ترازودون در شرایط خاص مانند آپنه خواب می تواند نسبت به سایر داروهای خواب مزایایی به همراه داشته باشد.

در پایان فراموش نکنید که بهترین، موثرترین و موفق ترین راه درمان بی خوابی، مراجعه به یک کلینیک خواب معتبر و نزد یک متخصص اختلالات خواب است. چنانچه به طور مداوم از مشکل بی خوابی رنج می برید و این موضوع بر کیفیت زندگی تان تاثیر گذاشته است، می توانید همین امروز با کلینیک خواب ما نیز تماس حاصل نمایید.

درمان اسکار و فرورفتگی جای جوش با لیزر فراکشنال CO2

درمان اسکار و فرورفتگی جای جوش با لیزر فراکشنال CO2

لیزر فراکشنال یا فراکسل موثرترین لیزر در درمان جای جوش ،از بین بردن جای سوختگی، ناهمواریهای سطح پوست، زیبایی وجوان سازی و شفاف شدن پوست، سفت شدن ولیفت پوست صورت می باشد.

لیزر فراکشنال علاوه بر بهبودی قابل ملاحظه اسکارها و جای جوش صورت (جوشگاههای پوست) در درمان پیری پوست خصوصا شلی پوست و چروک صورت و چروک های دور چشم و دوردهان هم کاملا موثر است .

حدودا ۱۵سال قبل لیزر Co2 معمولی برای مشکلات فوق استفاده می شد ولی در عمل طولانی بودن زمان التیام بخشی پوست که گاهی به ۳ تا ۴ هفته می رسید و در این مدت پوست باید پانسمان می شد و قرمزی پوست که گاه ۴ تا ۶ ماه به طول می انجامید و در پوست ما ایرانیان هم امکان تیرگی بعد از لیزر نیز وجود داشت .

لذا عملا استقبال خوبی چه از طرف پزشک و خصوصا بیمار از این نوع لیزرنشد لذا محققین و دانشمندان دنیا رابراین داشت تا بدنبال لیزرهای پیشرفته تری از این نوع باشند بطوریکه اثرات درمانی ان در درمان جای جوش , جای زخم و محل بخیه و فرو رفتگی های پوست حفظ شود ولی عوارض ان مثل زخم و قرمزی طولانی مدت و احیانا لکه های قهوه ای بعد از لیزر ایجاد نشود و این تحقیق سرانجام به انجام رسید و طی چند سال قبل لیزری به نام لیزر فراکشنال Co2 ساخته ساخته شد و بسرعت جای لیزر قبلی را گرفت و طی این مدت هم بسیار از این لیزر استفاده شده چرا که عوارض بعد از این نوع لیزر بسیار کم است و زخم بسیار سطحی بعد از این لیزر بسرعت طی ۳ تا ۵ روز و قرمزی بعد از ان هم حداکثر بعد ازدو تا چهارهفته بهبود می یابد و شخصی که لیزر شده براحتی میتواند به فعالیت های روزمره و خارج منزل خود براحتی و بدون نگرانی ادامه دهد .

مکانیسم لیزر جای جوش، جای سوختگی، ناهمواریهای سطح پوست، زیبایی وجوان سازی و شفاف شدن پوست و …. بدین صورت است که ( به جای تابیدن نور لیزر با شعاع بزرک در لیزرهای قدیمی ) ستون های از نور لیزر با شعاع هایی بسیار باریک در حد میکرون بر روی سطح پوست تابیده میشود لذا مناطقی از سطح پوست ( اپیدرم )عملا سالم می ماند و از تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ همین مناطق اشعه نخورده یا سالم هست که ترمیم پوست بسرعت انجام میشود ، در شکل زیر نمایی از لیزر فراکشنال که به صورت نقطه ای با فواصل منظم بر روی پوست تابیده میشود دیده میشود.

در واقع در این نوع لیزر مناطقی از سطح پوست ( فواصل بین نقطه ها ) اسیب نمی بیند و بیشترین نور تابیده شده از این نوع لیزر وارد درم ( با عمق نفوذ حدودا یک تا دو میلی متر )یعنی همان لایه میانی پوست می شود یعنی درست جایی که باید لیزر انجا اثر کند تا بتواند مشکلات فوق را بهبود بخشد چرا که علت اصلی مشکلات فوق خرابی لایه میانی پوست یا همان درم می باشد بطوریکه کلاژن پوست در این ناحیه قرار دارد و تابیدن نور این لیزر در این ناحیه باعث تشکیل کلاژن های جدید میشود و بتدرج طی ۲تا ۴ ماه چروک های پوست کاهش قابل ملاحظه ای پیدا میکند و پوست از حالت شلی و افتادگی در می اید و عمق چاله ها و اسکارهای بعد از اکنه یا جوش ویا بعد از عمل ( جای بخیه ) بهبودی قابل ملاحظه ای پیدا میکند.

تحقیقات نشان داده که اگرقبل از لیزر فراکشنال امواج رادیوفرکونسی یا لیزر اربیوم ۱۵۵۰ نانومتر به پوست تابانده شود اثر لیزر فراکشنال مضائف و بسیار بهتر خواهد شد. گرمایی که به علت این امواج در سطح و بخصوص زیر پوست ایجادمیشود باعث کلاژن سازی میشود بدون انکه سطح پوست را زخم کند در نتیجه حالت ارتجاعی پوست بیشتر میشود ودر بعضی از افراد احساس سفتی نسبی وبعضی هم سفتی بیشتری در پوست خود احساس می کنند درتحقیقات انجام شده مشخص شده که اگر برای یک فرد همزمان لیزر ۱۵۵۰ نانومتر ( یا ار- اف ) و لیزر فراکشنال انجام داده شود تاثیر لیزر بر کاهش اسکارهای اکنه بهتر و ترمیم پوست بعد از لیزر هم بیشترو بهتر خواهد بود.
تعداد جلسات لیزر لیزر فراکشنال Co2fractional حداکثر ۳ تا ۴جلسه که هر جلسه ماهی یک بار انجام می شود.

انجام لیزر لیزر فراکشنال سی او تو چند دقیقه طول میکشد ؟

برای کل صورت حدودا نیم ساعت ولی اگر رادیو فرکونسی همراه تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ لیزر فراکشنال انجام شود برای کل صورت ۴۵ دقیقه انجام لیزر طول میکشد.

مراقبت های بعد از لیزر فراکشنال - فراکسل

ایا بعد از لیزر پوست زخم میشود ، ایا به مراقبت های خاصی نیاز است ، ایا شخص میتواند به فعالیت های بیرون از منزل خود ادامه دهد ؟

بلافاصله بعد از لیزر پوست ملتهب و بروافروخته میشود که با کمپرس یخ یا سرما این التهاب بهتر میشود ، ۱۲ تا ۲۴ ساعت بعد از لیزر محل لیزر حالت افتاب سوختگی پیدا میکند ( قهوه ای سوخته ) و این حالت طی ۳ تا ۶ روز با پوست اندازی برطرف میشود ، بعد از ان پوست نسبتا شفاف و کمی قرمز ظاهر میشود که این قرمزی خفیف ممکن است ۱ تا ۲ هفته طول بکشد .
در طی مدتی که پوست شبیه افتاب سوختگی است کرم های ترمیم کننده یا کرم های حاوی انتی بیوتیک تجویز میشود تا پوست سریعتر ترمیم شود در ضمن توصیه میشود در ۳ تا ۶ روز اول که پوست حالت سوختگی دارد در معرض افتاب مستقیم حتی به میزان کم هم قرار نگیرد لذا شخص در ساعاتی که افتاب شدید است بیرون نرود ولی میتواند در محیط های سربسته مثلا محل کار حضور داشته باشد فقط برای پوشاندن ظاهر چهره شخص از ماسک های پارچه ای ( ماسک های سرماخوردگی ) یا کرم های پوشاننده مثل زینک اکسید استفاده میکنند بعد از اینکه پوسته های سوخته برطرف شد اکیدا توصیه میشود شخص نیم ساعت قبل از بیرون رفتن به مقدار کافی از ضد افتاب با عیار مناسب استفاده کند.

ایا لیزر فراکشنال درد دارد؟

درد ان نسبت به لیزرهای قدیمی یعنی لیزرCO2 معمولی کمتر است ولی به هر حال درد دارد لذا نیم ساعت قبل از لیزر کرم بی حسی بر روی پوست مالیده میشود و سپس لیزر انجام میشود و درد بطور قابل ملاحظه ای کم و کاملا قابل تحمل میشود.

فرد کرم های خود مثل ضد جوش یا ضد چروک را می تواند استفاده کند ؟

یک هفته بعد از لیزر فرد میتواند محلول و کرم های قبلی خود را شروع کند.

زمان شروع و میزان تاثیر لیزر فراکشنال بر اسکار جای جوش

اثر لیزر بر روشن شدن و چروک و کاهش اسکارهای فرورفته چه زمانی بعد از انجام لیزر فراکشنال شروع و مشخص میشود ؟
دو هفته بعد از اولین جلسه لیزر پوست نسبتا شفاف و روش میشود و در صورتیکه شخص کرم های ضد افتاب خود را خوب استفاده کند با ادامه هر جلسه لیزر ( ماهی یک بار ) پوست شفاف تر میشود .
در مورد اسکارهای فرورفته و لکه های بعد از جوش هم به همین صورت است وهر جلسه عمق چاله ها کمتر و و با ادامه جلسات لیزر کمتر و کمتر میشود ونهایات بعد از جلسه چهارم لیزر بطور متوسط ۶۰ درصد ( از ۴۰ تا ۸۰ درصد متغییر بر حسب عمق اسکارها ) عمق اسکارها کمتر و ظاهران بهتر میشود ، در مورد بهتر شدن چروک صورت یا سفت تر شدن پوست های شل معمولا سه تا جهار ماه بعد از لیزر یعنی از جلسه سوم به بعد تاثیر ان مشخص میشود چرا که پروسه کلازن سازی بعد از لیزر دیر اغاز میشود و البته وقتی کلاژن های تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ جدید در زیر پوست ایجاد شد به مدت طولانی هم باقی می ماند ( میانگین دوسال ) در مبحث لیزر فراکشنال ( شماره ۱ ) توضیح داد ه شد که اگر امواج رادیوفرکونسی یا ار_اف با لیزر فراکشنال همزمان انجام شود تاثیر ضد چروک و ضد شلی پوست لیزر بیشتر خواهد شد .

تاثیر لیزر فراکشنال سی او تو بر چین و چروک دور چشم

ایا این لیزر برای چروگ و تیرگی دور چشم هم مفید است ؟

اگر دور چشم دچار پف شدید و افتادگی شدید شده باشد و در مشاهده افتادگی پلک فوقانی مشاهده شود تاثیر زیادی ندارد ولی اگر خصوصا پلک تحتانی و اطراف چشم دچار تیرگی و چروک و پف مختصر تا متوسط شده باشد هم ار_ اف و هم لیزر فراکشنال بسیار موثر است.

تاثیر لیزر فراکشال بر چین و چروک اخم و پیشانی

ایا این لیزر بر روی چین و چروک اخم و پیشانی موثر است ؟

تاثیر بسیار کمی دارد چرا که مکانیسم ایجاد این چروک ها انقباضات عضلانی است در حالیکه اثر لیزر فراکشنال فقط بر روی پوست است لذا در این موارد شخص باید از تزریق بوتاکس برای باز کردن چروک های اخم و پیشانی نزد پزشک بهره مند شود.

ایا این لیزر بر روی خال ها قهوه ای یا لکه های کم رنگ پوست مثل کک و مک یا منافذ باز پوست هم اثر دارد؟

تاثیر لیزر فراکشنال بر خال لک منافذ باز پوست

بر روی خال اثر ندارد ولی بر لکه های افتابی مثل کک و مک و منافذ باز پوست تاثیر خیلی خوبی دارد.

ایا لیزر فراکشنال عوارض ( عفونت یا لک بعد از لیزر وو….) هم دارد ؟

بصورت بالقوه اگر پزشک انجام دهنده لیزر تجربه کافی داشته باشد و از مارک های خیلی خوب لیزر فراکشنال استفاده کند عوارض پوستی مثل لک های قهوه ای یا سفید بعد از لیزر در مقایسه با لیزر های نسل قدیمی بسیار کم است ، البته در مواردی که اسکارها عمیق است و پزشک مجبور است براب تاثیر بهتر از قدرت بالای دستگاه استفاده کند احتمال بروز لکه های قهوه ای بعد از لیزر وجود دارد ولی اگر ایجاد شد معمولا این لکه ها طی حداکثر دوماه بهبود پیدا میکند در ضمن بعضی مناطق پوست مثل چانه و بینی و گونه ( پوست روی استخوان ) پوست حساس تر است یا کسانیکه پوست تیره دارند .
در مورد ریسک عفونت اگر شخص سابقه تب خال دارد حتما باید در چند روز اول بعد از لیزر به شخص محلول های ضد عفونی کننده ضد تب خال داد ، در مورد عفونت های میکروبی دیگر بهداشت فرد بسیار مهم است مثل شستشوی دست ، محیطی که فرد زندگی میکند وو…… به هر حال اگر لیزر انجام شده عمیق باشد و پزشک بر حسب فاکتورهای مختلف احتمال بروز عفونت بعد از لیزر را بدهد قرص یک کپسول های انتی بیوتیکی و یا حتی قرص های ضد تب خال به مدت حداکثر ۵ تا ۷ روز تجویز میشود

تاثیر لیزر فراکشنال سی او تو بر اسکارهای بعد از جراحی یا بعد از بخیه

یا این لیزر را میتوان برای شلی گردن یا سایر مناطق پوست مثلا اسکارهای بعد از جراحی یا بعد از بخیه انجام داد ؟

CO2تعداد و فواصل جلسات لیزر فراکشنال

میتوان بعد از انجام کامل جلسات لیزر در صورتیکه فرد دچار اسکارهای عمیق باشد ایا میتوان برای تاثیر بیشتر تعداد جلسات را بیشتر کرد ؟

آری ولی بهتر است بعد از ۴ جلسه یک دوره ۶ تا ۱۲ ماهه به پوست استراحت داد و مجدد چند ماه بعد یک دوره دیگر لیزر را انجام داد ، یا اینکه بعد از ۴ جلسه لیزر اگر در فصل مناسبی قرار داشتیم ( از لحاظ شدت افتاب ) میتوان هر سه تا چهار ماه یک بار یک لیزر عمیق انجام داد.

CO2 هزینه انجام لیزر فراکشنال

هزینه انجام لیزر فراکشنال سی او تو تمام صورت هر جلسه ۴۰۰ هزارتومان می باشد ، هزینه انجام لیزر سلاس برای تمام صورت نیز هر جلسه۳۵۰ هزار تومان می باشد ، و برای کسانیکه هر دو نوع لیزر با هم انجام شود هر جلسه برای تمام صورت با دو نوع لیزر۴۵۰ هزار تومان میباشد ،

مبلغی که برای انجام لیزر فراکشنال سی او تو ( مارک اکو تو – بهترین لیزر فرکشنال ) و لیزر اربیوم سلاس یا لیزر با کاربرد مشابه به نام رادیوفرکونسی به عنوان تعرفه انجام لیزر در مرکز لیزر مرزداران – گیشا تعیین شده بسیار کمتر و پائین تر از اکثر مراکز لیزر معتبر تهران هست که با این نوع دستگا ها کار میکنند ، به عنوان مثال در مرکز لیزر نوین دیدگان واقع در میدان ولی عصر که از معتبر ترین مراکز لیزر تهران هست هزینه انجام لیزر فراکشنال سی او تو ( اکو تو ) برای کل صورت به ازا هر جلسه۵۰۰ هزار تومان تا۸۰۰ هزار تومان تعیین شده ، در مورد سایر لیزر ها هم همینطور هست و انجام لیزر اربیوم سلاس در مراکزی که این لیزر را دارند ( مثل بیمارستان رازی که یک مرکز پوست دولتی هست ) هر جلسه برای کل صورت ۴۵۰ هزار تومان دریافت میکنند این درحالی هست که در مرکز لیزر مرزداران – گیشا برای انجام همزمان دو نوع لیزر۴۵۰ هزار تومان دریافت میشود و این یعنی نصف مبلغ اکثر مراکز معتبر لیزر در تهران

لیزر اربیوم فراکشنال

لیزر اربیوم فراکشنال ۲۹۴۰ نانومترلیزر جدیدترین لیزر در درمان چروک صورت, منافذ باز صورت, شفاف شدن صورت, و درمان جای جوش است ، اگر میخواهید مکانیسم و تاثیرات این لیزر را بهتر متوجه شوید بهتر است ان را رقیب لیزر فراکشنال سی او تو بدانید چرا که نحوه کار و مکانیسم و تاثیر ان خیلی شبیه به لیزر فراکسل یا فراکشنال سی او تو هست – تنها تفاوتی که دارد اینست که این لیزر( اربیوم ۲۹۴۰ ) غیر تهاجمی تر از لیزرفراکشنالCO2 است و میزان نفوذ اشعه ان به زیر پوست کمتر و در عوض عوارض و اسیب حرارتی ان به پوست کمتر است و سوختگی بعد از لیزر کمتر است و پوست زودتر ترمیم میشود لذا جز لیزرهای نیمه تهاجمی ( در مقایسه با فراکشنال CO2 ) تقسیم بندی میشود لذا در پوست های حساس و همچنین در روزهای افتابی بهتر است به جای لیزر فراکشنال سی او تو از لیزر فوق جهت درمان های مختلف ( ذکر شده ) استفاده کرد . نهایتا این پزشک متخصص و با تجربه است که تصمیم میگیرد که برای چه مشکلی و برای چه نوع پوستی ( حساس یا غیر حساس – پوست روشن یا سبزه یا تیره ) کدام نوع دستگاه را استفاده کند و داشتن لیزرهای مختلف با مکانیسم های متفاوت دست پزشک را در تصمیم گیری باز میگذارد و پزشک میتواند بهترین متدلیزر درمانی را با یک لیزر خاص و بعضا ترکیب دو دستگاه لیزر استفاده نماید.

لیزر اربیوم سلاس جوانسازی پوست

توضیحاتی در مورد لیزر اربیوم گلاس سلاس fractional erbium glass 1550nm sellass

مکانیسم عمل این لیزر اینطور است که با ساطع کردن طول موج خاصی از نو ر ( ۱۵۵۰ نانومتر ) به پوست بدون اسیب رساندن و زخمی کردن سطح پوست باعث افزایش کلاژن پوست میشود بهترین نوع لیزر اربیوم گلاس سلاس fractional erbium glass 1550nm sellass می باشد

این لیزر مجهز ترین و پیشرفته ترین لیزر غیر تهاجمی در دنیا برای درمان چروک صورت و دورچشم می باشد ، همچنین این لیزر باعث شفاف شدن صورت و خصوصا سفت و کشیده شدن صورت میشود وبرای کسانی که پوست شل و افتاده دارند بسیار مناسب و موثر است و حتی تاثیر ضد چروک ان از لیزر فراکشنالco2 هم بهتر وبیشتر است ، هر چند در بسیاری از موارد میتوان این دو نوع لیزر را با هم انجام داد چرا که هریک باعث تاثیر بهتر وبیشتر لیزر دیگر میشود خصوصا در مواردی که فرد دچار اسکار اکنه یا فرو رفتگی و ناهمواری در پوست خود دارد انجام همزمان این دونوع لیزر باعث تاثیر بهتر و بیشتر در درمان خواهد شد ، تکنولوژی این لیزر بسیار پیشرفته می باشد بطوریکه طول موج اشعه ای که این لیزر تولید می کند بدون انکه به سطح پوست اسیب برساند به لایه میانی پوست نفوذ میکند وباعث افزایش کلاژن داخل پوست میشود لذا باعث سوختگی سطح پوست نمی شود و بعد از انجام این لیزر پوست شخص بمدت ۲ تا ۳ روز فقط کمی قرمز میشود و بعد از ان به حالت طبیعی بر می گردد لذا برای کسانی که شاغل هستند یا مجبورند مرتب بیرون از منزل تردد کنند بسیار مناسب است ، در دنیا شرکت های مختلفی این نوع لیزر ( تولید طول موج ۱۵۵۰ نانومتر ) را تولید کرده اند ولی از بین ده مارک مختلف تولید شده سه نوع ان ( افیرم ، موزاییک شرکت لوترونیک ، وسلاس ) از انواع دیگر پیشرفته تر و گران تر وبا کارایی و تاثیر بسیار بیشتر هستند و در بین این سه نوع لیزر سلاس به دلایل علمی و تجربی و کاربردی بهتر و موثرتر می باشد لذا در مرکز لیزر گیشا در در ماه ۸۹ این لیزر خریداری و راه اندازی شده و در این مدت کوتاه هم مورد استقبال بسیاری از مراجعین قرار گرفته ، بطوریکه بعد از انجام اولین جلسه لیزر شخص اثرات ان را مشاهده و حس می کند، فواصل جلسات این لیزر ۲ تا ۴ هفته یک بار می باشد ، میانگین و متوسط تعداد جلسات این لیزر هم ۴ جلسه می باشد

رفتار سازمانی چیست و چه تاثیری در عملکرد سازمان ها دارد؟

رفتار سازمانی که در دسته بندی مهارت های نرم جای می گیرد؛ در علوم مختلفی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، مردم شناسی و به طور کلی علوم رفتاری و اجتماعی محل بحث و گفت و گوی میان کارشناسان است. در مطالعه و بررسی رفتار سازمانی، ما با مجموعه ای از عوامل مؤثر بر فرد و سازمان در ارتباط هستیم که در ادامه به آن می‌پردازیم. اما آنچه مهم است اهدافی است که از این مطالعات، باید به آن ها برسیم. اهدافی که تحقق آن ها باعث پویایی و بالندگی سازمان خواهند شد و یا بالعکس عدم تحقق شان، بستری برای شکست تلاش های مدیران و عدم رضایت کارکنان خواهد بود. با رشدانا در این مقاله همراه باشید تا بگوییم رفتار سازمانی چیست و اهداف و عوامل مؤثر بر این مفهوم ارزشمند کدامند.

رفتار سازمانی چیست؟

Organizational Behavior یا رفتار سازمانی، تحلیل و مطالعه در مورد نحوه رفتار و تعامل افراد داخل یک سازمان است. از آنجایی که هر سازمان در فرهنگ های مختلف اجتماعی، قومی، ملیتی و مذهبی مشغول به فعالیت است، نباید نقش رفتار سازمانی در پیشرفت یا رکود سازمان را بی اهمیت جلوه داد.

رفتار سازمانی چیست

رفتار سازمانی و تأثیر آن بر افراد

مطالعاتی که بر روی رفتار و تعامل افراد در یک سازمان صورت می‌گیرد، به صورت سیستمی انجام می‌شود و آثار فراوانی بر روی تک تک افراد حاضر در سازمان دارد. در واقع این مطالعات، نتایج مثبتی بر روی مواردی همچون: افزایش رضایت شغلی، کاهش استرس در محیط کار، انگیزه بخشی به افراد، بهبود رشد و توسعه فردی، ارتباطات مثبت و سازنده میان فردی، رفتار رهبر یا مدیر سازمان و سازگاری میان اعضاء؛ بر جای خواهد گذاشت.

به یاد داشته باشید در حالی از تأثیرات مثبت رفتار سازمانی، می‌توان حرف زد که فرهنگ جامعه ای که سازمان در آن شکل گرفته را به رسمیت بشناسیم و درصدد تغییر یا حذف آن نباشیم. به عنوان مثال، در ایران روحیه جمع گرایی بخشی از فرهنگ جامعه است که اثری مستقیم بر نحوه ارتباط و تعامل افراد درون یک شرکت می‎گذارد. در مقابل، کشورهایی که فردگرایی یکی از مهم ترین فرهنگ های آن ها در تعاملات شان به شمار می‌آید، به شکلی کاملا متفاوت، درون سازمان ها و شرکت های خود عمل می‌کنند.

حتما بخوانید: اهمیت داشتن رضایت شغلی و موارد موثر آن برای موفقیت

اهداف رفتار سازمانی چیست؟

سؤال اصلی که در رابطه با موضوع مقاله، ذهن شما و همین طور خوانندگان بسیاری را درگیر کرده، احتمالا این است که اساسا رفتار سازمانی به دنبال چیست؟ در پاسخ می‌توان به موارد زیادی اشاره کرد، همان طور که کارشناسان، اهداف متعددی از مطالعه رفتار سازمانی داشته اند، اما مهم ترین و خلاصه ترین این اهداف عبارت اند از:

توجیه یا بهتر است بگوییم پیش گیری

برای تان پیش آمده است که شما و حتی سایر همکارانتان از محل کار به دلایلی مانند نارضایتی از حقوق دریافتی ماهانه، جدا شوید و مدیر هیچ گاه از این نارضایتی مطلع نشده باشد؟ رفتار سازمانی باعث می‌‍شود، مدیران بالا دستی به علت رفتار کارکنان خود دقت بیشتری کرده و با ریشه یابی و مرتفع کردن نارضایتی ها، سطح رضایت شغلی کارکنان را افزایش دهند. شما نیز می توانید با کسب این مهارت شغلی ، جایگاه خود را ارتقا داده و در محیطی کار کنید که همواره فضا را برای رشد و توسعه بیشتر شما فراهم می کنند.

پیش بینی رفتار

در این قسمت، مدیران با ایجاد تغییراتی کوچک و یا حتی بزرگ به شناخت بهتری از کارمندان دست می‌یابند. به عنوان مثال، مدیر یک مجموعه با تغییر ساعت استراحت از 2 بعدازظهر به 12 ظهر می‎خواهد تأثیر این تغییر بر رفتار افراد، افزایش یا کاهش بازدهی و نحوه تعامل کارکنان با یکدیگر را ارزیابی کند. پس از اعمال تغییر، مدیر مشاهده می‌کند که میزان خستگی حین کار، به طور قابل توجهی کاهش یافته است. پس نسبت به تصمیمات سازنده تر در این رابطه اقدام می‌کند.

اهداف رفتار سازمانی

افزایش بهره وری سازمان

انتخاب افراد مناسب در جایگاه های شغلی مختلف، افزایش رضایت شغلی کارکنان، ارتقاء فرهنگ سازمانی، احترام به تفاوت های شخصیتی و فرهنگی میان مدیران و گروه کارمندان، ایجاد بستر جهت درک بهتر از یکدیگر و سایر عواملی که موجب افزایش رضایت و خرسندی کارکنان و مدیران شود، در واقع بهره وری سازمان را به نحوی چشمگیر بالا می‌برد.

حتما بخوانید: ۷ راهکار مهم برای افزایش بهره وری در سازمان

موانع اثر بخشی رفتار سازمانی چیست؟

طی مطالعه مطالب قبلی متوجه شدید که مهم ترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی یا منابع انسانی آن است؛ بنابراین یکی از اصلی ترین و سنگین ترین وظایف مدیران، فراهم کردن سیستم ارتباطی مثبت در سازمان و میان تمامی کارکنان است. حال اگر این سیستم ارتباطی مخدوش باشد دلیل بزرگی بر ناکارآمدی کل مجموعه خواهد بود. در همین راستا بایستی تمامی موانع اثربخش کردن رفتار سازمانی شناسایی و مرتفع شوند. عواملی مانند:

 1. عدم درک متقابل
 2. قضاوت و پیش داوری
 3. عدم وجود احساسات مثبت و سازنده درون افراد سازمان یا وجود حس منفی نسبت به سازمان
 4. وجود فضای مبتنی بر عدم تساوی افراد
 5. تعارضات میان فردی مانند اختلاف شدید در دیدگاه های سیاسی و مذهبی
 6. نداشتن امید به رشد و ارتقاء در سازمان
 7. بدگمانی به مدیران و شایعه پراکنی
 8. وجود آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد
 9. عدم حمایت و توجه کافی به کارکنان از سوی مدیران
 10. توجه نداشتن به ظرفیت ها و توانایی های افراد و خلاقیت های آنان

موانع اثربخشی رفتار سازمانی

پیشنهاد ویژه: پکیج مهارت های نرم ویژه مدیران

مدل‌های رفتار سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

شناسایی مدل‌های رفتار سازمانی به مدیران سازمان‌ها کمک می‌کند تا بتوانند با طرح راهبردهای مفید، کارمندان مجموعه خود تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ را قادر به ارائه عملکرد موثر کنند. در ادامه با انواع این مدل‌ها، که می‌توانند تاثیرات مثبت یا منفی بر عملکرد کارکنان داشته باشند، آشنا خواهید شد.

مدل استبدادی

در این مدل، مدیر خود را در جایگاه یک فرمانده قرار داده و با سایر کارمندان مانند زیردستان خود رفتار می‌کند! در این مدل، جایگاه ریاست به روشنی تعریف شده و عواقب نافرمانی به سرعت گریبان گیر کارمندان خواهد شد! در چنین سازمانی، اگر کارمند وفادار وجود داشته باشد، وفای او به مدیر است و نه به کل مجموعه! نیروی کار چنین مجموعه‌هایی، همواره هراس دارند که مبادا با هر اشتباه کوچکی اخراج شوند و یا حقوق آن‌ها کاهش پیدا کند.

مدل مراقبتی

در مدل مراقبتی، مدیر معمولا در پی مراقبت از نیازهای شخصی کارکنان است. این کار به طور معمول از طریق ارائه مزایای خدماتی مانند درمان، طرح بازنشستگی و… انجام می‌شود. در این مدل اکثر کارمندان، به شرکت و اهداف آن وفادار هستند.

مدل های رفتار سازمانی

مدل مشارکتی

در این شیوه از رفتار سازمانی تلاش می‌شود تا مدیران عملکردی شبیه به مربی داشته باشند. در واقع هدف از ایجاد این مدل، اشتراک قدرت در بین افراد یک سازمان است. در چنین مجموعه‌هایی، کارکنان به هدف سازمان وفادار بوده و روحیه مسئولیت پذیری بالایی دارند.

مدل سیستمی

مدل سیستمی در رفتار سازمانی، زیربنا و شالوده فرهنگ‌های سازمانی مثبت گرا است. مجموعه‌هایی که مدل سیستمی را در پیش گرفته‌اند، علاوه بر ایجاد دلگرمی برای کارمندان خود، چالش برانگیز نیز بوده و اثربخشی و بهره‌وری در این محیط‌ها افزایش می‌یابد.

حتما بخوانید: فرهنگ سازمانی و نقش آن در افزایش بهره‌وری منابع انسانی

مدل حمایتی

در مدل حمایتی رفتار سازمانی، مدیران مجموعه تلاش می‌کنند تا عوامل ایجاد انگیزه در کارکنان خود را شناسایی کنند. در واقع مدیران به کارکنان خود کمک می‌کنند تا در انجام وظایف، عملکرد بهتری داشته باشند. بدین ترتیب کارمندان سازمان به اهداف شخصی مثل ترفیع جایگاه یا کسب مهارت‌های جدید می‌رسند و این امر رضایت شغلی را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد.

و اما جمع بندی

در این مقاله ضمن صحبت در خصوص اینکه رفتار سازمانی چیست؛ به نحوه تعامل افراد درون یک سازمان، اهداف رفتار سازمانی و موانع اثربخشی آن اشاره کردیم و گفتیم که در صورت عدم توجه به سرمایه انسانی، مدیران دیر یا زود با رکود و حتی شکستی بزرگ روبرو می‎شوند. به همین دلیل ضروری است که مدیران، برای دستیابی به بالاترین بهره وری و کارایی در این مبحث عمیق تر شده و از آن برای ساختن تیم های عالی به نفع خود بهره برداری کنند.

امیدواریم این مقاله برای شما کاربردی بوده باشد. به نظر شما رفتار سازمانی در چه ابعادی بررسی می شود و آیا جنسیت، محیط خانواده و اجتماع نیز در نحوه اثرگذاری آن نقش دارند یا خیر؟ نظرات عالی خود را با ما مطرح کنید.

کارشناس حقوقی که علاقه ش به حوزه دیجیتال باعث آشناییش با رشدانا شد، دوره هفدهم رشدآموزی و مسیر رشد سئو رو گذرونده، خوشحاله از بودن کنار تیم حرفه ای تولید محتوا رشدانا و هدفش گره خورده با افزایش سطح آگاهی خودش و دیگران.

ترازودون و خواب | آنچه باید قبل از مصرف ترازودون برای خواب بدانید!

با وجودی که FDA ترازودون را جهت استفاده به عنوان درمانی برای افسردگی در بزرگسالان تأیید کرده است ، اما سال هاست که پزشکان آن را به عنوان داروی خواب نیز تجویز می کنند.

با وجودی که FDA ترازودون را جهت استفاده به عنوان درمانی برای افسردگی در بزرگسالان تأیید کرده است ، اما سال هاست که پزشکان آن را به عنوان داروی خواب نیز تجویز می کنند.

ترازودون و خواب

ترازودون برای خواب

ترازودون و خواب

بی خوابی چیزی فراتر از عدم توانایی در داشتن یک خواب خوب شبانه است. مشکل در به خواب رفتن یا حفظ خواب می تواند بر همه جوانب زندگی شما ، از کار گرفته تا سلامتی تان تأثیر بگذارد. چنانچه مشکل خواب دارید ، ممکن است پزشک در مورد تجویز ترازودون به عنوان کمکی برای خوابیدن با شما صحبت کرده باشد.

چنانچه در صدد مصرف ترازودون (Desyrel ، Molipaxin ، Oleptro ، Trazorel و Trittico) برای بی خوابی بر آمده اید ، در اینجا اطلاعات مهمی وجود دارد که باید پیش از مصرف از آن ها آگاه باشید.

ترازودون و خواب : ترازودون چیست؟

قرص ترازولکس ترازودون

قرص ترازودون براي چيست

ترازودون (Trazodone) یک داروی تجویزی است که از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) به عنوان یک داروی ضد افسردگی مورد تأیید قرار گرفته است.

این دارو در بدن شما به روش های مختلفی عمل می کند. یکی از روش های اثر گذاری آن ، تنظیم انتقال دهنده عصبی سروتونین است که به سلول های مغزی کمک می کند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و بر فعالیت های متعددی مانند خواب ، فکر کردن ، خلق و خو ، اشتها و رفتار تأثیر می گذارد.

ترازودون حتی در دوزهای پایین تر می تواند منجر به ایجاد احساس آرامش ، خستگی و خواب آلودگی در شما شود که این اثر را با مسدود کردن مواد شیمیایی موجود در مغز که با سروتونین و سایر انتقال دهنده های عصبی مانند 5-HT2A ، گیرنده های آدرنرژیک alpha1 و گیرنده های هیستامین H1 در تعامل هستند ، از خود بر جای می گذارد.

این اثر گذاری یکی از اصلی ترین دلایلی است که ترازودون را به عنوان یک کمک خواب قوی تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ معرفی می کنند.

اخطار FDA در خصوص ترازودون

مانند بسیاری از داروهای ضد افسردگی ، ترازودون نیز از سوی FDA دارای یک “هشدار جعبه سیاه” بر روی برچسب خود است.

مصرف ترازودون منجر به افزایش خطر افکار و رفتارهای خودکشی در کودکان و بزرگسالان جوان شده است. افرادی که از این دارو استفاده می کنند باید از لحاظ بدتر شدن علائم و بروز افکار و رفتارهای خودکشی از نزدیک مورد بررسی و نظارت قرار گیرند. ترازودون جهت استفاده در کودکان مورد تأیید تتر چه تاثیراتی برجای می گذارد؟ نیست.

ترازودون و خواب : آیا ترازودون برای استفاده به عنوان داروی خواب تأیید شده است؟

قیمت ترازودون

ترازودون دارویاب

با وجودی که FDA ترازودون را جهت استفاده به عنوان درمانی برای افسردگی در بزرگسالان تأیید کرده است ، اما سال هاست که پزشکان آن را به عنوان داروی خواب نیز تجویز می کنند.

FDA داروها را برای معالجه شرایط خاص بر اساس آزمایشات بالینی تأیید می كند. هنگامی که پزشکان دارویی را برای شرایط دیگری غیر از آنچه که FDA مقرر کرده است ، تجویز می کنند ، به عنوان تجویز “آف لیبل” شناخته شده است.

استفاده از یک دارو به عنوان آف لیبل یک روش بسیار رایج و متداول است. حدود بیست درصد داروها به صورت آف لیبل تجویز می شوند. پزشکان می توانند بر اساس تجربه و صلاحدید خود ، داروهای آف لیبل را تجویز کنند.

ترازودون و خواب : دوز معمول ترازودون به عنوان داروی خواب چقدر است؟

ترازودون برای بی خوابی

دوز معمول ترازودون برای بی خوابی

ترازودون اغلب در دوزهای 25 تا 100 میلی گرم به عنوان داروی خواب تجویز می شود.

با این حال ، مطالعات معتبر نشان می دهد که دوزهای پایین ترازودون نیز مؤثر است و می تواند منجر به خواب آلودگی روزانه کمتر و بروز عوارض جانبی خفیف تری شود؛ زیرا این دارو کوتاه عمل می کند.

ترازودون و خواب : مزایای ترازودون برای خواب چیست؟

ترازودون وابستگی

خواص داروی ترازودن 50

متخصصان، درمان شناختی رفتاری و سایر اصلاحات رفتاری را به عنوان مقدم ترین درمان برای بی خوابی و اختلالات خواب توصیه می کنند.

اگر این گزینه های درمانی برای شما مؤثر نباشد ، پزشک ممکن است ترازودون را برای خواب تان تجویز کند. چنانچه سایر داروهای خواب مانند زاناکس ، والیوم ، زولپیدم و دیگر داروهای بنزودیازپین با عملکرد کوتاه مدت تا متوسط بر روی شما بی تاثیر بوده اند، ممکن است پزشک تان این دارو را تجویز کند.

ترازودون دارای مزایا متعددی است که عبارتند از:

 • درمانی مؤثر برای بی خوابی. بررسی یک مطالعه در سال 2017 در مورد استفاده از ترازودون برای بی خوابی ، نشان داد که این دارو در دوزهای پایین برای بی خوابی اولیه و ثانویه موثر است.
 • کاهش هزینه ها. ترازودون نسبت به برخی از داروهای جدیدتر بی خوابی ارزان قیمت تر است. زیرا در اشکال مختلفی در دسترس است.
 • اعتیاد آور نیست. ترازودون در مقایسه با سایر داروها ، مانند داروهای کلاس بنزودیازپین همچون والیوم و زاناکس ، اعتیاد آور نیست.
 • ممکن است به پیشگیری از زوال وضعیت روانی مرتبط با سن کمک کند. ترازودون ممکن است به بهبود خواب موج آهسته کمک کند. این دارو قادر است بروز انواع خاصی از زوال عقل مرتبط با سن مانند مشکلات حافظه در افراد مسن را کاهش دهد.
 • در صورت ابتلا به آپنه خواب ممکن است انتخاب بهتری باشد. برخی از داروهای خواب ممکن است تأثیری منفی برآپنه خواب انسدادیو برانگیختگی خواب داشته باشند. اما یک مطالعه کوچک در سال 2014 نشان داد که 100 میلی گرم ترازودون تأثیر مثبتی بر آپنه خواب داشته است.

ترازودون و خواب : مضرات مصرف ترازودون چیست؟

عوارض ترازودون

ایا ترازودون اعتیاد اور است

ترازودون ممکن است منجر به بروز یک سری عوارض جانبی، به ویژه در زمان شروع مصرف دارو شود.

در اینجا فهرست کاملی از عوارض جانبی احتمالی استفاده از قرص ترازودون عنوان نشده است. در صورتی که متوجه علائمی دیگری شدید که در این مطلب قید نشده، آن را نیز با داروساز یا پزشک خود در میان بگذارید.

برخی از عوارض جانبی شایع ترازودون عبارتند از:

 • خواب آلودگی
 • سرگیجه
 • خستگی
 • عصبی بودن
 • خشکی دهان
 • تغییر در وزن (تقریباً در 5 درصد افرادی که آن را مصرف می کنند)

ترازودون و خواب : آیا مصرف ترازودون برای خواب خطر دارد؟

ترازودون و خواب

خواص داروی ترازودن 50

اگرچه بسیار نادر است اما ترازودون می تواند منجر به بروز واکنش جدی شود. در صورت بروز هرگونه علائم تهدید کننده و مهلک مانند مشکل در تنفس ، با اورژانس تماس بگیرید.

طبق اعلام FDA ، خطرات جدی ترازودون شامل موارد زیر است:

 • افکار خودکشی. این خطر در بزرگسالان و کودکان جوان بیشتر است.
 • سندرم سروتونین. این اتفاق می افتد زمانی که سروتونین بیش از حد در بدن تولید می شود و ممکن است منجر به واکنش های جدی شود. خطر ابتلا به سندرم سروتونین در هنگام مصرف داروهای دیگر یا مکمل هایی که باعث افزایش سطح سروتونین می شوند مانند برخی داروهای میگرنی بیشتر است. علائم شامل: توهم ، آشفتگی ، سرگیجه ، تشنج – افزایش ضربان قلب و دمای بدن ، سردرد – لرزش و انقباض عضلات ، مشکل در برقراری تعادل – تهوع ، استفراغ ، اسهال
 • آریتمی قلبی. اگر قبلاً دچار مشکلات قلبی شده اید ، خطر تغییر در ریتم قلب بیشتر است.
 • پریاپیسم. این عارضه، نعوظ طولانی مدت است که بسیار دردناک است.
 • افت فشار خون. این افت ناگهانی فشار خون ممکن است بیشتر در هنگام برخاستن از حالت نشستن اتفاق بیفتد.
 • افزایش خطر خونریزی. مصرف داروهایی مانند رقیق کننده های خون مثل وارفارین ، هپارین یا پلاویکس ، این خطر را افزایش می دهد.
 • شیدایی یا مانیا. برخی از افراد ممکن است سرخوشی ، بیش فعالی یا هیجان بیش از حد را حین مصرف این دارو تجربه کنند.
 • تاری دید.
 • هیپوناترمیا. ممکن است عدم تعادل سدیم در خون رخ دهد. علائم آن شامل: سردرد، سردرگمی، ضعف، ناپایداری، تشنج
 • سندرم قطع مصرف. ترازودون برخلاف بنزودیازپین ها اعتیاد آور نیست. با این حال ، از آنجا که ممکن است بدن شما به ترازودون عادت کند ، مهم است که در مورد بهترین روش برای قطع تدریجی دارو با پزشک خود مشورت کنید. قطع ناگهانی ترازودون ممکن است منجر به بروز علائم ترک شود.

ترازودون و خواب : مصرف بیش از حد ترازودون

ترازودون دارویاب

تداخل دارویی ترازودون

گزارشات بسیاری از مصرف بیش از حد ترازودون اعلام شده است. این خطر با نوشیدن الکل ، مصرف بنزودیازپین ها و سایر داروهای ضد افسردگی سیستم عصبی مرکزی بیشتر می شود که می تواند تنفس و واکنش های شما را کند و آهسته کند.

مصرف بیش از حد یک دارو می تواند کشنده باشد. اگر گمان می کنید بیش از حد ترازودون مصرف کرده اید ، با اورژانس تماس بگیرید و سریعاً به دنبال فوریت های پزشکی باشید.

 • خواب آلودگی
 • تشنج
 • استفراغ
 • تغییر ریتم قلب
 • ایست تنفسی (قطع تنفس)

سخن پایانی درباره ترازودون و خواب

ترازودون و خواب

ترازودون برای بی خواب

ترازودون یک داروی قدیمی است که در سال 1981 توسط اداره غذا و داروی آمریکا به عنوان یک داروی ضد افسردگی تأیید شده است. اگرچه استفاده از ترازودون برای بی خوابی متداول است ، اما طبق دستورالعمل های اخیر منتشر شده توسط آکادمی آمریکایی طب خواب ، ترازودون نباید خط مقدم درمان بی خوابی باشد.

دوزهای پایین تر این دارو ، ممکن است باعث خواب آلودگی روزانه کمتری شود. ترازودون اعتیاد آور نیست و عوارض جانبی شایع آن خشکی دهان ، خواب آلودگی ، سرگیجه و گیجی است.

مصرف ترازودون در شرایط خاص مانند آپنه خواب می تواند نسبت به سایر داروهای خواب مزایایی به همراه داشته باشد.

در پایان فراموش نکنید که بهترین، موثرترین و موفق ترین راه درمان بی خوابی، مراجعه به یک کلینیک خواب معتبر و نزد یک متخصص اختلالات خواب است. چنانچه به طور مداوم از مشکل بی خوابی رنج می برید و این موضوع بر کیفیت زندگی تان تاثیر گذاشته است، می توانید همین امروز با کلینیک خواب ما نیز تماس حاصل نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.