فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران


نکته حائز اهمیت در معاملات بلوکی اهمیت آستانه حمایت است. اگر این معاملات به آستانه حمایت نرسد سهام های جالبی نخواهند بود.

فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران

سرانجام کمیسیون انتخابات نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری کشور را اعلام کرد. براساس اعلام این کمیسیون هیچ یک از نامزدان نتوانستند پنجاه درصد آرا را بدست آورند. پس از اعلام نتیجه نهایی هر دو نامزد پیشتاز این نتیجه را پذیرفتند و گفتند که آماده رقابت در دور دوم هستند. این دو نامزد نتیجه را پذیرفتند و انتقادهایی را متوجه کمیسیونهای انتخاباتی کردند و خواهان بعضی اصلاحات و شفافیت در دور دوم انتخابات شدند.

داکتر عبدالقیوم سجادی در نشستی خبری درباره عملکرد کمیسیونها اظهار داشت: قضاوت یکسویه را عادلانه نمی دانم. موارد را باید تفکیک کرد و وضعیت کمیسیون و فعالیتهایشان را با دوره های گذشته مقایسه کرد و شرایط کشور را در نظر گرفت. با توجه به این سه فاکتور می توان قضاوت نسبتا منصفانه ای در مورد عملکرد کمیسیونهای انتخابات مطرح کرد.

وی افزود: با درنظرداشت شرایط و اوضاع کشور هنوز یک سری مشکلات تکنیکی در کار کمیسیونهای انتخاباتی مشاهده می شود که طبعا بخشی از آن به شرایط کشور برمی گردد. آنچه اهمیت دارد این است که با درنظر داشت و مقایسه عملکرد کمیسیون با دوره های قبل می توان نکات مثبتی را در کارکرد کمیسیون انتخابات یافت. خوب است جنبه های مثبت را مدنظر قرار داد تا نوعی اعتمادسازی و باور و اعتماد در فضای عمومی جامعه شکل بگیرد. انتخابات دور اول را موفقیت و دستاورد کلان برای دموکراسی سازی می دانیم. پیش رو داشتن انتخابات دور دوم ایجاب می کند که ما قضاوتهای خود را یکجانبه نبینیم.

عضو مجلس نمایندگان با اشاره به نکات مثبت در کمیسیون انتخابات این دور گفت: در گزینش کمیشنرهای کمیسیون انتخابات یک طیف خاص را مشاهده نمی کنیم. در این گزینش دیدگاه های مختلف افراد سهیم هستند. این امر می تواند نکته منفی باشد، برای اینکه آن دیدگاه ها گاهی می توانند به سمت اعمال نظرهای شخصی و دیدگاه های سیاسی و حزبی بپیش روند. دیدگاههای مختلف در گزینش کمیشنرها تاحدودی از انحصار یک جانبه گرایانه ای که همیشه حکومت اعمال می کند جلوگیری می کرد.

عبدالقیوم سجادی در ادامه تصریح کرد: ما در وضعیتی نیستیم که انتظار داشته باشیم کمیسیونی کاملا مستقل و به دور از گرایشهای سیاسی در کشور ما شکل بگیرد. هر مرجع گزینش کننده ای دیدگاه های سیاسی خاص خود را دارد. اینبار اعمال نظر مستقیم دستگاه حاکمه روی کمیسیون انتخابات نسبت به دوره های قبل نمود کمتری داشت. البته این به معنای آن نیست که کمیسیون کاملا مستقلانه و به دور از فشارها و اعمال نفوذگذاریهای سیاسی اقدام به این کار کرده باشد.

وی بر این باور است که نقش دستگاه حاکمه در اعمال نفوذ و اعمال نظر نسبت به دوره های گذشته کمتر بود. این استاد دانشگاه افزود: نکته مثبت دیگری که می توان در رابطه با کارکرد کمیسیون انتخابات مطرح کرد تلاش برای برگزاری یک انتخابات با شکوه بود. از یاد نبریم که در ارتباط با این قضیه در کنار کمیسیون انتخابات، رسانه ها و افکار عمومی نقش گسترده ای داشتند اما کارگزار و برگزار کننده انتخابات کمیسیون بود که اگر مشارکت باشکوه ملت افغانستان نقطه ای درخشان برای دموکراسی سازی باشد، بخشی از آن به کمیسیون انتخابات برمی گردد. در کنار این نکات مثبت نقاط منفی دیگری هم وجود داشت.

عبدالقیوم سجادی تصریح کرد: یک چالش اساسی در افغانستان به فرهنگ سنتی و قبیلوی حاکم بر مناسبات سیاسی جامعه افغانستان برمی گردد. از یاد نبریم که ما انتخابات را بعنوان یک مفهوم مدرن در جامعه ای تجربه می کنیم که دارای ساختار اجتماعی سنتی است و این ساختار سنتی ویژگی های خاص خود را دارد و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم تاثیرات خاص خود را بر عملکردمان می گذارد. حاکمیت جامعه فرد به جای حاکمیت قانون، تقدم منافع شخصی بر منافع جمعی، مهم بودن شخص بجای شخصیت یا فرد بجای برنامه آسیبهایی است که در رابطه با پروسه دموکراسی سازی افغانستان وجود دارد و باید با دقت با آنها برخورد شوند.

وی اضافه کرد: شایسته سالاری و تخصص گرایی حرفها و سخنان زیبایی است که بربنیان یک حکومت دموکراتیک و برآمده از آرای شهروندان تحقق می یابند. اگر ذهن سیاستمدار ما همچنان تحت تاثیر فضای قبیلوی باشد بجای انسان شایسته و متخصص در انتصابها بیشتر مناسبات شخصی تاثیرگذار خواهد بود. کمیسیون انتخابات مجموعه کارگزاران سناریویی است که ما از آن تحت عنوان نماد بزرگ دموکراسی در افغانستان یاد می کنیم. این افراد در بسا موارد نمی توانند تمایلات ذهنی را که برخاسته از همان ساختار اجتماعی سنتی ما است نادیده بگیرند.

عبدالقیوم سجادی در ادامه گفت: از طرف دیگر، چالش عمده دیگر حضور کشورهای کمک کننده به افغانستان است که فرصتی برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم نوسازی سیاسی و دموکراسی سازی افغانستان است. این کارگزاران در برابر این کمک ها انتظاراتی از کارگزاران سیاست در افغانستان دارند. ما نمی توانیم از الگوی جهانی دموکراسی صحبت کنیم. حضور جامعه جهانی فرصتی است، مشروط بر اینکه از این حضور در راستای منافع ملی افغانستان که کلانترین منافعش نهادینه ساختن دموکراسی است استفاده کنیم و اگر نتوانیم استفاده کنیم این حضور را تهدیدی برای خود می دانیم.

وی افزود: حضور و مساعدتهای جامعه جهانی به افغانستان بی نهایت نیست اما انتخابات نود و سه هم مردم افغانستان و هم کشورهای کمک کننده به افغانستان را امیدوار ساخت که بالاخره در این جامعه تمایل و زمینه برای عبور از فرمولهای سنتی و قبیلوی و رقم زدن یک جامعه دموکراتیک و برآمده از آرای مردم وجود دارد که می تواند نقطه مثبتی برای ما باشد.

عضو مجلس نمایندگان تاکید می کند: زمانی می توان از این حضور بخوبی استفاده کرد که اعتماد بنفس ملی را در افغانستانی ها تقویت کنیم و برخلاف انتخابات قبلی، اینبار بیشترین نقش را افغانستانی ها در پروسه انتخابات داشتند. به این معنا که انتخابات بیشتر ملی بود تا بین المللی و یا با کارگزاری جامعه جهانی. ما باید تلاش کنیم که حداقل یک وفاق سیاسی را بین نخبگان سیاسی افغانستان بوجود آوریم تا بتوانیم از فرصتهای موجود استفاده کنیم.

عبدالقیوم سجادی ابراز داشت: فرهنگ سنتی و قبیلوی که همه ما در آن نفس می کشیم روی رفتارها و کارکردهای ما تاثیر می گذارد و استقلال عمل و برخورد ملی را از نهادی که انتظار برخورد ملی می رود سلب می کند. نقطه منفی دیگری که بعنوان یک چالش وجود دارد بحث نفوذگذاریهای بیرونی و بین المللی است. کشورهای خارجی بعنوان کشورهای کمک کننده بخود حق می دهند و انتظار دارند که دیدگاه آنها مورد توجه قرار بگیرد. در یک نظام دموکراسی نتیجه مهم نیست اصل پروسه مهم است، یعنی انتقال دموکراتیک و مسالمت آمیز قدرت سیاسی.

وی در پایان گفت: با پشت سر گذاشتن یک مرحله مهم، به نتیجه نزدیک تر شدیم. بنابراین، امیدواری مردم برای دست یافتن به انتخاب رییس جمهور منتخب شان نزدیک تر از دور قبل است. با ایجاد اعتماد برای مردم افغانستان می توان انتخابات خوبی را پیش رو داشت.

آموزش تکنیک های تابلوخوانی بورس: راهنمای مبتدی ها به زبان ساده

تابلوخانی بورس

تابلوخوانی در واقع نوعی روانشناسی و رفتار شناسی بازار بورس است. در واقع تابلو خوانی از تکنیک های با ارزش در بازار بورس است که بر معاملات سرمایه گذار تاثیر میگذارد. در تابلوخوانی شما با مشاهده هر صفحه نماد، از میزان خرید و فروش ها و نوسانات قیمتی و میزان عرضه حقیقی ها و حقوقی ها اطلاع کسب میکنید.

اما اصلی ترین کاربرد این تکنیک تعیین قدرت خریدار حقیقی (اشخاص) است. یعنی در صورت تحلیل شما زمانی که قدرت خریدار به فروشنده به صفر متمایل باشد نشان از خریدار کم ولی حجم بالای معاملات است. در تکنیک تابلوخوانی رفتار بازار را در کوتاه مدت و بلندمدت میتوان پیش بینی کرد یعنی میتوان متوجه شد تحولات بازاری از هیجان نشات گرفته اند یا مبتنی بر المان های تکنیکال یا فاندمنتال است.

تابلوخوانی چیست؟

به بررسی هر سهم (نماد)، میزان خرید و فروش، نوسان های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه که به شما در خرید و فروش بهتر سهم کمک می کنند تابلوخوانی می گویند. منظور از تابلو هم همان سایت شرکت مدیریت فناوری بورس است (کلیک کنید).

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

بطور خلاصه همه مبحث تابلوخوانی که در بازار بورس ایران بسیار مهم است در 6 عکس زیر خلاصه شده است:

اگر مطلب بالا برای تان کافی نبود به خواندن ادامه دهید:

کاربردهای تکنیک تابلوخوانی

1-شناساسیی نماد های بورس فعال با جذب نقدینگی بالا

2-شناسایی جذب نقدینگی صنعت ها

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

3-شناسایی صف های خرید و فروش صوری

4-شناسایی دامنه نوسانات

در این بخش تمامی نکات تابلوی یک نماد را برای شما شرح دادیم.

معرفی نکات مهم در تابلوخوانی

1-قیمت

در بخش اول تابلوی یک نماد قیمت سهام را مشاهده میکنید. قیمت خرید بهترین سفارشی است که سطر اول سفارشات است و در اولین معامله انجام میشود و قیمت معامله نشان از قیمت پایانی سهام در پایان روز با توجه به حجم معاملات است.

این فاکتور در بررسی الگوی تیک صعودی و نزولی کمک بسیاری میکند.

2-بازه قیمتی

در بخش دوم تغییرات قیمت یک سهم در بازه زمانی روانه، هفتگی و سالیانه نمایش داده میشود. در بازه روزانه حداقل و حداکثر قیمت معامله شده نمایش داده میشود. نکته مهم قیمت مجاز است که میزان نوسان قیمت در روز را مشخص میکند و به همین تربیت بازه هفتگی و سالیانه قیمت سهام را در این بازه ها نشان میدهد.

3-خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در این بخش حجم معاملات انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی نشان داده میشود. بررسی این فاکتور در تابلوی یک نماد به تصمیم گیری شما برای خرید یک سهم کمک مکیند.

4-تعدادمعاملات

در این بخش تمامی معاملات انجام شده در یک روز برای یک سهم را نشان میدهد که این عدد با حجم معامله متفاوت است.

همچنین ارزش معاملات حاصل جمع ارزش تمامی معاملات انجام شده سهم در طول روز است و ارزش بازارحاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم است.

5- حجم مبنا

حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع حجم مبنا برای کنترل رشد بی رویه قیمت یک سهم است.

همچنین سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد و میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

6- EPS و P/E

سود هر سهم شرکت (EPS) ویکی از انواع صورت های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. که از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

7-خرید و فروش

به طور کلی این قسمت از جدول روند کنونی معاملات یک سهم را نشان میدهد. روند انجام معاملات به شیوه زیر انجام میشود:

3- خرید و فروش به صورت معاملات

8-نمودار قیمت و حجم

این نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

پس از معرفی تمام نکات تابلوی یک نماد به بررس جامع تکنیک های تابلو خوانی و هر آنچه که به یک سرمایه گذاری موفق به شما کمک میکند میپردازیم.

اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

همانگونه که گفتیم یکی از اصلی ترین کاربردهای تابلوخوانی شناسایی صف های خرید و فروش صوری است. در این زمینه سه اصطلاح رایج مبنی بر اردر ترس، اردر مخفی و بازیگر بی پول وجود دارد که با آگاهی از این سه اصطلاح تصمیم شما برای خرید یا فروش سهم صحیح تر انجام میشود.

1-اردر (سفارش)ترس

اردر ترس به معنای سفارش ترساندن است. زمانی که سهامدار کل(بیشترین سهم)به دنبال خرید سهام بیشتر در کف قیمت است با ایجاد یک صف فروش میلیونی سهامدار را ترسانده و خود میواند سهم را در قیمت پایین بخرد و سپس با افزایش قیمت سهم سود بیشتری به دست آورد. بازیگر سهم با اردترس سهمدار جز را به فروش بیشتر در کف قیمت تشویق میکند و موجب تصمیمات احساسی در سهامداران جزئی آماتور میشود.

2-اردر (سفارش) مخفی

ارد مخفی در معاملات آنلاین کابرد دارد. در این تکنیک سهامدارکل به یکباره سهم زیاد نمیخرد و آرام آرام شورع به خرید سهام مکیند.در این تکنیک سهامدار جز از خرید سهام باخبر نمیشود. در خرید های یباره سهام زیاد حجم معاملات در تابلو به نمایش داده میشود و اگر سهام دار کل به یکباره تمام سهم را بخرد سهام دار جز تحریک به خرید آن سهم میشود.

3-تکنیک بازیگر بی پول

یکی از اصلی ترین تکنیک ها برای سهامدار کل بالابردن صوری قیمت هاست و سهامدار جز را تشویق به خرید سهم میکند و سپس خود از سهم خارج میشود. با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی شما هیچوقت گول صف های خرید و فروش صوری را نمیخورید و درگیر بازی بازیگردانان بازار سرمایه نمیشوید.

4- کد به کد

هر سهام دار حقوقی ممکن است چند کد حقیقی داشته باشد و سهام را از حقیقی به حقوقی (و بالعکس) رد و بدل کند. وقتی سهام دار حقوقی با کد حقوقی سهم را فروخته و سپس با کد حقیقی آن را میخرد اصطلاحا کد به کد انجام داده و نوعی سیگنال درنظر گرفته میشود. کد به کد کردن معمولا برای فریب دادن خریدار و فروشنده و یا جابجایی سهم در جهت مثبت یا منفی است.

به مثال زیر توجه کنید. همانگونه که میبنید قیمت این سهم افزایش چشم گیری داشته است.

با کلیک بر معاملات انجام شده در یک روز میتوانید تکنیک کد به کد را تشخیص دهید.

همانگونه که در این جدول مشاهده میکنید معاملات انجام شده در یک قیمت و در یک زمان مشخص انجام شده و این نشان از کد به کد شدن سهم است.

5-معاملات بلوکی

معملات بلوکی ساز و فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران کاریست که توسط سازمان بورس برای معاملاتی با ارزش معامله 2 میلیارد تومان در یک روز کاری انجام میشود در نظر گرفته شده است. در واقع هدف سازمان بورس با توجه به ورود نقدینگی بالا ایجاد تعدل بین عرضه و تقاضاست.

در تابلو خوانی دانستن معنی عدد2 در کنار نماد شرکت(پس از شکستن مقاومت ها و در آستانه حمایت ها) نشان از حرکت مثبت است.

معاملات بلوکی در تابلوخوانی

نکته فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران حائز اهمیت در معاملات بلوکی اهمیت آستانه حمایت است. اگر این معاملات به آستانه حمایت نرسد سهام های جالبی نخواهند بود.

منظور از محدوده مقاومت چیست؟

زمانی که انتظار داریم عرضه زیاد شود نوعی سد مقاومتی پیشروی سهم ایجاد میشود. حمایت و مقاومت دو مفهوم متقابل هستند یعنی با شکسته شدن مقاومت این مقاومت به حمایت تبدیل شده و برعکس زمانی که حمایت از دست رود مقاومت ایجاد میشود.

بسته شدن قیمت بالای مقاومت نشانه ای مثبت و افزایش حجم معاملات در آستانه مقاومت نشانه ای منفی است.

منظور از محدوده حمایت چیست؟

محدوده‌هایی که انتظار داریم در آن افت قیمت متوقف شده و ریزش بیشتری نداشته باشیم، محدوده حمایتی نام دارند. بسته شدن قیمت زیر حمایت با حجم سنگین نکته‌ای منفی برای سهم محسوب می‌شود. در طرف مقابل، افزایش حجم معاملات در آستانه حمایت و برگشت قیمت نکته مثبتی است.

6-قدرت خریدار و فروشنده

یکی دیگر از موضوعات مطرح در تابلو خوانی قدرت خریدار و فروشنده است.این کار به شما کمک میکند تا بدانید چه سهمی را بخرید و یا بفروشید. یعنی زمانی که تعداد خریدار از فروشنده کمتر باشد یعنی قدرت خریدار بیشتر از فروشنده است و سهم خوبی برای خرید است.

به عبارت دیگر اگر به ازای یک مقدار حجم معامله برابر خریدار بیشتر باشد به اصطلاح قدرت خرید کمتر است و نشان از حجم معامله کمتر فروشنده هاست. بنابراین به سهم توجه بیشتر میشود.

7-ورود و خروج پول به سهم

یکی دیگر از نکات مهم در تابلو خوانی شناسایی ورود و خروج پول به سهم است. زمانی ورود پول بیشتر میشود که قدرت خریدار بیشتر شود.

ورود و خروج پول به سهم

براساس شکل زیر هر خریدار تقریبا48هزار سهم خریده که این مقدار در مقابل فروش 19 هزار سهمی بسیار بیشتر بوده و نشان از ورود پول به سهم است.

8-الگوی تیک صعودی

یکی از بهترین سیگنال ها که در تابلو خوانی میتوان به خوبی از آن استفاده کرد تیک صعودی است. تیک صعودی زمانی انجام میشود ک ارزش سهم از مقدار اولیه کمتر شود و سپسپ با برگشت قیمت ارش سهام از حالت اولیه بیشتر شود. تشکیل تیک صعودی در آستانه حمایت نشانه خوبی برای قیمت سهم است.

9-الگوی تیک نزولی

زمانی که قیمت سهم از حالت اولیه بیشتر شود و سپس دچار یک افت شدید شود الگوی تیک نزولی میشود. الگوی تیک نزولی در آستانه مقاومت خطرناک است.

نکته های تابلوخوانی

 • یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی حجم معاملات است. حجم معاملات نشانه استقبال از یک نماد در یک بازه زمانی مشخص است. حجم معامله را نمیتوان یک سیگنال قوی در انجام معاملات دانست اما یک فاکتور مهم در تحلیلات هست. و میتوان از آن در کنار ورود و خروج پول و نمودار سهم استفاده کرد.
 • یکی از نکات مهم در مورد ورود پول به بازار است که یک روزه اتفاق نمی افتد و ممکن است زمان زیادی لازم داشته باشد.
 • گاهی کد به کد حقیقی یا حقوقی چه به صورت سنگین و چه معمولی، صوری و برای محک زدن توان خریداری یا فروشنده است.
 • اگر حجم پول وارد شده در نقطه حمایت سهم با حجم پول خارج شده در مقاومت سهم، برابر باشد، یعنی بازیگردان سهم تغییر نکرده است.
 • اگر در یک بازه مشخص حجم معاملاتی افزایش یا کاهش یابد این میتواند نشانه ای برای سهم باشد.
 • در تکنیک های تابلوخوانی ، حجم پول خروجی از سهم به نسبت حجم پول ورودی، بررسی می شود.
 • اگر همانطور که در بالا اشاره کردیم بازی گردان های بازار سرمایه با با دستکاری قیمتها و تحلیل نمودارهای سهم سهام داران آماتور را با اشتباه می اندازند و سهام را نوسان میدهند تا سهامداران آماتور و کم تحمل خارج شوند.
 • زمانی که سهمی منفی میشود ولی صف خرید همچنان پابرجاست این نشان از بازی هوشمندانه بازیگردانان هسم است که به فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران دنبال خرد سهام با قیمت پایین هستند
 • در صورتی که قیمت اخرین معامله یک سهم قرمز و منفی باشد در صورتی که قیمت پایانی مثبت 2 یا بالای 3 باشد . نشان از خالی کردن سهم توسط بازیگردانان است.
 • گاهی حجم معاملاتی باید برای شکستن نقطه حمایت است. بنابراین طبق اصول تابلوخوانی و تکنیک های آن، باید روند در یک بازه زمانی بررسی شود و با تغییر روزانه حجم معاملاتی نمی توان به درک و تصمیم درستی رسید.
 • هیچگاه ارزش یک سهم را صرفا براساس صف خرید یا صف فروش نسنجید.
 • هیچ صعودی شدید و یکباره نیست بلکه صعودها کوتاه مدت و موقتی هستند.
 • اگر تعداد خریداران حقیقی از فروشندگان حقوقی بیشتر باشد نشان از قدرت بالای خریدار حقیقی است.
 • نسبت خریدار به فروشنده به تنهایی تعیین کننده روند قیمت نیست فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران ول یکی از اصلی ترین فاکتورهاست.

نکات تکمیلی

برای بررسی اطلاعات جامع هر نماد از تعداد و حجم معاملات تا سایر اطلاعات را میتوانید در سایت رسمی بورس به آدرسWWW.TSETMC.COM مراجعه کنید

ویدیوی آموزش کامل تابلوخوانی بورس ایران

یک ساعت و نیم وقت بگذارید و ویدئوی زیر که سالها به درآمدزایی شما کمک می کند را یاد بگیرید:

همه فاکتورهای کلیدی

امیر توپچی‌پور کارشناس بازار سرمایه رخدادهای سیاسی به‌خصوص در حوزه بین‌الملل همواره بر بازارهای مالی به‌خصوص بازار سرمایه و بورس تهران تاثیرگذار بوده و یکی از عوامل مهم بر روند این بازار و سایر بازارهای مالی به حساب می‌‌‌آید. طی سال‌های اخیر یکی از حساس‌‌‌ترین و مهم‌ترین رویدادهای سیاسی، بحث برجام بوده که تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است. تحریم‌های اعمال شده، صادرات نفت ایران را مختل کرده و نظام بانکی را نیز با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.

همه فاکتورهای کلیدی

تحریم‌ها، بازار سرمایه را نیز تحت‌تاثیر قرار داد تا جایی که شرکت‌های بزرگ بورسی با مشکل روبه‌‌‌رو شدند و لغو این تحریم‌ها می‌تواند تاثیرات زیادی بر روند بازار سرمایه داشته باشد. حال این روزها که اخبار پیرامون احیای برجام قوت گرفته، پیش‌بینی‌‌‌های گوناگونی در خصوص تاثیرات آن بر بازار سرمایه انجام می‌شود و برخی از فعالان بازار معتقدند در صورت تحقق برجام با توجه به کاهش انتظارات تورمی و احتمال افت نرخ دلار، بازارهای مالی وارد رکود می‌‌‌شوند و بازار سرمایه نیز افت محسوسی خواهد داشت.

از سوی دیگر یکی از دلایل رکود در بورس، مربوط به فشارهای وارده از جانب دولت است که با توجه به کسری بودجه و فشار به بانک مرکزی از سوی دولت برای تامین این کسری، می‌توان امیدوار بود که با افزایش درآمد نفتی دولت در صورت رفع تحریم‌ها، فشارها در قبال بازار سرمایه کاهش یابد. همچنین آزادسازی منابع مسدود شده مالی در کنار درآمد حاصل از فروش نفت به تقویت منابع ارزی در کشور می‌‌‌انجامد و این تصور ایجاد می‌شود که در صورت افزایش عرضه، شاهد کاهش نرخ دلار و تاثیر منفی آن بر بازار سرمایه باشیم. باید توجه داشت در حال حاضر فروش صنایع دلاری بر اساس دلار نیمایی بوده و در ماه‌‌‌های اخیر نیز با وجود افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، این موضوع تاثیری بر این صنایع نداشت. بنابراین در صورت افت محسوس نرخ دلار در بازار آزاد، احتمال کاهش نرخ دلار نیمایی که بیشتر تحت‌تاثیر سیاست‌های دولتی است، کمتر بوده و نمی‌توان این موضوع را تهدیدی برای بازار تلقی کرد.

همچنین در صورت ایجاد گشایش‌‌‌های سیاسی می‌توان شاهد کاهش هزینه‌‌‌های تولید و افزایش میزان فروش شرکت‌ها بود که حتی در صورت افت نرخ فروش، کمیت فروش می‌تواند سودسازی صنایع صادراتی را افزایش داده و اتفاقی مثبت در صورت‌های مالی این شرکت‌ها رقم بزند. در سوی دیگر، صنایع ریالی نیز در صورت تحقق برجام با اتفاقات مثبتی همراه خواهد بود. گروه بانکی و خودرویی می‌توانند سریع‌‌‌ترین واکنش را به برجام داشته باشند و جزو اولین گروه‌‌‌هایی لقب بگیرند که نسبت به این اتفاق واکنش مثبتی نشان می‌دهند و پس از آن با یک وقفه کوتاه‌مدت شاهد واکنش مثبت کلیت بازار خواهیم بود. البته در کنار مباحث مربوط به برجام، بازار سرمایه حساسیت‌‌‌های زیادی به سیاستگذاری‌‌‌های داخلی و ثبات در نظام اقتصادی کشور دارد. طرح مباحثی چون استیضاح وزرا، انتصاب‌‌‌های عجیب و درخواست استعفای بعضی از مدیران در واکنش به این انتصابات، بازار سرمایه را دستخوش حواشی کرده و باعث ایجاد ناآرامی در آن شده است.

با جمع‌بندی موارد عنوان شده و همچنین با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، نمی‌توان در کوتاه‌مدت انتظار روند مثبت محسوسی از بازار سرمایه داشت و پیش‌بینی می‌شود با بهبود گزارش‌های مالی شرکت‌ها در ادامه سال، بورس در سال آینده روندی بهتر از سال ۱۴۰۰ را تجربه کند. همچنین اتخاذ سیاست حمایتی نسبت به بازار سرمایه توسط دولت می‌تواند بیشتر از مولفه‌‌‌های بیرونی بر روند بازار فاکتور های مثب و منفی برای کارگزاران تاثیرگذار باشد. بنابراین باید وعده‌‌‌های اقتصادی دولت نسبت به بورس که تاکنون هم فقط در حد وعده بوده، عملی شود تا شاهد تاثیرگذاری این موضوع بر روند بازار باشیم.

سواپ در فارکس چیست؟

سواپ (swap) در فارکس چیست

به معنای بهره های ارزی خارجی می باشد که اگر معامله یا قرارداد بیش از یک روز ادامه پیدا کند شامل نرخ بهره شبانه ارز ها می شود که توسط بانک مرکزی مربوطه تعیین می گردد و شما می بایست نرخ بهره ارزی را درکنار خود ارز پرداخت یا دریافت کنید.

سواپ منفی و مثبت چیست ؟

از اختلاف بین نرخ بهره ها در دو ارز به دست میاید برای مثال اگر میزان نرخ بهره برای ارزی که می فروشید بیشتر از نرخ بهره ارزی که می خرید باشد با سواپ منفی مواجه می شوید و ضرر میکنید ولی اگر نرخ بهره ارزی که می خرید بیشتر باشد ،شما سود میکنید و با سواپ مثبت مواجه می شوید.

نحوه محاسبه سواپ چگونه است ؟

ابتدا اختلاف نرخ بهره ارز ها رو به دست آورده و سپس حاصل را در عدد کلی لات ضرب و حاصل را تقسیم بر ۱۰۰ می کنیم در نهایت عدد حاصل را تقسیم بر ۳۶۰ (تعداد روز های سال ) کرده و اگر منفی به دست آید شما ضرر کردید و اگر مثبت به دست آید شما سود کردید.

حساب بدون سواپ چیست ؟

حساب بدون سواپ یا حساب اسلامی در واقع حسابی است که بروکر برای فرد مسلمان باز می کند تا حسابی بدون پرداخت سواپ داشته باشد زیرا در قوانین اسلامی با بعضی از ساز و کار های بازار فارکس مخالفت می کند.

سواپ یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازار فارکس محسوب می‌شود که با وجود سابقه حضور کم در میان مفاهیم اقتصادی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بنابراین دانستن مفهوم سواپ یکی از مهم‌ترین موضوعات مهم در عرصه بازار فارکس است. در ادامه به این پرسش که سواپ در بازار فارکس چیست، پاسخ جامع و کاملی می‌دهیم. با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

بازار فارکس چیست؟

پیش از بررسی مفهوم سواپ فارکس، ابتدا باید با تعریف و ویژگی‌های بازار فارکس آشنا شوید تا در ادامه بتوانید به درک کاملی از مفهوم سواپ در فارکس برسید.

بازار فارکس یکی از مهم‌ترین بازار‌های مالی در سطح بین الملل است که بعد از اهمیت اقتصاد جهانی و مفاهیمی چون گردشگری و کسب و کار بین المللی، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و بازار‌های مالی پیدا کرده است.

بازار فارکس به زبان ساده، بازاری برای تبادل ارز و خرید و فروش ارز‌های خارجی است که به منظور اهدافی مثل سفر، راه اندازی کسب و کار بین المللی و یا منافع شخصی دیگر صورت می‌گیرد. این نکته نیز قابل ذکر است که فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است.

در بازار فارکس شما ارزی را می‌خرید و همزمان ارزی دیگر می‌فروشید، به این ترتیب یک گردش مالی ارزی با سرمایه شما در بازار فارکس به وجود می‌آید.

به عنوان مثال، فرض کنید برای کار یا تفریح قصد سفر به کشور آلمان را دارید؛ شما برای سفر به آلمان نیاز به ارز مخصوص آلمان دارید؛ بنابراین ریال خود را می‌فروشید و به جای آن یورو خریداری می‌کنید. این کار شما در واقع همان کارکرد بازار فارکس است.

بازار فارکس در یک نگاه

 • یکی از مهم‌ترین بازار‌های مالی
 • تبادل و خرید و فروش جفت ارز‌های خارجی به سادگی هرچه تمام‌تر
 • یک بازار ۲۴ ساعته

سواپ به زبان ساده

بحث تبادل ارز در بازار فارکس، با اینکه در نگاه اول موضوعی ساده به نظر می‌رسد، اما بعضا دارای مفاهیمی است که معمولا تعاریف سختی دارند؛ اما به خودی خود موضوع پیچیده‌ای نیستند. سواپ یکی از این مفاهیم است که تا حدود بسیار زیادی به بازار فارکس مربوط است.

مفهوم کلمه سواپ، به واژه‌هایی چون مبادله پایاپای، معامله، معاوضه و خرید و فروش متقابل بر می‌گردد و می‌توان گفت یک مفهوم دو طرفه است. سواپ به زبان ساده به معنای معاوضه جریان‌های نقدی در آینده طبق توافق و قراردادی از پیش تعیین شده است.

این تعریف مختص خود کلمه سواپ است. اما معنای سوآپ در بازار فارکس کمی متفاوت‌تر از این تعریف است. در ادامه سعی می‌کنیم با تعریف جامع سواپ در فارکس و ذکر مثال، به سادگی این مفهوم را دریابید و به پاسخ سوال سوآپ فارکس چیست برسید.

سواپ در فارکس چیست؟

در بالا مفهوم خود کلمه سواپ (SWAP) را به طور کلی بررسی کردیم؛ اما منظور از سوآپ در فارکس چیست؟ در معاملات فارکس، مفهوم سواپ، یکی از مهم‌ترین مفاهیم است که هر معامله‌گری باید به آن توجه کند. معنی سواپ در فارکس از مفهوم نرخ بهره ارز‌های خارجی نشئت می‌گیرد.

هنگام انجام خرید و فروش ارز، اگر قرارداد شما طی یک روز بسته شود و به سرانجام خودش برسد، دیگر نیازی به توجه به بحث سوآپ ارزی نیست. اما اگر قرارداد طی روز‌های آینده ادامه پیدا کند، بحث بهره شبانه یا همان سواپ به میان می‌آید.

به عبارتی دیگر، سواپ تنها به معاملاتی مربوط می‌شود که بیش‌تر از یک روز باز مانده. معمولا پایان کار بازار فارکس ساعت پنج عصر می‌باشد و سواپ در همان ساعات محاسبه می‌شود. بنابراین اگر پوزیشنی را ساعت ۳ عصر باز کنید و این پوزیشن را تا فردای آن روز ساعت ۱ صبح باز نگه دارید، سواپ برای معامله شما لحاظ می‌شود.

به طور کلی منظور از سواپ در فارکس همان پرداخت و دریافت نرخ بهره شبانه ارز‌ها است که توسط بانک مرکزی کشور مربوطه تعیین می‌شود. شما باید به ازای هر روزی که قرارداد در بازار فارکس باز می‌ماند، نرخ بهره ارزی را در کنار خود ارز پرداخت یا دریافت کنید.

سواپ مثبت و سواپ منفی، از اختلاف بین نرخ بهره‌ها در دو ارز بدست می‌آید. اگر میزان نرخ بهره برای ارزی که می‌فروشید بیشتر از نرخ بهره ارزی که می‌خرید باشد، با سواپ منفی مواجه شدید و ضرر می‌کنید. اما اگر نرخ بهره ارزی که می‌خرید بیشتر باشد، شما سود می‌کنید و با سواپ مثبت مواجه خواهید شد.

به مثال زیر دقت کنید:

به عنوان مثال شما قصد خرید و فروش جفت ارزی USD/EUR را دارید. اگر قرارداد شما بیشتر از یک روز باز بماند، شما موظف به پرداخت و دریافت سواپ می‌شوید. فرض کنید روز بعد نرخ بهره شبانه دلار ۰% است؛ اما نرخ بهره یورو که قصد خرید آن را دارید ۲% است. در این حالت اختلاف بین نرخ بهره‌های دوتا ارز، عددی مثبت در می‌آید و شما از این معامله سود کردید.

۶ سکانس از بلای فیلترینگ بر سر اقتصاد

۶ سکانس از بلای فیلترینگ بر سر اقتصاد

گروه اقتصادی: تابستان سال گذشته و در شرایطی که حرف‌وحدیث‌ها پیرامون طرح صیانت از فضای مجازی گرم بود، فیلمی از گفته‌های سید ابراهیم رئیسی، در حراست از کسب و کارهای اینترنتی دست به دست می‌شد. رئیسی در این مقطع که رئیس‌ جمهوری منتخب بود، با رد اتهامات مبنی بر تلاش او برای بستن و محدوسازی فضای مجازی، از کسب‌وکارهای مجازی و البته اینستاگرام حمایت کرده بود.

رئیس جمهوری در این فیلم می‌گوید: «فضای مجازی زمینه کسب و کار مردم است. فضای مجازی امروز ابزار کار مردم شده و از این طرق کسب درآمد می‌کنند. آیا کسی می‌آید محل درآمد مردم را تعطیل کند.» او حتی در حمایت از فضای مجازی از دیدگاه مثبت خود و خانواده‌اش نیز سخن به میان آورده و گفته بود: «دختران من خیلی وقت‌ها از طریق این فضا خرید می‌کنند، می‌گویند هم ارزان‌تر است هم راحت‌تر است، هم می‌توانیم به کالای مناسب دست پیدا کنم.»

این اظهارات رئیس‌جمهور منتخب در مرداد ماه ۱۴۰۰ نویدبخش دو پیام مهم بود. اول این‌که دولت جدید بر خلاف آن‌چه تبلیغ می‌شد مخالف محدودسازی فضای مجازی و فیلترینگ نیست و دوم این‌که دولت و سیاست‌مداران کشور روند دیجیتال شدن و ماهیت اقتصادی در عصر جدید را پذیرفته‌اند. اما بر خلاف این تصورات در فاصله تنها ۱۵ ماه از این اظهارات سید ابراهیم رئیسی در یک ماه و نیم گذشته شاهد فیلترینگ و محدودسازی اینترنت هستیم.
هر چند وقوع ناآرامی‌ها اخیر کشور و مسائل امنیتی، بانی اصلی محدودیت‌های اخیر بوده‌اند، اما مساله این است که قراین و شواهد از ادامه‌دار و بلندمدت بودن، این وضعیت حکایت دارند. یعنی گامی رو به عقب نسبت به پذیرش واقعیات اقتصاد دیجتال شده یا در مسیر دیجتالیزه شدن مناسبات در سطح کلان برداشته شده است. البته این گام آن‌چنان که بسیاری از متخصصان حوزه‌های مختلف تاکید و تصریح کرده‌اند، پیامدهای منفی بسیاری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد که در ادامه گزارش حاضر به مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود.

سکانس اول - ورشکستگی کسب و کارهای اینترنتی
اولین و مشهودترین تاثیر فیلترینگ و محدودسازی اینترنت طی یک و نیم گذشته، تاثیر منفی مستقیم، عمیق و البته مخرب بر کسب‌وکارهای اینترنتی است. از همان روزهای ابتدایی آغاز دور جدید فیلترینگ در کشور آینده کسب‌وکارهای اینترنتی به دغدغه‌ای جدی در کشور تبدیل شد.در همان هفته‌های ابتدایی گزارشی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد که در آن عنوان شده بود: «۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار فروشنده اینترنتی در ایران فعال و معیشت ۱۱ میلیون نفر وابسته به کسب‌وکار مجازی است.» در این بین، بر اساس گزارش‌های ارائه شده، بیشترین تاثیرات فیلترینگ بر اینستاگرام بوده است؛ چرا که این پلتفرم تا ۸۰ درصد (۹ میلیون) بر بازار دیجیتال مارکتینگ را در اختیار دارد.

در همان هفته‌های اول گزارش «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران» از کاهش فروش تمامی شرکت‌ها در نتیجه فیلترینگ خبر داد. به‌گونه‌ای که عنوان شد بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمدشان را از دست داده و ۴۷ درصد آن‌ها بیش از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند. همچنین، ۵۳ درصد مشاغل از ۵۰ و ۲۱ درصد ۵۰ تا ۱۰۰ و ۱۸ درصد از خسارت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی در روز گزارش داده بودند.در همین مقطع برآورد شد که فیلترینگ‌های اخیر اشتغال سه ونیم میلیون نفر را با چالش و بر زندگی ۱۰ میلیون نفر اثرگذار بوده است. حتی «نت بلاکس «مرجع جهانی رصد اینترنت نیز ضرر هر ساعت قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل در ایران را تا ۱.۵ میلیون دلار ارزیابی کرد که اگر این رقم ضرب در ۲۴ ساعت شود به رقم بزرگ ضرر ۳۶ میلیون دلاری در روزه خواهیم رسید.

سکانس دوم - تاثیرات مخرب بر رشد و توسعه اقتصادی کشور
امروزه در سطح جهانی به ویژه در کشورهای توسعه‌سافته اقتصاد دیجیتال (Digita- Economy) یا بازاریابی دیجتال (Digita- Marketing) به بخش غیر منفک و غیر قابل انکار جامعه تبدیل شده است. بنابر گزارش روزنامه شرق در ۵ آبان، بیش از پنج میلیارد نفر یعنی ۶۳ درصد جمعیت جهان از اینترنت و دو میلیارد سایت استفاده می‌کنند و این تعداد با نرخ رشد سالانه شش درصد (روزانه بیش از ۷۰۰ هزار کاربر جدید) همچنان در حال افزایش است.
در ایران ۸۵ میلیون‌ نفری، تعداد کاربران اینترنت از ۷۲ میلیون نفر عبور کرده و بیش از ۵۵ درصد در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها فعالیت دارند که نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد رشد داشته است. اینستاگرام با ۴۸ میلیون کاربر و واتس‌اپ با حدود ۵۲ میلیون کاربر، به ترتیب محبوب‌ترین شبکه اجتماعی و پیام‌رسان در ایران محسوب می‌شدند. تلگرام نیز ۵۰ میلیون کاربر ایرانی دارد.

اما باید توجه داشت که فارغ از ارتباطات اجتماعی و حوزه سرگرمی، تعاملات اقتصادی یکی از مهم‌ترین کارویژه‌ای این پلتفرها در ایران و جهان هستند. فقط کافیست به این موضوع توجه شود که درآمد نوع کسب‌وکار اینترنتی در سطح جهانی، به‌ویژه در خرده‌فروشی، اکنون به بیش از دو تریلیون دلار رسیده است. همین امر موجب شده اغلب کارفرمایان، نیروی کار خود را از این فضا انتخاب و تامین می‌کنند؛ به عبارتی تمامی کارگزاران اقتصادی توجهی ویژه را به دیجیتال مارکتینگ معطوف کنند.

در این میان نکته قابل تامل این است که موضوع اقتصاد دیجیتال، امروزه به فراتر از اقتصادی خرد رسیده و حتی نقشی مهم را در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای مختلف دارد. در این میان، قطع اینترنت و فیلترینگ فضای مجازی نه‌تنها زندگی ساده و فعالیت‌های روزمره به‌ویژه روابط اجتماعی را مختل کرده بلکه خسارت‌های زیادی بر اقتصاد و چرخه تولید کشور تحمیل کرده است.

در شرایطی که تاکید دولت و حاکمیت بر توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و دیجیتالی‌شدن بخش‌هایی مانند صنعت و معدن است، اینترنت که اصلی‌ترین بازوی توسعه و روغن تسهیلگر صنایع محسوب می‌شود، اختلال و فیلترینگ شده و بسیاری از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این اختلال، تولید را در نیمی از بخش‌های اقتصادی به‌طور چشمگیری کاهش داده، به‌طوری که اگر این محدودیت‌ها استمرار داشته باشد، ضربه جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد شد. تبعات محدودیت در اینترنت بر واحدهای صنعتی بسیار متنوع و پیچیده است و در هر رشته‌فعالیت یا واحد صنعتی، عمق و دامنه متفاوتی دارد.

سکانس سوم - افزایش بیکاری در سطحی گسترده
علاوه بر آثارهای اقتصادی مورد اشاره، تداوم وضعیت فیلترینگ و اختلال در شبکه اینترنت به وضوح می‌تواند نقشی مهم را در حوزه اشتغال داشته باشد. در این زمینه، رجوع به نظرسنجی و تحقق روزنامه دنیای اقتصاد بسیار قابل تامل است. این روزنامه پس از نظرسنجی از ۴۰ فعال اقتصادی در گزارشی نوشت بیش از ۹۷ درصد پاسخ‌دهندگان، خسارت مالی به کسب‌وکارشان را تایید کردند و بیش از ۶۷ درصد اعلام کردند که اختلالات ایجاد شده باعث خسارت اعتباری به کسب‌وکارشان شده است.

از میان ۴۰ پاسخ‌دهنده، ۳۹ نفر به سوال «آیا اختلال ایجادشده در اینترنت موجب خسارت مالی به کسب‌وکار شما شده است؟» پاسخ مثبت دادند که درنتیجه ۵/۹۷ درصد پاسخ‌دهندگان از محدودیت‌های اینترنتی آسیب دیده‌اند. همچنین ۵/۶۷ درصد آن‌ها اعلام کرده‌اند که می‌توانند خسارت مادی وارد شده را برآورد کنند. این گزارش نشان می‌دهد ۵۰ درصد پاسخ‌دهندگان تا ۳۰ درصد در اثر این اختلال خسارت مادی دیدند. ۵/۲۲ درصد بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و ۵/۲۷ درصد هم بیش از ۵۰ درصد در اثر اختلالات اینترنت دچار آسیب شده‌اند.

در ادامه ۵/۹۲ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کردند تداوم اختلال در اینترنت، تداوم خسارت مادی را برایشان به‌دنبال خواهد داشت و ۴۵ درصد تایید کردند که در صورت ادامه اختلال، ممکن است کسب‌وکارشان به‌طور کامل از بین برود. ۵۵ درصد اعلام کردند که کسب‌وکارشان تغییر شکل پیدا کرده است.

این آمارها به وضوح گویای واقعیات مهمی بر آینده اشتغال و وضعیت بیکاری در کشور است. این که ۴۵ درصد کسب‌وکارها در معرض ورشکستگی کامل قرار دارند و ۵۵ درصد در فکر تغییر اشتغال هستند، پالس وقوع یک فاجعه را در بازار اشتغال مخابره می‌کند. حتمی‌ترین پیامد چنین رخدادی تعدیل نیرو و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها است.

البته این موضوع در گفت‌وگوی خبرنگار فرارو، با یک کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، شاغل در شهر صنعتی شمس آباد، نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنابر اظهارات این مهندس HSE در معاینات دوره‌ای بسیاری از کارخانه‌ها به این مساله مشهود بوده که تعدیل نیروی قابل توجهی صورت گرفته است. در پی‌جویی این موضوع نیز کاهش فروش محصولات از سوی مدیران کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مطرح شده است.

سکانس چهارم- تاثیرات پنهان فیلترینگ بر تضعیف بخش خصوصی و حوزه‌های مختلف دیگر
فراتر از حوزه‌های آشکار اقتصادی همچون ورشکستگی کسب و کارهای اینترنتی، تعدیل نیروهای و افزایش بیکاری، فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی تاثیرات غیرمستقیم و پنهانی را بر فعالیت‌های بخش خصوصی و حتی دولتی در حوزه‌های مختلف داشته است. در یکی از عینی‌ترین نمودها، اخیرا مدیرعامل شرکت پست از کاهش یک سوم درآمد شرکت ملی پست خبر داده است که این یکی از نمونه‌های آن بر بخش دولتی است.

کاهش نقل و انتقالات مالی در نتیجه کاهش فروش کسب‌وکارهای اینترنتی یکی دیگر از تبعات حتمی اختلال در روند اینترنت است. همین روند تاثیر عمیق را بر کاهش گردش مالی بانک‌ها داشته و خواهد داشت که برآیند حتمی آن می‌تواند کاهش سوددهی بانک‌ها باشد. همچنین، تاثیرات اختلال در اینترنت و فیلترینگ تنها محدود به کسب و کارهای اینترنتی نبودهف بلکه تاثیرات آن به طور روزانه بر بازار کالاها نیز تاثیر گذاشته است.

حتی در سطحی دیگر، بخش رسانه‌های خصوصی اعم از سایت‌ها و روزنامه‌ها که منابع مالی خود را از گرفتن تبلیغات تامین می‌کنند، با چالشی بسیار جدی مواجه شده‌اند؛ چرا که دیگری بسیاری از استارت آپ‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌ها به دو دلیل کاهش درآمد و البته باور به ناکارآمد بودن تبلیغ در فضای مجازی به شکل کنونی، حاضر به هزینه کردن در حوزه تبلیغات نیستند. البته این نمونه‌ها آنقدر گسترده است که حتی می‌توان دامنه آن را به درآمد سوپرمارکت‌های محلی نیز ارجاع داد.

سکانس پنجم - کاهش ورود گردشگران به کشور و هدر رفت فرصت طلایی جام جهانی قطر
یکی دیگر از حوزه‌های عینی و محسوسی که به طور مستقیم از فیلترینگ ضربه خورده، بخش گردشگری، به ویژه فرصت‌سوزی ویژه جذب توریسم در میانه برگزاری جام جهانی قطر بود. بر اساس گزارش ایلنا، میر پویان رفیعی شاد، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران، تاکیدکرده در نتیجه کندی اینترنت و تصویرسازی که این روزها از ایران در جهان می‌شود، بیش از ۹۰ درصد تورهای ورودی کنسل شدند و شاهد رکود در گردشگری داخلی، خروجی و تورهای ورودی هستیم.

رفیعی شاد تاکید می‌کند: «صنعت گردشگری با تکنولوژی آمیخته است. از این رو کندی سرعت اینترنت و فیلتر شدن اپلیکیشن‌هایی که بخش عمده‌ای از بار تبلیغات و فعالیت آژانسداران و فعالان گردشگری بر روی آن‌ها انجام می‌شد، آسیب‌های زیادی را متوجه صنعت گردشگری کرده است. او از تعدیل نیرو بسیار زیاد و حتی تعطیلی کامل برخی از آژانس‌ها و دفتر خدمات مسافرتی کشور در تهران خبر می‌دهد.

فراتر از این اظهارات، عینی‌ترین نمود فرصت‌سوزی در زمینه توریسم را می‌توان به برگزاری جام جهانی قطر و پتاسیل‌های گردشگری آن برای کشور رجوع داد. مسئولان کشور در گذشته بارها از آمادگی و استقبال ایران از میهمانان دیگر کشورها، در میانه برگزاری جام جهانی خبر داده بودند. حتی ظاهرا در جزیره کیش هم تدابیری ویژه رد نظر گرفته شده بود. اما اکنون فیلترینگ و بازنمایی منفی ایران در رسانه‌های جهانی موجب شده که اکثریت قاطع طرفداران فوتبال به کشورهای همانند امارات، عربستان و ترکیه سرازیر شوند.

سکانس ششم - کاهش اعتبار فعالان اقتصادی در سطح مبادلات خارجی
گستره تاثیرات فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی، حتی به سطح فعالان اقتصادی ایرانی در سطح خارجی نیز رسیده است. این روزها بر اساس اظهارات تجار و اعضای اتاق بازرگانی ایران، فیلترینگ محدودیت‌های زیادی را بر روند ارتباط‌گیری آن‌ها با طرف‌های خارجی ایجاد کرده است.در این زمینه، روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از یک تاجر ایرانی می‌نویسد: «توضیح این مسئله دشوار است که چگونه در یک کشور حتی پیام‌رسانی مانند واتساپ قطع می‌شود و این نشانه بی‌ثباتی محیط محسوب می‌شود و تجارت را دشوار یا به‌طور کلی قطع می‌کند. حتی اگر تجار خارجی همدلی با ایرانیان نشان دهند این مسئله همیشگی نخواهد بود.»

این اظهارات به وضوح بدین معنا است که از یک سو، طرف‌های خارجی نمی‌توانند به روال سابق با تاجران ایرانی تعامل داشته باشند و از سوی دیگر، قطع شدن و فیلتر پلتفرم‌هایی همچون واتس آپ، بار روانی منفی‌ای بر میزان اطمینان آن‌ها در معامله با طرف ایرانی داشته است. همین امر به آسانی می‌تواند موجب شود که آن‌ها قید تجارت با ایران بزنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.